Reforma KPC 2019. Zmiany w postępowaniu cywilnym – najistotniejsze zagadnienia. Gdańsk

Nadużycie praw procesowych – Nowa organizacja procesu – Postępowanie w sprawach gospodarczych – Problemy intertemporalne


TERMIN:
5 listopada 2019
MIEJSCE:
Gdańsk, ul. Toruńska 12
CENA:
750,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
Ustawa z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 6.8.2019 r. poz. 1469), która wchodzi w życie 7.11.2019 r., wprowadza istotne zmiany postępowania cywilnego o fundamentalnym znaczeniu dla praktyki sądowej. Nowelizacja ta jest najobszerniejszą zmianą KPC w ostatnich kilku latach.

Cel szkolenia

Szkolenie dotyczy wybranych zagadnień procesowych objętych nowelizacją ustawy procesowej. W ramach szkolenia zostaną omówione zarówno zmiany kluczowych regulacji procesowych (zmiany dotyczące pism procesowych, postępowania dowodowego i wyroków), jak i nowe rozwiązania (nadużycie uprawnień procesowych, posiedzenia przygotowawcze i plan rozprawy, nowe postępowanie w sprawach gospodarczych z szeregiem odrębności). W trakcie szkolenia konieczne będzie uporządkowanie rozwiązań intertemporalnych dotyczących kwestii procesowych. 

Na szkoleniu dowiesz się m.in.: 

 • kiedy występuje zjawisko nadużycia prawa procesowego i jakie przejawy procesowego nadużycia prawa można spotkać w praktyce sądowej, 
 • kiedy przewodniczący zwraca pismo procesowe stronie bez wezwania do jego poprawienia lub uzupełnienia, 
 • jakie czynności procesowe poprzedzają posiedzenie przygotowawcze, 
 • czemu służy posiedzenie przygotowawcze i jaki ma przebieg, 
 • jaką treść ma plan rozprawy i jakie ma znaczenie dla toku postępowania, 
 • jakie są wymagania wniosku o przeprowadzenie dowodu, 
 • kiedy sąd może pominąć dowód, 
 • o zmianach postępowania dowodowego, w tym postanowienia o przeprowadzeniu dowodu, 
 • jakie są przesłanki wydania wyroku zaocznego, 
 • o nowej regulacji dotyczącej sporządzenia uzasadnienia wyroku i doręczenia wyroku z uzasadnieniem, 
 • jaki zakres zastosowania ma postępowanie w sprawach gospodarczych, 
 • jakie są odrębności odnoszące się do postępowania w sprawach gospodarczych, 
 • o dopuszczalności nowej umowy procesowej, a mianowicie umowy dowodowej, jej charakterze, formie i treści oraz skutkach, 
 • jak kształtują się rozwiązania intertemporalne dotyczące postępowań cywilnych w związku ze zmianami KPC. 

Dr hab. adw. Robert Kulski zaprasza na szkolenia z Reformy KPC 2019. Zobacz film >>

Adresaci szkolenia: 

Szkolenie adresowane jest do adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów, ale także do sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów. W szkoleniu mogą wziąć również udział osoby zainteresowane postępowaniem cywilnym, które wykorzystują przepisy KPC w codziennej pracy. 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest ceniony specjalista: 

Dr hab. adw. Robert Kulski – profesor nadzwyczajny w Katedrze Postępowania Cywilnego II Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, adwokat. Referent i uczestnik wielu międzynarodowych oraz krajowych konferencji naukowych. Członek Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych oraz stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej z siedzibą w Nowym Jorku.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia 

Szczegółowa agenda szkolenia znajduje się zakładce "Program".

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

DOSKONAŁY EKSPERT

Dr hab. Robert Kulski – profesor nadzwyczajny w Katedrze Postępowania Cywilnego II Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, adwokat. Autor wielu publikacji z zakresu postępowania cywilnego.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.
Godziny szkolenia: 10:30 - 16:30 
Rejestracja zaczyna się o godz.: 10:00 

Program 

1. Ogólna charakterystyka nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. 

2. Nadużycie praw procesowych w postępowaniu cywilnym – założenia ogólne i ich egzemplifikacja. 

3. Wymagania formalne pism procesowych wnoszonych przez kwalifikowanych (zawodowych) pełnomocników i konsekwencje niespełnienia tych wymagań. 

4. Nowości w zakresie organizacji postępowania cywilnego: 
 nowy model przygotowania postępowania i koncentracji materiału procesowego, 
• posiedzenia przygotowawcze, 
 plan rozprawy. 

5. Zmiany w postępowaniu dowodowym: 
 czynności stron i sądu w postępowaniu dowodowym, 
 nowe regulacje dotyczące dowodu z zeznań świadków i dowodu z opinii biegłego. 

6. Zmiany regulacji dotyczącej wyroków i ich wydawania: 
 przesłanki wydania wyroku zaocznego, 
 ogłaszanie, doręczanie i uzasadnianie wyroków. 

7. Nowe postępowanie w sprawach gospodarczych: 
 zakres przedmiotowy, 
pojęcie i rodzaje spraw gospodarczych, 
system prekluzji, 
umowa dowodowa. 

8. Rozwiązania intertemporalne dotyczące postępowań cywilnych.

Dodatkowe rabaty: 

 • Prenumeratorzy „Monitora Prawa Pracy”, „Monitora Prawniczego”, „Nieruchomości C.H.Beck” oraz „Monitora Podatkowego” - 10% rabatu* 
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu* 
 • Przy zgłoszeniu 2-3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu* 

*Rabaty nie sumują się.


Bonusy: 

 • Kodeks postępowania cywilnego


Kieszonkowy tekst ustawy "Kodeks postępowania cywilnego" C.H.Beck 2019
dr hab. adw. Robert Kulski
dr hab. adw. Robert Kulski
Profesor nadzwyczajny w Katedrze Postępowania Cywilnego II Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, adwokat. Autor wielu publikacji z zakresu postępowania cywilnego. Współautor Komentarza do kodeksu postępowania cywilnego przygotowanego pod redakcją Profesora Andrzeja Marciniaka. Referent i uczestnik wielu międzynarodowych oraz krajowych konferencji naukowych. Członek Rady Naukowej Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie, a także członek Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych. Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej z siedzibą w Nowym Jorku.

Hotel Almond Business & SPA
ul. Toruńska 12, 80-787 Gdańsk

Formularz zapisu na szkolenie

Reforma KPC 2019. Zmiany w postępowaniu cywilnym – najistotniejsze zagadnienia. Gdańsk Miejsce i termin: Gdańsk, 05 listopada 2019

CENA EARLY
650,00 zł z VAT
(528,46 zł bez VAT)
Cena obowiązywała do 05.09.2019 r.
CENA REGULAR
750,00 zł z VAT
(609,76 zł bez VAT)
CENA LATE
850,00 zł z VAT
(691,06 zł bez VAT)
Cena obowiązuje od 30.10.2019 r.
[ ? ]
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.