Reforma KPC 2019. Omówienie zmian procedury cywilnej. Kraków

W dniu 4.7.2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.


TERMIN:
22 stycznia 2020
MIEJSCE:
Kraków, Pawia 15
CENA:
800,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
Ustawa z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 6.8.2019 r. poz. 1469) wprowadza istotne zmiany postępowania cywilnego o fundamentalnym znaczeniu dla praktyki sądowej. Ze względu na bardzo dużą ilość zmian dokonywanych tą ustawą (niemal 300), nowelizacja z 4.7.2019 r. jest najobszerniejszą zmianą procedury cywilnej od 2012 r. Większość znowelizowanych przepisów wchodzi w życie w dniu 7.11.2019 r., jednakże już 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 21.8.2019 r. weszły w życie zmiany dotyczące kosztów sądowych. 

Szkolenie odnosi się do fundamentalnych zmian KPC, które zostaną wprowadzone w procedurze cywilnej w celu przyspieszenia i dalszego odformalizowania procedury cywilnej. Stosunkowo najszersze zmiany odnoszą się do dyskrecjonalnej władzy sądu co do gromadzenia materiału dowodowego (usunięcie regulacji art. 207 i 217 KPC i dodanie przepisów o posiedzeniu przygotowawczym i planie rozprawy). 

W ustawie niemal całkowicie przemodelowano również instytucję zażalenia, wprowadzając szeroko zasadę tzw. zażalenia poziomego do innego składu tego samego sądu oraz ucinając tzw. łańcuch zażaleń

Nowelizacja obejmuje również wprowadzenie na powrót przepisów o postępowaniu w sprawach gospodarczych wraz z szeregiem odmienności tego typu postępowania w stosunku do przepisów o zwykłym procesie (np. wykluczenie zmian podmiotowych i przedmiotowych, skrócenie niektórych terminów, obowiązek powołania wszystkich dowodów w pierwszym piśmie procesowym i inne). 

Co zmienia się w przepisach? 

 • Czy wiesz kiedy przewodniczący będzie mógł zwrócić pełnomocnikowi pismo bez wezwania do usunięcia braków? 
 • Czy sąd będzie mógł odrzucić bez wezwania środek zaskarżenia złożony przez profesjonalnego pełnomocnika? 
 • Jaki będzie skutek nieobecności każdej ze stron na posiedzeniu przygotowawczym? 
 • W jakim przypadku przewodniczący będzie mógł zwrócić pismo wniesione jako pozew bez żadnych dalszych czynności i bez wcześniejszego wezwania do usunięcia braków? 
 • W jakiej sytuacji powództwo będzie mogło zostać oddalone na posiedzeniu niejawnym jako oczywiście bezzasadne? 
 • Czy profesjonalny pełnomocnik będzie mógł być wezwany do podania podstawy prawnej roszczenia?
 • Czym jest plan rozprawy i co może zawierać?
 • Czym jest nadużycie prawa procesowego i jaki jest jego skutek procesowy?
 • Kiedy sąd będzie mógł pominąć dowody i czy musi wskazywać podstawę prawną?
 • Jakie są nowe warunki formalne wniosku o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku?
 • Czy sąd będzie mógł wydać zaskarżalne postanowienie na posiedzeniu niejawnym bez sporządzenia uzasadnienia?
 • Jak sąd postąpi z zażaleniem złożonym jedynie dla zwłoki? 
 • W jakim terminie sprawa gospodarcza będzie mogła być przekazana przez inny funkcjonalnie wydział sądu sądowi gospodarczemu i odwrotnie?
 • Czym jest i jakie ma funkcje umowa dowodowa w postępowaniu gospodarczym?

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie adresowane jest do prawników praktyków, zwłaszcza adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów, ale także do sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów. A także dla wszystkich osób, które wykorzystują przepisy KPC w codziennej pracy. 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest ceniony specjalista: 

SSR dr Łukasz Zamojski – sędzia, autor wielu publikacji z zakresu prawa spółek oraz postępowania cywilnego, autor komentarza do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz monografii „Rejestracja spółek. Zagadnienia materialne i procesowe”; 

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Zadaj pytanie prowadzącemu

Uczestnicy mają możliwość wcześniejszego zadawania pytań związanych z programem szkolenia. Prelegent odpowie na nie w trakcie szkolenia. 
Pytania należy wpisać w formularzu zamówienia w polu "Pytania i uwagi" podczas składania zamówienia.

Program szkolenia 

Szczegółowa agenda szkolenia znajduje się zakładce "Program".

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

DOSKONAŁY EKSPERT

SSR dr Łukasz Zamojski – sędzia, autor wielu z zakresu prawa spółek oraz postępowania cywilnego, autor komentarza do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz monografii „Rejestracja spółek. Zagadnienia materialne i procesowe”
Godziny szkolenia: 10:00 - 16:00
Rejestracja zaczyna się o godz.: 9:30


Program:

    1. Instytucja nadużycia prawa procesowego,
        ○ przykłady,
        ○ sankcje za nadużycie,
        ○ skutki nadużycia,

    2. Podwyższenie wymogów formalnych co do pism składanych przez profesjonalnych pełnomocników w tym:
        ○ natychmiastowy zwrot pisma dotkniętego brakami,
      ○ możliwość wezwania pełnomocnika do wskazania podstawy prawnej żądania / zarzutu,
        ○ odrzucenie nieopłaconego środka zaskarżenia,

    3. Instytucja oddalenia oczywiście bezzasadnego powództwa na posiedzeniu niejawnym (projektowany art. 1911 KPC) i dalsze etapy tego postępowania (możliwie uproszczonego oddalenia apelacji, brak skargi kasacyjnej).

    4. Regulacja procesowego zarzutu potrącenia (art. 2031 KPC).

    5. Instytucja posiedzenia przygotowawczego i jej skutki dla stron procesu, zmiany w zakresie dyskrecjonalnej władzy sądu co do gromadzenia materiału dowodowego, charakter i funkcje dokumentu w postaci planu rozprawy.

    6. Zmiany w postępowaniu dowodowym, w tym:
        ○ możliwość składania zeznań przez świadków na piśmie,
      ○ zeznanie świadka – eksperta,
      ○ uznanie za dopuszczone dowodów z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy,

     7. Zmiany co do podstaw wydania wyroku zaocznego, w tym możliwość wydania wyroku zaocznego na posiedzeniu niejawnym.

    8. Nowe zasady co do sporządzania uzasadnień wyroków i postanowień, w tym nowe wymogi formalne wniosku o sporządzenie uzasadnienia, wprowadzenie opłaty od uzasadnienia.

    9. Zmiany dotyczące zażalenia (w tym wprowadzenie zażalenia poziomego w sądzie I instancji) i apelacji (w tym rozpoznawanie sprawy po uchyleniu orzeczenia przez sąd I instancji w tym samym składzie co poprzednio).

    10. Postępowanie w sprawach gospodarczych, w tym omówienie projektowanych zmian co do definicji sprawy gospodarczej, zagadnienie umowy dowodowej i jej skutków.

    11. Zmiany w postępowaniu upominawczym nakazowym i elektronicznym postępowaniu upominawczym, w tym:
       ○ wyodrębnienie szerokiej części wspólnej przepisów,
        ○ skasowanie możliwości wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych,
        ○ umorzenie elektronicznego postępowania upominawczego w razie wniesienia sprzeciwu.


Podział na przerwy i zajęcia:
  
  10:00 – 11:30   I część szkolenia
  11:30 – 11:40   Przerwa kawowa
  11:40 – 13:20   II część szkolenia
  13:20 – 14:00   Przerwa na lunch
  14:00 – 16:00   III część szkolenia


Dodatkowe bonusy:


 • Prenumeratorzy „Monitora Prawa Pracy”, „Monitora Prawniczego”, „Nieruchomości C.H.Beck” oraz „Monitora Podatkowego”  - 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 2-3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu*
*Rabaty nie sumują się. 

 
Bonusy: 

 • Bezpłatna kwartalna prenumerata online (6 numerów) dwutygodnika „Monitor Prawniczy”.
 • Możliwość wcześniejszego zadania pytań na formularzu podczas rejestracji – prelegent odpowie na zadane pytania w trakcie szkolenia.   Kieszonkowy tekst ustawy: "Kodeks postępowania cywilnego", seria: Twoje prawo, C.H.Beck 2019 

SSR dr Łukasz Zamojski
Sędzia, autor wielu publikacji dotyczących prawa spółek, w tym kilku publikacji dotyczących spółek zakładanych drogą elektroniczną, autor komentarza do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz monografii „Rejestracja spółek. Zagadnienia materialne i procesowe”. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów adwokackich, radcowskich i notarialnych, w 2013 r. w ramach delegacji do Sądu Najwyższego pełnił funkcję Asystenta Sędziego SN.

Hotel Ibis Stare Miasto
Pawia 15, 31-154 Kraków

Formularz zapisu na szkolenie

Reforma KPC 2019. Omówienie zmian procedury cywilnej. Kraków Miejsce i termin: Kraków, 22 stycznia 2020

CENA EARLY
700,00 zł z VAT
(569,11 zł bez VAT)
Cena obowiązywała do 06.12.2019 r.
CENA REGULAR
800,00 zł z VAT
(650,41 zł bez VAT)
CENA LATE
900,00 zł z VAT
(731,71 zł bez VAT)
Cena obowiązuje od 16.01.2020 r.
[ ? ]
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.