Reforma KPC 2019. Zmiany w postępowaniu cywilnym – wyrokowanie, apelacja i zażalenie, postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, koszty. Warszawa

Orzeczenia – apelacja i zażalenie – zażalenia poziome – postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne – koszty sądowe


TERMIN:
22 listopada 2019
MIEJSCE:
Warszawa, ul. Sienna 39
Zapisy zakończone
Zapraszamy do udziału w szkoleniu, które dotyczy wszystkich zagadnień procesowych objętych nowelizacją KPC i KSCU.  

Ustawa z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 6.8.2019 r. poz. 1469) wprowadza istotne zmiany postępowania cywilnego o fundamentalnym znaczeniu dla praktyki sądowej. Ze względu na bardzo dużą ilość zmian dokonywanych tą ustawą (niemal 300), nowelizacja z 4.7.2019 r. jest najobszerniejszą zmianą procedury cywilnej od 2012 r. Większość znowelizowanych przepisów wejdzie w życie w dniu 7.11.2019 r., jednakże już 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 21.8.2019 r. weszły w życie zmiany dotyczące kosztów sądowych. 

W ramach szkolenia kompleksowo zostaną omówione zarówno zmiany kluczowych regulacji procesowych (zmiany dotyczące orzeczeń sądowych, środków zaskarżenia, postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, a także kosztów sądowych), jak i nowe rozwiązania (system zażaleń „poziomych”). Przedmiotem szkolenia będą również obszerne zmiany regulacji zawartych w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, które weszły w życie już po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Na szkoleniu dowiesz się m.in: 

  • jakie są przesłanki wydania wyroku zaocznego, 
  • jakie są nowe wymogi formalne apelacji, 
  • kiedy zażalenie przysługuje do sądu II instancji, a w jakich przypadkach do innego składu sądu I instancji, 
  • o rozszerzeniu zastosowania zażalenia poziomego, 
  • o nowych stawkach opłat sądowych i innych poważnych zmianach w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. 

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie adresowane jest do adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów, ale także do sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów. W szkoleniu mogą wziąć również udział osoby zainteresowane postępowaniem cywilnym, które wykorzystują przepisy KPC w codziennej pracy. 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

SSO Wiesław Grajdura – sędzia Sądu Okręgowego w Tarnowie, wizytator ds. cywilnych, w latach 2012-2016 naczelnik Wydziału Prawa Cywilnego w Departamencie Legislacyjnym MS, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury od początku jej działania. 

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia 

Szczegółowa agenda szkolenia znajduje się zakładce "Program". 

Cykl trzech szkoleń: Reforma KPC 2019:   Zmiany w postępowaniu cywilnym – nowelizacja KPC i KSCU z 4.7.2019 r. 

Zobacz ofertę całego cyklu szkoleń - sprawdź >>


WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

DOSKONAŁY EKSPERT

SSO Wiesław Grajdura – sędzia Sądu Okręgowego w Tarnowie, wizytator ds. cywilnych, w latach 2012-2016 naczelnik Wydziału Prawa Cywilnego w Departamencie Legislacyjnym MS, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury od początku jej działania.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

Godziny szkolenia: 10:30-16:30 
Rejestracja zaczyna się o godz.: 9:30 

Program: 

1. Zmiany regulacji dotyczących orzeczeń sądowych: 
przesłanki wydania wyroku zaocznego; 
ogłaszanie, doręczanie i uzasadnianie wyroków; 
rektyfikacja wyroku; 
doręczanie i uzasadnianie postanowienia wydanego na posiedzeniu niejawnym (art. 357 KPC). 

2. Nowelizacja przepisów KPC o apelacji i zażaleniu. Dopuszczalność zażalenia poziomego od postanowień sądu I instancji i sądu II instancji (art. 3941a, 3942 KPC). 
• nowe wymogi formalne apelacji (art. 368); 
• koncentracja postępowania apelacyjnego w sądzie II instancji; 
• wydanie wyroku na posiedzeniu niejawnym i uzasadnienie wyroku sądu II instancji; 
• rozszerzenie zastosowania tzw. zażalenia poziomego. 

3. Regulacja prawna innych środków zaskarżenia w świetle nowelizacji KPC (skarga kasacyjna, skarga na postanowienie referendarza sądowego, skarga o wznowienie postępowania) 

4. Zmiany w postępowaniu zabezpieczającym. 

5. Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym. 

6. Zmiany w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych: 
• nowe stawki opłat sądowych; 
• ujednolicenie opłaty sądowej od pozwu; 
• opłata od wniosku o sporządzenie odpisu orzeczenia (zarządzenia) wraz z uzasadnieniem.

Dodatkowe rabaty: 

  • Prenumeratorzy „Monitora Prawa Pracy”, „Monitora Prawniczego”, „Nieruchomości C.H.Beck” oraz „Monitora Podatkowego” - 10% rabatu* 
  • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu* 
  • Przy zgłoszeniu 2–3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu* 

*Rabaty nie sumują się. 

Bonusy:

  • Kodeks postępowania cywilnego

Kieszonkowy tekst ustawy: "Kodeks postępowania cywilnego." C.H.Beck 2019


SSO Wiesław Grajdura
Sędzia Sądu Okręgowego w Tarnowie, wizytator ds. cywilnych, w latach 2012-2016 naczelnik Wydziału Prawa Cywilnego w Departamencie Legislacyjnym MS, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury od początku jej działania, referent i uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, od kilkunastu lat prowadzi zajęcia dydaktyczne dla sędziów, adwokatów, radców prawnych i komorników,  autor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego.

Golden Floor Centrum
ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa

Formularz zapisu na szkolenie

Zapisy na szkolenie zostały zakończone
Sprawdź aktualne szkolenia:
Przed aplikacją Dla aplikantów Dla praktyków
Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.