Reforma KPC 2019. Postępowanie gospodarcze, postępowania odrębne, postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, koszty sądowe, przepisy przejściowe. Wrocław

Zmiany kluczowych regulacji procesowych jak i nowych rozwiązań wprowadzonych do KPC.


TERMIN:
18 listopada 2019
MIEJSCE:
Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 27 A
CENA:
800,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
Ustawa z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 6.8.2019 r. poz. 1469) wprowadza istotne zmiany postępowania cywilnego o fundamentalnym znaczeniu dla praktyki sądowej. Ze względu na bardzo dużą ilość zmian dokonywanych tą ustawą (niemal 300), nowelizacja z 4.7.2019 r. jest najobszerniejszą zmianą procedury cywilnej od 2012 r. Większość znowelizowanych przepisów wejdzie w życie w dniu 7.11.2019 r., jednakże już 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 21.8.2019 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące kosztów sądowych. 

Cel szkolenia:

W ramach szkolenia zostaną omówione zarówno zmiany kluczowych regulacji procesowych (zmiany w postępowaniu nakazowym, upominawczym, EPU, nowelizacja przepisów o postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym, zmiany dotyczące kosztów postępowania), jak i nowe rozwiązania (wprowadzenie odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych). 

Zakres zmian w KPC: 

 • postępowanie gospodarcze i zmiany w postępowaniach odrębnych: dodane art. 4581-45813; art. 461 – nowe brzmienie § 1, 2, 21, 3, uchylony § 22; art. 464 – nowe brzmienie § 1; art. 467 – uchylony § 1–3, dodany § 31 i 32, nowe brzmienie § 4; uchylony art. 468; nowe brzmienie całego art. 470; nowe brzmienie całego art. 471; nowe brzmienie całego art. 4751; art. 476 – nowe brzmienie § 1 pkt 3, § 5 pkt 1 lit b; art. 477– uchylony § 32; art. 47711 – uchylony § 3; art. 47713 – uchylony § 2; art. 47714 – dodany § 21; nowe brzmienie całego art. 47930; nowe brzmienie całego art. 47952; nowe brzmienie całego art. 47963; nowe brzmienie całego art. 47974; dodane art. 4801-4804; nowe brzemiennie całego art. 4841; art. 485 – nowe brzmienie § 1, 2 i 4, uchylony § 3; art. 486 – uchylony § 1, nowe brzmienie § 2; uchylony art. 491; art. 492 – nowe brzmienie § 3; uchylony art. 4921; nowe brzmienie całego art. 493; uchylone art. 494, 495, 496; nowe brzmienie całego art. 497; uchylony art. 4971 i 498; art. 499 – nowe brzmienie wprowadzenia do wyliczenia w § 1, uchylony § 1 pkt 4; uchylone art. 502, 5021, 503, 504; art. 505 – nowe brzmienie § 1 i 3; nowe brzmienie całego art. 5051; nowe brzmienie całego art. 5052; art. 505– nowe brzmienie § 2; art. 5056 – uchylony § 2; nowe brzmienie całego art. 5057; art. 505– uchylony § 1 i 2, dodany § 4; art. 50510 – uchylony § 2; uchylony art. 50511; art. 50512 – dodany § 11; art. 50514 – nowe brzmienie § 1; art. 50525 – uchylony § 1; art. 50528 – dodany § 2; nowe brzmienie całego art. 50529; art. 50532 – uchylony § 4; nowe brzmienie całego art. 50533; nowe brzmienie całego art. 50534; nowe brzmienie całego art. 50536; nowe brzmienie całego art. 50537; nowe brzmienie całego art. 50538; dodane art. 50540–50550; 
 • postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne: art. 732 – dodany § 2; art. 735 – uchylony § 1, nowe brzmienie § 2; art. 740 – nowe brzmienie § 1, dodany § 4; art. 741 – dodane § 2 i 3; art. 742 – nowe brzmienie § 2, dodany § 41; art. 7592– dodany § 2; nowe brzmienie całego art. 7631; art. 7632 – nowe brzmienie § 3; dodany art. 7661; nowe brzmienie art. 7673a; art. 7674– dodany § 11; dodany art. 7821; art. 788 – dodany § 3; art. 7942 – nowe brzmienie § 1; art. 797 – dodany § 11; art. 804 – dodany § 2; dodany art. 8042; art. 805 – nowe brzmienie § 11; art. 820– nowe brzmienie § 2; art. 825 – dodany pkt 11; art. 831 – nowe brzmienie pkt 1, 6 i 7; art. 840 – nowe brzmienie pkt 2; art. 8902 – nowe brzmienie § 1 i 3; art. 902– nowe brzmienie § 1; art. 9113 – dodany § 2; art. 10643 – uchylony § 1. 
 • koszty postępowania: art. 98 – dodany § 11 i 12; art. 98– nowe brzmienie § 1 i 4; art. 103 – dodany § 3 i 4; nowe brzmienie całego art. 1081; nowe brzmienie całego art. 110. 

Na szkoleniu dowiesz się m,in.: 

 • kiedy sąd przesłucha świadka w sprawie gospodarczej, a kiedy oddali taki wniosek dowodowy; 
 • czy dla przedsiębiorcy osoby fizycznej postępowanie według przepisów odrębnych o sprawach gospodarczych jest obowiązkowe; 
 • czy możliwe jest wydanie nakazu zapłaty gdy pozwany mieszka za granicą RP w UE albo poza UE; 
 • czy według nowych przepisów umorzenie postępowania w EPU powoduje skutek przerwania biegu terminu przedawnienia; 
 • kiedy sąd może nałożyć obowiązek zwrotu odsetek za wydatek poniesiony przez stronę postępowania; 
 • jakie mogą być konsekwencje finansowe nadużycia przez stronę prawa procesowego. 

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie adresowane jest do prawników praktyków, zwłaszcza adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów, ale także do sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów. A także dla wszystkich osób, które wykorzystują przepisy KPC w codziennej pracy. 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest ceniony specjalista: 

SSO Grzegorz Karaś - Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Specjalista w dziedzinie prawa cywilnego, prawa europejskiego oraz prawa nowych technologii. Zajmuje się informatyzacją sądownictwa. Od 2010 r. bierze czynny udział w projektowaniu i w wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych w sądach powszechnych.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia 

Szczegółowa agenda szkolenia znajduje się zakładce "Program". 

Cykl szkoleń - Reforma KPC 2019 

Zobacz wszystkie szkolenia z cyklu - sprawdź listę >>

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

DOSKONAŁY EKSPERT

SSO dr Zbigniew Woźniak - Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu oraz adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego i prawa postepowania cywilnego. W latach 2012-113 delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości do Departamenty Legislacyjnego.
Godziny szkolenia: 10:00-16:00 
Rejestracja zaczyna się o godz.: 9:30 

Program:

1. Postępowanie gospodarcze i zmiany w postępowaniach odrębnych (postępowanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, upominawcze, elektroniczne upominawcze, nakazowe, przed organami regulacyjnymi): 
• zakres przedmiotowy spraw gospodarczych; 
• warunki formalne pozwu; 
• warunki formalne odpowiedzi na pozew; 
• pouczenia dla strony niedziałającej przez pełnomocnika profesjonalnego; 
• prekluzja dowodowa; 
• pominięcie rozpoznania sprawy według przepisów o postępowaniu gospodarczym; 
• przekazanie sprawy innemu sądowi jeżeli nie ma charakteru gospodarczego; 
• brak możliwości występowania z nowymi roszczeniami; 
• niedopuszczalność powództwa wzajemnego;
• termin zakończenia sprawy, termin na złożenie skargi o wznowienie postępowania; 
• umowa dowodowa; 
• dowód z zeznań świadków i jego ograniczenia; 
• zasady obciążania kosztami procesu. 

2. Postępowanie upominawcze, nakazowe i elektroniczne postępowanie upominawcze: 
• warunki wydania nakazu zapłaty; 
• nowa podstawa wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym; 
• postępowanie po wniesieniu zarzutów przez pozwanego; 
• niedopuszczalność powództwa wzajemnego; 
• brak możliwości wystąpienia z nowymi roszczeniami zamiast lub obok dotychczasowych; 
• zmiany w postępowaniu upominawczym i uproszczonym; 
• umorzenie postępowania w sprawach z EPU w razie braku podstaw do wydania nakazu; 
• skutek doręczenia pozwanemu nakazu w EPU na adres wskazany w bazie PESEL; 
• skutki wniesienia przez pozwanego sprzeciwu od nakazu zapłaty w EPU; 
• możliwość ponownego wytoczenia powództwa po wniesieniu sprzeciwu w EPU. 

3. Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające: 
• doręczenie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia; 
• zażalenie na postanowienie sądu o udzieleniu zabezpieczenia; 
• uzasadnienie postanowień w postępowaniu egzekucyjnym; 
• skarga na orzeczenie referendarza sądowego w postępowaniu egzekucyjnym; 
• podstawy odmowy nadania klauzuli wykonalności; 
• wpływ przedawnienia na wykonanie orzeczenia; 
• umorzenie postępowania egzekucyjnego; 
• podstawy powództwa opozycyjnego. 

4. Koszty postępowania: 
• odsetki od kwoty zasądzonej tytułem kosztów procesu; 
• koszty mediacji; 
• niestawiennictwo strony na posiedzenia a obowiązek uiszczenia kosztów; 
• zasądzenie kosztów w razie rażącej winy strony, świadka, biegłego, pełnomocnika; 
• ponowny wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu; 
• koszty doręczenia pism przez komornika sądowego; 
• opłaty stałe i nowe wymiary opłat stosunkowych. 

5. Przepisy przejściowe i międzyczasowe.
Dodatkowe rabaty: 

 • Prenumeratorzy „Monitora Podatkowego”, „Monitora Prawniczego”, „Nieruchomości C.H.Beck” oraz „Monitora Prawa Pracy” - 10% rabatu* 
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu* 
 • Przy zgłoszeniu 2–3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu*

*Rabaty nie sumują się. 


Bonusy:

 • Kodeks postępowania cywilnego


Kieszonkowy tekst ustawy: " Kodeks postępowania cywilnego" C.H.Beck 2019 
SSO Grzegorz Karaś
Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Specjalista w dziedzinie prawa cywilnego, prawa europejskiego oraz prawa nowych technologii. Zajmuje się informatyzacją sądownictwa. Od 2010 r. bierze czynny udział w projektowaniu i w wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych w sądach powszechnych. Pełnomocnik Koordynatora Krajowego ds. wdrażania systemów informatycznych w sądach powszechnych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. W latach 2012– 2014 Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości. Członek komitetów sterujących i zespołów projektowych projektów informatycznych prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Autor publikacji z zakresu informatyzacji wymiaru sprawiedliwości.

Centrum Konferencyjne Hotelu Europeum
ul. Kazimierza Wielkiego 27 A, 50-077 Wrocław

Formularz zapisu na szkolenie

Reforma KPC 2019. Postępowanie gospodarcze, postępowania odrębne, postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, koszty sądowe, przepisy przejściowe. Wrocław Miejsce i termin: Wrocław, 18 listopada 2019

CENA EARLY
700,00 zł z VAT
(569,11 zł bez VAT)
Cena obowiązywała do 15.09.2019 r.
CENA REGULAR
800,00 zł z VAT
(650,41 zł bez VAT)
CENA LATE
900,00 zł z VAT
(731,71 zł bez VAT)
Cena obowiązuje od 12.11.2019 r.
[ ? ]
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.