Reforma KPC 2019. Koszty postępowania, doręczenia, postępowanie dowodowe, uzasadnianie orzeczeń sądu, postępowanie zażaleniowe i apelacyjne. Warszawa

Koszty postępowania - zasady doręczania korespondencji sądowej - postępowanie dowodowe - sporządzanie uzasadnień orzeczeń sądu - apelacje i zażalenia


TERMIN:
23 października 2019
MIEJSCE:
Warszawa, ul. Sienna 39
CENA:
650,00 z VAT
Zapisz się teraz
Ustawą z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw, wprowadzono zmiany w niemal 300 przepisach procedury cywilnej. Zmiany mają w znacznej części bardzo głęboki charakter i nieraz całkowicie modyfikują dotychczasowe instytucje procesowe, bądź też wprowadzają zupełnie nowe rozwiązania. 

Cel szkolenia: 

W ramach szkolenia zostaną omówione: 
 • zmiany kluczowych regulacji procesowych, dotyczące przepisów KPC o kosztach postępowania (m.in. możliwość obciążenia częścią lub całością kosztów strony, która dopuściła się nadużycia prawa procesowego), 
 • nowe regulacje dotyczące zasad doręczania korespondencji sądowej (w tym doręczenia pisma procesowego przeznaczonego dla pozwanego za pośrednictwem komornika), 
 • liczne zmiany dotyczące postępowania dowodowego (m.in. nowe regulacje dotyczące dowodu z zeznań świadków i dowodu z opinii biegłego), 
 • zmiany w zakresie sporządzania uzasadnień orzeczeń sądu (m.in. wprowadzenie zasady, że uzasadnienie jest sporządzane na wniosek strony), 
 • znowelizowane przepisy KPC dotyczące apelacji i zażalenia (m.in. nowe wymogi formalne apelacji). 

Czy wiesz: 

 • kiedy sąd może nałożyć obowiązek zwrotu odsetek za wydatek poniesiony przez stronę postępowania? 
 • jakie mogą być konsekwencje finansowe nadużycia przez stronę prawa procesowego? 
 • czy w przypadku niepodjęcia korespondencji przez pozwanego zawierającej odpis pozwu z nakazem zapłaty konieczne jest doręczenie przez komornika? 
 • w jakim terminie komornik powinien podjąć czynności związane z doręczeniem? 
 • jak powód może wykazać, że pozwany zamieszkuje pod adresem wskazanym w pozwie? 
 • czy i kiedy sąd może odebrać od świadka zeznania na piśmie? 
 • czy sąd może złożyć zażalenie do akt sprawy bez nadania mu dalszego biegu? 
 • czy można złożyć apelację bez wniosku o sporządzenie uzasadnienia? 
 • czy sąd w uzasadnieniu może powołać się na treść pisma strony postępowania? 

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie adresowane jest do prawników praktyków, zwłaszcza adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów, ale także do sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów. A także dla wszystkich osób, które wykorzystują przepisy KPC w codziennej pracy.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki!

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest ceniony specjalista: 

SSR dr Łukasz Zamojski – sędzia, autor wielu publikacji z zakresu prawa spółek oraz postępowania cywilnego, autor komentarza do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz monografii „Rejestracja spółek. Zagadnienia materialne i procesowe”;

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Zadaj pytanie prowadzącemu

Uczestnicy mają możliwość wcześniejszego zadawania pytań związanych z programem szkolenia. Prelegent odpowie na nie w trakcie szkolenia. 
Pytania należy wpisać w formularzu zamówienia w polu "Pytania i uwagi" podczas składania zamówienia.
Program szkolenia 

Szczegółowa agenda szkolenia znajduje się zakładce "Program".

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

DOSKONAŁY EKSPERT

SSR dr Łukasz Zamojski – sędzia, autor wielu z zakresu prawa spółek oraz postępowania cywilnego, autor komentarza do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz monografii „Rejestracja spółek. Zagadnienia materialne i procesowe”
Godziny szkolenia: 10:00 - 16:00 
Rejestracja zaczyna się o godz.: 9:30 

Program: 

1. Zmiany przepisów KPC o kosztach postępowania, w tym: 
 zasądzanie odsetek od kosztów, 
• możliwość zasądzenia odsetek od niektórych wydatków poniesionych przez stronę w postępowaniu, 
możliwość obciążenia częścią lub całością kosztów strony, która dopuściła się nadużycia prawa procesowego. 

2. Zmiany w zakresie doręczeń w postępowaniu cywilnym, w tym ograniczenie fikcji doręczenia na podstawie podwójnego awizo, w szczególności doręczenie przez komornika. 

3. Zmiany w postępowaniu dowodowym, w tym: 
zmiany w zasadzie formułowania wniosków dowodowych, 
katalog podstaw do oddalenia wniosku dowodowego przez sąd, 
możliwość przeprowadzenia niektórych dowodów po zamknięciu rozprawy, 
możliwość przesłuchania świadka na piśmie, 
obowiązek staranności strony co do stawiennictwa zawnioskowanego przez nią świadka, 
możliwość wysłuchania strony na piśmie, 
zmiany co do dowodu z opinii biegłego i jego wynagrodzenia, w tym możliwość dopuszczenia opinii z innej sprawy, 
uznanie za dowody dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy bez dopuszczania tych dowodów, 
odmienności w postępowaniu dowodowym w niektórych postępowaniach odrębnych. 

4. Zmiany w zakresie sporządzania uzasadnień orzeczeń sądu, w tym: 
• wprowadzenie zasady, że uzasadnienie jest sporządzane na wniosek strony, wymogi formalnego tego wniosku i skutki ich niezachowania, 
zmiany co do uzasadnień wyroków i postanowień co do meritum sprawy, w tym zmiany co do treści uzasadnień, 
zmiany co do uzasadnień postanowień wpadkowych i ich treści. 

5. Zmiany w postępowaniu zażaleniowym i apelacyjnym, w tym: 
zasada zażalenia poziomego i wyjątkowe przypadki zażalenia pionowego, 
 możliwość pozostawienia niektórych zażaleń bez dalszego biegu, 
• niemożność zaskarżenia orzeczenia bez wcześniejszego wniosku o sporządzenie uzasadnienia, 
przeniesienie postępowania międzyinstancyjnego do sądu odwoławczego.

CENA EARLY

650,00 zł z VAT
(528,46 zł bez VAT)
Cena obowiązuje do 23.08.2019r.
Zapisz się

CENA REGULAR

800,00 zł z VAT
(650,41 zł bez VAT)
Cena obowiązuje do 16.10.2019r.

CENA LATE

950,00 zł z VAT
(772,36 zł bez VAT)
Cena obowiązuje do 22.10.2019r.
* Cena obejmuje komplet materiałów seminaryjnych, lunch, przerwę na kawę, certyfikat.
Dodatkowe rabaty: 

 • Prenumeratorzy „Monitora Prawa Pracy”, „Monitora Prawniczego”, „Nieruchomości C.H.Beck” oraz „Monitora Podatkowego” - 10% rabatu* Przy zgłoszeniu 2-3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu* 
 • Przy zgłoszeniu 2-3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu* 
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu* 

*Rabaty nie sumują się. 

Bonusy:

 • Kodeks postępowania cywilnego


Kieszonkowy tekst ustawy: "Kodeks postępowania cywilnego" C.H.Beck 2019


 • Możliwość wcześniejszego zadania pytań na formularzu podczas rejestracji – prelegent odpowie na zadane pytania w trakcie szkolenia. 
SSR dr Łukasz Zamojski
Sędzia, autor wielu publikacji dotyczących prawa spółek, w tym kilku publikacji dotyczących spółek zakładanych drogą elektroniczną, autor komentarza do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz monografii „Rejestracja spółek. Zagadnienia materialne i procesowe”. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów adwokackich, radcowskich i notarialnych, w 2013 r. w ramach delegacji do Sądu Najwyższego pełnił funkcję Asystenta Sędziego SN.

Golden Floor Centrum
ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa

Zapisz się na szkolenie

Wybierz sposób rejestracji:

Wpisz numer klienta, aby zweryfikować uprawnienia do specjalnych warunków uczestnictwa.

Zapisujesz się na:

Reforma KPC 2019. Koszty postępowania, doręczenia, postępowanie dowodowe, uzasadnianie orzeczeń sądu, postępowanie zażaleniowe i apelacyjne. Warszawa

Dodaj kolejnego uczestnika

Posiadam kod rabatowy
Sprawdź
Wartość zamówienia:
zł z VAT
zł bez VAT


Sprawdź polecane publikacje Wydawnictwa C.H.Beck