Zmiany w VAT i podatkach dochodowych 2020

Obowiązkowy split payment, konsekwencje białej listy dla podatników, sankcja VAT i nowa matryca stawek. Ulga na złe długi w PIT i CIT, zmiany w PIT dla pracowników.


TERMIN:
15 stycznia 2020
MIEJSCE:
Warszawa, ul. Chłodna 51
CENA:
500,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przybliżenie istotnych i licznych zmian w VAT wchodzących w życie we wrześniu i listopadzie 2019 r. oraz w styczniu i kwietniu 2020 r., czyli m.in.:

 • Biała lista podatników VAT. 1 września 2019 r. uruchomiono przez Szefa KAS wykaz podatników VAT czynnych, który umożliwia , m.in. weryfikację statusu VAT kontrahenta ustalanego na moment realizacji transakcji. 
 • JPK. Od 1 stycznia 2020 r. duże przedsiębiorstwa nie mają obowiązku składania miesięcznych i kwartalnych deklaracji VAT w dotychczasowej formule. W ich miejsce podatnicy będą składali jeden plik kontrolny - JPK_VDEK. Dla pozostałych wymóg składania JPK_VDEK zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020 r. 
 • Obowiązkowe stosowanie mechanizmu podzielonej płatności (split payment) w stosunku do podatników działających w branżach narażonych na wyłudzenia VAT. Wiąże się to z likwidacją mechanizmu odwrotnego obciążenia obejmującego obecnie szereg kategorii towarów i usług. 
 • Zmieniona definicja pierwszego zasiedlenia, wprowadzona zostanie koncepcja „nieuzasadnionego wzbogacenia podatnika”, 
 • Zmiany sankcji VAT. 

W trakcie szkolenia zostaną omówione zmiany w VAT które weszły 1 września 2119, 1 listopada 2019, 1 stycznia 2020 i 1 kwietnia 2020 oraz zmiany w podatkach dochodowych. 

 • likwidacja odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych i wprowadzenia obowiązkowego split payment dla branż dotychczas objętych odwrotnym obciążeniem, po przekroczeniu ustawowego limitu kwotowego; 
 • stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment), wprowadzenie możliwości regulowania z rachunku VAT innych podatków, niż VAT, dokonywania zapłaty za więcej niż jedną fakturę w ustawowo określonych przypadkach itp.; 
 • utworzenie wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonego prze Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista) – konsekwencje dla podatników; • definicjia pierwszego zasiedlenia i skutki dla podatników w zakresie stosowania zwolnienia z VAT w przypadku sprzedaży nieruchomości; 
 • stosowania tzw. sankcji VAT – owskiej (dodatkowe zobowiązanie podatkowe); 
 • ustanowienie nowej matrycy stawek VAT, wprowadzenia instytucji wiążącej informacji stawkowej oraz zastąpienia obecnego PKWiU klasyfikacją CN (dla towarów) lub PKWiU 2015 (dla usług). 
 • zmniejszenie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych do 17%; 
 • zmiany dotyczące ustalania kosztów uzyskania przychodu; 
 • konsekwencje dokonania płatności na niezgłoszony rachunek bankowy w kontekście rozpoznania kosztów uzyskania przychodu; 
 • zmiany dotyczące PIT dla pracowników; 
 • zmiany dotyczące małych podatników.
Adresaci szkolenia: 

Szkolenie adresowane jest do pełnomocników: radców prawnych, adwokatów i doradców podatkowych. 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest ceniony specjalista: 

Jacek Matarewicz - Lider Praktyki VAT, Akcyzy i Ceł Kancelarii Ożóg Tomczykowski sp. z o.o., adwokat i doradca podatkowy, sędzia sądu dyscyplinarnego w Mazowieckim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych w latach 2010-2018. Ekspert BCC ds. VAT, Akcyzy i prawa karnoskarbowego. Członek Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Anna Paśniczek - ekonomistka, związana z sektorem bankowym od prawie 10 lat. Ukończyła ekonomię na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie w trakcie praktyki zawodowej na licencjonowanego doradcę podatkowego oraz zdobywania uprawnień ACCA. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednym z największych banków operujących na rynku polskim, zajmując się kompleksową obsługą rozliczeń oraz doradztwa wewnętrznego zarówno w zakresie podatku VAT jak i CIT. Obecnie jest Kierownikiem Wydziału Podatków w Nest Banku S.A.

Więcej o prowadzących w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia 

Szczegółowa agenda szkolenia znajduje się zakładce "Program".

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

DOSKONALI EKSPERCI

Naukowcy i praktycy zajmujący się problematyką prawa podatkowego.
Godziny szkolenia: 9:30 - 16:00 
Rejestracja zaczyna się o godz.: 9:00

Program:

Zmiany w VAT 2019/2020 

1. Zmiany od 1 listopada 2019 r. w zakresie: 
  • likwidacji odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych i wprowadzenia obowiązkowego split payment dla branż dotychczas objętych odwrotnym obciążeniem, po przekroczeniu ustawowego limitu kwotowego; 
  • stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment), wprowadzenie możliwości regulowania z rachunku VAT innych podatków, niż VAT, dokonywania zapłaty za więcej niż jedną fakturę w ustawowo określonych przypadkach itp.; 
  • obligatoryjna podzielona płatność a przepisy przejściowe; 
  • fakultatywnej podzielonej płatności; regulowania innych danin mechanizmem podzielonej płatności; 
  • zbiorczej płatności; 
  • odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe sprzedawcy; 
  • stawki VAT na książki, gazety, czasopisma itp. 

2. Zmiany od 1 września 2019 r. w zakresie: 
  • utworzenie wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonego prze Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista) – konsekwencje dla podatników; 
  • definicji pierwszego zasiedlenia i skutki dla podatników w zakresie stosowania zwolnienia z VAT w przypadku sprzedaży nieruchomości; 
  • stosowania tzw. sankcji VAT – owskiej (dodatkowe zobowiązanie podatkowe); 
  • rozszerzenia katalogu czynności wykluczających możliwość stosowania zwolnienia podmiotowego z VAT. 

3. Zmiany od 1 stycznia 2020 r., w zakresie:
  • wystawiania faktur do sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej pod warunkiem, że paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera NIP nabywcy. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisu.

4. Zmiany od 1 kwietnia 2020 r. w zakresie: 
  • uproszczeń w przypadku rozliczania VAT-u należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej; 
  • zastąpienia deklaracji VAT-7 i VAT-7K przez przesyłanie nowej deklaracji łącznie z ewidencją w formie pliku JPK. Szczególe przepisy przejściowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców; 
  • ustanowienia nowej matrycy stawek VAT, wprowadzenia instytucji wiążącej informacji stawkowej oraz zastąpienia obecnego PKWiU klasyfikacją CN (dla towarów) lub PKWiU 2015 (dla usług). 

Zmiany w podatkach dochodowych 2020

  • zmniejszenie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych do 17%; 
  • zmienione zasady ustalania kosztów uzyskania przychodu; 
  • ulga na złe długi w PIT i CIT 
  • nowe zasady poboru podatku u źródła; 
  • konsekwencje dokonania płatności na niezgłoszony rachunek bankowy w kontekście rozpoznania kosztów uzyskania przychodu; 
  • zmiany dotyczące PIT dla pracowników; 
  • zmiany dotyczące małych podatników. 

Zmiany w podatkach dochodowych 2019

  • zmienione zasady rozliczania straty podatkowej (możliwość jednorazowego rozliczenia straty do 5 mln zł); 
  • stosowanie stawki podatku CIT 9%; 
  • raportowanie schematów podatkowych; 
  • nowe zasady rozliczania kosztów związanych z użytkowaniem samochodów; 
  • zasady określania dodatkowego zobowiązania podatkowego w CIT; 

Nowe regulacje w zakresie cen transferowych

  • nowe zasady ogólne ustalania obowiązku stosowania cen rynkowych i sporządzania dokumentacji, nowe limity; 
  • wyłączenia i uproszczenia – w jakich przypadkach znajdą zastosowanie; 
  • ograniczenie liczby podmiotów i transakcji podlegających obowiązkom dokumentacyjnym na rzecz większej szczegółowości sporządzanej dokumentacji; 
  • dokumentacja lokalna i dokumentacja grupowa – nowe wymogi; 
  • możliwość uzyskania uprzedniego porozumienia cenowego (APA); 
  • kontrola i weryfikacja dokumentacji oraz cen rynkowych, obowiązki informacyjne.

Rabaty: 

 • Prenumeratorzy „Monitora Prawa Pracy”, „Monitora Prawniczego”, „Nieruchomości C.H.Beck” oraz „Monitora Podatkowego” - 15% rabatu* 
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu* 
 • Przy zgłoszeniu 2-3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu* 

*Rabaty nie sumują się.  


Bonusy:

 • Vat


    Kieszonkowy tekst ustawy o VAT, Wydawnictwo C.H.Beck.
dr Jacek Matarewicz
dr Jacek Matarewicz
Lider Praktyki VAT, Akcyzy i Ceł Kancelarii Ożóg Tomczykowski sp. z o.o., adwokat i doradca podatkowy, sędzia sądu dyscyplinarnego w Mazowieckim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych w latach 2010-2018. Ekspert BCC ds. VAT, Akcyzy i prawa karnoskarbowego. Członek Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.Doradza podmiotom działającym w różnych sektorach gospodarki, w szczególności z branży motoryzacyjnej, nieruchomościowej (wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, deweloperzy), finansowej (banki, firmy leasingowe, ubezpieczyciele), energetycznej (paliwa, oleje i gaz), a także energii elektrycznej (spółki posiadające koncesje na dystrybucję, obrót, przesyłanie i wytwarzanie energii elektrycznej). Uczestniczył w procesach konsolidacji oraz przeglądach podatkowych największych polskich firm zajmujących się dystrybucją i obrotem energii elektrycznej.W 2017 r. zajął 2 miejsce w kategorii "Akcyza" w XI edycji Rankingu Firm i Doradców Podatkowych organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna.
Anna Paśniczek
Anna Paśniczek
Ekonomistka, związana z sektorem bankowym od prawie 10 lat. Ukończyła ekonomię na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie w trakcie praktyki zawodowej na licencjonowanego doradcę podatkowego oraz zdobywania uprawnień ACCA. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednym z największych banków operujących na rynku polskim, zajmując się kompleksową obsługą rozliczeń oraz doradztwa wewnętrznego zarówno w zakresie podatku VAT jak i CIT. Obecnie jest Kierownikiem Wydziału Podatków w Nest Banku S.A.

Golden Floor Tower (Warsaw Trade Tower)
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Formularz zapisu na szkolenie

Zmiany w VAT i podatkach dochodowych 2020 Miejsce i termin: Warszawa, 15 stycznia 2020

CENA EARLY
450,00 zł z VAT
(365,85 zł bez VAT)
Cena obowiązywała do 09.12.2019 r.
CENA REGULAR
500,00 zł z VAT
(406,50 zł bez VAT)
CENA LATE
550,00 zł z VAT
(447,15 zł bez VAT)
Cena obowiązuje od 09.01.2020 r.
[ ? ]
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.