Reforma KPC 2019. Nadużycie prawa procesowego i przygotowanie rozprawy. Wrocław

Zmiany kluczowych regulacji procesowych jak i nowych rozwiązań wprowadzonych do KPC.


TERMIN:
14 października 2019
MIEJSCE:
Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 27 A
CENA:
750,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
Ustawa z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 6.8.2019 r. poz. 1469) wprowadza istotne zmiany postępowania cywilnego o fundamentalnym znaczeniu dla praktyki sądowej. Ze względu na bardzo dużą ilość zmian dokonywanych tą ustawą (niemal 300), nowelizacja z 4.7.2019 r. jest najobszerniejszą zmianą procedury cywilnej od 2012 r. Większość znowelizowanych przepisów wejdzie w życie w dniu 7.11.2019 r., jednakże już 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 21.8.2019 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące kosztów sądowych. 

Cel szkolenia:

W ramach szkolenia zostaną omówione zarówno zmiany kluczowych regulacji procesowych (nowe zasady ustalania właściwości sądu), jak i nowe rozwiązania (przygotowanie rozprawy – posiedzenie przygotowawcze, instytucja nadużycia prawa procesowego i finansowe sankcje niewłaściwych lub nierzetelnych zachowań stron). 

Na szkoleniu dowiesz się m.in: 

 • kiedy występuje zjawisko nadużycia prawa procesowego i jakie przejawy procesowego nadużycia prawa można spotkać w praktyce sądowej,
 • jakie są skutki stwierdzenia nadużycia przez stronę prawa procesowego (grzywna, obciążenie kosztami sądowymi),
 • poznasz nowe zasady ustalania właściwości sądu,
 • kiedy przewodniczący zwraca pismo procesowe stronie bez wezwania do jego poprawienia lub uzupełnienia,
 • o doręczaniu pism między pełnomocnikami zawodowymi,
 • jakie czynności procesowe poprzedzają posiedzenie przygotowawcze,
 • czemu służy posiedzenie przygotowawcze i jaki ma przebieg,
 • jakie są warunki rezygnacji z posiedzenia przygotowawczego,
 • jaką treść powinien zawierać i jakie znaczenie dla toku postępowania ma plan rozprawy. 

Zakres zmian w KPC: 

 • nadużycie prawa procesowego – dodany art. 4
 • właściwość sąduart. 17 – nowe brzmienie pkt 42; art. 18 nowe brzmienie § 2; art. 25 – nowe brzmienie § 1; art. 31 – dodany § 2; nowe brzmienie całego art. 34; dodany art. 351; dodany art. 372; art. 38 – nowe brzmienie § 1, dodany § 3; nowe brzmienie całego art. 44; nowe brzmienie całego art. 45 
 • przygotowanie rozprawy – dodany rozdział 2a. „Organizacja postępowania” [dodane art. 2051-20512 – w konsekwencji uchylone zostały art. 207 i 217] 

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie adresowane jest do prawników praktyków, zwłaszcza adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów, ale także do sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów. A także dla wszystkich osób, które wykorzystują przepisy KPC w codziennej pracy. 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki!

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest ceniony specjalista: 

SSO Grzegorz Karaś - Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Specjalista w dziedzinie prawa cywilnego, prawa europejskiego oraz prawa nowych technologii. Zajmuje się informatyzacją sądownictwa. Od 2010 r. bierze czynny udział w projektowaniu i w wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych w sądach powszechnych. Pełnomocnik Koordynatora Krajowego ds. wdrażania systemów informatycznych w sądach powszechnych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia 

Szczegółowa agenda szkolenia znajduje się zakładce "Program". 

Cykl szkoleń - Reforma KPC 2019 

Zobacz wszystkie szkolenia z cyklu - sprawdź listę >>

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

DOSKONAŁY EKSPERT

SSO Grzegorz Karaś - Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Specjalista w dziedzinie prawa cywilnego, prawa europejskiego oraz prawa nowych technologii. Zajmuje się informatyzacją sądownictwa. Od 2010 r. bierze czynny udział w projektowaniu i w wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych w sądach powszechnych.
Godziny szkolenia: 10:00-16:00 
Rejestracja zaczyna się o godz.: 9:30 

Program:

1. Nadużycie prawa procesowego
 zasada ogólna; 
• metody przeciwdziałania nadużyciu prawa procesowego; 
• przykłady nadużycia prawa procesowego: 
wnioski o wyłączenie sędziego, 
wnoszenie zażaleń (kaskadowe), 
składanie pism oczywiście nieuzasadnionych, 
sankcje z tytułu naruszenia prawa procesowego, 
obciążenie kosztami sądowymi, 
grzywna. 

2. Właściwość sądu: 
• niewłaściwość sądu brana pod uwagę z urzędu i na zarzut strony; 
• odmowa przekazania sprawy sadowi okręgowemu przez sąd rejonowy; 
• miejsce wykonania umowy jako przesłanka właściwości przemiennej; 
• właściwość sądu w sprawach o naruszenie dóbr osobistych; 
• powództwo o roszczenie z czynności bankowej; 
• przekazanie sprawy ze względów celowości; 
• przekazanie sprawy sądowi równorzędnemu przez Sąd Najwyższy z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości; 
• właściwość sądu w sprawie, w której strona jest Skarb państwa 

3. Przygotowanie rozprawy: 
• posiedzenie przygotowawcze i jego obowiązkowy charakter; 
• wymiana pism przygotowawczych w sprawach zawiłych lub obrachunkowych; 
• prekluzja co do twierdzeń i dowodów; 
• warunki rezygnacji z posiedzenia przygotowawczego; 
• plan rozprawy, udział stron i ich pełnomocników i konsekwencji niestawiennictwa powoda lub pozwanego; 
• forma protokołu sporządzanego z posiedzenia przygotowawczego. 

Dodatkowe rabaty: 

 • Prenumeratorzy „Monitora Podatkowego”, „Monitora Prawniczego”, „Nieruchomości C.H.Beck” oraz „Monitora Prawa Pracy” - 10% rabatu* 
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu* 
 • Przy zgłoszeniu 2–3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu* 

*Rabaty nie sumują się. 

Bonusy:

 • Kodeks postępowania cywilnego


Kieszonkowy tekst ustawy: "Kodeks postępowania cywilnego" C.H.Beck 2019 r. 
SSO Grzegorz Karaś
Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Specjalista w dziedzinie prawa cywilnego, prawa europejskiego oraz prawa nowych technologii. Zajmuje się informatyzacją sądownictwa. Od 2010 r. bierze czynny udział w projektowaniu i w wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych w sądach powszechnych. Pełnomocnik Koordynatora Krajowego ds. wdrażania systemów informatycznych w sądach powszechnych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. W latach 2012– 2014 Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości. Członek komitetów sterujących i zespołów projektowych projektów informatycznych prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Autor publikacji z zakresu informatyzacji wymiaru sprawiedliwości.

Centrum Konferencyjne Hotelu Europeum
ul. Kazimierza Wielkiego 27 A, 50-077 Wrocław

Formularz zapisu na szkolenie

Reforma KPC 2019. Nadużycie prawa procesowego i przygotowanie rozprawy. Wrocław Miejsce i termin: Wrocław, 14 października 2019

CENA EARLY
650,00 zł z VAT
(528,46 zł bez VAT)
Cena obowiązywała do 25.08.2019 r.
CENA REGULAR
750,00 zł z VAT
(609,76 zł bez VAT)
CENA LATE
850,00 zł z VAT
(691,06 zł bez VAT)
Cena obowiązuje od 07.10.2019 r.
[ ? ]
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.