• 3 panele dyskusyjne
 • 6 prezentacji eksperckich
 • 19 wybitnych prelegentów
Zapisz się

O konferencji O konferencji

Jak wygląda rynek legal tech w Polsce i jakie są perspektywy jego rozwoju? Jak wygląda polski legal tech na tle Estonii i czego możemy się nauczyć od najbardziej ucyfryzowanej gospodarki świata? Czy lepiej jest inwestować w automatyzację procesów świadczenia usług prawnych, czy też poszukiwać źródeł sukcesu w nowych technologiach IT, jak sztuczna inteligencja, czy blockchain? Czy rynek prawa jest przygotowany na zmiany jakie niesie ze sobą sztuczna inteligencja? Jak zabezpieczać swoje dane i przygotować się na sprostanie wymogom ochrony danych osobowych? Jak faktycznie wygląda wykorzystanie nowych technologii w kancelariach prawnych w Polsce?
Wydawnictwo C.H.Beck zaprasza na konferencję poświęconą trendom rozwojowym w obszarze wykorzystania nowych technologii w codziennej pracy kancelarii prawnych.

Celem konferencji jest umożliwienie prawnikom wzięcia udziału w dyskusji z praktykami, przedstawicielami firm informatycznych i środowiska akademickiego o trendach rozwojowych w obszarze wykorzystania nowoczesnych technologii w codziennej pracy kancelarii prawnych.

Na konferencji:

 • spojrzymy zarówno na perspektywę automatyzacji pracy kancelarii prawnych, jak i na nowe zjawiska, takie jak sztuczna inteligencja, które stanowi potencjalnie rewolucyjną technologię w obszarze świadczenia usług prawnych,
 • przyjrzymy się wyzwaniom, jakie niesie dla kancelarii prawnych i działów prawnych firm RODO oraz wzrost coraz bardziej wyrafinowanych ataków cybernetycznych,
 • przedyskutujemy perspektywy rozwoju rynku legal tech w Polsce,
 • na podstawie badań Kantar Millward Brown przeprowadzonych na zlecenie Wydawnictwa C.H.Beck omówimy jak faktycznie wygląda rynek legal tech w polskich kancelariach.
Nowatorska formuła konferencji umożliwi uczestnikom zapoznanie się z kluczowymi zagadnieniami w trakcie skondensowanych prezentacji, które następnie będą omawiane w dyskusjach panelowych z udziałem ekspertów i prawników.

Grupa docelowa Grupa docelowa

Konferencja dedykowana jest głównie prawnikom oraz wszystkim osobom zainteresowanym nowymi trendami technologicznymi w codziennej pracy kancelarii.

Prelegenci Prelegenci

mec. Katarzyna Abramowicz Prezes zarządu SpecPrawnik.pl oraz SpecFile.pl

Założycielka dwóch serwisów z branży legaltech SpecPrawnik.pl oraz SpecFile.pl. Radczyni prawna z wieloletnim doświadczeniem w agencjach rządowych oraz w sektorze prywatnym. Była przedstawicielką KIRP w Brukseli. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w e-commerce. Współtwórczyni serwisów bilety24.pl, przelewy24.pl, specprawnik.pl (marketplace łączący klientów z prawnikami), oduslug.pl, specfile.pl (aplikacja podwyższająca bezpieczeństwo danych).

dr Gabriela Bar Partner Zarządzający w Szostek_Bar i Partnerzy

Specjalizuje się w prawie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa nowych technologii (handel elektroniczny, Big Data, sztuczna Inteligencja). Jest specjalistką z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa prawnego informacji, aspektów prawnych wdrożeń systemów teleinformatycznych oraz audytów prawnych serwisów internetowych. Członek Założyciel Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii, współpracownik naukowy Centrum Problemów Techniki i Nowych Technologii przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, laureatka CorporateLiveWire Global Awards - zdobywca tytułów: GDPR Advisor of the Year 2018 oraz Technology Lawyer of the Year 2018 & 2019.

mec. Roman Bieda Maruta Wachta sp.j.

Radca prawny i rzecznik patentowy w Kancelarii Radców Prawnych Maruta Wachta spółka jawna. Od prawie 15 lat specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. Zajmuje się między innymi doradztwem prawnym w zakresie ochrony danych osobowych (RODO) oraz handlu elektronicznego.

Cezary Dołęga Wiceprezes i Dyrektor ds. Badań i Rozwoju w Neurosoft

Współzałożyciel i współwłaściciel spółki Neurosoft. Magister inżynier elektronik, ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej w 1990 roku. Pracownik naukowy Instytutu Cybernetyki Technicznej w latach 1990-1999. Od początku istnienia firmy Neurosoft, czyli od 1992 r. - Wiceprezes i Dyrektor ds. Badań i Rozwoju. Od przeszło 25 lat zajmuje się praktycznym wykorzystaniem technik sztucznej inteligencji w różnych dziedzinach tj. prawo, transport, bezpieczeństwo ruchu drogowego, itp.

mec. Zbigniew Drzewiecki Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy

Partner zarządzający kancelarii „Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy". Adwokat - członek Warszawskiej Izby Adwokackiej. Założyciel i wspólnik kancelarii „Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy”. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan oraz Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich. Wielokrotnie wybierany delegatem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie na Krajowy Zjazd Adwokatury. Przez szereg kadencji sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury oraz członek Wyższej Komisji Rewizyjnej Adwokatury. Wielokrotnie rekomendowany jako prawnik w dziedzinach nieruchomości oraz procesów sądowych, w tym przez „Rzeczpospolita”, „Forbes”, „Legal 500” oraz „Chambers & Partners”. W latach 2016-2018 nominowany przez „The Lawyer” do tytułu „European Managing Partner”.

prok. dr Agnieszka Gryszczyńska Członek Rady do Spraw Cyfryzacji

Doktor nauk prawnych, inżynier informatyk. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie del. do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, koordynator postępowań dotyczących cyberprzestępczości. W okresie 09.2016—07.2018 r. - kierownik Działu III (zwalczania cyberprzestępczości) w Wydziale II Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Od 2011 roku jest adiunktem w Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2017 r. jest wykładowcą w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu cyberprzestępczości. Od 2019 r. członek Rady do Spraw Cyfryzacji.

Michał Jaworski Członek Zarządu w Microsoft sp. z o.o.

Pracownik z najdłuższym stażem polskiego oddziału Microsoft, w którym pracuje od września 1994 roku, obecnie na stanowisku dyrektora ds. strategii technologicznej (ang. National Technology Officer). Pełni jednocześnie funkcję Członka Zarządu Microsoft sp. z o.o. (od 2013). Wiceprzewodniczący Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Regularnie publikuje w „IT Professional” i „IT w Administracji”. Absolwent Politechniki Warszawskiej, wydziału Mechaniki Precyzyjnej (1985).

dr Maciej Kawecki Dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie

Doktor nauk prawnych. Od 2019 roku dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. W latach 2017-2019 był koordynatorem krajowej reformy ochrony danych osobowych, a w latach 2018-2019 dyrektorem departamentu zarządzania danymi w Ministerstwie Cyfryzacji. W latach 2016–2017 doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Cyfryzacji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na którym obronił pracę doktorską nt. unijnej reformy ochrony danych osobowych. Studiował również na Uniwersytecie w Sztokholmie oraz Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem. W latach 2015-2016 zatrudniony w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

mec. Xawery Konarski Partner w Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Adwokat, ekspert prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem w nowych technologiach. Starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. W kancelarii nadzoruje prace zespołów Technologie Media Telekomunikacja oraz Prawo zamówień publicznych. Doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom w zakresie prawa telekomunikacyjnego, IT, Internetu oraz ochrony informacji. Doradza również w projektach związanych z inwestycjami w innowacje oraz infrastrukturę IT i teleinformatyczną, w tym również z wykorzystaniem środków unijnych.

dr Dominik Lubasz Partner zarządzający w Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych

Doktor nauk prawnych, radca prawny, partner zarządzający w Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, e-commerce, własności intelektualnej, ochronie danych osobowych oraz w prawie gospodarczym, w tym europejskim prawie gospodarczym. Absolwent studiów prawniczych na WPiA UŁ o specjalizacji europejskie prawo gospodarcze, a także studiów podyplomowych z prawa ochrony konkurencji i konsumenta na Uniwersytecie Jagiellońskim, Studium Menedżerskiego organizowanego przez Wydział Zarządzania UŁ we współpracy z Robert H. Smith School of Business - University of Maryland oraz Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego organizowanej przez UŁ we współpracy z Uniwersytetem Wilhelma w Münster (Niemcy). Ekspert Stowarzyszenia Konsumentów Polskich ds. handlu elektronicznego, a także Izby Gospodarki Elektronicznej E-commerce Polska.

Anett Numa e-Estonia

Reprezentuje www.estonia.ee i koncentruje się na wzmacnianiu współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym, w celu rozwijania kompleksowego środowiska cyfrowego, wspierającego funkcjonowanie e-rozwiązań, dzięki którym Estonia stała się jednym z najbardziej rozwiniętych społeczeństw cyfrowych na świecie. Praca Anett w e-Estonia Briefing Center polega na m.in. na promowaniu estońskich doświadczeń związanych z digitalizacją życia, a tym samym zainspirowaniu liderów i decydentów do tworzenia przyjaznego obywatelom e-środowiska. Główne obszary jej aktywności zawodowej to e-Governance, rozwiązania Smart City, i-Voting, cyberprzestrzeń i e-bezpieczeństwo oraz międzynarodowe stosunki dyplomatyczne. Jest absolwentką europeistyki na University of Tartu (Estonia), ukończyła również studia europejskie w Sciences Po Lyon - Institut d’Etudes Politiques (Francja), jak również nauki polityczne na Uniwersytecie w Tallinie (Estonia).

prof. ALK, dr hab. Przemysław Polański Director of Legalis Business Development, Wydawnictwo C.H.Beck

Prawnik i informatyk, wieloletni dyrektor działu IT oraz redakcji Legalisa, w tym główny architekt interfejsu i nawigacji systemu informacji prawnej Legalis. Obecnie dyrektor ds. rozwoju Legalisa w Wydawnictwie C.H.Beck oraz profesor nadzwyczajny w Katedrze Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki w Akademii Leona Koźmińskiego. Radca prawny w OIRP w Warszawie. Prezes Fundacji Rozwoju Edukacji Elektronicznej. Autor ponad 80 artykułów z zakresu prawa IT, w tym dwóch monografii: “Customary law of the Internet” wydanej przez T.M.C Asser Press w 2007 oraz „Europejskie prawo handlu elektronicznego” Wydawnictwo C.H.Beck, 2014 r. Kierownik dwóch grantów badawczych Narodowego Centrum Nauki.

Agnieszka Poteralska inteliLex

Współtwórczyni narzędzia dla prawników inteliLex. Zwyciężczyni Global Legal Hackathon 2019 w kategorii GROWL. Pasjonatka LegalTech oraz propagatorka wykorzystywania metodyk zwinnych (agile) w pracy prawnika. Prawniczka w międzynarodowej kancelarii prawnej SDZLEGAL Schindhelm. Doradza krajowym i zagranicznym klientom w zakresie prawa spółek, prawa zamówień publicznych oraz compliance. Zajmuje się głównie obsługą podmiotów niemieckojęzycznych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Przygotowuje prawnoporównawczą rozprawę doktorską dotyczącą rad nadzorczych w publicznych spółkach akcyjnych w Polsce i w Niemczech. Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Od 2016 r. Approved Compliance Officer (ACO).

dr Marcin Rojszczak Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechnika Warszawska

Specjalista w zakresie bezpieczeństwa IT oraz ochrony prywatności w Internecie. Posiada wykształcenie informatyczne oraz prawnicze. Uzyskał stopień doktora nauk prawnych z wyróżnieniem nadany przez Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych WPiA UW. Od ponad piętnastu lat realizuje i nadzoruje projekty z obszaru bezpieczeństwa informacji, zarządzania usługami IT oraz ciągłości działania (DRP/BCP) w największych polskich firmach sektora energetycznego, finansowego i produkcyjnego a także urzędach administracji centralnej. Od 2007 wiceprezes PBSG SA, w latach 2012-15 członek Rady ds. Certyfikacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Współzałożyciel polskiego oddziału międzynarodowego stowarzyszenia ekspertów bezpieczeństwa informacji (ISC)2 Chapter Poland.

mec. dr Grzegorz Sibiga Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie, adwokat współpracujący z Kancelarią Prawną Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy, kierownik studiów podyplomowych w INP PAN: Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji i inspektora ochrony danych. Zajmuje się prawem administracyjnym, w szczególności prawem do informacji, ochroną danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych, e-administracją, a także postępowaniem administracyjnym. Redaktor, autor i współautor licznych publikacji naukowych w tym zakresie. Doświadczenie zdobywał, pracując na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej m.in. jako dyrektor Departamentu Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

prof. UO dr hab. Dariusz Szostek Partner zarządzający w Szostek_Bar i Partnerzy

Radca prawny, partner zarządzający w Szostek_Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego; członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach; Kierownik Centrum Problemów Prawnych Techniki i Nowych Technologii WPiA UO.  Specjalizuje się w prawie nowych technologii, szczególnie w zakresie blockchain, smart contract, token, kryptowaluty.  Jest ekspertem z zakresu identyfikacji elektronicznej oraz metod uwierzytelniania.

dr Wojciech Wiewiórowski Zastępca Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

4 grudnia 2014 r. powołany wspólną decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady na zastępcę Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wcześniej od 2010 r. pełnił funkcję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Polskim Urzędzie Ochrony Danych. Był również wiceprzewodniczącym Grupy Roboczej Art. 29.

Justyna Wilczyńska-Baraniak Associate Partner w Ernst & Young

Lider Zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Technologii EY Law. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2003), Columbus School of Law, Catholic University of America (2002), oraz International Trade and Business Summer Program – Columbus School of Law, Catholic University of America (2003). Ukończyła także studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej, Polskie i Europejskie Prawo Spółek (2004), a także studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (2008). Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie strategicznego doradztwa na rzecz multi-jurysdykcyjnych klientów z sektora retail, energetycznego, finansowego, farmaceutycznego oraz telekomunikacyjnego w sprawach związanych z własnością intelektualną, a dotyczących strategii ochrony praw własności intelektualnej na terytorium UE, naruszeń praw IP, zbywania praw IP i ich licencjonowania, a także komercjalizacji innowacji finansowanych ze środków publicznych.

mec. Tomasz Zalewski Założyciel Fundacji LegalTech Polska

Radca prawny w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland. Kieruje praktyką własności intelektualnej oraz praktyką technologii przemysłowych. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, projektach związanych z nowymi technologiami oraz w prawie zamówień publicznych. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. Założyciel Fundacji LegalTech Polska – organizacji dedykowanej wymianie wiedzy na temat prawa nowych technologii oraz wykorzystywania technologii informatycznych w usługach prawnych.

Program Program

9:00 - 10:00

Rejestracja uczestników i poranna kawa

10:00 - 10:05

Powitanie uczestników, wprowadzenie do konferencji – Wojciech Bierwiczonek, Dyrektor zarządzający, Wydawnictwo C.H.Beck

10:05 - 10:30

Key note speech - Anett Numa, e-Estonia

10:30 - 12:30

Blok 1. Sztuczna inteligencja a automatyzacja – usprawnienie codziennej pracy prawnika

I. Prezentacje eksperckie:

 • mec. Roman Bieda, Maruta Wachta sp.j.
 • Cezary Dołęga, Wiceprezes i Dyrektor ds. Badań i Rozwoju w Neurosoft

II. Panel dyskusyjny

Moderator:
 • mec. Tomasz Zalewski, Założyciel Fundacji LegalTech Polska
Paneliści:
 • mec. Roman Bieda, Maruta Wachta sp.j.
 • Michał Jaworski, Członek Zarządu w Microsoft sp. z o.o.
 • Cezary Dołęga, Wiceprezes i Dyrektor ds. Badań i Rozwoju w Neurosoft
 • mec. Xawery Konarski, Traple Konarski Podrecki
 • dr Gabriela Bar, Partner Zarządzający w Szostek_Bar i Partnerzy
 • Justyna Wilczyńska-Baraniak, Associate Partner w Ernst & Young
Przykładowe tematy poruszane w panelu:
 • Czy lepiej jest inwestować w automatyzację procesów świadczenia usług prawnych, czy też poszukiwać źródeł sukcesu w nowych technologiach IT, jak sztuczna inteligencja, czy blockchain? 
 • Czy rynek prawa jest przygotowany na zmiany jakie niesie ze sobą sztuczna inteligencja? 
 • Czy rozwiązania oparte o AI mają w Polsce rację bytu uwzględniając zmienność prawa i orzecznictwa oraz jakość i otwartość danych? 
 • Jakie obszary automatyzacji pracy kancelarii są najlepiej rozwinięte w Polsce, a jakie stanowią potencjalnie nowe obszary dla legal tech? 
 • Czy Polska dysponuje potencjałem do tego by tworzyć własne rozwiązania legal tech w obszarze AI, blockchain czy inteligentnych kontraktów? 

12:30 - 13:30

Lunch

13:30 - 15:00

Blok 2. Compliance w kancelarii prawnej: cyberbezpieczeństwo i RODO

I. Prezentacje eksperckie:

 • prok. dr Agnieszka Gryszczyńska, Członek Rady do Spraw Cyfryzacji dr Wojciech Wiewiórowski, Zastępca Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

II. Panel dyskusyjny

Moderator:
 • mec. Tomasz Zalewski, Założyciel Fundacji LegalTech Polska
Paneliści:
 • prok. dr Agnieszka Gryszczyńska, Członek Rady do Spraw Cyfryzacji
 • dr Wojciech Wiewiórowski, Zastępca Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • dr Maciej Kawecki, Dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie
 • dr Marcin Rojszczak, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechnika Warszawska
 • prof. UO dr hab. Dariusz Szostek, Partner Zarządzający w Szostek_Bar i Partnerzy
 • mec. dr Grzegorz Sibiga, Traple, Konarski, Podrecki
Przykładowe tematy poruszane w panelu:
 • Jak zabezpieczać swoje dane i przygotować się na sprostanie wymogom ochrony danych osobowych? 
 • Jakie największe wyzwania związane ze stosowaniem prawa ochrony danych osobowych czekają kancelarie w 2020 r.? 
 • Jakie są obecnie największe zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem w Polsce?
 • W jaki sposób minimalizować ryzyko wycieku danych w kancelarii? 

15:00 - 15:30

Przerwa na kawę

15:30 - 17:00

Blok 3. LegalTech 2020 w Polsce: istniejące rozwiązania dla kancelarii prawnych i perspektywy ich rozwoju

I. Prezentacje eksperckie:

 • mec. Tomasz Zalewski, Założyciel Fundacji LegalTech Polska
 • prof. ALK, dr hab. Przemysław Polański, Director of Legalis Business Development, Wydawnictwo C.H.Beck

II. Panel dyskusyjny

Moderator:
 • mec. Tomasz Zalewski, Założyciel Fundacji LegalTech Polska
Paneliści:
 • mec. Tomasz Zalewski, Założyciel Fundacji LegalTech Polska
 • prof. ALK, dr hab. Przemysław Polański, Director of Legalis Business Development, Wydawnictwo C.H.Beck
 • Agnieszka Poteralska, inteliLex
 • mec. Zbigniew Drzewiecki, Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy
 • dr Dominik Lubasz, Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych
 • Katarzyna Abramowicz, Prezes zarządu SpecPrawnik.pl oraz SpecFile.pl
Przykładowe tematy poruszane w panelu:
 • Jak wygląda rynek legal tech w Polsce i jakie są perspektywy jego rozwoju? 
 • Jak wygląda polski legal tech na tle Estonii i czego możemy się nauczyć od najbardziej ucyfryzowanej gospodarki świata? 
 • Jak faktycznie wygląda wykorzystanie nowych technologii w kancelariach prawnych w Polsce? 
 • W jakim kierunku będzie rozwijał się rynek legal tech w Polsce? 
 • Czy czeka nas powolna ewolucja w kierunku rynku cyfrowego, czy też należy spodziewać się rewolucyjnych zmian w obszarze świadczenia usług prawnych w Polsce? 

17:30 - 22:00

Networking cocktail

Afterparty Afterparty

godzina: 17:30 - 22:00

Po części merytorycznej zapraszamy na networking coctail. Swobodna atmosfera będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, rozmów z prelegentami oraz nawiązania nowych kontaktów.

Partnerzy merytoryczni Partnerzy merytoryczni

Bird & Bird
LegalTech
Traple
SpecPrawnik
SpecFile
Szostek_bar i Partnerzy

Cena i zapisy Cena i zapisy

LegalTech Forum 2020
19 marca 2020 r., Hotel Intercontinental, ul. Emilii Plater 49, Warszawa

W cenie:
Materiały
szkoleniowe
Lunch oraz
serwis kawowy
After party
CENA EARLY
590,00 zł bez VAT
(725,70 zł z VAT)
Cena obowiązywała do 30.11.2019 r.
CENA REGULAR
690,00 zł bez VAT
(848,70 zł z VAT)
CENA LATE
790,00 zł bez VAT
(971,70 zł z VAT)
Cena obowiązuje od 08.02.2020 r.
[ ? ]
Wartość zamówienia netto:
 zł
Do zapłaty:  zł z VAT
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.