V KONFERENCJA Ochrony Danych Osobowych - RODO i polskie przepisy uzupełniające

Główne problemy stosowania przepisów o ochronie danych osobowych


TERMIN:
25 listopada 2019
MIEJSCE:
Warszawa, ul. Emilii Plater 49
Zapisy zakończone
Piąta edycja dorocznej konferencji Wydawnictwa C.H.Beck - podzielona na cztery panele tematyczne - poświęcona jest najbardziej aktualnym tematom ochrony danych osobowych po reformie ochrony danych osobowych, tj. rozwiązaniom przewidzianym w ustawie z 21.2.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO, w tym związanych z przetwarzaniem i ochroną danych HR, szczegółowym problemom stosowania RODO oraz kształtującej się praktyce działania Prezesa UODO. 

Cel konferencji

Ustawą z 21.2.2019 r. zmieniono aż 162 kolejne ustawy, które w określonych obszarach – prawo pracy, bankowe, ubezpieczeniowe, telekomunikacyjne, oświatowe czy administracyjne – istotnie modyfikują zasady ochrony danych osobowych. Na konferencji odniesiemy się do najważniejszych z nich. Ponadto kształtuje się praktyka stosowania samego RODO, pokazująca kwestie wymagające szczególnej uwagi ze strony osób zajmujących się ochrona danych osobowych. Pierwsze rozstrzygnięcia wydaje Prezes UODO, ale także sądy już odnoszą się w swoim orzeczeniach do RODO. Przynajmniej częściowo działanie organów i sposób interpretacji przez nie przepisów są inne niż zakładano, a nawet – niekiedy – zaskakujące. 

  Adw. dr Grzegorz Sibiga zaprasza na konferencję!

  Zobacz film >>

Uczestnicy konferencji uzyskają odpowiedzi na następujące pytania:
 
 • jakie z uchwalonych 21.2.2019 r. zmian legislacyjnych powodują najważniejsze konsekwencje dla wykonania obowiązków ochrony danych osobowych? 
 • jak prawidłowo ustalić podstawę prawną przetwarzania danych pracowników i osób rekrutowanych? 
 • w jaki sposób prawidłowo komunikować się z osobami, których dane dotyczą w przypadku naruszenia ochrony danych ich danych oraz składania przez nie żądań realizujących uprawnienia określone w RODO? 
 • jaki obowiązki ochrony danych osobowych spoczywają w związku z korzystaniem z serwisów społecznościowych? 
 • w jaki sposób Prezes UODO korzysta ze swoich kompetencji władczych? 
 • jak ustalają zakres stosowania RODO ? 

W konferencji wezmą udział uznani eksperci z zakresu ochrony danych osobowych, którzy na przykładach przedstawią pojawiające problemy wykonania obowiązków ochrony danych osobowych. W każdym z czterech paneli nie zabraknie czasu dyskusję z uczestnikami konferencji na nurtujące ich kwestie w omawianych obszarach tematycznych. 

Do kogo kierujemy konferencję? 

Konferencja przeznaczona jest przede wszystkich dla prawników zajmujących się zagadnieniami ochrony danych osobowych, inspektorów ochrony danych osobowych, compliance officers, specjalistów/managerów z zakresu HR, kadrowych, przedsiębiorców oraz wszystkich osób, które chcą pogłębić swoją wiedzą na temat nowych przepisów o ochronie danych osobowych. 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszymi prelegentami są cenieni specjaliści: 

adw. dr Grzegorz Sibiga, adw. Xawery Konarski, dr Edyta Bielak-Jomaa, adw. dr Paweł Litwiński, dr Arwid Mednis, prof. Paweł Fajgielski, dr hab. Jan Byrski, dr Anna Kamińska-Pietnoczko, adw. Katarzyna Syska, dr Michał Szwast, Maciej Otmianowski.

Redakcja programu konferencji i prowadzenie obrad: adw. dr Grzegorz Sibiga. 

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program konferencji

Szczegółowa agenda konferencji znajduje się zakładce "Program".

PatronatZwiązek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska 
 Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

DOŚWIADCZENI PRELEGENCI

Naukowcy i praktycy zajmujący się problematyką ochrony danych osobowych.
Godziny: 10:00 - 17:30 
Rejestracja zaczyna się o godz.: 9:00 

Program: 

9:00–10:00 Rejestracja uczestników i poranna kawa 

10:00–10:15 Powitanie uczestników i wprowadzenie do konferencji 
Piotr Grabarczyk (Wydawnictwo C.H.Beck, Szef Działu Czasopism, Seminariów i Konferencji, redaktor naczelny „Monitora Prawniczego”) 
adw. dr Grzegorz Sibiga


Panel I

10:15–11:45 Ustawa dostosowująca do RODO z 21 lutego 2019 r. i jej konsekwencje dla ochrony danych osobowych 
Uczestnicy panelu: dr Arwid Mednis, r. pr. Sylwester Szczepaniak,  adw. Xawery Konarski

 Najważniejsze zmiany w ustawach w sektorze publicznym 
• Najważniejsze zmiany w prawie dla przedsiębiorców 
• Komunikacja elektroniczna – konsekwencje zmian w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w Prawie telekomunikacyjnym 

11:45–12:00 Przerwa na kawę 

Panel II

12:00–13:30 Ochrona danych osobowych po zmianach w prawie pracy 
Uczestnicy panelu: dr Anna Kamińska-Pietnoczko, dr Edyta Bielak-Jomaa, dr Arleta Nerka   

• Kompleksowe wdrożenie obowiązków ochrony danych osobowych w dziale HR wprowadzonych w Kodeksie pracy oraz innych ustawach związanych z funkcjonowaniem zakładu pracy 
• W jakich sytuacjach pracodawca musi zbierać zgodę pracownika ? Korzystanie ze zgody na przetwarzanie danych a inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 
• Rekrutacja – główne problemy ochrony danych osobowych 

13:30–14:15 Lunch 

Panel III

14:15–15:45 Szczegółowe problemy stosowania RODO 
Uczestnicy panelu: adw. dr Paweł Litwiński, Maciej Otmianowski, adw. Katarzyna Syska, Iga Małobęcka-Szwast 

• Problemy ochrony danych osobowych w Internecie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE  
• DPiA – praktyczne problemy przeprowadzania oceny 
• Obowiązek ustalenia podwójnej podstawy prawnej przetwarzania danych wrażliwych na podstawie RODO  

15:45–16:00 Przerwa na kawę 

Panel IV

16:00–17:30 Praktyka działania organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
Uczestnicy panelu: dr hab. Jan Byrski, adw. dr Grzegorz Sibiga, dr Michał Szwast

• Analiza pierwszych wydanych przez UODO nowych rodzajów rozstrzygnięć: administracyjnych kar pieniężnych oraz zabezpieczenia w postępowaniu administracyjnym 
• Reagowanie przez Urząd Ochrony Danych Osobowych na zgłoszenia naruszeń ochrony danych 
• Orzeczenia sądów administracyjnych odnoszące się do RODO – ocena wykładni dokonywanej przez sądy 
• Postępowanie przed sądem powszechnym (art. 79 i art. 82 RODO) oraz postępowanie prowadzone przez Prezesa UODO – problemy wzajemnych relacji

Dodatkowe rabaty: 

 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu* 
 • Przy zgłoszeniu 2-3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu* 
*Rabaty nie sumują się. 


Bonusy:

 • Ochrona danych osobowych. RODO


Kieszonkowy tekst ustawy: "Ochrona danych osobowych. RODO" C.H.Beck 2019
 • Obszerny dodatek specjalny do „Monitora Prawniczego” – „Aktualne problemy ochrony danych osobowych 2019”, którego tematem przewodnim jest ustawa z 21.2.2019 r. dostosowująca prawo polskie do RODO.

dr Edyta Bielak-Jomaa
dr Edyta Bielak-Jomaa
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (WPiA UŁ), doktor nauk prawnych. Adiunkt w Katedrze Prawa Pracy WPiA UŁ, kierownik Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją UŁ. Wykładowca z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy i zagranicznych migracji zarobkowych. W latach 2015 – 2019 zajmowała stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prelegent w polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych z zakresu ochrony danych osobowych i prywatności. Autorka licznych opracowań z tego zakresu, poświęconych problematyce m.in. ochronie danych biometrycznych, ochronie danych medycznych, ochronie danych osobowych bezrobotnych, problemom prywatności, ochronie danych osobowych w działalności Kościołów, kradzieży tożsamości.
dr hab. Jan Byrski
dr hab. Jan Byrski
Specjalizuje się w zakresie prawnej ochrony informacji (danych osobowych, tajemnic zawodowych, tajemnicy przedsiębiorstwa) oraz szeroko pojętego prawa rynku instytucji finansowych (FinTech), IT i TMT, a w szczególności w prowadzeniu postępowań przed Prezesem NBP, Przewodniczącym KNF oraz Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (obecnie Prezesem UODO) i spraw przed sądami administracyjnymi.Doradza spółkom i instytucjom finansowym z rynku polskiego, jak i rynków międzynarodowych. Jest ekspertem prawnym Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) oraz Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB). Członek IAPP. Wiceprzewodniczący Komitetu FinTech PIIT.Uczestnik prac parlamentarnych dotyczących dostosowania polskiego prawa do RODO, licznych nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych oraz prac ministerialnych dotyczących rozporządzeń wykonawczych do niej. Członek Rady Konsultacyjnej miesięcznika IT w Administracji.Prelegent na konferencjach, seminariach i szkoleniach w Polsce i zagranicą. Autor i współautor licznych pozycji naukowych i popularnonaukowych, m.in.: publikacji „Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania”, monografii „Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej” (C.H. Beck 2010), która zdobyła I nagrodę NBP w konkursie Scientiae Legis Excellentia na najlepsze rozprawy doktorskie z prawa gospodarczego oraz rozprawy habilitacyjnej „Outsourcing w działalności dostawców usług płatniczych” (C.H. Beck 2018).Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego Wydziału Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.Absolwent WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Prawa Niemieckiego UJ oraz Uniwersytetów w Heidelbergu i Moguncji, oraz Szkoły Prawa Austriackiego UJ i Uniwersytetu Wiedeńskiego. Stypendysta Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na Ruhr-Universität Bochum. Stypendia na Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald, Johann Gutenberg Universität Mainz oraz w Max-Planck-Institut für Immaterialgüter-und Wettbewerbsrecht. Doradza klientom w języku polskim, niemieckim i angielskim.
dr Anna Kamińska-Pietnoczko
dr Anna Kamińska-Pietnoczko
Prawnik specjalizujący się w zakresie problematyki ochrony danych osobowych i prawa pracy, w tym w szczególności kontroli i monitorowania pracowników, dyskryminacji i prawnych aspektów rekrutacji. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w obszarze szkoleń. Wykładowca prawa pracy i ochrony danych osobowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii im. Leona Koźmińskiego oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Autorka licznych publikacji naukowych, w tym współautorka komentarzy do Kodeksu pracy.
adw. Xawery Konarski
adw. Xawery Konarski
Wiceprezes zarządu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Prezes Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii (SPNT). Jest doradcą prawnym Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Wielokrotnie rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w TMT (m.in. Chambers Europe, Legal 500, ranking „Rzeczpospolitej”). Autor kilkudziesięciu pozycji naukowych z zakresu prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych.
adw. dr Paweł Litwiński
adw. dr Paweł Litwiński
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ i Catholic University of America, Columbus School of Law, Washington. Członek Rady do spraw Informatyzacji II kadencji. Bierze udział w pracach Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej ds. wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z prawem ochrony danych osobowych, prawem nowych technologii i prawem telekomunikacyjnym. Reprezentował polskich i zagranicznych przedsiębiorców przed organami regulacyjnymi, w szczególności ma bogate doświadczenie w sporach z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) i stanowiących ich konsekwencję w postępowaniach sądowych. Autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych i prawa nowych technologii, w tym Komentarza do RODO (C.H. Beck 2018), Komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych (C.H. Beck 2009, II wyd. 2013; III wyd. 2015; IV wyd. 2016); wykładowca akademicki.
Iga Małobęcka-Szwast
Iga Małobęcka-Szwast
Prawniczka specjalizująca się w prawie ochrony danych osobowych, prawie nowych technologii oraz prawie konkurencji. Doktorantka w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa ochrony konkurencji oraz prawa unijnego. Absolwentka WPiA UW oraz studiów magisterskich (LL.M.) na kierunku Law and Economics na Uniwersytecie w Utrechcie. W czasie studiów odbyła roczne stypendium na Wydziale Prawa Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie. Absolwentka Szkoły Prawa Niemieckiego prowadzonej przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem w Bonn.
dr Arwid Mednis
dr Arwid Mednis
Pracuje w Zakładzie Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.Zajmuje się administracyjno-prawną ochroną prywatności i danych osobowych, prawem nowych technologii, jawnością życia publicznego oraz teorią zarzadzania w administracji publicznej.Arwid Mednis jest także radcą prawnym, wspólnikiem w kancelarii Kobylańska Lewoszewski Mednis sp. j. wcześniej pracował w Gide Loyrette Nouel Polska, był partnerem w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland oraz liderem praktyki TMT/IP & Data Protection w PwC Legal,. Jako praktyk specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności ochronie danych osobowych, cyberbezpieczeństwie, prawie telekomunikacyjnym i partnerstwie publiczno-prywatnym. Posiada rozległe doświadczenie w pracach dla sektorów regulowanych, w tym dla sektora lotniczego.W latach 1991-2000 reprezentował Polskę w Komitecie ds. Ochrony Danych Osobowych w Radzie Europy w Strasburgu, w latach 1998-2000 był jego przewodniczącym. Był członkiem Rady Naukowej GIODO, a także autorem i współautorem projektów ustaw dotyczących ochrony danych osobowych i wymiany informacji gospodarczej.Dr Mednis jest także autorem licznych publikacji z zakresu prawa telekomunikacyjnego, ochrony danych osobowych, e-biznesu i prawa administracyjnego. Regularnie występuje jako prelegent na konferencjach i seminariach poświęconych tym zagadnieniom. Od wielu lat zajmuje pozycję lidera w zakresie prawa telekomunikacyjnego oraz ochrony danych osobowych w rankingach wydawnictw specjalistycznych i informatorów prawniczych, w tym m.in. Chambers Europe Legal Directory, Legal 500 EMEA oraz Legal Experts EMEA. Jest także regularnie wyróżniany w rankingach kancelarii prawnej dziennik Rzeczpospolita.Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.Zna biegle język angielski i francuski.
dr Arleta Nerka
dr Arleta Nerka
Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy, Prodziekan ds. studiów prawniczych Kolegium Prawa w Akademii Leona Koźmińskiego, Kierownik Podyplomowego Studium Ochrony Danych Osobowych, członek rad programowych czasopism prawniczych, wykładowca na studiach podyplomowych na uczelniach wyższych. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i praktycznych. Prelegent na licznych konferencjach naukowych, kongresach i szkoleniach poświęconych ochronie danych osobowych i prawie pracy. Doradca i trener z obszaru ochrony danych osobowych i prawa pracy.
Maciej Otmianowski
Maciej Otmianowski
Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego specjalizujący się w prawie ochrony danych osobowych oraz behawioralnej analizie prawa. Analityk w firmie DAPR sp. z o.o. Odpowiada za rozwój metodyki i narzędzia do zarządzania i oceny ryzyka w ochronie danych osobowych. Wcześniej zajmował się ewaluacją i podejściem behawioralnym w politykach publicznych realizowanych dla podmiotów publicznych na szczeblu centralnym i lokalnym. Jego praca magisterska łącząca podejście nauk prawnych, ekonomii behawioralnej i zarządzania procesowego została nagrodzona w konkursie UOKiK na najlepszą pracę magisterską w obszarze ochrony konsumentów.
adw. dr Grzegorz Sibiga
adw. dr Grzegorz Sibiga
Kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie, adwokat współpracujący z Kancelarią Prawną Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy, kierownik studiów podyplomowych w INP PAN: Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji i inspektora ochrony danych. Zajmuje się prawem administracyjnym, w szczególności prawem do informacji, ochroną danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych, e-administracją, a także postępowaniem administracyjnym. Redaktor, autor i współautor licznych publikacji naukowych w tym zakresie. Członek rady programowej czasopism: „Prawo Mediów Elektronicznych” i „Informacja w Administracji Publicznej”, a także członek rady konsultacyjnej miesięcznika „IT w Administracji”.Doświadczenie zdobywał, pracując na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej m.in. jako dyrektor Departamentu Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Był ekspertem sejmowym w pracach parlamentarnych nad ustawami prawa administracyjnego, w tym m.in. o ewidencji ludności, o dowodach osobistych, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznej oraz nowelizacją ustawy o dostępie do informacji publicznej w 2011.
adw. Katarzyna Syska
adw. Katarzyna Syska
Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych oraz szeroko pojętym prawie nowych technologii. Prawniczka w kancelarii prawnej Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Doradza klientom w wielu projektach dotyczących wdrożenia RODO i przygotowuje dokumentację mającą na celu wdrożenie RODO. Przez prawie dwa lata pracowała w Brukseli, gdzie zajmowała się polityką europejską w zakresie ochrony danych osobowych, uregulowania sektora ICT oraz prawa własności intelektualnej. Odbyła staż w Komisji Europejskiej, w Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości. Autorka publikacji z zakresu prawa ochrony danych osobowych i prawa do prywatności. Wykładowczyni na Podyplomowym Studium „Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji” w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Absolwentka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów z Prawa ICT i Mediów na Katolickim Uniwersytecie w Leuven (Belgia). 
r. pr. Sylwester Szczepaniak
r. pr. Sylwester Szczepaniak
Radca prawny, specjalizujący się w prawie administracyjnym, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Były Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Cyfryzacji - uczestnik prac legislacyjnych dostosowujący polski system prawny do wymagań RODO oraz koordynator grupy roboczej RODO ds. administracji przy Ministerstwie Cyfryzacji, Aktualnie Radca Ministra w Ministerstwie Cyfryzacji oraz asystent w Zakładzie Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.
dr Michał Szwast
dr Michał Szwast
Adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, starszy specjalista w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, wiceprezes zarządu Fundacji Edukacji Parlamentarnej. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu praw człowieka, prawa konstytucyjnego, prawa nieletnich, postępowania sądowoadministracyjnego. W obszarze jego zainteresowań naukowych szczególne miejsce zajmują ustrojowe uwarunkowania prawa do sądu. Opracowywał raporty i ekspertyzy prawne na zlecenie m.in. Komisji Europejskiej, Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Najwyższej Izby Kontroli, Ministerstwa Skarbu Państwa, Biblioteki Sejmowej, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Ośrodka Myśli Społecznej im. F. Lassalle’a, Fundacji Uniwersytet Dzieci, Fundacji “po DRUGIE”, Fundacji Batorego.

Hotel Intercontinental Warszawa
ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa

Formularz zapisu na szkolenie

Brak wolnych miejsc!

Zapisy na szkolenie zostały zakończone
Sprawdź aktualne szkolenia:
Przed aplikacją Dla aplikantów Dla praktyków
Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Poznaj opinie naszych klientów

Temat szkolenia zorganizowany bardzo dobrze, wykładowca bardzo profesjonalny.
Małgorzata
Szkolenie pod względem merytorycznym spełniło moje oczekiwania. Temat "rzeka", prowadząca w profesjonalny sposób wychwyciła najważniejsze zagadnienia.
Maria
Świetnie przeprowadzone szkolenie. Na wszystkie pytania były odpowiedzi.
Joanna