Odpowiedzialność za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej – odpowiedzialność członka zarządu sp. z o.o. – odpowiedzialność członka zarządu spółki akcyjnej – odpowiedzialność podatkowa – odpowiedzialność karna


TERMIN:
26 listopada 2019
MIEJSCE:
Warszawa, ul. Chłodna 51
CENA:
900,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
Zakres odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest niezmiernie szeroki i dotkliwy. Obejmuje możliwość orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej wobec osoby, która zaniedbała w tym zakresie swój obowiązek, pociągnięcia do osobistej odpowiedzialności finansowej reprezentantów osób prawnych, czy w końcu pociągnięcia do odpowiedzialności karnej. 

Podstawą odpowiedzialności jest ustalenie, że doszło do naruszenia obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. W praktyce samo ustalenie tej okoliczności nastręcza istotnych problemów z uwagi na specyfikę postępowania upadłościowego i niejednoznaczność definicji stanu niewypłacalności. Ustalanie dalszych przesłanek odpowiedzialności, jak wskazuje praktyka, stanowi ogromne wyzwanie nawet dla doświadczonych, profesjonalnych pełnomocników. 

Cel szkolenia: 

W ramach szkolenia zostaną omówione praktyczne aspekty poszczególnych postępowań (z uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego i praktyki sądów powszechnych), przedstawione zarówno z punktu widzenia wnioskodawców (powodów), jak i uczestników (pozwanych) oraz przy uwzględnieniu licznych i znaczących zmian przepisów regulujących odpowiedzialność za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie. 

Na szkoleniu dowiesz się: 

 • Jak praktycznie ustalić, czy i kiedy powstał obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości? 
 • Co grozi za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie? 
 • Jak można skutecznie dochodzić zaspokojenia wierzytelności od członków zarządów niewypłacalnych spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością? 
 • Jak skutecznie złożyć wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jak bronić się przed takim wnioskiem? 
 • Jak wygląda w praktyce rozpoznawanie wniosków o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności, jakie najczęściej występują problemy i jak sądy je rozwiązują? 
 • Jak bogate orzecznictwo i piśmiennictwo dotyczące art. 299 KSH stosowane jest w praktyce? 

Do kogo kierujemy szkolenie: 

Szkolenie przeznaczone jest dla: doradców restrukturyzacyjnych, firm windykacyjnych, przedsiębiorców oraz osób zarządzających w przedsiębiorstwach, pracowników banków, urzędów skarbowych, pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, adwokatów, radców prawnych, aplikantów tych zawodów. 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki!

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

SSR Cezary Zalewski - Członek Zespołu ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego przy Ministrze Sprawiedliwości; sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Przewodniczący X Wydziału dla spraw upadłościowych i naprawczych. 

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia 

Szczegółowa agenda szkolenia znajduje się zakładce "Program".

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

DOSKONAŁY EKSPERT

Cezary Zalewski - pomysłodawca Prawa restrukturyzacyjnego i współautor projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne; od kwietnia 2012 r. jako członek Zespołu ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego przy Ministrze Sprawiedliwości
Godziny szkolenia: 10:00 - 16:00 
Rejestracja zaczyna się o godz.: 9:30 
Sala W8 na 32 piętrze

Agenda:

1. Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej: 
legitymacja do złożenia wniosku o zakaz. 
zakres podmiotowy i przedmiotowy zakazu: 
reprezentanci przedsiębiorców, 
prokurenci, 
osoby faktycznie zarządzające; 
pozytywne przesłanki orzekania zakazu: 
niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości 
praktyczne metody i przykłady ustalania tejże przesłanki z uwzględnieniem przepisów intertemporalnych – art. 373 ust. 1 pkt 1 PrUp, 
wina w niezłożeniu wniosku, 
obniżenie wartości przedsiębiorstwa i pokrzywdzenie wierzycieli – praktyczne i proceduralne wymagania ciążące na wnioskodawcy – art. 373 ust. 2 PrUp, 
negatywne zachowania uczestnika po ogłoszeniu upadłości – art. 373 ust. 1 pkt 2-4 PrUp, 
○ doprowadzenie do niewypłacalności i przyczynienie się do niezłożenia wniosku – art. 373 ust. 1a i art. 374 PrUp; 
negatywne przesłanki orzekania zakazu: 
fakultatywna – z uwagi na złożony wniosek restrukturyzacyjny - art. 373 ust. 1a PrUp, 
obligatoryjna – z uwagi na upływ czasu – art. 377 PrUp; 
proceduralne aspekty postępowania: 
właściwość sądu, 
wymagania wniosku, 
postępowania dowodowe, 
środki zaskarżenia. 

2. Odpowiedzialność członka zarządu spółki z ograniczona odpowiedzialnością – art. 299 KSH: 
podstawa odpowiedzialności – art. 299 § 1 KSH: 
zakres podmiotowy, 
zakres odpowiedzialności, 
poszczególne przesłanki odpowiedzialności; 
przesłanki egzoneracyjne – art. 299 § 1 KSH: 
złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, 
otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych, 
brak winy, 
brak szkody. 

3. Odpowiedzialność członka zarządu spółki akcyjnej i innych osób – art. 21 ust. 3 PrUp: 
podstawy odpowiedzialności: 
niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości – art. 21 ust. 3, 
szkoda – domniemanie szkody – art. 21 ust. 3a PrUp; 
przesłanki egzoneracyjne: 
brak winy, 
otwarcie postępowań restukturyzacyjnych. 

4. Inne rodzaje odpowiedzialności: art. 116 Ordynacji podatkowej oraz odpowiedzialność karna – art. 586 KSH.

Dodatkowe rabaty: 

 • Prenumeratorzy „Monitora Prawa Pracy”, „Monitora Prawniczego”, „Nieruchomości C.H.Beck” oraz „Monitora Podatkowego” - 10% rabatu* 
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu* 
 • Przy zgłoszeniu 2-3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu* 
*Rabaty nie sumują się. 

Bonusy: 

 • 3 miesięczna prenumerata online (6 numerów grudzień-luty 2019) dwutygodnika „Monitor Prawniczy”
 • Prawo upadłościowe


Kieszonkowy tekst ustawy: "Prawo upadłościowe" C.H.Beck 2019
SSR Cezary Zalewski
SSR Cezary Zalewski
Pomysłodawca Prawa restrukturyzacyjnego i współautor projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne - od kwietnia 2012 r. jako członek Zespołu ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego przy Ministrze Sprawiedliwości, który przygotował Rekomendacje w tym zakresie, zaś od kwietnia 2013 r. członek Zespołu do przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, który przygotował założenia do ustawy, a następnie projekt nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne wraz z szerokimi zmianami w zakresie prawa upadłościowego. Od listopada 2013 r. do marca 2014 r. delegowany do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości w związku z przygotowywaną ustawą Prawo restrukturyzacyjne i nowelizacją Prawa upadłościowego, w latach: 2003– obecnie– Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy; prowadził postępowania upadłościowe pełniąc funkcję sędziego– komisarza i sędziego referenta w kilkuset sprawach, w tym największych spółek giełdowych; wielokrotnie był członkiem składu orzekającego kierującego pytania prawne do Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego prezentując ustnie przed Trybunałem stanowisko sądu;w latach 2011- 2014 orzekający w Sądzie Okręgowym w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy wymiarze 1– 4 sesji w miesiącu;posiada ogromne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń organizowanych między innymi przez Krajową Szkołę Sędziów i Prokuratorów, Uczelnię Łazarskiego (studia podyplomowe), Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (studia podyplomowe), Okręgową Izbę Adwokacką w Warszawie, Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, C.H.Beck, Business Options s.c., Krajową Izbę Syndyków, Federację Syndyków Rzeczpospolitej Polskiej;opracowywał jako uczestnik konsorcjum casebooki w ramach realizacji projektu pn. „PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych- case management” realizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Autor wielu innych publikacji z zakresu prawa upadłościowego, prelegent na licznych konferencjach dotyczących prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego.

Golden Floor Tower (Warsaw Trade Tower)
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Formularz zapisu na szkolenie

Odpowiedzialność za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie Miejsce i termin: Warszawa, 26 listopada 2019

CENA EARLY
700,00 zł z VAT
(569,11 zł bez VAT)
Cena obowiązywała do 26.09.2019 r.
CENA REGULAR
800,00 zł z VAT
(650,41 zł bez VAT)
Cena obowiązywała do 18.11.2019 r.
CENA LATE
900,00 zł z VAT
(731,71 zł bez VAT)
[ ? ]
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Poznaj opinie naszych klientów

Szkolenie spełniło moje oczekiwania.
Bogdan
Prowadzący, praktyk i sędzia jest doskonałym szkoleniowcem! Wyważone słowa, spokojne prowadzenie i inteligencja - SUPER!!
Piotr
Szkolenie bardzo potrzebne, prowadzone bardzo profesjonalnie z ogromną znajomością tematu.
Małgorzata