Reforma KPC 2019. Postępowanie gospodarcze, nakazowe, upominawcze, EPU oraz uproszczone po nowelizacji. Warszawa

Odrębne postępowanie gospodarcze - zmiany w postępowaniu nakazowym i upominawczym - zmiany w postępowaniu uproszczonym - zmiany w EPU


TERMIN:
17 października 2019
MIEJSCE:
Warszawa, ul. Sienna 39
CENA:
800,00 z VAT
Zapisz się teraz
Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego z 4.7.2019 r. ze względu na swoją obszerność i zakres ma fundamentalne znaczenie dla przebiegu postępowania cywilnego i stanowi największą zmianę procedury cywilnej od nowelizacji, która weszła w życie z dniem 3.5.2012 r. 

Ustawa nowelizująca przywraca odrębne postępowanie w sprawach gospodarczych, w ramach którego ustawa nakłada szereg ograniczeń zarówno na strony, jak i na sąd, który zobligowany jest do sprawnego podejmowania czynności. 

Na wniosek strony, która nie jest przedsiębiorcą lub jest przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną sąd rozpoznaje sprawę z pominięciem przepisów o postępowaniu w sprawach gospodarczych, konsekwencją czego będzie rozpoznanie sprawy przez sąd gospodarczy, ale bez stosowania przepisów o postępowaniu gospodarczym. 

Nowelizacja wprowadza w postępowaniu gospodarczym także szczególne wymogi dotyczące pozwu, przewiduje skrócenie terminów i ograniczenie możliwości dysponowania sprawą. Ustawodawca zakłada, że strony powołujące się na fakty dla rozstrzygnięcia postępowania będą wykazywały je w pierwszej kolejności dowodem z dokumentu, natomiast dowód z zeznań świadków sąd może dopuścić jedynie wtedy, gdy po wyczerpaniu innych środków dowodowych lub w ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. 

Nowym rozwiązaniem w zakresie wprowadzanych regulacji dotyczących postępowania w sprawach gospodarczych jest instytucja umowy dowodowej, mocą której strony mogą umówić się o wyłączenie określonych dowodów w postępowaniu w sprawie z określonego stosunku prawnego powstałego na podstawie umowy. 

Ustawa nowelizująca wprowadza ponadto liczne zmiany w innych postępowaniach odrębnych: nakazowym i upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym oraz postępowaniu uproszczonym. 

Cel szkolenia: 

Szkolenie dotyczy problematyki odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych. W ramach szkolenia zostaną omówione zarówno zmiany w postępowaniu nakazowym i upominawczym, jak i w postępowaniu uproszczonym oraz zmiany w zakresie elektronicznego postępowania upominawczego. 

Czy wiesz: 

 • Jakie skutki wywołuje umowa dowodowa i kiedy można ją zawrzeć? 
 • Czy można wypowiedzieć umowę dowodową? 
 • Kiedy sąd przesłucha świadka w sprawie gospodarczej, a kiedy oddali taki wniosek dowodowy? 
 • Czy dla przedsiębiorcy osoby fizycznej postępowanie według przepisów odrębnych o sprawach gospodarczych jest obowiązkowe? 
 • Czy możliwe jest wydanie nakazu zapłaty gdy pozwany mieszka za granicą RP w UE albo poza UE? 
 • Czy według nowych przepisów umorzenie postępowania w EPU powoduje skutek przerwania biegu terminu przedawnienia? 

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie adresowane jest do prawników praktyków, zwłaszcza adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów, ale także do sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów. A także dla wszystkich osób, które wykorzystują przepisy KPC w codziennej pracy.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki!

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest ceniony specjalista: 

SSR dr Łukasz Zamojski – sędzia, autor wielu publikacji z zakresu prawa spółek oraz postępowania cywilnego, autor komentarza do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz monografii „Rejestracja spółek. Zagadnienia materialne i procesowe”; 

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci".


Zadaj pytanie prowadzącemu

Uczestnicy mają możliwość wcześniejszego zadawania pytań związanych z programem szkolenia. Prelegent odpowie na nie w trakcie szkolenia. 
Pytania należy wpisać w formularzu zamówienia w polu "Pytania i uwagi" podczas składania zamówienia.
Program szkolenia 

Szczegółowa agenda szkolenia znajduje się zakładce "Program".

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

DOSKONAŁY EKSPERT

SSR dr Łukasz Zamojski – sędzia, autor wielu z zakresu prawa spółek oraz postępowania cywilnego, autor komentarza do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz monografii „Rejestracja spółek. Zagadnienia materialne i procesowe”
Godziny szkolenia: 10:00 - 16:00 
Rejestracja zaczyna się o godz.: 9:30

Program: 

1. Wprowadzenie odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych: 

a) nowa definicja sprawy gospodarczej, 
b) odrębności postępowania gospodarczego w stosunku do sprawy prowadzonej na podstawie przepisów ogólnych: 
szczególne wymogi dotyczące pozwu, 
dodatkowe niezbędne pouczenia udzielane przez sąd i skutek ich braku, 
akcesoryjny charakter zeznań świadka, 
prekluzja twierdzeń zarzutów i wniosków dowodowych,
niedopuszczalność powództwa wzajemnego, przekształceń podmiotowych, 
c) przypadki rozpoznania sprawy z pominięciem przepisów o postępowaniu gospodarczym, 
d) umowa dowodowa, jej forma, treść, skutki, kwestia wypowiedzenia. 

2. Zmiany w postępowaniu nakazowym i upominawczym: 

a) wprowadzenie przepisów ogólnych dotyczących obu postępowań łącznie, 
b) możliwość wydania nakazu zapłaty w przypadku zamieszkiwania pozwanego poza granicami RP, 
c) możliwość orzekania w sprawach nakazowych przez referendarzy sądowych, 
d) niedopuszczalność wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym na podstawie ksiąg rachunkowych banku, warrantu oraz rewersu. 

3. Zmiany w postępowaniu uproszczonym: 

a) wprowadzenie katalogu spraw, w których przepisy o postępowaniu uproszczonym nie mają zastosowania, 
b) nowa regulacja umożliwiająca sądowi pominięcie przepisów o postępowaniu uproszczonym, 
c) zasada wyłączenia przepisów o postępowaniu przygotowawczym, 
d) ograniczona możliwość kumulacji roszczeń w postępowaniu uproszczonym, 
e) możliwość pominięcia dowodu z opinii biegłego, 
f) odmienności w zakresie treści uzasadnienia wyroku sądu. 

4. Zmiany w zakresie elektronicznego postępowania upominawczego: 

a) niedopuszczalność wydania nakazu zapłaty w EPU w przypadku, gdy pozwany zamieszkuje poza terytorium RP, 
b) odmienności w zakresie doręczeń i sporządzania uzasadnień postanowień sądu, 
c) umorzenie postępowania w przypadku braku podstaw do wydania nakazu zapłaty w EPU, 
d) umorzenie postępowania w przypadku złożenia sprzeciwu, szczególna reguła rozstrzygania o kosztach w tym przypadku, 
e) skutki umorzenia elektronicznego postępowania, w tym możliwość złożenia powództwa w sądzie właściwości ogólnej w terminie 3 m-cy od umorzenia postępowania w EPU. 

5. Wejście w życie omawianej ustawy w tym przepisy przejściowe i końcowe.

CENA EARLY

650,00 zł z VAT
(528,46 zł bez VAT)
Cena obowiązywała do 18.08.2019r.

CENA REGULAR

800,00 zł z VAT
(650,41 zł bez VAT)
Cena obowiązuje do 09.10.2019r.
Zapisz się

CENA LATE

950,00 zł z VAT
(772,36 zł bez VAT)
Cena obowiązuje do 16.10.2019r.
* Cena obejmuje komplet materiałów seminaryjnych, lunch, przerwę na kawę, certyfikat.
Dodatkowe rabaty: 

 • Prenumeratorzy „Monitora Prawa Pracy”, „Monitora Prawniczego”, „Nieruchomości C.H.Beck” oraz „Monitora Podatkowego” - 10% rabatu* 
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu* 
 • Przy zgłoszeniu 2-3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu* 

*Rabaty nie sumują się. 

Bonusy: 

 • Kodeks postępowania cywilnego


Kieszonkowy tekst ustawy: "Kodeks postępowania cywilnego" C.H.Beck 2019


 • Możliwość wcześniejszego zadania pytań na formularzu podczas rejestracji – prelegent odpowie na zadane pytania w trakcie szkolenia.
SSR dr Łukasz Zamojski
Sędzia, autor wielu publikacji dotyczących prawa spółek, w tym kilku publikacji dotyczących spółek zakładanych drogą elektroniczną, autor komentarza do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz monografii „Rejestracja spółek. Zagadnienia materialne i procesowe”. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów adwokackich, radcowskich i notarialnych, w 2013 r. w ramach delegacji do Sądu Najwyższego pełnił funkcję Asystenta Sędziego SN.

Golden Floor Centrum
ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa

Zapisz się na szkolenie

Wybierz sposób rejestracji:

Wpisz numer klienta, aby zweryfikować uprawnienia do specjalnych warunków uczestnictwa.

Zapisujesz się na:

Reforma KPC 2019. Postępowanie gospodarcze, nakazowe, upominawcze, EPU oraz uproszczone po nowelizacji. Warszawa

Dodaj kolejnego uczestnika

Posiadam kod rabatowy
Sprawdź
Wartość zamówienia:
zł z VAT
zł bez VAT


Sprawdź polecane publikacje Wydawnictwa C.H.Beck