RODO w administracji publicznej. Nowelizacje KPA oraz Ordynacji podatkowej w związku z RODO

Omawiane tematy: Nowe obowiązki administracji publicznej - RODO w postępowaniu administracyjnym i procedurach podatkowych - Konsekwencje naruszenia obowiązków wprowadzonych nowelizacjami - Dostęp do akt sprawy


TERMIN:
25 września 2019
MIEJSCE:
Warszawa, ul. Sienna 39
CENA:
700,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
W ramach uchwalonej w dniu 21.2.2019 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (ustawa weszła w życie 4.5.2019 r.) doszło do znaczących nowelizacji przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Ordynacji podatkowej. Zmiany dotyczą realizacji obowiązków ochrony danych osobowych ustanowionych w RODO oraz dostępu do akt sprawy. 

Konsekwencją wprowadzonych zmian będzie wykonywanie obowiązków określonych w RODO w ramach prowadzonego postępowania oraz modyfikacje w zakresie wykonywania niektórych czynności procesowych przez organ prowadzący postępowanie. 

W związku z nowelizacjami ważne staje się dostosowanie czynności w postępowaniu do nowych przepisów, ale z zachowaniem wszystkich dotychczasowych zasad prowadzenia postępowania. 

Cel szkolenia:

Szkolenie służy omówieniu tych kwestii z perspektywy jednoczesnego prawidłowego prowadzenia postępowania oraz realizacji obowiązków ochrony danych osobowych. 

Czy wiesz? 

 • Czym różni się prawo wglądu w akta sprawy (art. 73 KPA) od prawa do otrzymania kopii danych osobowych (art. 15 ust. 3 RODO)? 
 • Jak organ administracji publicznej ma wykonywać obowiązki związane z prawem do kopii danych osobowych zgromadzonych w postępowaniu administracyjnym (podatkowym)? 
 • Jakie są konsekwencje naruszenia przez organ administracji publicznej przepisów KPA i Ordynacji podatkowej dotyczących wykonania obowiązku informacyjnego z RODO? 
 • Czy dopuszczalne jest zastosowanie przez organ uniwersalnej klauzuli informacyjnej dla wszystkich prowadzonych postepowań administracyjnych? 
 • Na czym polega „pominięcie danych osobowych” przy wglądzie w akta sprawy? 
 • W jaki sposób są chronione w aktach sprawy inne dane osobowe niż dane osoby skarżącej? 
 • Czy zgodnie z literalnym brzmieniem art. 54 §1a KPA samo wezwanie ma zawierać informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1–2 RODO? 
 • Czy tajemnica skarbowa ogranicza uprawnienia informacyjne podmiotu danych określone w RODO? 
 • Czy organ w prowadzonym postępowaniu ma obowiązek przekazywać informacje, o których mowa w art. 14 ust.1 RODO w sytuacji zbierania danych osobowych nie od osoby, której dane dotyczą? 

Na szkoleniu dowiesz się: 

 • o nowych obowiązkach organów administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym (organów podatkowych w procedurach podatkowych) w zakresie ochrony danych osobowych,
 • różnicy między prawem do otrzymania kopii treści danych osobowych oraz uprawnieniami, o których mowa w art. 73 KPA, 
 • ochronie danych osobowych przy realizacji uprawnienia strony do wglądu do akt sprawy. 

A także nauczysz się: 

 • sporządzać standardowe komunikaty informacyjne oraz 
 • odpowiedzi na żądania (sprzeciwy) osób, których dane dotyczą, gdy chodzi o dane osobowe przetwarzane w postępowaniach określonych w KPA i procedurach podatkowych. 

Wzór klauzuli informacyjnej

Uczestnicy szkolenia otrzymają wzór przykładowej klauzuli informacyjnej. 

Szkolenie jest przeznaczone dla: 

 • osób odpowiedzialnych w urzędzie za prowadzenie postępowań określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego i w Ordynacji podatkowej, 
 • osób kontrolujących prawidłowość prowadzonego postępowania, 
 • osób zajmujących się ochroną danych osobowych w urzędach, w tym inspektorów ochrony danych, 
 • radców prawnych i adwokatów świadczących usługi dotyczące postępowań administracyjnych, procedur podatkowych oraz ochrony danych osobowych.
Darmowy artykuł

Przeczytaj darmowy artykuł autorstwa dr. Grzegorza Sibigi "Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego z 21.2.2019 r. w zakresie ochrony danych osobowych", który jest doskonałym wprowadzeniem do tematu szkolenia. Pobierz artykuł >>


Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest ceniony specjalista: 

adw. dr Grzegorz Sibiga - kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie, adwokat współpracujący z Kancelarią Prawną Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy, kierownik studiów podyplomowych w INP PAN: Wykonuje funkcję administratora bezpieczeństwa informacji i inspektora ochrony danych osobowych. 

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci".

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

ADW. DR GRZEGORZ SIBIGA

Kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie, adwokat współpracujący z Kancelarią Prawną Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy, kierownik studiów podyplomowych w INP PAN: Wykonuje funkcję administratora bezpieczeństwa informacji i inspektora ochrony danych osobowych.
Godziny szkolenia: 10:00 - 16:00
Rejestracja zaczyna się o godz.: 9:30


Program: 

  1. Zakres zmian w ustawach proceduralnych związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych: 
   ○ relacje RODO oraz ustaw proceduralnych (KPA, Ordynacja podatkowa), 
   ○ pojęcie danych osobowych, 
   ○ rodzaje danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach prowadzonych na podstawie KPA oraz Ordynacji podatkowej. 

  2. Rodzaje obowiązków wprowadzonych nowelizacjami nałożonych na organy prowadzące postępowanie: 
   ○ wykonanie obowiązków określonych w RODO, 
   ○ obowiązki procesowe. 

  3. Wpływ zmian na tok i przebieg postępowania. Konsekwencje naruszenia obowiązków organu wprowadzonych nowelizacjami. 

  4. Wykonanie obowiązku informacyjnego w postępowaniu wobec osoby, której dane dotyczą (art. 13 ust. 1 i 2 RODO): 
   ○ moment wykonania obowiązku, 
   ○ sposób wykonania obowiązku, 
   ○ treść informacji, 
   ○ ponowne poinformowanie, 
   ○ różnice w wykonaniu obowiązku dla poszczególnych rodzajów postępowań i czynności organu prowadzącego postępowanie. 

  5. Realizacja prawa do sprzeciwu osoby, której jej dane dotyczą (art. 21 ust. 1 RODO) w stosunku do danych osobowych przetwarzanych w postępowaniu.  

  6. Nowe zasady ochrony danych osobowych w postępowaniu w sprawie skarg i wniosków (Dział VIII KPA). 

  7. Dostęp do akt sprawy: 
   ○ nowa instytucja – „pominięcie danych osobowych”. Możliwe sposoby realizacji przez organ prowadzący postępowanie, 
   ○ prawo wglądu do akt sprawy (KPA i Ordynacja podatkowa) a prawo do otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (RODO) – równoległa i niezależna od siebie realizacja dwóch uprawnień, 
   ○ znaczenie i konsekwencje tajemnicy skarbowej dla wykonywania uprawnień informacyjnych określonych w RODO.

Dodatkowe rabaty: 

 • Prenumeratorzy „Monitora Prawniczego” oraz „Informacja w Administracji", „Monitora Prawa Pracy”, „Nieruchomości C.H.Beck” oraz „Monitora Podatkowego” - 15% rabatu* 
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu* 
 • Przy zgłoszeniu 2-3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu* 

*Rabaty nie sumują się.

Bonusy:

adw. dr Grzegorz Sibiga
adw. dr Grzegorz Sibiga
Kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie, adwokat współpracujący z Kancelarią Prawną Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy, kierownik studiów podyplomowych w INP PAN: Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji i inspektora ochrony danych. Zajmuje się prawem administracyjnym, w szczególności prawem do informacji, ochroną danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych, e-administracją, a także postępowaniem administracyjnym. Redaktor, autor i współautor licznych publikacji naukowych w tym zakresie. Członek rady programowej czasopism: „Prawo Mediów Elektronicznych” i „Informacja w Administracji Publicznej”, a także członek rady konsultacyjnej miesięcznika „IT w Administracji”.Doświadczenie zdobywał, pracując na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej m.in. jako dyrektor Departamentu Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Był ekspertem sejmowym w pracach parlamentarnych nad ustawami prawa administracyjnego, w tym m.in. o ewidencji ludności, o dowodach osobistych, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznej oraz nowelizacją ustawy o dostępie do informacji publicznej w 2011.

Golden Floor Centrum
ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa

Formularz zapisu na szkolenie

RODO w administracji publicznej. Nowelizacje KPA oraz Ordynacji podatkowej w związku z RODO Miejsce i termin: Warszawa, 25 września 2019

CENA EARLY
600,00 zł z VAT
(487,81 zł bez VAT)
Cena obowiązywała do 31.07.2019 r.
CENA REGULAR
700,00 zł z VAT
(569,11 zł bez VAT)
CENA LATE
800,00 zł z VAT
(650,41 zł bez VAT)
Cena obowiązuje od 19.09.2019 r.
[ ? ]
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Poznaj opinie naszych klientów

Szkolenie spełniło moje oczekiwania.
Anna
Bardzo kompetentna prowadząca, dynamiczna, odpowiadająca na pytania, zaangażowana. W profesjonalny sposób zorganizowane szkolenie.
Iwona
Szkolenie przeprowadzone przez SSO Grzegorza Karaś bardzo dobrze poprowadzone. Duża wiedza merytoryczna, bardzo dobre podejście do słuchaczy.
Agnieszka