Konferencja: Pełnomocnik w prawie podatkowym - wyzwania i nowe obowiązki

Jak pomóc podatnikowi na każdym etapie. Najważniejsze wyzwania i nowe obowiązki pełnomocników.


TERMIN:
15 października 2019
MIEJSCE:
Warszawa, ul. Chłodna 51
CENA:
650,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
Postępowania i kontrole podatkowe zaczynają się robić bardziej opresyjne dla przedsiębiorców, dlatego też z roku na rok zwiększa się praktyczna rola pełnomocnika w postępowaniu. Mimo zaostrzających się przepisów dotyczących obowiązków podatników, uprawnień podatnikom nie przybywa. Dlatego niesłychanie ważne jest dopilnowanie kwestii proceduralnych na każdym etapie. 

Tegoroczną edycję konferencji dla pełnomocników w całości poświęcamy ich bieżącym praktycznym wyzwaniom. 

Z szczególną uwagą przyjrzymy się nowym obowiązkom pełnomocników. Zarówno tych, które są planowane w ordynacji podatkowej na kolejny rok i wynikających z przepisów VAT o raportowaniu schematów podatkowych oraz obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. 

Od 13 lipca 2018 roku weszła w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawa AML), która nałożyła między innymi na pełnomocników profesjonalnych (radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych) ale także firmy, przedsiębiorców i wybrane instytucje - szereg obowiązków związanych z AML. Kolejne obowiązki nakładają przepisy o MDR obligujące do raportowania schematów. Szczególnie istotne jest to w kontekście tajemnicy zawodowej.

Cel konferencji:

Omówione zostaną najistotniejsze wyzwania pełnomocników. Uczestnicy poznają nowe trendy w zakresie wydawania interpretacji podatkowych i opinii zabezpieczających oraz aktualne orzecznictwo z tego zakresu. Prelegenci - pełnomocnicy omówią te zagadnienia w oparciu o studia przypadków z własnej praktyki postępowań. W wystąpieniach prelegentów uwzględniony zostanie aktualny stan prawny jak i planowane zmiany w przepisach których możemy się spodziewać kolejnych latach.

W trakcie konferencji zostaną omówione zagadnienia dotyczące m.in: 

 • Najistotniejszych zmian dla pełnomocników w Ordynacji podatkowej 2020. 
 • Pozycji pełnomocnika w obliczu nowych instytucji i praktyki działania KAS. 
 • Najważniejszych zmian w regulacji interpretacji indywidualnych i opinii zabezpieczających w 2019 r. 
 • Bieżącego orzecznictwa sądów administracyjnych w przedmiocie interpretacji indywidualnych.
 • Opinii zabezpieczających i odmowy ich wydania – praktyka i orzecznictwo sądowe.
 • Obowiązków pełnomocników profesjonalnych wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. 
 • Podstaw systemu AML w Polsce.
 • Kar i sankcji za naruszenia ustawy AML.
 • Nowych obowiązków pełnomocników wynikających z MDR.
 • Konieczności raportowania schematów przez pełnomocników. 
 • Raportowania z uwzględnieniem zagadnienia tajemnicy zawodowej. 

Dla kogo jest ta konferencja? 

Konferencja jest adresowana do praktyków: pełnomocników, radców prawnych, adwokatów oraz doradców podatkowych. 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszymi prelegentami są cenieni specjaliści: 

prof. dr hab. Adam Mariański, Alicja Sarna, Dr hab. Hanna Filipczyk, r.pr.  Marcin Bazylczuk, r.pr. Gniewomir Parzyjagła

Więcej o prowadzących w zakładce "Prelegenci". 

Program konferencji 

Szczegółowa agenda znajduje się zakładce "Program".

Patronat honorowyWYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie konferencji zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

DOSKONALI EKSPERCI

Naukowcy i praktycy zajmujący się problematyką prawa podatkowego.
Godziny konferencji: 9:30 - 17:00 
Rejestracja zaczyna się o godz.: 9:00 


Program: 

Część I 

prof. Adam Mariański - Zmiany Ordynacji podatkowej a funkcje i zadania pełnomocników.

 Zmiany 2019-2020 w Ordynacji z 1997r. – pełzająca ewolucja czy rewolucja? 
• Projektowane zmiany instytucji w nowej OP. 
• Pozycja pełnomocnika w obliczu nowych instytucji i praktyki działania KAS. 

Część II

dr hab. Hanna Filipczuk - Interpretacje indywidualne i inne instrumenty ochrony zaufania podatnika.

• Zmiany w regulacji interpretacji indywidualnych i opinii zabezpieczających w 2019 r. (przegląd).
• Praktyczna rola interpretacji indywidualnych.
• Bieżące orzecznictwo sądów administracyjnych w przedmiocie interpretacji indywidualnych.
• Wyrok NSA z 17.4.2019 r., sygn. akt I FSK 494/17 – ochrona uzasadnionych oczekiwań podatnika. 
• Opinie zabezpieczające i odmowy ich wydania – praktyka i orzecznictwo sądowe.

Część III

r.pr. Marcin Bazylczuk - Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

• Co to jest pranie brudnych pieniędzy?
• Podstawy systemu AML w Polsce.
• Instytucje obowiązane.
• Obowiązki instytucji obowiązanych.
• Czynniki wpływające na identyfikację i ocenę ryzyka.
• Proces kompleksowej analizy ryzyka.
• Ustalenie beneficjenta rzeczywistego.
• Kary i sankcje za naruszenia ustawy AML.

Część IV

r.pr. Gniewomir Parzyjagła, MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy - Raportowanie schematów podatkowych – co pełnomocnik wiedzieć powinien?

• Podmioty zobowiązane do raportowania – zarys ról.
• Co podlega raportowaniu?
• Definicja schematu podatkowego - Schemat podatkowy a unikanie opodatkowania.
• Podział schematów podatkowych (typy schematów).
• Cechy rozpoznawcze (przykłady).
• Co NIE będzie schematem podatkowym.
• Kto i kiedy raportuje?
• Obowiązki wspomagającego.
• Raportowanie a tajemnica zawodowa.
• Jak raportować?
• Sankcje karnoskarbowe. 

Część V

Alicja SarnaPrzedawnienie zobowiązań podatkowych a postępowanie karne skarbowe

• regulacje dotyczące przedawnienia zobowiązań podatkowych.
• co musi zrobić organ podatkowy aby skutecznie zawiesić bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (wymogi formalne zawiadomienia, komu doręczyć zawiadomienie)
• aktualne orzecznictwo w ww. sprawach
Dodatkowe rabaty: 

 • Prenumeratorzy „Monitora Prawa Pracy”, „Monitora Prawniczego”, „Nieruchomości C.H.Beck” oraz „Monitora Podatkowego” - 15% rabatu

Bonusy:

 • Ordynacja podatkowa


Kieszonkowy tekst ustawy: "Ordynacja podatkowa" C.H.Beck 2019

 • VAT

Kieszonkowy tekst ustawy: "VAT" C.H.Beck 2019
prof. dr hab. Adam Mariański
prof. dr hab. Adam Mariański
Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Podatkowego WPiA Uniwersytetu Łódzkiego; doradca podatkowy; partner zarządzający w Mariański Group; członek zarządu polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (International Fiscal Association), członek Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego (European Association of Tax Law Professors) oraz Rady Programowej "Przeglądu Podatkowego" i Kwartalnika „Doradca Podatkowy”. Autor i współautor ponad dwustu publikacji z dziedziny prawa podatkowego.
doradca pod. Alicja Sarna
doradca pod. Alicja Sarna
Doradca podatkowy, partner, Szef Zespołu Postępowań Podatkowych w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań podatkowych i sądowo- administracyjnych, postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ogólnych zagadnieniach prawa podatkowego. Reprezentuje podatników w sporach dotyczących wszystkich podatków. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed organami podatkowymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Przygotowuje oraz reprezentuje klientów podczas kontroli podatkowych. Prowadzi projekty dotyczące przeglądu ryzyk podatkowych. Jest autorem licznych publikacji dotyczących z zakresu ogólnego prawa podatkowego i postępowań podatkowych, współautorem Meritum- Podatki. Jest cenionym wykładowcą, w tym m.in. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i Akademii Leona Koźmińskiego.
dr Hanna Filipczyk
dr Hanna Filipczyk
Absolwentka prawa i filozofii, doktor nauk prawnych (UMK), ukończyła również Podyplomowe Studia Negocjacji, Mediacji oraz innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów (UW). Doradca podatkowy specjalizujący się w sprawach spornych, obecnie of counsel w Enodo Advisors. Członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego i Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA). Współpracownik Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prawnik-lingwista w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Autorka czterech książek i kilkudziesięciu artykułów o tematyce podatkowej.
r. pr. Gniewomir Parzyjagła
r. pr. Gniewomir Parzyjagła
Manager, radca prawny z 12 letnim doświadczeniem w obszarze doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych. Wieloletnia praktyka w międzynarodowych firmach konsultingowych pozwoliła mu zdobyć doświadczenie w zakresie różnorodnych projektów podatkowych, w tym dotyczących planowania podatkowego i restrukturyzacji przedsiębiorstw. Doradzał swoim klientom przy zapewnieniu mechanizmów mitygujących ryzyko odpowiedzialności karnej – skarbowej.
r.pr Marcin Bazylczuk
r.pr Marcin Bazylczuk
Radca prawny i doradca podatkowy. Wspólnik w kancelarii KB Legal & Tax s.c. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w obsłudze prawno-podatkowej podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Doradza przy restrukturyzacjach, połączeniach, podziałach, przekształceniach spółek osobowych i kapitałowych. Przeprowadza przeglądy podatkowe, badania typu due diligence, w tym również w zakresie pierwszego zasiedlenia nieruchomości. Doradza klientom w zakresie oceny ryzyk podatkowych transakcji gospodarczych i planowaniu podatkowym.  Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego opublikowanych m.in. w Prawo i Podatki, Dziennik Gazeta Prawna i Rzeczpospolita. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Golden Floor Tower (Warsaw Trade Tower)
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Formularz zapisu na szkolenie

Konferencja: Pełnomocnik w prawie podatkowym - wyzwania i nowe obowiązki Miejsce i termin: Warszawa, 15 października 2019

CENA EARLY
550,00 zł z VAT
(447,15 zł bez VAT)
Cena obowiązywała do 25.08.2019 r.
CENA REGULAR
650,00 zł z VAT
(528,46 zł bez VAT)
CENA LATE
750,00 zł z VAT
(609,76 zł bez VAT)
Cena obowiązuje od 09.10.2019 r.
[ ? ]
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.