Reforma KPC 2019. Zmiany w postępowaniu cywilnym - najistotniejsze zagadnienia. Warszawa

Nadużycie praw procesowych - nowa organizacja procesu - postępowanie w sprawach gospodarczych - problemy intertemporalne


TERMIN:
28 listopada 2019
MIEJSCE:
Warszawa, ul. Sienna 39
CENA:
700,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
Ustawa z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadza istotne zmiany postępowania cywilnego o fundamentalnym znaczeniu dla praktyki sądowej. Nowelizacja ta jest najobszerniejszą zmianą KPC w ostatnich kilku latach. 

Cel szkolenia: 

Szkolenie dotyczy wybranych zagadnień procesowych objętych nowelizacją ustawy procesowej. W ramach szkolenia zostaną omówione zarówno zmiany kluczowych regulacji procesowych (zmiany dotyczące pism procesowych, postępowania dowodowego i wyroków), jak i nowe rozwiązania (nadużycie uprawnień procesowych, posiedzenia przygotowawcze i plan rozprawy, nowe postępowanie w sprawach gospodarczych z szeregiem odrębności). 

W trakcie szkolenia konieczne będzie uporządkowanie rozwiązań intertemporalnych dotyczących kwestii procesowych.   

Na szkoleniu dowiesz się m.in: 

 • kiedy występuje zjawisko nadużycia prawa procesowego i jakie przejawy procesowego nadużycia prawa można spotkać w praktyce sądowej, 
 • kiedy przewodniczący zwraca pismo procesowe stronie bez wezwania do jego poprawienia lub uzupełnienia, 
 • jakie czynności procesowe poprzedzają posiedzenie przygotowawcze, 
 • czemu służy posiedzenie przygotowawcze i jaki ma przebieg, 
 • jaką treść ma plan rozprawy i jakie ma znaczenie dla toku postępowania, 
 • jakie są wymagania wniosku o przeprowadzenie dowodu, 
 • kiedy sąd może pominąć dowód, 
 • o zmianach postępowania dowodowego, w tym postanowienia o przeprowadzeniu dowodu,
 • jakie są przesłanki wydania wyroku zaocznego, 
 • o nowej regulacji dotyczącej sporządzenia uzasadnienia wyroku i doręczenia wyroku z uzasadnieniem, 
 • jaki zakres zastosowania ma postępowanie w sprawach gospodarczych, 
 • jakie są odrębności odnoszące się do postępowania w sprawach gospodarczych, 
 • o dopuszczalności nowej umowy procesowej, a mianowicie umowy dowodowej, jej charakterze, formie i treści oraz skutkach, 
 • jak kształtują się rozwiązania intertemporalne dotyczące postępowań cywilnych w związku ze zmianami KPC. 

Adresaci szkolenia: 

Szkolenie adresowane jest do adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów, ale także do sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów. W szkoleniu mogą wziąć również udział osoby zainteresowane postępowaniem cywilnym, które wykorzystują przepisy KPC w codziennej pracy.  

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest ceniony specjalista: 

Dr hab. adw. Robert Kulski – profesor nadzwyczajny w Katedrze Postępowania Cywilnego II Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, adwokat. Referent i uczestnik wielu międzynarodowych oraz krajowych konferencji naukowych. Członek Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych oraz stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej z siedzibą w Nowym Jorku. 

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia 

Szczegółowa agenda szkolenia znajduje się zakładce "Program".

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

DOSKONAŁY EKSPERT

Dr hab. Robert Kulski – profesor nadzwyczajny w Katedrze Postępowania Cywilnego II Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, adwokat. Autor wielu publikacji z zakresu postępowania cywilnego.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.
Godziny szkolenia: 10:00 - 16:00 
Rejestracja zaczyna się o godz.: 9:30 
Sala S2

Program: 

1. Ogólna charakterystyka nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. 

2. Nadużycie praw procesowych w postępowaniu cywilnym – założenia ogólne i ich egzemplifikacja. 

3. Wymagania formalne pism procesowych wnoszonych przez kwalifikowanych (zawodowych) pełnomocników i konsekwencje niespełnienia tych wymagań. 

4. Nowości w zakresie organizacji postępowania cywilnego: 
 nowy model przygotowania postępowania i koncentracji materiału procesowego, 
 posiedzenia przygotowawcze, 
 plan rozprawy. 

5. Zmiany w postępowaniu dowodowym: 
 czynności stron i sądu w postępowaniu dowodowym, 
• nowe regulacje dotyczące dowodu z zeznań świadków i dowodu z opinii biegłego. 

6. Zmiany regulacji dotyczącej wyroków i ich wydawania: 
• przesłanki wydania wyroku zaocznego, 
ogłaszanie, 
doręczanie i uzasadnianie wyroków. 

7. Nowe postępowanie w sprawach gospodarczych: 
• zakres przedmiotowy, 
pojęcie i rodzaje spraw gospodarczych, 
system prekluzji, 
umowa dowodowa. 

8. Rozwiązania intertemporalne dotyczące postępowań cywilnych.

Rabaty: 

 • Prenumeratorzy „Monitora Prawa Pracy”, „Monitora Prawniczego”, „Nieruchomości C.H.Beck” oraz „Monitora Podatkowego” - 15% rabatu* 
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu* 
 • Przy zgłoszeniu 2-3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu* 

*Rabaty nie sumują się. 

Bonusy: 

 • Bezpłatna kwartalna prenumerata online (6 numerów) dwutygodnika „Monitor Prawniczy”.
dr hab. adw. Robert Kulski
dr hab. adw. Robert Kulski
Profesor nadzwyczajny w Katedrze Postępowania Cywilnego II Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, adwokat. Autor wielu publikacji z zakresu postępowania cywilnego. Współautor Komentarza do kodeksu postępowania cywilnego przygotowanego pod redakcją Profesora Andrzeja Marciniaka. Referent i uczestnik wielu międzynarodowych oraz krajowych konferencji naukowych. Członek Rady Naukowej Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie, a także członek Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych. Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej z siedzibą w Nowym Jorku.

Golden Floor Centrum
ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa

Formularz zapisu na szkolenie

Reforma KPC 2019. Zmiany w postępowaniu cywilnym - najistotniejsze zagadnienia. Warszawa Miejsce i termin: Warszawa, 28 listopada 2019

CENA EARLY
700,00 zł z VAT
(569,11 zł bez VAT)
CENA REGULAR
800,00 zł z VAT
(650,41 zł bez VAT)
Cena obowiązuje od 26.10.2019 r.
CENA LATE
900,00 zł z VAT
(731,71 zł bez VAT)
Cena obowiązuje od 22.11.2019 r.
[ ? ]
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.