Konferencja: Prawo nowych technologii - aktualne problemy i nowe wyzwania

Prawo IT, prawo mediów cyfrowych, handel elektroniczny, AI, Blockchain, IoT


TERMIN:
13 listopada 2019
MIEJSCE:
Warszawa, ul. Emilii Plater 49
CENA:
600,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
Prawo nowych technologii podlega nieustającym, dynamicznym zmianom. Dotyczy to zarówno inicjatyw legislacyjnych, na poziomie Unii Europejskiej i Polski, jak i interpretacji dokonywanych przez regulatorów, organy administracji czy też sądy. 

Oprócz „tradycyjnych” już dziedzin prawa nowych technologii takich jak: prawo IT, prawo mediów cyfrowych, czy handel elektroniczny, pojawiło się szereg innowacyjnych technologii (AI, Blockchain, IoT), które wymagają stworzenia nowego otoczenia prawno-regulacyjnego. Wyzwaniem jest również pogodzenie rosnących wymogów prawnych dotyczących cyberbezpieczeństwa z zachowaniem standardów ochrony prywatności. Istotne zmiany dokonują się także w zakresie dalszej elektronizacji postępowań sądowych, w tym rozstrzygania sporów on-line oraz przeprowadzania dowodów cyfrowych. 

Powyższa problematyka zostanie przedstawiona przez znakomitych ekspertów, od lat realizujących największe projekty innowacyjne w Polsce. Podzielą się oni również swoimi doświadczeniami z prowadzenia spraw sądowych z zakresu prawa nowych technologii. Doświadczenie, którym prelegenci z poszczególnych paneli podzielą się Państwem, pozwoli na lepsze zrozumienie prawa nowych technologii, a także sprawdzonych już w praktyce rozwiązań. 

Partner merytoryczny

Partnerem merytorycznym konferencji jest Stowarzyszenie Prawa Nowych Technologii, które zrzesza prawników największych polskich i zagranicznych kancelarii, specjalizujących się w prawie nowych technologii. Celem działania Stowarzyszenia jest upowszechnianie wiedzy na temat regulacji prawnych w zakresie prawa nowych technologii oraz wspieranie działań dostosowujących w tym zakresie polskie prawo do prawa europejskiego oraz prawa międzynarodowego.
 

Na konferencji dowiesz się m.in.: 

 • jak zarządzać licencjami i prawami autorskimi w kontekście konfliktu nabywca/dostawca; 
 • które elementy umów i zdarzenia na projektach informatycznych są kluczowe dla osób zarządzających; 
 • jak efektywnie zarządzać ryzykami bezpieczeństwa cybernetycznego, jak budować strategię cyberbezpieczeństwa w organizacji i edukować pracowników; 
 • jakie interakcje zachodzą pomiędzy ochroną prywatności a funkcjonowaniem narzędzi opartych na sztucznej inteligencji; 
 • czy istnieje potrzeba regulacji statusu prawnego oraz rejestracji lub certyfikacji AI; 
 • jakie są konsekwencje ich wdrażania blockchain i smart contract dla funkcjonwania prawników; 
 • jaki wpływ na handel elektroniczny będzie miało nowe rozporządzenie w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego; 
 • jakie zmiany związane z elektronizacją wprowadzane są w procedurze cywilnej; 
 • jak sztuczna inteligencja wpływa na modele biznesowe mediów.

Dla kogo jest ta konferencja? 

Konferencja jest adresowana zarówno do prawników wykonujących swoją działalność zarówno w kancelariach prawnych, jak i wewnętrznych działach prawnych przedsiębiorstw i organów administracji.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszymi prelegentami są cenieni specjaliści: 

Więcej o prowadzących w zakładce "Prelegenci". 

Program konferencji 

Szczegółowa agenda znajduje się zakładce "Program".

WYGODNA LOKALIZACJA

Konferencja odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie konferencji zapewniamy Ci lunch

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

DOSKONALI EKSPERCI

Naukowcy i praktycy zajmujący się problematyką prawa nowych technologii.
Godziny konferencji: 9:30 - 17:00 
Rejestracja zaczyna się o godz.: 9:00

Program 

09:00 – 9:30 - Rejestracja i poranna kawa

09:30 – 10:00 - Otwarcie konferencji

   Wojciech Bierwiczonek, Prezes zarządu Wydawnictwo C.H.Beck 
   Mec.Xawery Konarski, prezes SPNT, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy 

Panel I

10:00 - 11:00 - Aktualne programy prawa IT 

 Dlaczego „twarde IT” ma się świetnie i potrzebuję wielu prawników? 
• Zarządzanie licencjami i prawami autorskimi – konflikt nabywca/dostawca, kreatywne propozycje dla naszych klientów 
• Cloud Computing – czy nowa rola prawnika i nowa rola kontraktów 
• Open Source – aktualne problem prawne 
• Zarządzanie informatyką a umowy na systemy informatyczne. 
• Które elementy umów i zdarzenia na projektach informatycznych są kluczowe dla osób zarządzających? Jakie oczekiwania wobec prawników ma współczesny biznes? 
• Polska chmura lokalna z globalnym potencjałem, potencjał usług chmurowych dla polskich przedsiębiorstw. 
• Trudne rozstanie z dostawcą IT? Vendor lock in w umowach on premises oraz umowach cloud – czy zawsze warto walczyć o niezależność? 

Moderatorzy:  mec.Marcin Maruta, Starszy Partner (Maruta Wachta), mec.Mikołaj Sowiński, Partner (SKS Legal)

Uczestnicy panelu:

Artur Groszek, IT Executive Director, PKN Orlen

Michał Potoczek, Prezes, Operator Chmury Krajowej

mec.Agnieszka Wachowska, Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy


11:00 - 11:15 - Przerwa kawowa

Panel II

11:15 - 12:15 - Cyberbezpieczeństwo i prywatność 

• Czy system informowania o incydentach jest skuteczny? 
• Czy organy nadzoru nakładają kary za naruszenie? 
• Czy już można zaobserwować zmęczenie informacyjne osób, których dane dotyczą? 
• Jak efektywnie zarządzać ryzykami bezpieczeństwa cybernetycznego? 
• Jak budować strategię cyberbezpieczeństwa w organizacji i edukować pracowników? 
• Czy zastosowanie biometrii, w tym systemów identyfikacji twarzy, dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa nie narusza prawa do prywatności? 
• Jakie warunki powinny być spełnione żeby pogodzić prawo do prywatności i cyberbezpieczeństwo? 
• Jakie interakcje zachodzą pomiędzy ochroną prywatności a funkcjonowaniem narzędzi opartych na sztucznej inteligencji? 
• Czy obowiązujące prawo tworzy efektywne ramy regulacyjne dla rozwoju sztucznej inteligencji uwzględniające wymogi związane z ochroną prywatności? 
• Cyberprzestępczość: czy prawo realnie może pomóc w ochronie prywatności? 
• Czy przepisy o ochronie danych osobowych to najlepsza możliwa opcja? 

Moderator: mec.Izabela Kowalczuk-Pakuła, Partner (Bird&Bird)

Paneliści:

mec.Łukasz Czyniennik, Counsel (DLA Piper)

mec. dr Dominik Lubasz, Partner Zarządzający (Lubasz i Wspólnicy)

mec.Agata Szeliga, Partner (SKS Legal)

mec.Radosław Nożykowski, Counsel (Baker McKenzie) 


Panel III

12:00 - 13:15 - Innowacyjne technologie i prawo 

• Najważniejsze aspekty prawne najnowszych technologii - obecny krajobraz prawny i wnioski de lege ferenda 
• Odpowiedzialność, ochrona dóbr osobistych i etyka w sztucznej inteligencji 
• Podmiotowość prawna AI, potrzeba regulacji jej statusu prawnego oraz jej rejestracja lub certyfikacja 
• Problematyka ochrony wytworów AI, potrzeba kreowania nowego prawa wyłącznego, dostęp do danych zawartych w chronionych utworach (nowa Dyrektywa i kwestia TDM) 
• Dostęp do danych osobowych wykorzystywanych przez sztuczną inteligencję, ochrona baz danych 
• Blockchain i smart contract, konsekwencje ich wdrażania dla funkcjonowania prawników, problem regulacji smart contract oraz prawa właściwego 
• Internet Rzeczy - zastosowania w biznesie i nie tylko i towarzyszące kwestie prawne 

Moderator: mec.Ewa Kurowska-Tober, Partner (DLA Piper)

Paneliści:

mec.Roman Bieda, Counsel (Maruta Wachta)

mec.Jakub Falkowski, Counsel (Baker McKenzie) 

mec. prof.UO Dariusz Szostek, Partner Zarządzający (Szostek Bar)   


13:15 - 14:00 - Lunch 

Panel IV

14:00 - 15:00 - Obecne i przyszłe regulacje dotyczące handlu elektronicznego i treści cyfrowych: 

• Regulacja i samoregulacja w obszarze e-commerce 
• Nowe rozporządzenie w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego - jaki będzie mieć wpływ na handel elektroniczny ? 
• Istotność prawa ochrony konkurencji i konsumentów w kontekście handlu elektronicznego w świetle ostatniego orzecznictwa TSUE i wytycznych KE 
• Wpływ zakazu geoblokowania na handel elektroniczny 

Moderator: mec.Karol Laskowski, Counsel (Dentons)

Paneliści:

mec.Witold Chomiczewski, Partner (Lubasz i Wspólnicy)

mec.Wojciech Dziomdziora, Counsel (Domański Zakrzewski Palinka)

mec.Anna Gulińska, Counsel (Dentons)

mec.Magda Kogut-Czarkowska, Counsel (Baker McKenzie) 


Panel V

15:00 - 16:00 - Elektronizacja postępowania cywilnego – problematyka prawna 

• Rozwiązywanie sporów on-line 
• Elektronizacja postępowania arbitrażowego 
• Internetowe portale sądowe a tradycyjny system doręczeń w sprawach cywilnych 
• Sąd własności intelektualnej 
Spory z zakresu własności intelektualnej - powództwa wzajemne oraz zakaz występowania z nowymi roszczeniami w kontekście sposobu dochodzenia roszczeń pieniężnych 

Moderator: mec.Zbigniew Drzewiecki, Partner Zarządzający (Drzewiecki Tomaszek)

Uczestnicy panelu:

Prof. dr hab. Bogudar Kordasiewicz (INP PAN)

mec. prof. INP PAN Paweł Podrecki, Starszy Partner (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy)

mec.Agnieszka Wiercińska-Krużewska, Starszy Partner (Wierciński Kwieciński Baehr)

dr Cezary Wiśniewski, Senior Partner (Linklaters)


16:00 - 16:15 - Przerwa kawowa

Panel VI

16:15 - 17:15 - Prawo mediów w dobie cyfrowej rewolucji

• Jak sztuczna inteligencja wpływa na modele biznesowe mediów 
• Kluczowe wyzwania prawne dla dostawców usług medialnych OTT". 
• Ryzyka i szanse wynikające z rozwoju nowych technologii w branży mediowej na przykładzie zjawiska „Deep Fake – analiza prawna” 
• Nadchodzące wyzwania regulacyjne dla sektora mediów 


Moderator: mec. dr Aleksandra Auleytner, Partner (Domański Zakrzewski Palinka)

Uczestnicy panelu:

mec.Piotr Dynowski, Partner (Bird&Bird)

mec. Maciej Kubiak, Partner (Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy)

mec. Marek Szydłowski, ekspert ds. rynku mediów elektronicznych (PIIT)


17:15 -17:30 Podsumowanie i zakończenie konferencji.

Rabaty: 

 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu* 
 • Przy zgłoszeniu 2-3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu* 

*Rabaty nie sumują się. 

Bonus:

 • Dodatek specjalny „Prawo nowych technologii - aktualne problemy i nowe wyzwania 2019”.

prof. UO dr hab. Dariusz Szostek
prof. UO dr hab. Dariusz Szostek
Radca prawny, partner zarządzający w Szostek_Bar i Partnerzy Kancelarii Prawnej, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny WPiA Uniwersytetu Opolskiego w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego. Członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach; współpracownik Centrum Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w tym aspektach prawnych handlu elektronicznego i prawie konsumenckim. Jest ekspertem z zakresu identyfikacji elektronicznej oraz metod uwierzytelniania. Uczestniczy w licznych konferencjach naukowych, pracach legislacyjnych nad regulacjami prawnymi dotyczącymi nowych technologii, prowadzi wykłady i szkolenia był członkiem zespołów eksperckich w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Karol Laskowski
Karol Laskowski
Adwokat, managing counsel w warszawskiej kancelarii Dentons, jest szefem Praktyki Prawa Własności Intelektualnej, Technologii i Komunikacji.Zajmuje się głównie zagadnieniami z obszaru prawa mediów i telekomunikacji. Od samego początku swojej kariery doradzał największym nadawcom telewizyjnym, operatorom sieci satelitarnych i kablowych, wydawcom muzycznym, operatorom telekomów i producentom filmowym. Reprezentuje liczne zagraniczne spółki prowadzące działalność w Polsce innych krajach Europy środkowej i Wschodniej. Swoje usługi świadczy w związku z szeroką gamą przedsięwzięć z zakresu m.in. własności intelektualnej, zbiorowego zarządzania prawami, prawa sportowego, hazardu, fuzji i przejęć, oraz przestrzegania prawa mediów i telekomunikacji.
dr Dominik Lubasz
dr Dominik Lubasz
Doktor nauk prawnych, radca prawny, partner zarządzający w Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, e-commerce, własności intelektualnej, ochronie danych osobowych oraz w prawie gospodarczym, w tym europejskim prawie gospodarczym. Autor licznych publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz handlu elektronicznego, w tym komentarzy do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ustawy o prawach konsumenta, o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, ustawy o ochronie baz danych, a także cyklicznych artykułów na portalach tematycznych www.PortalPrawaIT.com i www.PortalODO.com, prowadzonych przez ekspertów Kancelarii Lubasz i Wspólnicy. Absolwent studiów prawniczych na WPiA UŁ o specjalizacji europejskie prawo gospodarcze, a także studiów podyplomowych z prawa ochrony konkurencji i konsumenta na Uniwersytecie Jagiellońskim, Studium Menedżerskiego organizowanego przez Wydział Zarządzania UŁ we współpracy z Robert H. Smith School of Business – University of Maryland oraz Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego organizowanej przez UŁ we współpracy z Uniwersytetem Wilhelma w Münster (Niemcy). Ekspert Stowarzyszenia Konsumentów Polskich ds. handlu elektronicznego, a także ekspert legislacyjny Izby Gospodarki Elektronicznej Ecommerce Polska.W lata 2017 i 2019 otrzymał rekomendację GLOBAL LAW EXPERTS w zakresie prawa ochrony danych osobowych, a w latach 2018 i 2019 rekomendację CHAMBERS AND PARNTER również w zakresie prawa ochrony danych osobowych.
Marcin Maruta
Marcin Maruta
Wspólnik kancelarii MARUTA WACHTA, od ponad 20 lat zajmuje się projektami prawa technologicznego. Wielokrotnie wyróżniany w polskich i zagranicznych rankingach, wykładowca i autor. W ostatnich latach koordynuje projekty związane z zarządzaniem i audytami licencyjnymi oraz wykorzystaniem chmury obliczeniowej, w tym kompleksowe migracje do środowisk chmurowych (także w sektorach regulowanych).
Radosław Nożykowski
Radosław Nożykowski
Counsel (Baker McKenzie)Radosław Nożykowski jest ekspertem w zakresie prawa technologii i compliance. Koncentruje się w szczególności na doradztwie w zakresie kwestii cyberbezpieczeństwa i ochrony prywatności. Radosław Nożykowski jest rekomendowany przez międzynarodowe rankingi Chambers Europe i Legal 500 w dziedzinie prawa nowych technologii (TMT). Jeden z założycieli Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii.
Izabela Kowalczuk-Pakuła
Izabela Kowalczuk-Pakuła
Jest ekspertem w dziedzinie ochrony prywatności i danych osobowych. Jest ceniona za biznesowe podejście i pro-kliencką postawę. Kieruje praktyką ochrony prywatności i danych osobowych oraz jest członkiem zespołu własności intelektualnej w polskim biurze Bird & Bird. Od 2007 roku doradza klientom z wielu branż (m.in. HR, IT, e-commerce, FMCG, mediowej, finansowej i farmaceutycznej), w opracowaniu strategii biznesowej związanej ze stosowaniem prawa ochrony danych osobowych, w tym RODO.Jest członkiem Międzynarodowej Grupy Ochrony Prywatności i Danych Osobowych Bird & Bird. We współpracy z biurem w Londynie i Dusseldorfie doradza globalnym firmom w zakresie międzynarodowych projektów RODO. Izabela reprezentuje klientów przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Przeprowadza audyty oraz opracowuje rozwiązania minimalizujące ryzyka. Doradza przedsiębiorcom w tworzeniu modeli biznesowych dotyczących profilowania i big data, transferu danych, cloud computing, sztucznej inteligencji, wiążących reguł korporacyjnych (BCR), outsourcingu, czy danych w ramach HR. Posiada bogate doświadczenie w sprawach dotyczących praw konsumentów, prawa nowych technologii oraz prawnych aspektów reklamy i promocji, w tym gier hazardowych. Ponadto, prowadzi karne i cywilne postępowania związane z ochroną praw własności intelektualnej, w szczególności znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Doradza również w kwestiach związanych ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Specjalistów ds. Ochrony Prywatności (IAPP) oraz ekspertem Krajowej Izby Gospodarczej. Pełniła także funkcję arbitra Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Jest rekomendowana przez prestiżowe międzynarodowe rankingi prawnicze (Chambers Europe, Legal500). Otrzymała wyróżnienie w prestiżowym konkursie Financial Times Innovative Lawyers, w kategorii Własność intelektualna. Znalazła się także w gronie laureatów rankingu "Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra" publikowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska. Jest autorką wielu publikacji dotyczących ochrony prywatności i danych osobowych, w tym współautorką Poradnika Prawnego dla E-biznesu wydanego przez Wolters Kluwer Polska (2016).Pracuje w języku polskim i angielskim.
prof. INP PAN dr hab Paweł Podrecki
prof. INP PAN dr hab Paweł Podrecki
Ekspert prawny z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa własności intelektualnej, prawa konkurencji, prawa nowych technologii i prawa cywilnego. Adwokat, Starszy Partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Jako pełnomocnik i doradca prawny wspiera zarządy wielu polskich i zagranicznych przedsiębiorstw prowadzących działalność w Polsce. W kancelarii nadzoruje prace Praktyki IP, w tym zespołów: Prawa własności przemysłowej, Prawa konkurencji i ochrony konsumentów, Prawa reklamy i promocji oraz Life Sciences.Praktykę adwokacką łączy z pracą naukową. Jest profesorem Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz kierownikiem Centrum Prawa Nowych Technologii PAN i Studiów Podyplomowych „Prawo Nowych Technologii”. Prowadzi na Uniwersytecie Jagiellońskim wykłady i seminaria z zakresu: prawa cywilnego, prawa własności przemysłowej, prawa ochrony konkurencji i prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji. Jest wykładowcą także na studiach podyplomowych prowadzonych przez UJ i PAN oraz na aplikacjach adwokackiej i rzecznikowskiej. Uczestniczy w pracach nad projektami ustaw oraz sporządza ekspertyzy dla Sejmu i Senatu RP. Współpracował z Komisją Kodyfikacji Prawa Cywilnego.Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Stowarzyszenia Prawa Własności Przemysłowej, Stowarzyszenia Prawa Własności Intelektualnej i Konkurencji, Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii, arbitrem Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych. Pełnił również funkcje arbitra Komisji Prawa Autorskiego i arbitra Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.Wielokrotnie rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w prawie własności intelektualnej oraz prawie konkurencji (min. Chambers Europe, Chambers Global, WTR1000, Legal 500, Rzeczpospolita).Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji oraz zagadnień prawa europejskiego. Redaktor pierwszej i największej publikacji IT „Prawo Internetu”. Autor m.in. monografii: „Porozumienia monopolistyczne i ich cywilnoprawne skutki” oraz „Środki ochrony praw własności intelektualnej”. Współautor wielu rozdziałów w Systemie Prawa Prywatnego w tomach „Prawo konkurencji” i „Prawo własności przemysłowej”.
Michał Potoczek
Michał Potoczek
Prezes Zarządu, Operator Chmury Krajowej Sp. z o.o. Doświadczony manager IT, przez blisko 15 lat związany z Hewlett - Packard, gdzie pełnił szereg funkcji w dziale Enterprise Services, świadczącym usługi dla klientów z sektora publicznego oraz finansowego. Jeden z pomysłodawców i wykonawca systemu płatności BLIK.
Marek Szydłowski
Marek Szydłowski
Marek Szydłowski jest radcą prawnym, specjalizuje się w tych dziedzinach prawa, które dotyczą funkcjonowania przedsiębiorstw sektora mediów, a w szczególności w prawie autorskim, prawie reklamy i prawie internetu. Posiada również szeroką wiedzę z zakresu prawa spółek, prawa rynków kapitałowych i prawa pracy. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1995). W roku 2001 został wpisany na listę radców prawnych, a w roku 2003 ukończył z wyróżnieniem studia Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. W latach 1993–1995 pracował w dziale prawno-podatkowym międzynarodowej firmy doradczej Coopers & Lybrand (obecnie część PricewaterhouseCoopers), gdzie zajmował się początkowo doradztwem podatkowym, a następnie doradztwem prawnym w zakresie prawa spółek, prawa fuzji i przejęć i prawa papierów wartościowych. W latach 1995-2000 był prawnikiem w kancelarii CMS Cameron McKenna w Warszawie, gdzie doradzał klientom głównie w zakresie prawa spółek, prawa fuzji i przejęć, prawa papierów wartościowych i prawa bankowego. W latach 2000-2002 był dyrektorem ds. prawnych i członkiem zarządu spółki Provident Polska S.A., zajmującej się udzielaniem pożyczek pieniężnych. Oprócz zorganizowania i prowadzenia działu prawnego spółki nadzorował również dział windykacji. Od 2002 roku do 2009 roku dyrektor działu prawnego w Agorze SA, gdzie zorganizował i prowadził około 10-osobowy dział prawny, doradzał zarządowi spółki w sprawach strategicznych, uczestniczył we wszystkich dokonanych lub projektowanych transakcjach akwizycyjnych i joint venture, jak również reprezentował spółkę w działaniach z dziedziny public affairs. Odpowiadał przed zarządem spółki za realizację obowiązków informacyjnych spółki publicznej, jak również za nadzór lub prowadzenie najistotniejszych procesów sądowych w spółce. W latach 2005–2009 był wiceprezesem zarządu Fundacji Agory, organizacji pożytku publicznego zajmującej się prowadzeniem działalności charytatywnej w imieniu grupy Agory. W latach 2007–2009 był przedstawicielem Izby Wydawców Prasy w zarządzie Europejskiego Stowarzyszenia Wydawców Gazet (ENPA), zrzeszającego izby wydawców prasy z 25 krajów europejskich i zajmującego się obroną interesów wydawców gazet na forach instytucji europejskich i organizacji międzynarodowych, między innymi w odniesieniu do propozycji legislacyjnych zgłaszanych przez instytucje Unii Europejskiej. W latach 2009 – 2013 jako Of Counsel kierował praktyką prawa TMT i ochrony danych osobowych. W latach 2010 – 2013 był członkiem Komisji Prawa Autorskiego, a począwszy od czerwca 2013 roku do marca 2019 roku był głównym prawnikiem w Grupie TVN, a od października 2016 roku również członkiem zarządu TVN S.A. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, a także Jest również wiceprezesem Rady Dyrektorów Amerykańskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce. Od października 2011 został wpisany na Listę Ekspertów Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji jako ekspert ds. rynku mediów elektronicznych.
Agnieszka Wachowska
Agnieszka Wachowska
Radca prawny, Partner w Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Ekspert prawny z ponad 10-letnim doświadczeniem w prawie IT. W kancelarii uczestniczy w pracach praktyki TMT, kierując zespołem IT-Telco. Specjalizuje się w problematyce prawnej nowych technologii i prawa autorskiego. Od początku kariery prawniczej doradza podmiotom z branży IT, w tym również podmiotom publicznym, w zakresie zagadnień związanych z prawem zamówień publicznych na dostawy i usługi IT. Odpowiada za wsparcie prawne działalności operatorów telekomunikacyjnych oraz doradztwo z zakresu prawa telekomunikacyjnego. Brała udział w ponad stu projektach związanych z przygotowywaniem i negocjowaniem umów dotyczących IT, w tym wdrożeniowych, serwisowych, hostingowych, licencyjnych. Uczestniczyła w przeprowadzaniu wielu dużych i kompleksowych audytów umów dotyczących IT, w tym badających zakres uprawnień do oprogramowania. Doradza klientom w projektach związanych z inwestycjami w innowacje oraz infrastrukturę IT i telekomunikacyjną z wykorzystaniem środków unijnych oraz związanych z pomocą publiczną, w tym w strategicznych projektach dotyczących budowy i operowania sieciami szerokopasmowymi. Prelegentka na wielu konferencjach, seminariach i szkoleniach. Autorka licznych publikacji branżowych oraz naukowych z zakresu prawa autorskiego i prawnej ochrony programów komputerowych, a także zamówień publicznych w IT. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendystka Universiteit van Tilburg (Holandia). Doradza klientom w języku polskim i angielskim.
Agnieszka Wiercińska-Krużewska
Agnieszka Wiercińska-Krużewska
Założycielka i partner w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr, gdzie zarządza praktyką własności intelektualnej i TMT. Wspiera klientów we wszystkich kwestiach dotyczących praw własności intelektualnej, e-commerce, umów informatycznych, regulacji dot. nowych technologii i cyberbezpieczeństwa, danych osobowych i prywatności oraz wdrażania innowacji. Reprezentuje klientów w sporach z zakresu własności intelektualnej, dóbr osobistych i spraw konsumenckich. Doradzała m.in. spółce prowadzącej jedną z największych platform transakcyjnych on-line w Polsce, popularnej brytyjskiej marce modowej w wejściu na polski rynek e-commerce oraz jednemu z operatorów płatności internetowych w jego bieżącej działalności. Członek zarządu Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii.
dr Cezary Wiśniewski
dr Cezary Wiśniewski
Radca prawny, Senior Partner w warszawskim biurze kancelarii Linklaters. Jest specjalistą z wieloletnim doświadczeniem w doradztwie korporacyjnym oraz w zakresie prowadzenia sporów sądowych i arbitrażowych dotyczących prawa gospodarczego. Jako pełnomocnik reprezentował Rzeczpospolitą Polską w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych wynikających na tle roszczeń inwestorów zagranicznych wobec Skarbu Państwa w związku z wykonywaniem umów o wzajemnej ochronie inwestycji. Wielokrotnie wyróżniony przez międzynarodowe rankingi kancelarii prawnych Chambers Global i Legal 500 EMEA jako wybitny specjalista w zakresie prawa korporacyjnego oraz sporów sądowych i arbitrażu. Doktor nauk prawnych Uniwersytetu Warszawskiego, autor szeregu publikacji z zakresu prawa handlowego. Od 1984 r. jest wykładowcą prawa cywilnego i handlowego na Uniwersytecie Warszawskim. Jest Prezesem International Chamber of Commerce Poland oraz Przewodniczącym Rady Ekspertów Wydziału Prawa i Administracji na Uczelni Łazarskiego.
Aleksandra Auleytner
Aleksandra Auleytner
Szef Praktyki IP&TMT w DZP. Specjalizuje się w problematyce praw na dobrach niematerialnych. Jest specjalistką w zakresie prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, a także prawa nowych technologii oraz e-commerce. Doradza, w szczególności, spółkom z branży technologicznej, głównie w zakresie umów wdrożeniowych i utrzymaniowych (w tym również dotyczących systemów SAP) oraz innych umów typowych dla sektora IT, agencjom reklamowym, stacjom telewizyjnym, producentom żywności i odzieży, spółkom prowadzącym sklepy internetowe. Uczestniczyła w projektach związanych z budową infrastruktury sieci szerokopasmowych. Aleksandra doradzała także w postępowaniach związanych z wprowadzaniem na obszar celny towarów naruszających prawa własności intelektualnej
Ewa Kurowska-Tober
Ewa Kurowska-Tober
Partner kierująca praktyką IPT, Radca prawny – DLA PIPEREwa Kurowska-Tober jest prawnikiem z ponad 15-letnim doświadczeniem w doradzaniu w sprawach związanych z nowoczesnymi technologiami, w tym w zakresie prawa informatycznego i internetowego, umów dotyczących obliczeń w chmurze, e-handlu, nadawania i dystrybucji programów oraz umów licencji, wdrożeniowych oraz utrzymania systemów informatycznych.Specjalizuje się w branżach o wysokim poziomie regulacji, łącząc profesjonalne doświadczenie w zakresie umów handlowych z głęboką znajomością spraw regulacyjnych.Doradza wiodącym spółkom z sektora bankowego, ubezpieczeniowego, mediów i technologii w zakresie prawa ochrony danych. Ewa jest również uznanym specjalistą w zakresie ochrony danych osobowych. Doradzała przy dużych globalnych programach zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności, transgranicznych transferach danych, politykach bezpieczeństwa danych i zgłaszania podejrzenia naruszenia ochrony danych. Obecnie doradza w szeregu projektów wdrożeniowych RODO, w tym prowadząc kompleksowe audyty, przygotowując dokumentację wymaganą przez nowe przepisy, doradzając w kwestiach przetwarzania danych w celach marketingowych. Ewa jest autorem i współautorem licznych artykułów poświęconych tematyce nowoczesnych technologii, ochrony danych osobowych, prywatności oraz cyberbezpieczeństwa, a także członkiem założycielem oraz członkiem Zarządu Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii oraz ekspertem Związku Banków Polskich w pracach przygotowujących Kodeks Dobrych Praktyk dotyczący RODO.
Maciej Kubiak
Maciej Kubiak
Adwokat, wspólnik w kancelarii LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy. Współkieruje praktyką IP/TMT w LSW. Wykładowca w Centrum Praw Własności Intelektualnych im. H. Grocjusza w Krakowie oraz arbiter Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego (SARA). Autor szeregu publikacji branżowych oraz prelegent na konferencjach prawno-biznesowych. Współautor m.in. Komentarza do prawa własności przemysłowej (C.H. Beck, 2016), Komentarza do prawa autorskiego (C.H. Beck, 2019) oraz publikacji Thomson Reuters pt.:"World Intellectual Property Rights and Remedies - Laws with Commentary" pod redakcją Center for International Legal Studies (Salzburg, Austria). Twórca i redaktor naczelny „LSW IP Bloga” – portalu dla branży kreatywnej i biznesu (lswipblog.pl). Rekomendowany przez renomowane międzynarodowe rankingi prawne – Chambers & Partners w dziedzinie technologii, mediów i telekomunikacji (TMT) oraz własności intelektualnej (IP) i Legal 500 – w dziedzinie IP, TMT oraz rozwiązywania sporów (dispute resolution). Specjalizuje się w ochronie prawa własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego, a także w zakresie prawa mediów, filmowego i prasowego, IT i nowych technologii, reklamy  i własności przemysłowej oraz ochrony dóbr osobistych. Reprezentuje klientów w sporach sądowych związanych z ochroną własności intelektualnej, renomy oraz w sprawach gospodarczych. Zrealizował kilkadziesiąt projektów obsługi prawnej produkcji filmowo-telewizyjnych, w tym wysoko budżetowych koprodukcji międzynarodowych. Doradzał wielu producentom, wydawnictwom muzycznym i książkowym, organizatorom koncertów, agencjom reklamowym i public relations, firmom IT czy domom mediowym. Konsultuje przedsięwzięcia związane z innowacjami, danymi osobowymi, nowymi technologiami i komercjalizacją badań naukowych. Wspiera klientów w sprawach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji i nieuczciwych praktyk rynkowych. Pomagał w transgranicznych projektach licencyjnych oraz wejściu na polski rynek nowych brandów w tym nowych kanałów telewizyjnych.
Prof. dr hab. Bogudar Kordasiewicz
Prof. dr hab. Bogudar Kordasiewicz
Jest profesorem zwyczajnym (nadanie tytułu przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 2011 r.), zatrudnionym od 1976 r. w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Ma też wieloletnie doświadczenie dydaktyczne. Kierował katedrami prawa cywilnego w trzech szkołach wyższych (EWSPiA; Uczelnia Łazarskiego, Uniwersytet SWPiS). Wykładał także na uczelniach zagranicznych (Hamburg, Regensburg, Belgrad). Prowadził również zajęcia z prawa mediów na seminariach organizowanych przez Fundację Helsińską oraz Centrum Monitoringu Wolności Prasy. Wypromował pięciu doktorów prawa, był recenzentem w kilkunastu przewodach doktorskich i habilitacyjnych. Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych, w tym pięciu monografii i opracowań systemowych. Publikował także poza granicami Polski. W tym zakresie na podkreślenie zasługuje opracowanie dotyczące systemu prawa polskiego, opublikowane w prestiżowym wielotomowym dziele pod nazwą International Encyclopedia of Comparative Law. Jego prace były nagradzane prestiżowymi w Polsce nagrodami w konkursie miesięcznika Państwo i Prawo na najlepsze prace doktorskie (1976) oraz habilitacyjne (1991).Uczestniczył czynnie w pracach legislacyjnych z zakresu prawa prywatnego. Samodzielnie, bądź też w wąskich zespołach projektował kilka przyszłych aktów prawnych (projekt prawa prasowego, regulacje dotyczące przedawnienia, ochrony dóbr osobistych, prawa spadkowego w przyszłym kodeksie cywilnym). Opiniował projekty szeregu aktów przed ich uchwaleniem. Sprawuje (od śmierci prof. Z. Radwańskiego w 2012 r.) kierownictwo naukowe prestiżowego dwudziestoomowego Systemu Prawa Prywatnego. Zasiadał przez wiele lat w licznych ciałach o charakterze doradczym, w tym przez ponad dziesięć lat w Komitecie Doradczym przy Ministrze Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej.Ponadto, wykonuje zawód radcy prawnego. W tym charakterze współpracował z kilkoma międzynarodowymi kancelariami prawniczymi. Wielokrotnie był też powoływany jako arbiter w sporach gospodarczych.
adw. Xawery Konarski
adw. Xawery Konarski
Wiceprezes zarządu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Prezes Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii (SPNT). Jest doradcą prawnym Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Wielokrotnie rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w TMT (m.in. Chambers Europe, Legal 500, ranking „Rzeczpospolitej”). Autor kilkudziesięciu pozycji naukowych z zakresu prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych.
r. pr. Roman Bieda
r. pr. Roman Bieda
Radca prawny i rzecznik patentowy w Kancelarii Radców Prawnych Maruta Wachta spółka jawna. Od prawie 15 lat specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. Zajmuje się między innymi negocjowaniem umów IT (umowy wdrożeniowe, outsourcingowe, licencje itp.) oraz doradztwem prawnym w zakresie ochrony danych osobowych (RODO) oraz handlu elektronicznego.  Wchodził w skład Rady ds. Cyfryzacji drugiej kadencji, powołanej przez Ministra Cyfryzacji. Przewodniczący podgrupy prawnej w zespole eksperckim Ministerstwa Cyfryzacji ds. programu działań w zakresie AI. W ramach prac zespołu brak udział w przygotowaniu „Założeń do strategii AI dla Polski”.  Członek Wirtualnej Katedry Etyki i Prawa – konsorcjum naukowego czołowych polskich uczelni wyższych, INP PAN, NASK, Ministerstwa Cyfryzacji. Współpracownik Centrum Prawnych Problemów Techniki i Nowych Technologii Uniwersytetu Opolskiego. Pracę zawodową łączy z praktyką wykładowcy oraz trenera. Wykłada przedmioty związane z prawem własności intelektualnej oraz prawem nowych technologii w Szkole Głównej Handlowej oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Jest opiekunem merytorycznym oraz wykładowcą w ramach studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii oraz studiów podyplomowych Biznes.AI Technologia Prawo Zastosowanie Sztucznej Inteligencji - prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Mikołaj Sowiński
Mikołaj Sowiński
Radca prawny. Od 2007 roku jest partnerem w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz prawie nowych technologii. Uczestniczył w wielu projektach dotyczących licencjonowania i wrażania systemów IT. Doradza również w zakresie technologii blockchain. Jest w Polsce doradcą międzynarodowej organizacji Business Software Alliance skupiającej czołowych producentów programów komputerowych na świecie, dla której prowadzi szeroko rozumiane działania zmierzające do ochrony praw autorskich do oprogramowania komputerowego. Mikołaj Sowiński pełni również funkcję eksperta Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Jest członkiem zarządu EuroITConsel, międzynarodowej grupy kancelarii prawnych specjalizujących się w prawie nowych technologii oraz członkiem zarządu Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii.
Agata Szeliga
Agata Szeliga
Radca prawny. Od 2009 roku jest partnerem w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Kieruje praktykami zajmującymi się prawem ochrony danych i prywatności oraz pomocy publicznej i zamówień publicznych. Reprezentuje klientów zarówno przed organami polskimi (sądami, organami administracji, w tym przed regulatorami – UODO i jego poprzednikiem GIODO oraz UKE), jak i przed Komisją Europejską. W ramach praktyki prawa ochrony danych osobowych i prywatności zajmuje się w szczególności przygotowywaniem umów i innych dokumentów w zakresie danych osobowych, analizą struktur biznesowych pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, reprezentowaniem w postępowaniach dotyczących danych osobowych. Realizowała również szereg projektów doradczych w zakresie licencjonowania i wdrażania oprogramowania oraz świadczenia usług związanych z oprogramowaniem, w tym dotyczących „cloud computing” oraz blockchain, również w sektorach regulowanych. Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii.
Witold Chomiczewski
Witold Chomiczewski
Radca prawny i wspólnik w Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych sp.k. Lider specjalizacji e-Commerce. Pełnomocnik Izby Gospodarki Elektronicznej ds. legislacji. Specjalizuje się w prawie IT, danych osobowych i nowych technologii. Ma bogate doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców związanych z e-Commerce. Doradza m.in. spółkom zajmującym się marketingiem internetowym, w tym SEM i performance marketingiem. Reprezentuje branżę e-commerce w procesach legislacyjnych w Sejmie, Senacie i ministerstwach. Współautor komentarzy do: ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, ustawy o ochronie baz danych, ustawy o prawach konsumenta, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych. Brał udział w projekcie realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej, Study on Liability of Internet Intermediaries, który dotyczył dyrektywy o handlu elektronicznym.
Łukasz Czynienik
Łukasz Czynienik
Counsel, Radca prawny - DLA PIPER Łukasz pracuje w warszawskim zespole prawa własności intelektualnej i nowych technologii (IPT). Na co dzień doradza klientom w zakresie prawnych aspektów technologii informatycznych (IT), outsourcingu, zaawansowanych technologii (w tym IoT, AI oraz blockchain), ochrony danych osobowych i prywatności, cyberbezpieczeństwa (m.in. Dyrektywa NIS i rekomendacje branżowe) oraz telekomunikacji. Specjalizuje się w doradztwie w ramach złożonych i wielojurysdykcyjnych projektów realizowanych w branżach regulowanych, takich jak media i telekomunikacja, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe. Łukasz doradza w przedmiocie strukturyzacji transakcji, przenoszenia, licencjonowania oraz zarządzania prawami własności intelektualnej a także wdrażania nowatorskich rozwiązań w ramach transformacji cyfrowej. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) oraz Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Jest autorem i współautorem licznych artykułów poświęconych tematyce ochrony danych osobowych, prywatności oraz cyberbezpieczeństwa. Regularnie występuje na konferencjach, warsztatach i seminariach dotyczących zagadnień informatycznych i danych osobowych, w tym praktycznych aspektów bezpieczeństwa danych. Absolwent studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii na Akademii Leona Koźmińskiego oraz Letniej Szkoły Prawa IT, Downing College, Cambridge University.
Zbigniew Drzewiecki
Zbigniew Drzewiecki
Partner zarządzający kancelarii „Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy"Adwokat - członek Warszawskiej Izby Adwokackiej. Założyciel i wspólnik „Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy” od roku 1992. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan oraz Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich. Wielokrotnie wybierany delegatem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie na Krajowy Zjazd Adwokatury. Przez szereg kadencji sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury oraz członek Wyższej Komisji Rewizyjnej Adwokatury. Wielokrotnie rekomendowany jako prawnik w dziedzinach nieruchomości oraz procesów sądowych, w tym przez „Rzeczpospolita”, „Forbes”, „Legal 500” oraz „Chambers & Partners”. W latach 2016-2018 nominowany przez „The Lawyer” do tytułu „European Managing Partner”. Współzałożyciel Fundacji „Prawo do Pomocy”, powołanej do niesienia pomocy młodym prawnikom dotkniętym poważnym uszczerbkiem na zdrowiu.
Piotr Dynowski
Piotr Dynowski
Piotr Dynowski jest jednym z czołowych ekspertów prawa mediów i e-commerce w Polsce.Kieruje praktyką własności intelektualnej i mediów i telekomunikacji w polskim biurze Bird & Bird.Od 2000 roku doradza przedsiębiorcom, w szczególności w sprawach dotyczących publikacji, mediów, telekomunikacji, reklamy i e-commerce. Doradza również artystom oraz instytucjom kulturalnym. Doradzał w precedensowych, pionierskich projektach związanych z IT, e-commerce i IP na polskim rynku, w tym przy tworzeniu ram prawnych pierwszego polskiego serwisu oferującego legalną muzykę w formacie mp3 (soho.pl) czy platformy dystrybucji e-booków. Doradzał także w pionierskich projektach związanych z umowami licencyjnymi dotyczącymi dystrybucji dzwonków telefonicznych na telefony komórkowe, jak również umów dotyczących korzystania z powierzchni reklamowej w grach komputerowych. Doradzał w wielu projektach dotyczących nowych technologii w sektorze telekomunikacyjnym i mediowym, w tym w zakresie usług chmurowych, OTT, VOD czy VoIP.Reprezentował również klientów w licznych sporach dotyczących własności intelektualnej, m. in. w sprawie dotyczącej nielegalnego samplowania przeboju polskiej gwiazdy muzyki r0ckowej lat 70 XX wieku przez popularnego polskiego rapera.Jest ekspertem prawnym w Krajowej Izbie Gospodarczej. Był wieloletnim członkiem Komitetu Mediów Elektronicznych oraz Komitetu Ochrony Własności Intelektualnej Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). W latach 2005-2010 wykładał na Uniwersytecie SAR i Akademii Komunikacji Marki (Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR). Obecnie wykłada w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Warszawie oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.Jest współautorem „Poradnika Prawnego dla E-biznesu” wydanego przez Wolters Kluwer Polska (Warszawa 2016).Pracuje w języku polskim, angielskim i niemieckim.
Wojciech Dziomdziora
Wojciech Dziomdziora
Jest radcą prawnym, Counselem w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka w praktycy IP/TMT. Jest specjalistą w zakresie telekomunikacji i nowych technologii, prawa autorskiego, mediów, rynków regulowanych, ochrony informacji i cyberbezpieczeństwa.Doradza wiodącym firmom medialnym, informatycznym i telekomunikacyjnym i innym. Wspiera przedsiębiorców, szczególnie z branży mediów, telekomunikacji, IT i gospodarki elektronicznej w procesach regulacyjnych (reprezentacja przed UKE, KRRiT, UOKiK) oraz legislacyjnych. W latach 2006-2007 był członkiem KRRiT. Wcześniej pracował w TVN, w MKiDN, gdzie był dyrektorem Departamentu Prawnego oraz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Po odejściu z KRRiT pracował m.in. w Orange Polska, gdzie sprawował wysokie funkcje menadżerskie.Jest pełnomocnikiem Zarządu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji ds. ochrony danych osobowych i zarządzania informacją oraz członkiem Rady Izby. Jest arbitrem Komisji Prawa Autorskiego oraz członkiem Rady Konsultacyjnej Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej. Zasiada w zarządzie Fundacji Sztuka-Media-Film.
Anna Gulińska
Anna Gulińska
Anna Gulińska, radca prawny, counsel w warszawskim biurze kancelarii Dentons, jest członkiem Zespołu Prawa Konkurencji. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie ochrony konkurencji, w obszarach m.in. zagadnień antymonopolowych, kontroli koncentracji, nieuczciwych praktyk rynkowych, jak również w zagadnieniach ochrony konsumentów i sporów sądowych z zakresu prawa ochrony konkurencji.Ma doświadczenie w doradztwie antymonopolowym w sektorach nieruchomości, mediów i telekomunikacji, FMCG i produktów konsumenckich, bankowości oraz przemysłu. Jej doświadczenie obejmuje m.in. opracowywanie zgłoszeń zamiaru koncentracji do Komisji Europejskiej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także koordynację zgłoszeń dokonywanych w kilku jurysdykcjach jednocześnie. Doradza w sprawach dotyczących strategii rynkowych stosowanych przez podmioty dominujące oraz antymonopolowych aspektów horyzontalnej i wertykalnej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami. Przeprowadza audyty antymonopolowe, doradza w zakresie praktyk behawioralnych oraz wspiera klientów w przypadku niezapowiedzianych kontroli organów antymonopolowych, reprezentuje klientów w postępowaniach, a także opracowuje odwołania od decyzji polskiego organu antymonopolowego.Jest współautorką badania przydatności regulacji dotyczących polskiego postępowania w sprawie pozwów grupowych dla roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszeń unijnego prawa konkurencji w ramach studium na temat zbiorowego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikłych z naruszeń unijnego prawa konkurencji, przygotowanego na zlecenie Parlamentu Europejskiego.Anna zainicjowała i prowadziła grupę roboczą Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, która brała aktywny udział w procesie legislacyjnym związanym z implementacją Dyrektywy 2014/104/UE. Jest współautorką pierwszego pełnego komentarza do ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji, a także wygłasza w tym temacie prelekcje na konferencjach.
Jakub Falkowski
Jakub Falkowski
Adw. Jakub Falkowski zajmuje się prawem nowych technologii w warszawskim biurze Baker McKenzie. Zasiada również w radzie programowej Fundacji Digital Poland oraz kieruje wewnętrznym zespołem innowacji Baker McKenzie. Regularnie doradza firmom z sektora mediów, technologii i finansów w kwestiach związanych z mediami cyfrowymi, technologii ( IoT, M2M, blockchain itp.), outsourcingiem usług, komercjalizacją nowych technologii i prawnymi aspektami sztucznej inteligencji. Zajmuje się również prawem własności intelektualnej, w tym prawami autorskimi, kwestiami związanymi z nieuczciwymi praktykami w zakresie konkurencji oraz doradztwem w zakresie handlu elektronicznego, w tym regulacjami związanymi z elektronicznymi instrumentami płatniczymi. Jakub Falkowski jest rekomendowany przez międzynarodowe rankingi Chambers Europe i Legal500.
Magdalena Kogut-Czarkowska
Magdalena Kogut-Czarkowska
Counsel (Baker McKenzie)Magdalena Kogut-Czarkowska specjalizuje się w ochronie danych osobowych i prawie własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii handlu elektronicznego, praw autorskich i ochrony konsumentów. Doradza klientom w zakresie działań na rynku e-commerce, w tym przestrzegania przepisów o ochronie prywatności, korzystania z baz danych i licencji na korzystanie z praw IP. Zajmuje się również sporami dotyczącymi własności intelektualnej. Uzyskała rekomendację Legal 500 EMEA jako Prawnik Nowego Pokolenia w 2018 oraz 2019 roku. Jest członkiem grup roboczych IAB Legal i RODO. Magdalena została również powołana przez Ministerstwo Cyfryzacji w Polsce do Grupy Roboczej do spraw Internetu Rzeczy.
Artur Groszek
Artur Groszek
IT Executive Director, PKN Orlen Artur Groszek od ponad 10 lat pełni funkcję dyrektora Działu IT w dużych przedsiębiorstwach. Przez ponad 5 lat był dyrektorem Działu IT Grupy Eurocash, a obecnie pełni tą funkcją w PKN ORLEN S.A. Wcześniej przez wiele lat konsultant i manager w Accenture.Ma duże doświadczenie w negocjowaniu umów wdrożeniowych i realizacji projektów zarówno po stronie zmawiającego jak i dostawcy.

Hotel Intercontinental Warszawa
ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa

Formularz zapisu na szkolenie

Konferencja: Prawo nowych technologii - aktualne problemy i nowe wyzwania Miejsce i termin: Warszawa, 13 listopada 2019

CENA EARLY
600,00 zł z VAT
(487,80 zł bez VAT)
CENA REGULAR
750,00 zł z VAT
(609,76 zł bez VAT)
Cena obowiązuje od 01.10.2019 r.
CENA LATE
900,00 zł z VAT
(731,71 zł bez VAT)
Cena obowiązuje od 07.11.2019 r.
[ ? ]
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.