House flipping - zakup, wynajem, sprzedaż. Rozliczenie podatkowe. Warszawa

Poznaj praktyczne aspekty sprzedaży i opodatkowania nieruchomości oraz zadbaj o poprawność i opłacalność transakcji swojej lub klienta


TERMIN:
28 stycznia 2020
MIEJSCE:
Warszawa, ul. Chłodna 51
CENA:
650,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
House flipping – popularna forma inwestowania w nieruchomości wywołuje określone skutki podatkowe. Od znajomości podatkowych skutków transakcji zakupu i sprzedaży nieruchomości zależy często jej opłacalność. 

Obrót nieruchomością często wiąże się z inwestycjami w remont i wyposażenie lokali mającymi podnieść ich wartość rynkową między transakcjami. Dla osób inwestujących w nieruchomości, ale również dla notariuszy, radców, doradców obsługujących prawną stronę transakcji istotne jest, by zadbać o dopełnienie wszystkich istotnych obowiązków i aby nie narażać siebie i klienta na odpowiedzialność oraz zoptymalizować opłacalność transakcji. 

Cel szkolenia: 

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu skutków podatkowych inwestowania w nieruchomości oraz wskazanie najbardziej optymalnych dróg postępowania w tym zakresie. Podczas seminarium przedstawione zostaną m.in. obszary zagrożeń oraz ryzyk podatkowych towarzyszących inwestowaniu w nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń w podatku VAT, a całość wykładu oparta zostanie na licznych przykładach praktycznych oraz najnowszym orzecznictwie sądowym. 

Czynności prawne, których przedmiotem są nieruchomości wymagają szczególnego rozważenia ich skutków podatkowych. Szkolenie ma na celu omówienie podatkowych skutków inwestowania w nieruchomości oraz obrotu gospodarczego. Szkolenie ma również na celu omówienie typowych klauzul umownych stosowanych na rynku nieruchomości i ich wpływu na opodatkowanie. Omówione zostanie rozwiązanie umowy, zakup, sprzedaż i remont nieruchomości. 

Na szkoleniu w skondensowanej i praktycznej formie przedstawione zostaną najważniejsze zasady zawierania umów sprzedaży oraz najmu nieruchomości oraz skutki podatkowe obrotu nieruchomościami niezależnie od skali inwestycji. Część szkolenia poświęcona zostanie także omówieniu kwestiom najmu nieruchomości w rozbiciu na zagadnienia dotyczące podatków dochodowych, podatku VAT oraz amortyzacji. 

W praktyczny i skondensowany sposób dowiesz się: 

 • Czy każdy flipping jest działalnością gospodarczą? 
 • Czy flipping zawsze podlega VAT? 
 • Kiedy rozliczysz wydatki na zakup? 
 • Kiedy możesz zastosować zwolnienie dla używanego mieszkania? 
 • Kiedy następuje pierwsze zasiedlenie - nawet sądy mają wątpliwości przy określeniu kiedy następuje. 
 •  Jak rozliczyć wyposażenie – koszty i przychody. 7. 
 • Czy na wyposażenie musisz mieć kasę fiskalną? 
 • Czy można odliczyć zakup mebli i wyposażenia? 9. Jak rozliczyć trwałą zabudowę? 
 • Kiedy nie ma sprzedaży a jest przychód i jak to możliwe? 
 • Jak ustalać przychody i koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym przy najmie nieruchomości? 
 • Jak rozliczać media – kiedy i na co faktura – treść faktury a przychody w PIT? 

Sprawdź co zyskasz: 

 • 6 godzin czystej praktyki, 
 • w przystępnej skondensowanej formie poznasz wszystkie istotne aspekty inwestowania w nieruchomości. 
 • wymienisz doświadczenia z innymi uczestnikami, 
 • otrzymasz komplet materiałów szkoleniowych zawierających informacje. 

Adresaci szkolenia 

Szkolenie skierowane jest głównie do inwestorów na rynku nieruchomości działających w formie spółek i indywidualnie, doradców podatkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, doradców rynku nieruchomości, prawników. 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest ceniona specjalistka: 

Stella Brzeszczyńska - Prawnik, doradca podatkowy, prowadzi Kancelarię Doradztwa Prawnego i Podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z obrotem i posiadaniem nieruchomości.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia 

Szczegółowa agenda szkolenia znajduje się zakładce "Program".

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

DOSKONAŁY EKSPERT

Stella Brzeszczyńska - Prawnik, doradca podatkowy, prowadzi Kancelarię Doradztwa Prawnego i Podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z obrotem i posiadaniem nieruchomości.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.
Godziny szkolenia: 10:00 - 16:00 
Rejestracja zaczyna się o godz.: 9:30 

Program: 

I. Prywatna inwestycja czy działalność gospodarcza 
• Flipping w podatku dochodowym 
• Flipping w podatku VAT 
• Flipping w podatku od nieruchomości 
• Flipping w małżeństwie 

2. Umowa o wspólne przedsięwzięcie czy spółka cicha - rozliczenie przedsiębiorcy - rozliczenie osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej

3. Zakup lokalu i budynku - towaru handlowego – podatek dochodowy 
• Koszty uzyskania przychodu 
kiedy i jak rozliczać 
cena i koszty transakcyjne, 
remont/modernizacja lokalu, 
zakup wyposażenia, 
różnice remanentowe,
rozliczenie roczne,
koszt remontu całej kamienicy a koszt sprzedaży lokali.

4. Zakup lokalu i budynku - towaru handlowego – podatek VAT 
• Rozliczenie podatku naliczonego 
zakup na rynku pierwotnym
○ faktury zaliczkowe, 
 faktura końcowa, 
nakłady ponoszone na budynek wykorzystywany do różnych celów (sprzedaż, najem, potrzeby własne),
nakłady na przebudowę lokalu w celu sprzedaży.
• Zmiana przeznaczenia a korekta VAT towaru handlowego w środek trwały środka trwałego w towar handlowy krótkoterminowy najem przed sprzedażą 

5. Cesje umów przedwstępnych (deweloperskich) 
• Prawo majątkowe czy towar handlowy w podatku dochodowym - co jest przychodem i kosztem? 
• Przelew (usługa) czy dostawa lokalu – problemy ze stawką VAT 
Korekta faktury zaliczkowej? 

6. Sprzedaż gruntów 
• Wyprzedaż majątku wynajmowanego/wydzierżawianego – w praktyce 
• Podziały, zbrojenie działek, projekty zabudowy a VAT 

7. Zwolnienia w podatku VAT 
Zasiedlenie 
w budynku nowowybudowanym ale po wielu latach od zakończenia budowy 
w budynku zmodernizowanym z wysokimi nakładami na cały budynek – jak liczyć % nakładów na lokale 
w budynku wyremontowanym z dużymi nakładami na niektóre lokale (jedną kondygnację)
lokali zmodernizowanych pow. 30% - towary handlowe 
lokali zmodernizowanych pow. 30% - środki trwałe 
w budynku wybudowanym na cudzym gruncie 
• Prawo (brak prawa) do odliczenia podatku naliczonego 
• Grunty nieprzeznaczone pod zabudowę 
• Niskie obroty a zwolnienie dla flippingu 

8. Kasa fiskalna a obrót lokalami i wyposażeniem 

9. Najem nieruchomości - przedmiot i cel umowy 
lokal i budynek mieszkalny/niemieszkalny 
lokale spółdzielcze 
meble wbudowane na stałe a definicja lokalu 
miejsce postojowe 
zwolnienie od VAT 
stawka amortyzacji 
• podatek od nieruchomości w trakcie najmu 

10. Najem nieruchomości – podatek dochodowy 
•  Jak ustalać przychody i koszty uzyskania przychodów 
kaucja 
czynsz 
opłaty dodatkowe (zaliczki na koszty zarządu we wspólnocie, opłaty eksploatacyjne w spółdzielni) 
media w lokalu 
zaliczki, rozliczenie wg liczników 
•  Amortyzacja – wybrane problemy 
wartość początkowa 
cena zakupu (udział w nieruchomości wspólnej) 
oszacowanie 
remont przed rozpoczęciem amortyzacji 
remont kamienicy a w.p. lokalu 
po podziale na mniejsze lokale, po przekształceniu 
- współwłasność 
koszty kredytu 
stawka amortyzacji 
używanie lokalu bez KW 
lokal podarowany 
amortyzacja po rezygnacji z ryczałtu 
•  Remonty i modernizacje - po rozpoczęciu amortyzacji: 
○ koszty bezpośrednie,
amortyzacja, 
○ podatek VAT – odliczenie, korekta, 
naprawy drobnych zniszczeń w trakcie trwania umowy – rozliczenia z najemcą.

11. Najem nieruchomości - podatek VAT: 
•  Najem na cele mieszkaniowe, 
•  Usługi zakwaterowania, 
•  Limit obrotów – jak liczyć, 
•  Kasa fiskalna, 
•  Rozliczenie mediów – kiedy i na co faktura - treść faktury a przychody w PIT,
•  Niskie obroty a brak rezydencji.

Dodatkowe rabaty: 

 • Prenumeratorzy „Nieruchomości C.H.Beck”, „Monitora Podatkowego”- 15% rabatu* 
 • Prenumeratorzy „Monitora Prawniczego”, „Monitora Prawa Pracy” - 10% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 2–3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu*

*Rabaty nie sumują się. 

Bonusy: 

 • 3-miesięczny dostęp do modułu „Nieruchomości” na portalu www.nieruchomosci.beck.pl
Stella Brzeszczyńska
Prawnik, doradca podatkowy, prowadzi Kancelarię Doradztwa Prawnego i Podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z obrotem i posiadaniem nieruchomości. Doświadczony wykładowca. Członek Kolegium Redakcyjnego Monitora Podatkowego C.H.Beck. Autorka wielu publikacji książkowych wydanych przez Wydawnictwo C.H.Beck, w tym m.in.: „Opodatkowanie obrotu nieruchomościami”, „Nieruchomość w firmie”, „Umowy w obrocie nieruchomościami”, „Zarządzanie wartością nieruchomości”, „Nieruchomości. Aspekty podatkowe i cywilnoprawne”.

Golden Floor Tower (Warsaw Trade Tower)
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Formularz zapisu na szkolenie

House flipping - zakup, wynajem, sprzedaż. Rozliczenie podatkowe. Warszawa Miejsce i termin: Warszawa, 28 stycznia 2020

CENA EARLY
600,00 zł z VAT
(487,80 zł bez VAT)
Cena obowiązywała do 30.11.2019 r.
CENA REGULAR
Ostatni dzień promocji
650,00 zł z VAT
(528,46 zł bez VAT)
CENA LATE
700,00 zł z VAT
(569,11 zł bez VAT)
Cena obowiązuje od 21.01.2020 r.
[ ? ]
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.