Upadłość konsumencka w praktyce. Z uwzględnieniem nowelizacji 2019

Orzecznictwo w praktyce - wymogi formalne wniosku - przebieg postępowania - koszty - upadłość małżonków - plan spłaty - projektowana nowelizacja upadłości konsumenckiej


TERMIN:
1 października 2019
MIEJSCE:
Warszawa, ul. Sienna 39
CENA:
750,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
W  2018 r. Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano ogłoszenia postanowień sądu o ogłoszeniu upadłości w stosunku do rekordowej liczby 6570 osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Liczba upadłości konsumenckich wzrosła więc ponad trzykrotnie w stosunku do całego 2015 roku (pierwszego roku obowiązywania nowych przepisów), kiedy to upadłości konsumenckich było 2112. W pierwszym półroczu 2019 r. aż 3821 postępowań upadłościowych dotyczyło ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Nowelizacja

Upadłość konsumencka jest niezwykle istotnym zjawiskiem dla banków, firm windykacyjnych oraz wierzycieli. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw, przyjęty przez Sejm w dniu 30.08.2019 r. (druk sejmowy 3480) w fundamentalnym zakresie zmienia kształt upadłości konsumenckiej zarówno w zakresie przesłanek, jak i w przebiegu samej procedury. Ustawa nowelizująca wprowadza ponad 70 zmian w ustawie – Prawo upadłościowe, a ponadto nowelizuje szereg przepisów w ustawie – Prawo restrukturyzacyjne, ustawie o krajowym rejestrze zadłużonych, w ustawie o licencji doradcy restrukturyzacyjnego i in.

Cel szkolenia: 

Celem zajęć jest omówienie z jednej strony regulacji dotyczących upadłości konsumenckiej z punktu widzenia dłużnika-konsumenta, a z drugiej strony z punktu widzenia jego wierzyciela ze szczególnym uwzględnieniem projektowanych zmian

Program szkolenia oparty jest na przykładach rzeczywistych postępowań upadłościowych i orzecznictwie sądów upadłościowych

Podczas szkolenia szczegółowo omówione zostaną także nowe regulacje zawarte w rządowym projekcie nowelizacji przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej

W trakcie praktycznych warsztatów (w formule case studies) zostaną omówione: 

  • możliwości oddłużenia konsumentów i praktyczne ich wykorzystanie ze szczególnym uwzględnieniem projektowanych zmian 
  • wymagania formalne wniosków i wszelkich pism składanych w toku postępowania 
  • przykłady spraw i realny przebieg postępowań na przykładzie spraw, które wpłynęły do sądów po wejściu w życie nowych przepisów 
  • praktyczne, ujawnione w toku stosowania nowych przepisów, niespójności, niejasności nowych regulacji wraz z propozycjami ich rozwiązania. 

Jakie tematy będą omawiane podczas szkolenia? 

Zajrzyj do programu i sprawdź co dokładnie będzie omawiane podczas szkolenia. Sprawdź zakładkę "Program".


Adresaci szkolenia: 

Szkolenie przeznaczone jest dla adwokatów i radców prawnych, syndyków, doradców restrukturyzacyjnych, specjalistów pracujących w bankach i instytucjach finansowych zajmujących się egzekucją kredytów konsumenckich oraz osób zainteresowanych tematyką upadłości konsumenckiej. 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

SSR Cezary Zalewski - Członek Zespołu ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego przy Ministrze Sprawiedliwości; sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Przewodniczący X Wydziału dla spraw upadłościowych i naprawczych.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci".

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

DOSKONAŁY EKSPERT

Cezary Zalewski - pomysłodawca Prawa restrukturyzacyjnego i współautor projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne; od kwietnia 2012 r. jako członek Zespołu ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego przy Ministrze Sprawiedliwości
Godziny szkolenia: 10:00 - 16:00
Rejestracja zaczyna się o godz.: 9:30

Program szkolenia:

     1. Istota i cel upadłości konsumenckiej.

     2. Wymagania formalne wniosku o ogłoszenie upadłości ze szczególnym uwzględnieniem właściwości miejscowej.

     3. Aspekty proceduralne postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości 

     4. Przesłanki pozytywne i negatywne ogłoszenia upadłości konsumenckiej w orzecznictwie sądowym.

     5. Obligatoryjne czynności syndyka z uwzględnieniem specyfiki postępowań upadłościowych konsumentów:
        ○ spis inwentarza i spis majątku upadłego niewchodzącego w skład masy upadłości,
        ○ lista wierzytelności, w tym w przypadku braku zgłoszeń wierzytelności,
        ○ sprawozdawczość i wynagrodzenie.

     6. Uprawnienia wierzycieli w toku postępowania, w tym problematyka wnoszonych środków zaskarżania w toku postępowania.

     7. Koszty w upadłości konsumenckiej – zakres i praktyczne problemy.

     8. Likwidacja masy upadłości w praktyce.

     9. Wydzielanie kwota na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego.

    10. Upadłość małżonków.

    11. Sprawność postępowań upadłościowych – praktyczne wskazania i przykłady „dobrych praktyk”.

    12. Upadłość konsumenta z wniosku wierzyciela.

    13. Umorzenie postępowania upadłościowego – podstawy i praktyka.

    14. Plan spłaty, ze szczególnym uwzględnianiem roli syndyka i skutków dla wierzycieli.

    15. Umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty.

    16. Realizacja planu spłaty – obowiązki upadłego i uprawnienia wierzycieli.

    17. Umorzenie zobowiązań po wykonaniu planu spłaty.

    18. Nowelizacja przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej
postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli,
ograniczenie przesłanek negatywnych ogłoszenia upadłości,
wprowadzenie uproszczonej procedury oddłużeniowej,
warunkowe umorzenie zobowiązań,
zmiany podstaw określenia planu spłaty


Zajęcia mają charakter warsztatowy, w toku szkolenia istnieje możliwość swobodnego zadawania szczegółowych pytań.

Dodatkowe rabaty:


  • Prenumeratorzy „Monitora Podatkowego”, „Monitora Prawniczego”, „Nieruchomości C.H.Beck” oraz „Monitora Prawa Pracy” - 15% rabatu
  • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu*
  • Przy zgłoszeniu 2-3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu*
*Rabaty nie sumują się. 

Bonusy:

  •         3-miesięczna prenumerata online “Monitora Prawniczego” (6 numerów).


Kieszonkowe wydanie tekstu ustawy - Prawo upadłościowe, C.H.Beck 2019.SSR Cezary Zalewski
SSR Cezary Zalewski
Pomysłodawca Prawa restrukturyzacyjnego i współautor projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne - od kwietnia 2012 r. jako członek Zespołu ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego przy Ministrze Sprawiedliwości, który przygotował Rekomendacje w tym zakresie, zaś od kwietnia 2013 r. członek Zespołu do przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, który przygotował założenia do ustawy, a następnie projekt nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne wraz z szerokimi zmianami w zakresie prawa upadłościowego. Od listopada 2013 r. do marca 2014 r. delegowany do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości w związku z przygotowywaną ustawą Prawo restrukturyzacyjne i nowelizacją Prawa upadłościowego, w latach: 2003– obecnie– Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy; Przewodniczący Wydziału dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (największego wydziału w Polsce zajmującego się sprawami upadłościowymi); stale orzekający w sprawach upadłościowych, prowadził postępowania upadłościowe pełniąc funkcję sędziego– komisarza i sędziego referenta w kilkuset sprawach, w tym największych spółek giełdowych; wielokrotnie był członkiem składu orzekającego kierującego pytania prawne do Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego prezentując ustnie przed Trybunałem stanowisko sądu;w latach 2011- 2014 orzekający w Sądzie Okręgowym w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy wymiarze 1– 4 sesji w miesiącu;posiada ogromne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń organizowanych między innymi przez Krajową Szkołę Sędziów i Prokuratorów, Uczelnię Łazarskiego (studia podyplomowe), Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (studia podyplomowe), Okręgową Izbę Adwokacką w Warszawie, Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, C.H.Beck, Business Options s.c., Krajową Izbę Syndyków, Federację Syndyków Rzeczpospolitej Polskiej;opracowywał jako uczestnik konsorcjum casebooki w ramach realizacji projektu pn. „PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych- case management” realizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Autor wielu innych publikacji z zakresu prawa upadłościowego, prelegent na licznych konferencjach dotyczących prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego.

Golden Floor Centrum
ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa

Formularz zapisu na szkolenie

Upadłość konsumencka w praktyce. Z uwzględnieniem nowelizacji 2019 Miejsce i termin: Warszawa, 01 października 2019

CENA EARLY
650,00 zł z VAT
(528,46 zł bez VAT)
Cena obowiązywała do 04.08.2019 r.
CENA REGULAR
750,00 zł z VAT
(609,76 zł bez VAT)
CENA LATE
850,00 zł z VAT
(691,06 zł bez VAT)
Cena obowiązuje od 18.09.2019 r.
[ ? ]
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Poznaj opinie naszych klientów

Szkolenie profesjonalne, dużo praktycznych aspektów.
Jacek
Prowadzący, praktyk i sędzia jest doskonałym szkoleniowcem! Wyważone słowa, spokojne prowadzenie i inteligencja - SUPER!!
Piotr
Szkolenie spełniło moje oczekiwania.
Bogdan