V konferencja Ochrony Danych Osobowych - RODO i polskie przepisy uzupełniające

Główne problemy stosowania przepisów o ochronie danych osobowych


TERMIN:
25 listopada 2019
MIEJSCE:
Warszawa, ul. Emilii Plater 49
CENA:
700,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
Piąta edycja dorocznej konferencji Wydawnictwa C.H.Beck – podzielona na cztery panele tematyczne- poświęcona jest najbardziej aktualnym tematom ochrony danych osobowych po reformie ochrony danych osobowy, tj. rozwiązaniom przewidzianym w ustawie z 21.2.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO, w tym związanych z przetwarzaniem i ochroną danych HR, szczegółowym problemom stosowania RODO oraz kształtującej się praktyce działania Prezesa UODO. 

Cel konferencji
Ustawą z 21.2.2019 r. zmieniono aż 162 kolejne ustawy, które w określonych obszarach – prawo pracy, bankowe, ubezpieczeniowe, telekomunikacyjne, oświatowe czy administracyjne – istotnie modyfikują zasady ochrony danych osobowych. Na konferencji odniesiemy się do najważniejszych z nich. Ponadto kształtuje się praktyka stosowania samego RODO, pokazująca kwestie wymagające szczególnej uwagi ze strony osób zajmujących się ochrona danych osobowych. Pierwsze rozstrzygnięcia wydaje Prezes UODO, ale także sądy już odnoszą się w swoim orzeczeniach do RODO. Przynajmniej częściowo działanie organów i sposób interpretacji przez nie przepisów są inne niż zakładano, a nawet – niekiedy – zaskakujące. 

Uczestnicy konferencji uzyskają odpowiedzi na następujące pytania:
 
 • jakie z uchwalonych 21.2.2019 r. zmian legislacyjnych powodują najważniejsze konsekwencje dla wykonania obowiązków ochrony danych osobowych? 
 • jak prawidłowo ustalić podstawę prawną przetwarzania danych pracowników i osób rekrutowanych? 
 • w jaki sposób prawidłowo komunikować się z osobami, których dane dotyczą w przypadku naruszenia ochrony danych ich danych oraz składania przez nie żądań realizujących uprawnienia określone w RODO? 
 • jaki obowiązki ochrony danych osobowych spoczywają w związku z korzystaniem z serwisów społecznościowych? 
 • w jaki sposób Prezes UODO korzysta ze swoich kompetencji władczych? 
 • jak ustalają zakres stosowania RODO ? 

W konferencji wezmą udział uznani eksperci z zakresu ochrony danych osobowych, którzy na przykładach przedstawią pojawiające problemy wykonania obowiązków ochrony danych osobowych. W każdym z czterech paneli nie zabraknie czasu dyskusję z uczestnikami konferencji na nurtujące ich kwestie w omawianych obszarach tematycznych. 

Do kogo kierujemy konferencję? 

Konferencja przeznaczona jest przede wszystkich dla prawników zajmujących się zagadnieniami ochrony danych osobowych, inspektorów ochrony danych osobowych, compliance officers, specjalistów/managerów z zakresu HR, kadrowych, przedsiębiorców oraz wszystkich osób, które chcą pogłębić swoją wiedzą na temat nowych przepisów o ochronie danych osobowych. 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszymi prelegentami są cenieni specjaliści: 

adw. dr Grzegorz Sibiga, prof. Paweł Fajgielski, dr Arwid Mednis, adw. dr Paweł Litwiński, adw. Katarzyna Syska, dr Michał Szwast

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program konferencji

Szczegółowa agenda konferencji znajduje się zakładce "Program".

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

DOŚWIADCZENI PRELEGENCI

Naukowcy i praktycy zajmujący się problematyką ochrony danych osobowych.
Godziny szkolenia: 10:00 - 16:00 
Rejestracja zaczyna się o godz.: 9:30 

Program: 

9:00–10:00 Rejestracja uczestników i poranna kawa 

10:00–10:15 Powitanie uczestników i wprowadzenie do konferencji 

Panel I

10:15–11:45 Ustawa dostosowująca do RODO z 21 lutego 2019 r. i jej konsekwencje dla ochrony danych osobowych 

 Najważniejsze zmiany w ustawach w sektorze publicznym 
• Najważniejsze zmiany w prawie dla przedsiębiorców 
• Komunikacja elektroniczna – konsekwencje zmian w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w Prawie telekomunikacyjnym 

11:45–12:00 Przerwa na kawę 

Panel II

12:00–13:30 Ochrona danych osobowych po zmianach w prawie pracy 

• Kompleksowe wdrożenie obowiązków ochrony danych osobowych w dziale HR wprowadzonych w Kodeksie pracy oraz innych ustawach związanych z funkcjonowaniem zakładu pracy 
• W jakich sytuacjach pracodawca musi zbierać zgodę pracownika ? Korzystanie ze zgody na przetwarzanie danych a inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 
• Rekrutacja – główne problemy ochrony danych osobowych 

13:30–14:15 Lunch 

Panel III

14:15–15:45 Szczegółowe problemy stosowania RODO 

• Korzystanie z mediów społecznościowych przez administratora – wykonanie wymogów ochrony danych osobowych 
• DPiA – praktyczne problemy przeprowadzania oceny 
• Obowiązek komunikacji z osobami, których dane dotyczą przy wykonywaniu przez nie uprawnień określonych w RODO 

15:45–16:00 Przerwa na kawę 

Panel IV

16:00–17:30 Praktyka działania organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

• Analiza pierwszych wydanych przez UODO nowych rodzajów rozstrzygnięć: administracyjnych kar pieniężnych oraz zabezpieczenia w postępowaniu administracyjnym 
• Reagowanie przez Urząd Ochrony Danych Osobowych na zgłoszenia naruszeń ochrony danych 
• Orzeczenia sądów administracyjnych odnoszące się do RODO – ocena wykładni dokonywanej przez sądy 
• Postępowanie przed sądem powszechnym (art. 79 i art. 82 RODO) oraz postępowanie prowadzone przez Prezesa UODO – problemy wzajemnych relacji
Dodatkowe rabaty: 

 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu* 
 • Przy zgłoszeniu 2-3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu* 
*Rabaty nie sumują się. 


Bonusy:

 • Ochrona danych osobowych. RODO


Kieszonkowy tekst ustawy: "Ochrona danych osobowych. RODO" C.H.Beck 2019
 • Obszerny dodatek specjalny do „Monitora Prawniczego” – „Aktualne problemy ochrony danych osobowych 2019”, którego tematem przewodnim jest ustawa z 21.2.2019 r. dostosowująca prawo polskie do RODO.

adw. dr Grzegorz Sibiga
adw. dr Grzegorz Sibiga
Kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie, adwokat współpracujący z Kancelarią Prawną Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy, kierownik studiów podyplomowych w INP PAN: Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji i inspektora ochrony danych. Zajmuje się prawem administracyjnym, w szczególności prawem do informacji, ochroną danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych, e-administracją, a także postępowaniem administracyjnym. Redaktor, autor i współautor licznych publikacji naukowych w tym zakresie. Członek rady programowej czasopism: „Prawo Mediów Elektronicznych” i „Informacja w Administracji Publicznej”, a także członek rady konsultacyjnej miesięcznika „IT w Administracji”.Doświadczenie zdobywał, pracując na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej m.in. jako dyrektor Departamentu Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Był ekspertem sejmowym w pracach parlamentarnych nad ustawami prawa administracyjnego, w tym m.in. o ewidencji ludności, o dowodach osobistych, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznej oraz nowelizacją ustawy o dostępie do informacji publicznej w 2011.
prof. Paweł Fajgielski
prof. Paweł Fajgielski
Kierownik Katedry Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
dr Arwid Mednis
dr Arwid Mednis
Jest radcą prawnym, Head of TMT/IP & Data Protection PWC Legal. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności w prawie telekomunikacyjnym, ochronie danych osobowych i partnerstwie publiczno - prywatnym. W latach 1991-2000 reprezentował Polskę w Komitecie ds. Ochrony Danych Osobowych w Radzie Europy w Strasburgu, w latach 1998-2000 był jego przewodniczącym. Jest członkiem Rady Naukowej GIODO, a także autorem i współautorem projektów ustaw dotyczących ochrony danych osobowych i wymiany informacji gospodarczej. Regularnie reprezentuje klientów w sprawach regulacyjnych oraz w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Dr Mednis jest docentem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi zajęcia m.in. z zakresu dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych i prawa telekomunikacyjnego, a także autorem licznych publikacji z zakresu prawa telekomunikacyjnego, ochrony danych osobowych, e-biznesu i prawa administracyjnego. Regularnie występuje jako prelegent na konferencjach i seminariach poświęconych tym zagadnieniom. Od wielu lat zajmuje pozycję lidera w zakresie prawa telekomunikacyjnego oraz ochrony danych osobowych w rankingach wydawnictw specjalistycznych i informatorów prawniczych, w tym m.in. Chambers Europe oraz Legal 500 EMEA. Jest także regularnie wyróżniany w rankingach kancelarii prawnych dziennika Rzeczpospolita.
adw. dr Paweł Litwiński
adw. dr Paweł Litwiński
Członek sekcji prawa własności intelektualnej Instytutu Allerhanda. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ i Catholic University of America, Columbus School of Law, Washington. Członek Rady do spraw Informatyzacji II kadencji. Bierze udział w pracach Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej ds. wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z prawem ochrony danych osobowych, prawem nowych technologii i prawem telekomunikacyjnym. Reprezentował polskich i zagranicznych przedsiębiorców przed organami regulacyjnymi, w szczególności posiada bogate doświadczenie w sporach z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i stanowiących ich konsekwencję postępowaniach sądowych. Autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii i prawa telekomunikacyjnego, w tym Komentarza do Rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (C.H.Beck, 2017) oraz Komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych (C.H.Beck, 2009, II wyd. 2013, III wyd. 2015, IV wyd. 2016). Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UMCS, Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Polskiej Akademii Nauk i na Akademii Leona Koźmińskiego.
adw. Katarzyna Syska
adw. Katarzyna Syska
Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych oraz szeroko pojętym prawie nowych technologii. Prawniczka w kancelarii prawnej Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Doradza klientom w wielu projektach dotyczących wdrożenia RODO i przygotowuje dokumentację mającą na celu wdrożenie RODO. Przez prawie dwa lata pracowała w Brukseli, gdzie zajmowała się polityką europejską w zakresie ochrony danych osobowych, uregulowania sektora ICT oraz prawa własności intelektualnej. Odbyła staż w Komisji Europejskiej, w Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości. Autorka publikacji z zakresu prawa ochrony danych osobowych i prawa do prywatności. Wykładowczyni na Podyplomowym Studium „Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji” w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Absolwentka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów z Prawa ICT i Mediów na Katolickim Uniwersytecie w Leuven (Belgia). 
dr Michał Szwast
dr Michał Szwast
Adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, starszy specjalista w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, wiceprezes zarządu Fundacji Edukacji Parlamentarnej. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu praw człowieka, prawa konstytucyjnego, prawa nieletnich, postępowania sądowoadministracyjnego. W obszarze jego zainteresowań naukowych szczególne miejsce zajmują ustrojowe uwarunkowania prawa do sądu. Opracowywał raporty i ekspertyzy prawne na zlecenie m.in. Komisji Europejskiej, Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Najwyższej Izby Kontroli, Ministerstwa Skarbu Państwa, Biblioteki Sejmowej, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Ośrodka Myśli Społecznej im. F. Lassalle’a, Fundacji Uniwersytet Dzieci, Fundacji “po DRUGIE”, Fundacji Batorego.

Hotel Intercontinental Warszawa
ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa

Formularz zapisu na szkolenie

V konferencja Ochrony Danych Osobowych - RODO i polskie przepisy uzupełniające Miejsce i termin: Warszawa, 25 listopada 2019

CENA EARLY
700,00 zł z VAT
(569,11 zł bez VAT)
CENA REGULAR
850,00 zł z VAT
(691,06 zł bez VAT)
Cena obowiązuje od 21.09.2019 r.
CENA LATE
1 000,00 zł z VAT
(813,01 zł bez VAT)
Cena obowiązuje od 18.11.2019 r.
[ ? ]
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Poznaj opinie naszych klientów

Szkolenie godne polecenia, poszerzyło moją wiedzę.
Marcin
Prelegent w sposób wystarczająco jasny wyjaśnił przepisy RODO.
Arkadiusz
Szkolenie oceniam na stopień bardzo dobry, nie mam uwag.
Aleksandra