Reforma KPC 2019. Zmiany w postępowaniu cywilnym – zagadnienia intertemporalne, właściwość i skład sądu, pisma procesowe, doręczenia, postępowanie pojednawcze i mediacja. Warszawa

Rozwiązania intertemporalne - Jawność postępowania – Właściwość sądu – Skład sądu – Wyłączenie sędziego – Wymogi formalne pism procesowych – Posiedzenie przygotowawcze – Doręczenia – Postępowanie pojednawcze i mediacja


TERMIN:
8 listopada 2019
MIEJSCE:
Warszawa, ul. Sienna 39
CENA:
700,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
Zapraszamy do udziału w szkoleniu, które dotyczy istotnych zagadnień procesowych objętych nowelizacją KPC.  

Ustawa z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 6.8.2019 r. poz. 1469) wprowadza istotne zmiany postępowania cywilnego o fundamentalnym znaczeniu dla praktyki sądowej. Ze względu na bardzo dużą ilość zmian dokonywanych tą ustawą (niemal 300), nowelizacja z 4.7.2019 r. jest najobszerniejszą zmianą procedury cywilnej od 2012 r. Większość znowelizowanych przepisów wejdzie w życie w dniu 7.11.2019 r., jednakże już 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 21.8.2019 r. weszły w życie zmiany dotyczące kosztów sądowych. 

W ramach szkolenia kompleksowo zostaną omówione zarówno zmiany kluczowych regulacji procesowych (zmiany dotyczące pism procesowych, właściwości i składu sądu, postępowania pojednawczego i mediacji), jak i nowe rozwiązania (posiedzenia przygotowawcze i plan rozprawy, doręczanie pism pozwanemu za pośrednictwem komornika sądowego). W trakcie szkolenia konieczne będzie uporządkowanie rozwiązań intertemporalnych dotyczących kwestii procesowych

Na szkoleniu dowiesz się m.in: 

 • o nowej regulacji w zakresie właściwości sądu, 
 • kiedy przewodniczący zwraca pismo procesowe stronie bez wezwania do jego poprawienia lub uzupełnienia, 
 • o doręczaniu pism między pełnomocnikami zawodowymi, 
 • jakie czynności procesowe poprzedzają posiedzenie przygotowawcze, 
 • czemu służy posiedzenie przygotowawcze i jaki ma przebieg, 
 • jaką treść ma plan rozprawy i jakie ma znaczenie dla toku postępowania, 
 • jak kształtują się rozwiązania intertemporalne dotyczące postępowań cywilnych w związku ze zmianami KPC. 

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie adresowane jest do adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów, ale także do sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów. W szkoleniu mogą wziąć również udział osoby zainteresowane postępowaniem cywilnym, które wykorzystują przepisy KPC w codziennej pracy. 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

Dr hab. Robert Kulski - Profesor nadzwyczajny w Katedrze Postępowania Cywilnego II Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, adwokat. Autor wielu publikacji z zakresu postępowania cywilnego. Współautor Komentarza do kodeksu postępowania cywilnego przygotowanego pod redakcją Profesora Andrzeja Marciniaka. Referent i uczestnik wielu międzynarodowych oraz krajowych konferencji naukowych. Członek Rady Naukowej Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie, a także członek Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych. Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej z siedzibą w Nowym Jorku. 

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia 

Szczegółowa agenda szkolenia znajduje się zakładce "Program".

Cykl trzech szkoleń: Reforma KPC 2019: Zmiany w postępowaniu cywilnym – nowelizacja KPC i KSCU z 4.7.2019 r. 

Zobacz ofertę całego cyklu szkoleń - sprawdź >>

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

DOSKONAŁY EKSPERT

Dr hab. Robert Kulski – profesor nadzwyczajny w Katedrze Postępowania Cywilnego II Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, adwokat. Autor wielu publikacji z zakresu postępowania cywilnego.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.
Godziny szkolenia: 10:30-16:30 
Rejestracja zaczyna się o godz.: 9:30 

Program: 

1. Rozwiązania intertemporalne dotyczące postępowań cywilnych. 

2. Jawność postępowania cywilnego w świetle nowelizacji KPC: 
 utrwalenie przebiegu posiedzenia i innych czynności sądowych przez strony; 
• wydawanie postanowień na posiedzeniu niejawnym; 
• wstęp na posiedzenia sądowe i obecność przy czynnościach sądu. 

3. Zmiany dotyczące właściwości sądu i składu sądu w procesie cywilnym. Nowe przepisy KPC o wyłączeniu sędziego: 
• właściwość rzeczowa sądu w sprawie uchwał organów osób prawnych; 
odmowa przyjęcia sprawy do rozpoznania przez sąd okręgowy; 
sprawdzenie wartości przedmiotu sporu; 
właściwość miejscowa sądu (art. 34, 351, 372, 38); 
właściwość delegacyjna sądu (art. 44, 441, 442 i 45); 
skład sądu; 
kompetencje referendarza sądowego; 
badanie właściwości sądu (art. 200 § 11–§ 14 KPC). 

4. Wymagania formalne pism procesowych wnoszonych przez kwalifikowanych (zawodowych) pełnomocników i konsekwencje niespełnienia tych wymagań. 

5. Doręczenia: 
wzajemne bezpośrednie doręczanie pism procesowych pomiędzy zawodowymi pełnomocnikami; 
doręczanie pism pozwanemu za pośrednictwem komornika sądowego. 

6. Zmiany w postępowaniu pojednawczym i mediacji: 
wynagrodzenie mediatora; 
zaniechanie mediacji w razie braku zgody strony; 
właściwość sądu w sprawie zawezwania do próby ugodowej; 
warunki formalne wezwania do próby ugodowej; 
zasady sporządzania dokumentacji z posiedzenia pojednawczego. 

7. Nowości w zakresie organizacji postępowania cywilnego: 
nowy model przygotowania postępowania i koncentracji materiału procesowego; 
odpowiedź na pozew i wymiana przez strony pism przygotowawczych; 
posiedzenia przygotowawcze.
plan rozprawy.

Dodatkowe rabaty: 

 • Prenumeratorzy „Monitora Prawa Pracy”, „Monitora Prawniczego”, „Nieruchomości C.H.Beck” oraz „Monitora Podatkowego” - 10% rabatu* 
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu* 
 • Przy zgłoszeniu 2–3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu* 

*Rabaty nie sumują się. 

Bonusy:

 • Kodeks postępowania cywilnego

Kieszonkowy tekst ustawy: "Kodeks postępowania cywilnego." C.H.Beck 2019


dr hab. adw. Robert Kulski
dr hab. adw. Robert Kulski
Profesor nadzwyczajny w Katedrze Postępowania Cywilnego II Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, adwokat. Autor wielu publikacji z zakresu postępowania cywilnego. Współautor Komentarza do kodeksu postępowania cywilnego przygotowanego pod redakcją Profesora Andrzeja Marciniaka. Referent i uczestnik wielu międzynarodowych oraz krajowych konferencji naukowych. Członek Rady Naukowej Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie, a także członek Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych. Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej z siedzibą w Nowym Jorku.

Golden Floor Centrum
ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa

Formularz zapisu na szkolenie

Reforma KPC 2019. Zmiany w postępowaniu cywilnym – zagadnienia intertemporalne, właściwość i skład sądu, pisma procesowe, doręczenia, postępowanie pojednawcze i mediacja. Warszawa Miejsce i termin: Warszawa, 08 listopada 2019

CENA EARLY
700,00 zł z VAT
(569,11 zł bez VAT)
Cena obowiązywała do 15.09.2019 r.
CENA REGULAR
800,00 zł z VAT
(650,41 zł bez VAT)
CENA LATE
900,00 zł z VAT
(731,71 zł bez VAT)
Cena obowiązuje od 01.11.2019 r.
[ ? ]
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.