RODO w administracji publicznej. Nowelizacje KPA oraz Ordynacji podatkowej w związku z RODO

Omawiane tematy: Nowe obowiązki administracji publicznej - RODO w postępowaniu administracyjnym i procedurach podatkowych - Konsekwencje naruszenia obowiązków wprowadzonych nowelizacjami - Dostęp do akt sprawy


TERMIN:
25 września 2019
MIEJSCE:
Warszawa, ul. Sienna 39
CENA:
700,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
W ramach uchwalonej w dniu 21.2.2019 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (ustawa weszła w życie 4.5.2019 r.) doszło do znaczących nowelizacji przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Ordynacji podatkowej. Zmiany dotyczą realizacji obowiązków ochrony danych osobowych ustanowionych w RODO oraz dostępu do akt sprawy. 

Konsekwencją wprowadzonych zmian będzie wykonywanie obowiązków określonych w RODO w ramach prowadzonego postępowania oraz modyfikacje w zakresie wykonywania niektórych czynności procesowych przez organ prowadzący postępowanie. 

W związku z nowelizacjami ważne staje się dostosowanie czynności w postępowaniu do nowych przepisów, ale z zachowaniem wszystkich dotychczasowych zasad prowadzenia postępowania. 

Cel szkolenia:

Szkolenie służy omówieniu tych kwestii z perspektywy jednoczesnego prawidłowego prowadzenia postępowania oraz realizacji obowiązków ochrony danych osobowych. 

Czy wiesz? 

 • Czym różni się prawo wglądu w akta sprawy (art. 73 KPA) od prawa do otrzymania kopii danych osobowych (art. 15 ust. 3 RODO)? 
 • Jak organ administracji publicznej ma wykonywać obowiązki związane z prawem do kopii danych osobowych zgromadzonych w postępowaniu administracyjnym (podatkowym)? 
 • Jakie są konsekwencje naruszenia przez organ administracji publicznej przepisów KPA i Ordynacji podatkowej dotyczących wykonania obowiązku informacyjnego z RODO? 
 • Czy dopuszczalne jest zastosowanie przez organ uniwersalnej klauzuli informacyjnej dla wszystkich prowadzonych postepowań administracyjnych? 
 • Na czym polega „pominięcie danych osobowych” przy wglądzie w akta sprawy? 
 • W jaki sposób są chronione w aktach sprawy inne dane osobowe niż dane osoby skarżącej? 
 • Czy zgodnie z literalnym brzmieniem art. 54 §1a KPA samo wezwanie ma zawierać informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1–2 RODO? 
 • Czy tajemnica skarbowa ogranicza uprawnienia informacyjne podmiotu danych określone w RODO? 
 • Czy organ w prowadzonym postępowaniu ma obowiązek przekazywać informacje, o których mowa w art. 14 ust.1 RODO w sytuacji zbierania danych osobowych nie od osoby, której dane dotyczą? 

Na szkoleniu dowiesz się: 

 • o nowych obowiązkach organów administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym (organów podatkowych w procedurach podatkowych) w zakresie ochrony danych osobowych,
 • różnicy między prawem do otrzymania kopii treści danych osobowych oraz uprawnieniami, o których mowa w art. 73 KPA, 
 • ochronie danych osobowych przy realizacji uprawnienia strony do wglądu do akt sprawy. 

A także nauczysz się: 

 • sporządzać standardowe komunikaty informacyjne oraz 
 • odpowiedzi na żądania (sprzeciwy) osób, których dane dotyczą, gdy chodzi o dane osobowe przetwarzane w postępowaniach określonych w KPA i procedurach podatkowych. 

Wzór klauzuli informacyjnej

Uczestnicy szkolenia otrzymają wzór przykładowej klauzuli informacyjnej. 

Szkolenie jest przeznaczone dla: 

 • osób odpowiedzialnych w urzędzie za prowadzenie postępowań określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego i w Ordynacji podatkowej, 
 • osób kontrolujących prawidłowość prowadzonego postępowania, 
 • osób zajmujących się ochroną danych osobowych w urzędach, w tym inspektorów ochrony danych, 
 • radców prawnych i adwokatów świadczących usługi dotyczące postępowań administracyjnych, procedur podatkowych oraz ochrony danych osobowych.
Darmowy artykuł

Przeczytaj darmowy artykuł autorstwa dr. Grzegorza Sibigi "Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego z 21.2.2019 r. w zakresie ochrony danych osobowych", który jest doskonałym wprowadzeniem do tematu szkolenia. Pobierz artykuł >>


Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest ceniony specjalista: 

adw. dr Grzegorz Sibiga - kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie, adwokat współpracujący z Kancelarią Prawną Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy, kierownik studiów podyplomowych w INP PAN: Wykonuje funkcję administratora bezpieczeństwa informacji i inspektora ochrony danych osobowych. 

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci".

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

ADW. DR GRZEGORZ SIBIGA

Kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie, adwokat współpracujący z Kancelarią Prawną Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy, kierownik studiów podyplomowych w INP PAN: Wykonuje funkcję administratora bezpieczeństwa informacji i inspektora ochrony danych osobowych.
Godziny szkolenia: 10:00 - 16:00
Rejestracja zaczyna się o godz.: 9:30


Program: 

  1. Zakres zmian w ustawach proceduralnych związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych: 
   ○ relacje RODO oraz ustaw proceduralnych (KPA, Ordynacja podatkowa), 
   ○ pojęcie danych osobowych, 
   ○ rodzaje danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach prowadzonych na podstawie KPA oraz Ordynacji podatkowej. 

  2. Rodzaje obowiązków wprowadzonych nowelizacjami nałożonych na organy prowadzące postępowanie: 
   ○ wykonanie obowiązków określonych w RODO, 
   ○ obowiązki procesowe. 

  3. Wpływ zmian na tok i przebieg postępowania. Konsekwencje naruszenia obowiązków organu wprowadzonych nowelizacjami. 

  4. Wykonanie obowiązku informacyjnego w postępowaniu wobec osoby, której dane dotyczą (art. 13 ust. 1 i 2 RODO): 
   ○ moment wykonania obowiązku, 
   ○ sposób wykonania obowiązku, 
   ○ treść informacji, 
   ○ ponowne poinformowanie, 
   ○ różnice w wykonaniu obowiązku dla poszczególnych rodzajów postępowań i czynności organu prowadzącego postępowanie. 

  5. Realizacja prawa do sprzeciwu osoby, której jej dane dotyczą (art. 21 ust. 1 RODO) w stosunku do danych osobowych przetwarzanych w postępowaniu.  

  6. Nowe zasady ochrony danych osobowych w postępowaniu w sprawie skarg i wniosków (Dział VIII KPA). 

  7. Dostęp do akt sprawy: 
   ○ nowa instytucja – „pominięcie danych osobowych”. Możliwe sposoby realizacji przez organ prowadzący postępowanie, 
   ○ prawo wglądu do akt sprawy (KPA i Ordynacja podatkowa) a prawo do otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (RODO) – równoległa i niezależna od siebie realizacja dwóch uprawnień, 
   ○ znaczenie i konsekwencje tajemnicy skarbowej dla wykonywania uprawnień informacyjnych określonych w RODO.

Dodatkowe rabaty: 

 • Prenumeratorzy „Monitora Prawniczego” oraz „Informacja w Administracji", „Monitora Prawa Pracy”, „Nieruchomości C.H.Beck” oraz „Monitora Podatkowego” - 15% rabatu* 
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu* 
 • Przy zgłoszeniu 2-3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu* 

*Rabaty nie sumują się.

Bonusy:

adw. dr Grzegorz Sibiga
adw. dr Grzegorz Sibiga
Kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie, adwokat współpracujący z Kancelarią Prawną Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy, kierownik studiów podyplomowych w INP PAN: Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji i inspektora ochrony danych. Zajmuje się prawem administracyjnym, w szczególności prawem do informacji, ochroną danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych, e-administracją, a także postępowaniem administracyjnym. Redaktor, autor i współautor licznych publikacji naukowych w tym zakresie. Członek rady programowej czasopism: „Prawo Mediów Elektronicznych” i „Informacja w Administracji Publicznej”, a także członek rady konsultacyjnej miesięcznika „IT w Administracji”.Doświadczenie zdobywał, pracując na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej m.in. jako dyrektor Departamentu Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Był ekspertem sejmowym w pracach parlamentarnych nad ustawami prawa administracyjnego, w tym m.in. o ewidencji ludności, o dowodach osobistych, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznej oraz nowelizacją ustawy o dostępie do informacji publicznej w 2011.

Golden Floor Centrum
ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa

Formularz zapisu na szkolenie

RODO w administracji publicznej. Nowelizacje KPA oraz Ordynacji podatkowej w związku z RODO Miejsce i termin: Warszawa, 25 września 2019

CENA EARLY
600,00 zł z VAT
(487,81 zł bez VAT)
Cena obowiązywała do 31.07.2019 r.
CENA REGULAR
700,00 zł z VAT
(569,11 zł bez VAT)
CENA LATE
800,00 zł z VAT
(650,41 zł bez VAT)
Cena obowiązuje od 19.09.2019 r.
[ ? ]
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Poznaj opinie naszych klientów

Bardzo dobre merytoryczne przygotowanie trenera, udzielanie odpowiedzi na pytania.
Joanna
Bardzo udane szkolenie! Duża wiedza merytoryczna prelegentów, ważne praktyczne wskazówki.
Agata
Program szkolenia, wiedza i przekazana informacja przez wykładowcę - poziom wysoki. Oczekiwania dotyczące szkolenia - osiągnięte.
Paulina