Przygotowana likwidacja (pre-pack) w praktyce. Z uwzględnieniem nowelizacji prawa upadłościowego

Jak w praktyce wygląda sposób rozpoznawania pre-packów?


TERMIN:
12 września 2019
MIEJSCE:
Warszawa, ul. Chłodna 51
CENA:
800,00 z VAT
Zapisz się teraz
Przygotowana likwidacja (pre-pack) jest instytucją nie tylko przyspieszającą przebieg postępowania upadłościowego, ale stanowi także formę restrukturyzacji przedsiębiorstwa. 

Zalety tej procedury zostały docenione w praktyce, czego wyrazem jest znacząca liczba składanych wniosków w ramach przygotowanej likwidacji, mimo pojawienia się wielu praktycznych problemów w trakcie stosowania tych regulacji prawnych. Praktyczne spostrzeżenia stały się podstawą przygotowania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 3480) zawierającego istotne nowe rozwiązania dotyczące pre-packuUstawa nowelizująca przyjęta przez Sejm w dniu 19.7.2019 r. wprowadza ponad 70 zmian w ustawie – Prawo upadłościowe, a ponadto nowelizuje szereg przepisów ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, ustawy o krajowym rejestrze zadłużonych, ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego i in.

Cel szkolenia:

Udział w szkoleniu pozwoli na pogłębienie wiedzy dotyczącej przygotowanej likwidacji i umożliwi pełniejsze wykorzystanie jej zalet oraz zminimalizowanie zagrożeń. 

Na szkoleniu dowiesz się: 

 • kto może złożyć wniosek w ramach przygotowanej likwidacji, 
 • jaki składniki majątkowe mogą obyć objęte pre-packiem, 
 • jak w praktyce ustalane są przesłanki warunkujące zatwierdzenie warunków sprzedaży, 
 • jak w praktyce wygląda sposób rozpoznawania pre-packów, 
 • jaka jest rola tymczasowego nadzorcy sądowego i syndyka w całej procedurze, 
 • z jakich powodów najczęściej dochodziło do oddalenia wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży 
 • jak należy postępować w przypadku konkurencji dwóch lub więcej potencjalnych nabywców, 
 • jakie zmiany przewidziane są w rządowym projekcie w zakresie przygotowanej likwidacji.
Jakie tematy będą omawiane podczas szkolenia? 

Zajrzyj do programu i sprawdź co dokładnie będzie omawiane podczas szkolenia. Sprawdź zakładkę "Program".

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • adwokatów i radców prawnych 
 • doradców restrukturyzacyjnych (syndyków, nadzorców, zarządców) 
 • specjalistów pracujących w bankach i instytucjach finansowych, zajmujących się windykacją i trudnymi kredytami 
 • przedsiębiorców

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki!

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest ceniony specjalista: 

SSR Cezary Zalewski - Członek Zespołu ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego przy Ministrze Sprawiedliwości; sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Przewodniczący X Wydziału dla spraw upadłościowych i naprawczych.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci".

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

DOSKONAŁY EKSPERT

Cezary Zalewski - pomysłodawca Prawa restrukturyzacyjnego i współautor projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne; od kwietnia 2012 r. jako członek Zespołu ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego przy Ministrze Sprawiedliwości
Godziny szkolenia: 10:00 - 16:00 
Rejestracja zaczyna się o godz.: 9:30 

Program: 

  1. Istota i cel przygotowanej likwidacji: 
    • pre-pack jako forma restrukturyzacji i zmian właścicielskich, 
    • pre-pack jako forma sprawnej i efektywnej likwidacji masy upadłości. 

  2. Legitymacja do złożenia wniosku. 

  3. Zakres przedmiotowy wniosku: 
    • sprzedaż przedsiębiorstwa i zorganizowanej części przedsiębiorstwa, 
    • problematyka zmienności przedmiotów wchodzących w skład przedsiębiorstwa mającego być przedmiotem sprzedaży, 
    • sprzedaż składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa. 

  4. Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży w praktyce. 

  5. Szacowanie kosztów postępowania upadłościowego. 

  6. Proceduralny przebieg postępowania w praktyce, w tym charakter i zakres udziału tymczasowego nadzorcy sądowego w całej procedurze. 

  7. Uprawnienia nabywcy w toku postępowania, w tym korzystanie w tym czasie z przedmiotu przygotowanej likwidacji. 

  8. Problematyka: 
    • rozłącznego złożenia wniosku o upadłość i wniosku w ramach przygotowanej likwidacji, 
    • modyfikacji wniosku w toku postępowania, 
    • konkurencji wniosków w ramach przygotowanej likwidacji, 
    • przeniesienia praw i obowiązków z umów zawartych przez dłużnika z osobami trzecimi. 

  9. Rozpoznanie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży w praktyce i orzecznictwie sądowym. 

  10. Zaskarżalność decyzji pozytywnej i negatywnej – uprawnienia sądu II instancji. 

  11. Wpływ wniesienia zażalenia na tok postępowania upadłościowego po ogłoszeniu upadłości. 

  12. Uprawnienia i obowiązki syndyka po rozpoznaniu wniosku. 13. Projektowane zmiany w zakresie przygotowanej likwidacji.

CENA EARLY

700,00 zł z VAT
(569,11 zł bez VAT)
Cena obowiązywała do 14.07.2019r.

CENA REGULAR

800,00 zł z VAT
(650,41 zł bez VAT)
Cena obowiązuje do 05.09.2019r.
Zapisz się

CENA LATE

900,00 zł z VAT
(731,71 zł bez VAT)
Cena obowiązuje do 11.09.2019r.
* Cena obejmuje komplet materiałów seminaryjnych, lunch, przerwę na kawę, certyfikat.
Dodatkowe rabaty: 

 • Prenumeratorzy „Monitora Prawniczego” oraz „Informacja w Administracji", „Monitora Prawa Pracy”, „Nieruchomości C.H.Beck” oraz „Monitora Podatkowego” - 15% rabatu* 
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu* 
 • Przy zgłoszeniu 2-3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu* 

*Rabaty nie sumują się.

Bonusy:
  Prawo restrukturyzacyjne, Tekst ustawy, seria: Twoje prawo, C.H.Beck 2019SSR Cezary Zalewski
SSR Cezary Zalewski
Pomysłodawca Prawa restrukturyzacyjnego i współautor projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne - od kwietnia 2012 r. jako członek Zespołu ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego przy Ministrze Sprawiedliwości, który przygotował Rekomendacje w tym zakresie, zaś od kwietnia 2013 r. członek Zespołu do przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, który przygotował założenia do ustawy, a następnie projekt nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne wraz z szerokimi zmianami w zakresie prawa upadłościowego. Od listopada 2013 r. do marca 2014 r. delegowany do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości w związku z przygotowywaną ustawą Prawo restrukturyzacyjne i nowelizacją Prawa upadłościowego, w latach: 2003– obecnie– Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy; Przewodniczący Wydziału dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (największego wydziału w Polsce zajmującego się sprawami upadłościowymi); stale orzekający w sprawach upadłościowych, prowadził postępowania upadłościowe pełniąc funkcję sędziego– komisarza i sędziego referenta w kilkuset sprawach, w tym największych spółek giełdowych; wielokrotnie był członkiem składu orzekającego kierującego pytania prawne do Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego prezentując ustnie przed Trybunałem stanowisko sądu;w latach 2011- 2014 orzekający w Sądzie Okręgowym w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy wymiarze 1– 4 sesji w miesiącu;posiada ogromne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń organizowanych między innymi przez Krajową Szkołę Sędziów i Prokuratorów, Uczelnię Łazarskiego (studia podyplomowe), Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (studia podyplomowe), Okręgową Izbę Adwokacką w Warszawie, Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, C.H.Beck, Business Options s.c., Krajową Izbę Syndyków, Federację Syndyków Rzeczpospolitej Polskiej;opracowywał jako uczestnik konsorcjum casebooki w ramach realizacji projektu pn. „PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych- case management” realizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Autor wielu innych publikacji z zakresu prawa upadłościowego, prelegent na licznych konferencjach dotyczących prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego.

Golden Floor Tower (Warsaw Trade Tower)
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Zapisz się na szkolenie

Wybierz sposób rejestracji:

Wpisz numer klienta, aby zweryfikować uprawnienia do specjalnych warunków uczestnictwa.

Zapisujesz się na:

Przygotowana likwidacja (pre-pack) w praktyce. Z uwzględnieniem nowelizacji prawa upadłościowego

Dodaj kolejnego uczestnika

Posiadam kod rabatowy
Sprawdź
Wartość zamówienia:
zł z VAT
zł bez VAT


Sprawdź polecane publikacje Wydawnictwa C.H.Beck


Poznaj opinie naszych klientów

Szkolenie profesjonalne, dużo praktycznych aspektów.
Jacek
Prowadzący, praktyk i sędzia jest doskonałym szkoleniowcem! Wyważone słowa, spokojne prowadzenie i inteligencja - SUPER!!
Piotr
Szkolenie w pełni satysfakcjonujące. Bardzo dobry prelegent.
Ewa