• 3 panele dyskusyjne
 • 6 prezentacji eksperckich
 • 19 wybitnych prelegentów
Zapisz się

O konferencji O konferencji

Jak wygląda rynek legal tech w Polsce i jakie są perspektywy jego rozwoju? Jak wygląda polski legal tech na tle Estonii i czego możemy się nauczyć od najbardziej ucyfryzowanej gospodarki świata? Czy lepiej jest inwestować w automatyzację procesów świadczenia usług prawnych, czy też poszukiwać źródeł sukcesu w nowych technologiach IT, jak sztuczna inteligencja, czy blockchain? Czy rynek prawa jest przygotowany na zmiany jakie niesie ze sobą sztuczna inteligencja? Jak zabezpieczać swoje dane i przygotować się na sprostanie wymogom ochrony danych osobowych? Jak faktycznie wygląda wykorzystanie nowych technologii w kancelariach prawnych w Polsce?
Wydawnictwo C.H.Beck zaprasza na konferencję poświęconą trendom rozwojowym w obszarze wykorzystania nowych technologii w codziennej pracy kancelarii prawnych.

Celem konferencji jest umożliwienie prawnikom wzięcia udziału w dyskusji z praktykami, przedstawicielami firm informatycznych i środowiska akademickiego o trendach rozwojowych w obszarze wykorzystania nowoczesnych technologii w codziennej pracy kancelarii prawnych.

Na konferencji:

 • spojrzymy zarówno na perspektywę automatyzacji pracy kancelarii prawnych, jak i na nowe zjawiska, takie jak sztuczna inteligencja, które stanowi potencjalnie rewolucyjną technologię w obszarze świadczenia usług prawnych,
 • przyjrzymy się wyzwaniom, jakie niesie dla kancelarii prawnych i działów prawnych firm RODO oraz wzrost coraz bardziej wyrafinowanych ataków cybernetycznych,
 • przedyskutujemy perspektywy rozwoju rynku legal tech w Polsce,
 • na podstawie badań Kantar Millward Brown przeprowadzonych na zlecenie Wydawnictwa C.H.Beck omówimy jak faktycznie wygląda rynek legal tech w polskich kancelariach.
Nowatorska formuła konferencji umożliwi uczestnikom zapoznanie się z kluczowymi zagadnieniami w trakcie skondensowanych prezentacji, które następnie będą omawiane w dyskusjach panelowych z udziałem ekspertów i prawników.

Grupa docelowa Grupa docelowa

Konferencja dedykowana jest głównie prawnikom oraz wszystkim osobom zainteresowanym nowymi trendami technologicznymi w codziennej pracy kancelarii.
Tak wyglądała konferencja
LegalTech Forum 2019
Zobacz relację wideo
z ostatniej edycji.
Zobacz relację wideo z ostatniej edycji

Prelegenci Prelegenci

mec. Katarzyna Abramowicz Prezes zarządu SpecPrawnik.pl oraz SpecFile.pl

Założycielka dwóch serwisów z branży legaltech SpecPrawnik.pl oraz SpecFile.pl. Radczyni prawna z wieloletnim doświadczeniem w agencjach rządowych oraz w sektorze prywatnym. Była przedstawicielką KIRP w Brukseli. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w e-commerce. Współtwórczyni serwisów bilety24.pl, przelewy24.pl, specprawnik.pl (marketplace łączący klientów z prawnikami), oduslug.pl, specfile.pl (aplikacja podwyższająca bezpieczeństwo danych).

dr Gabriela Bar Partner Zarządzający w Szostek_Bar i Partnerzy

Specjalizuje się w prawie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa nowych technologii (handel elektroniczny, Big Data, sztuczna Inteligencja). Jest specjalistką z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa prawnego informacji, aspektów prawnych wdrożeń systemów teleinformatycznych oraz audytów prawnych serwisów internetowych. Członek Założyciel Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii, współpracownik naukowy Centrum Problemów Techniki i Nowych Technologii przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, laureatka CorporateLiveWire Global Awards - zdobywca tytułów: GDPR Advisor of the Year 2018 oraz Technology Lawyer of the Year 2018 & 2019.

mec. Roman Bieda Maruta Wachta sp.j.

Radca prawny i rzecznik patentowy w Kancelarii Radców Prawnych Maruta Wachta spółka jawna. Od prawie 15 lat specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. Zajmuje się między innymi doradztwem prawnym w zakresie ochrony danych osobowych (RODO) oraz handlu elektronicznego.

Cezary Dołęga Wiceprezes i Dyrektor ds. Badań i Rozwoju w Neurosoft

Współzałożyciel i współwłaściciel spółki Neurosoft. Magister inżynier elektronik, ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej w 1990 roku. Pracownik naukowy Instytutu Cybernetyki Technicznej w latach 1990-1999. Od początku istnienia firmy Neurosoft, czyli od 1992 r. - Wiceprezes i Dyrektor ds. Badań i Rozwoju. Od przeszło 25 lat zajmuje się praktycznym wykorzystaniem technik sztucznej inteligencji w różnych dziedzinach tj. prawo, transport, bezpieczeństwo ruchu drogowego, itp.

mec. Zbigniew Drzewiecki Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy

Partner zarządzający kancelarii „Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy". Adwokat - członek Warszawskiej Izby Adwokackiej. Założyciel i wspólnik kancelarii „Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy”. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan oraz Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich. Wielokrotnie wybierany delegatem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie na Krajowy Zjazd Adwokatury. Przez szereg kadencji sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury oraz członek Wyższej Komisji Rewizyjnej Adwokatury. Wielokrotnie rekomendowany jako prawnik w dziedzinach nieruchomości oraz procesów sądowych, w tym przez „Rzeczpospolita”, „Forbes”, „Legal 500” oraz „Chambers & Partners”. W latach 2016-2018 nominowany przez „The Lawyer” do tytułu „European Managing Partner”.

prok. dr Agnieszka Gryszczyńska Członek Rady do Spraw Cyfryzacji

Doktor nauk prawnych, inżynier informatyk. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie del. do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, koordynator postępowań dotyczących cyberprzestępczości. W okresie 09.2016—07.2018 r. - kierownik Działu III (zwalczania cyberprzestępczości) w Wydziale II Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Od 2011 roku jest adiunktem w Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2017 r. jest wykładowcą w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu cyberprzestępczości. Od 2019 r. członek Rady do Spraw Cyfryzacji.

Michał Jaworski Członek Zarządu w Microsoft sp. z o.o.

Pracownik z najdłuższym stażem polskiego oddziału Microsoft, w którym pracuje od września 1994 roku, obecnie na stanowisku dyrektora ds. strategii technologicznej (ang. National Technology Officer). Pełni jednocześnie funkcję Członka Zarządu Microsoft sp. z o.o. (od 2013). Wiceprzewodniczący Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Regularnie publikuje w „IT Professional” i „IT w Administracji”. Absolwent Politechniki Warszawskiej, wydziału Mechaniki Precyzyjnej (1985).

dr Maciej Kawecki Dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie

Doktor nauk prawnych. Od 2019 roku dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. W latach 2017-2019 był koordynatorem krajowej reformy ochrony danych osobowych, a w latach 2018-2019 dyrektorem departamentu zarządzania danymi w Ministerstwie Cyfryzacji. W latach 2016–2017 doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Cyfryzacji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na którym obronił pracę doktorską nt. unijnej reformy ochrony danych osobowych. Studiował również na Uniwersytecie w Sztokholmie oraz Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem. W latach 2015-2016 zatrudniony w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

mec. Xawery Konarski Partner w Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Adwokat, ekspert prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem w nowych technologiach. Starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. W kancelarii nadzoruje prace zespołów Technologie Media Telekomunikacja oraz Prawo zamówień publicznych. Doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom w zakresie prawa telekomunikacyjnego, IT, Internetu oraz ochrony informacji. Doradza również w projektach związanych z inwestycjami w innowacje oraz infrastrukturę IT i teleinformatyczną, w tym również z wykorzystaniem środków unijnych.

dr Dominik Lubasz Partner zarządzający w Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych

Doktor nauk prawnych, radca prawny, partner zarządzający w Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, e-commerce, własności intelektualnej, ochronie danych osobowych oraz w prawie gospodarczym, w tym europejskim prawie gospodarczym. Absolwent studiów prawniczych na WPiA UŁ o specjalizacji europejskie prawo gospodarcze, a także studiów podyplomowych z prawa ochrony konkurencji i konsumenta na Uniwersytecie Jagiellońskim, Studium Menedżerskiego organizowanego przez Wydział Zarządzania UŁ we współpracy z Robert H. Smith School of Business - University of Maryland oraz Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego organizowanej przez UŁ we współpracy z Uniwersytetem Wilhelma w Münster (Niemcy). Ekspert Stowarzyszenia Konsumentów Polskich ds. handlu elektronicznego, a także Izby Gospodarki Elektronicznej E-commerce Polska.

Anett Numa e-Estonia

Reprezentuje www.estonia.ee i koncentruje się na wzmacnianiu współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym, w celu rozwijania kompleksowego środowiska cyfrowego, wspierającego funkcjonowanie e-rozwiązań, dzięki którym Estonia stała się jednym z najbardziej rozwiniętych społeczeństw cyfrowych na świecie. Praca Anett w e-Estonia Briefing Center polega na m.in. na promowaniu estońskich doświadczeń związanych z digitalizacją życia, a tym samym zainspirowaniu liderów i decydentów do tworzenia przyjaznego obywatelom e-środowiska. Główne obszary jej aktywności zawodowej to e-Governance, rozwiązania Smart City, i-Voting, cyberprzestrzeń i e-bezpieczeństwo oraz międzynarodowe stosunki dyplomatyczne. Jest absolwentką europeistyki na University of Tartu (Estonia), ukończyła również studia europejskie w Sciences Po Lyon - Institut d’Etudes Politiques (Francja), jak również nauki polityczne na Uniwersytecie w Tallinie (Estonia).

prof. ALK, dr hab. Przemysław Polański Director of Legalis Business Development, Wydawnictwo C.H.Beck

Prawnik i informatyk, wieloletni dyrektor działu IT oraz redakcji Legalisa, w tym główny architekt interfejsu i nawigacji systemu informacji prawnej Legalis. Obecnie dyrektor ds. rozwoju Legalisa w Wydawnictwie C.H.Beck oraz profesor nadzwyczajny w Katedrze Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki w Akademii Leona Koźmińskiego. Radca prawny w OIRP w Warszawie. Prezes Fundacji Rozwoju Edukacji Elektronicznej. Autor ponad 80 artykułów z zakresu prawa IT, w tym dwóch monografii: “Customary law of the Internet” wydanej przez T.M.C Asser Press w 2007 oraz „Europejskie prawo handlu elektronicznego” Wydawnictwo C.H.Beck, 2014 r. Kierownik dwóch grantów badawczych Narodowego Centrum Nauki.

Agnieszka Poteralska inteliLex

Współtwórczyni narzędzia dla prawników inteliLex. Zwyciężczyni Global Legal Hackathon 2019 w kategorii GROWL. Pasjonatka LegalTech oraz propagatorka wykorzystywania metodyk zwinnych (agile) w pracy prawnika. Członek Zarządu spółki technologicznej inteliLex sp. z o.o. Zdobywała doświadczenie w polskich oraz niemieckich kancelariach prawnych w ramach doradztwa krajowym i zagranicznym klientom w zakresie prawa spółek, prawa zamówień publicznych oraz compliance, świadcząc usługi głównie na rzecz podmiotów niemieckojęzycznych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Od 2016 r. Approved Compliance Officer (ACO).

dr Marcin Rojszczak Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechnika Warszawska

Specjalista w zakresie bezpieczeństwa IT oraz ochrony prywatności w Internecie. Posiada wykształcenie informatyczne oraz prawnicze. Uzyskał stopień doktora nauk prawnych z wyróżnieniem nadany przez Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych WPiA UW. Od ponad piętnastu lat realizuje i nadzoruje projekty z obszaru bezpieczeństwa informacji, zarządzania usługami IT oraz ciągłości działania (DRP/BCP) w największych polskich firmach sektora energetycznego, finansowego i produkcyjnego a także urzędach administracji centralnej. Od 2007 wiceprezes PBSG SA, w latach 2012-15 członek Rady ds. Certyfikacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Współzałożyciel polskiego oddziału międzynarodowego stowarzyszenia ekspertów bezpieczeństwa informacji (ISC)2 Chapter Poland.

mec. dr Grzegorz Sibiga Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie, adwokat współpracujący z Kancelarią Prawną Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy, kierownik studiów podyplomowych w INP PAN: Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji i inspektora ochrony danych. Zajmuje się prawem administracyjnym, w szczególności prawem do informacji, ochroną danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych, e-administracją, a także postępowaniem administracyjnym. Redaktor, autor i współautor licznych publikacji naukowych w tym zakresie. Doświadczenie zdobywał, pracując na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej m.in. jako dyrektor Departamentu Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

prof. UO dr hab. Dariusz Szostek Partner zarządzający w Szostek_Bar i Partnerzy

Radca prawny, partner zarządzający w Szostek_Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego; członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach; Kierownik Centrum Problemów Prawnych Techniki i Nowych Technologii WPiA UO.  Specjalizuje się w prawie nowych technologii, szczególnie w zakresie blockchain, smart contract, token, kryptowaluty.  Jest ekspertem z zakresu identyfikacji elektronicznej oraz metod uwierzytelniania.

dr Wojciech Wiewiórowski Europejski Inspektor Ochrony Danych Osobowych

4 grudnia 2014 r. powołany wspólną decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady na zastępcę Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wcześniej od 2010 r. pełnił funkcję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Polskim Urzędzie Ochrony Danych. Był również wiceprzewodniczącym Grupy Roboczej Art. 29.

mec. Justyna Wilczyńska-Baraniak Associate Partner w Ernst & Young

Lider Zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Technologii EY Law. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2003), Columbus School of Law, Catholic University of America (2002), oraz International Trade and Business Summer Program – Columbus School of Law, Catholic University of America (2003). Ukończyła także studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej, Polskie i Europejskie Prawo Spółek (2004), a także studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (2008). Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie strategicznego doradztwa na rzecz multi-jurysdykcyjnych klientów z sektora retail, energetycznego, finansowego, farmaceutycznego oraz telekomunikacyjnego w sprawach związanych z własnością intelektualną, a dotyczących strategii ochrony praw własności intelektualnej na terytorium UE, naruszeń praw IP, zbywania praw IP i ich licencjonowania, a także komercjalizacji innowacji finansowanych ze środków publicznych.

mec. Tomasz Zalewski Założyciel Fundacji LegalTech Polska

Partner w kancelarii Bird & Bird. Ceniony specjalista w dziedzinie projektów związanych z prawem zamówień publicznych, nowymi technologiami i prawem własności intelektualnej. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. Doradza klientom w projektach związanych z cyfrową transformacją biznesu. Ma na swoim koncie doradztwo przy licznych projektach informatycznych obejmujących kompleksowe wdrożenia oprogramowania. Doradza we wszystkich aspektach prawa zamówień publicznych, w tym reprezentuje klientów w sporach zamówieniowych przed KIO oraz przed sądami. Jest arbitrem w Sądzie Arbitrażowym Rynku Audiowizualnego przy Krajowej Izbie Gospodarczej Krajowych Producentów Audiowizualnych oraz ekspertem w Radzie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Doradza także jako ekspert w ramach projektu "Europejska pomoc na rzecz innowacji".

Minipanel Mini panel ekspercki

Zapowiedź tegorocznej konferencji
Rozmowa Przemysława Polańskiego, Tomasza Zalewskiego oraz Xawerego Konarskiego m. in. o sztucznej inteligencji, podpisie elektronicznym, chmurze obliczeniowej, cyberbezpieczeństwie.
Więcej dowiesz się na LegalTech Forum 2020!

Program Program

9:00 - 10:00

Rejestracja uczestników i poranna kawa

10:00 - 10:05

Powitanie uczestników, wprowadzenie do konferencji – Wojciech Bierwiczonek, Dyrektor zarządzający, Wydawnictwo C.H.Beck

10:05 - 10:30

Key note speech - Anett Numa, e-Estonia

10:30 - 12:30

Blok 1. Sztuczna inteligencja a automatyzacja – usprawnienie codziennej pracy prawnika

I. Prezentacje eksperckie:

 • mec. Roman Bieda, Maruta Wachta sp.j.
 • Cezary Dołęga, Wiceprezes i Dyrektor ds. Badań i Rozwoju w Neurosoft

II. Panel dyskusyjny

Moderator:
 • mec. Tomasz Zalewski, Założyciel Fundacji LegalTech Polska
Paneliści:
 • mec. Roman Bieda, Maruta Wachta sp.j.
 • Michał Jaworski, Członek Zarządu w Microsoft sp. z o.o.
 • Cezary Dołęga, Wiceprezes i Dyrektor ds. Badań i Rozwoju w Neurosoft
 • mec. Xawery Konarski, Traple Konarski Podrecki
 • dr Gabriela Bar, Partner Zarządzający w Szostek_Bar i Partnerzy
 • mec. Justyna Wilczyńska-Baraniak, Associate Partner w Ernst & Young
Przykładowe tematy poruszane w panelu:
 • Czy lepiej jest inwestować w automatyzację procesów świadczenia usług prawnych, czy też poszukiwać źródeł sukcesu w nowych technologiach IT, jak sztuczna inteligencja, czy blockchain? 
 • Czy rynek prawa jest przygotowany na zmiany jakie niesie ze sobą sztuczna inteligencja? 
 • Czy rozwiązania oparte o AI mają w Polsce rację bytu uwzględniając zmienność prawa i orzecznictwa oraz jakość i otwartość danych? 
 • Jakie obszary automatyzacji pracy kancelarii są najlepiej rozwinięte w Polsce, a jakie stanowią potencjalnie nowe obszary dla legal tech? 
 • Czy Polska dysponuje potencjałem do tego by tworzyć własne rozwiązania legal tech w obszarze AI, blockchain czy inteligentnych kontraktów? 

12:30 - 13:30

Lunch

13:30 - 15:00

Blok 2. Compliance w kancelarii prawnej: cyberbezpieczeństwo i RODO

I. Prezentacje eksperckie:

 • prok. dr Agnieszka Gryszczyńska, Członek Rady do Spraw Cyfryzacji
 • dr Wojciech Wiewiórowski, Europejski Inspektor Ochrony Danych Osobowych

II. Panel dyskusyjny

Moderator:
 • mec. Tomasz Zalewski, Założyciel Fundacji LegalTech Polska
Paneliści:
 • prok. dr Agnieszka Gryszczyńska, Członek Rady do Spraw Cyfryzacji
 • dr Wojciech Wiewiórowski, Europejski Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 • dr Maciej Kawecki, Dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie
 • dr Marcin Rojszczak, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechnika Warszawska
 • prof. UO dr hab. Dariusz Szostek, Partner Zarządzający w Szostek_Bar i Partnerzy
 • mec. dr Grzegorz Sibiga, Traple, Konarski, Podrecki
Przykładowe tematy poruszane w panelu:
 • Jak zabezpieczać swoje dane i przygotować się na sprostanie wymogom ochrony danych osobowych? 
 • Jakie największe wyzwania związane ze stosowaniem prawa ochrony danych osobowych czekają kancelarie w 2020 r.? 
 • Jakie są obecnie największe zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem w Polsce?
 • W jaki sposób minimalizować ryzyko wycieku danych w kancelarii? 

15:00 - 15:30

Przerwa na kawę

15:30 - 17:00

Blok 3. LegalTech 2020 w Polsce: istniejące rozwiązania dla kancelarii prawnych i perspektywy ich rozwoju

I. Prezentacje eksperckie:

 • mec. Tomasz Zalewski, Założyciel Fundacji LegalTech Polska
 • prof. ALK, dr hab. Przemysław Polański, Director of Legalis Business Development, Wydawnictwo C.H.Beck

II. Panel dyskusyjny

Moderator:
 • mec. Tomasz Zalewski, Założyciel Fundacji LegalTech Polska
Paneliści:
 • mec. Tomasz Zalewski, Założyciel Fundacji LegalTech Polska
 • prof. ALK, dr hab. Przemysław Polański, Director of Legalis Business Development, Wydawnictwo C.H.Beck
 • Agnieszka Poteralska, inteliLex
 • mec. Zbigniew Drzewiecki, Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy
 • dr Dominik Lubasz, Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych
 • Katarzyna Abramowicz, Prezes zarządu SpecPrawnik.pl oraz SpecFile.pl
Przykładowe tematy poruszane w panelu:
 • Jak wygląda rynek legal tech w Polsce i jakie są perspektywy jego rozwoju? 
 • Jak wygląda polski legal tech na tle Estonii i czego możemy się nauczyć od najbardziej ucyfryzowanej gospodarki świata? 
 • Jak faktycznie wygląda wykorzystanie nowych technologii w kancelariach prawnych w Polsce? 
 • W jakim kierunku będzie rozwijał się rynek legal tech w Polsce? 
 • Czy czeka nas powolna ewolucja w kierunku rynku cyfrowego, czy też należy spodziewać się rewolucyjnych zmian w obszarze świadczenia usług prawnych w Polsce? 

17:30 - 22:00

Networking cocktail

Afterparty Afterparty

godzina: 17:30 - 22:00

Po części merytorycznej zapraszamy na networking coctail. Swobodna atmosfera będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, rozmów z prelegentami oraz nawiązania nowych kontaktów.

Partnerzy merytoryczni Partonat medialny

Rzeczpospolita

Partnerzy Partnerzy

Ignited
Kancelaria Drzewiecki Tomaszek i Wspólnicy sp.k.
inteliLex - Reclaim your knowledge
Bird & Bird
LegalTech
Traple
SpecPrawnik
SpecFile
Szostek_bar i Partnerzy
EY Academy of Business

Cena i zapisy Cena i zapisy

LegalTech Forum 2020
19 marca 2020 r., Hotel Intercontinental, ul. Emilii Plater 49, Warszawa

W cenie:
Materiały
szkoleniowe
Lunch oraz
serwis kawowy
After party

Brak wolnych miejsc!

Zapisy na szkolenie zostały zakończone
Sprawdź aktualne szkolenia:
Przed aplikacją Dla aplikantów Dla praktyków
Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
WAŻNE Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, LegalTech Forum 2020 odbędzie się w nowym terminie. Nowa data zostanie podana wkrótce. Wszystkie zapisane osoby zostaną poinformowane o nowej dacie wydarzenia drogą mailową. W razie pytań prosimy o kontakt: akademia@beck.pl