Procesowe prawo pracy. Praktyka polskich sądów pracy w sporze pracodawcy z pracownikiem. Warszawa

Szkolenie porusza najbardziej zapalne obszary w obrębie prawa pracy, które mogą poróżnić pracownika z pracodawcą i zakończyć się postępowaniem sądowym. Uwzględnia najnowsze zmiany wprowadzone reformą Kodeksu Postępowania Cywilnego z 4 lipca 2019 r.


TERMIN:
22 stycznia 2020
MIEJSCE:
Warszawa, ul. Sienna 39
CENA:
750,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
Szkolenie porusza najbardziej zapalne obszary w obrębie prawa pracy, które mogą poróżnić pracownika z pracodawcą i zakończyć się postępowaniem sądowym. Uwzględnia najnowsze zmiany wprowadzone reformą Kodeksu Postępowania Cywilnego z 4 lipca 2019 r. 

Cel szkolenia: 

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w najnowszą i praktyczną wiedzę na temat regulacji procesowych związanych z prawem pracy oraz zapoznanie z orzecznictwem sądowym w zakresie spraw prawno-pracowniczych. Podczas szkolenia przedstawione zostaną konkretne zmiany, jakie niesie ze sobą nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego (ustawa z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 6.8.2019 r. poz. 1469) w kontekście spraw z zakresu prawa pracy. Na szkoleniu przedstawione zostaną wybrane rozwiązania dotyczące zabezpieczenia interesów pracodawcy oraz zmniejszenia ryzyka postępowań sądowych.


Korzyści ze szkolenia: 

 • uczestnicy pozyskają praktyczną wiedzę na temat regulacji materialnego i procesowego prawa pracy;
 • uzyskają informacje na temat wpływu zmian związanych z procesem cywilnoprawnym, w związku z reformą KPC na sprawy z zakresu prawa pracy;
 • zapoznają się z najnowszym orzecznictwem sądowym w zakresie spraw prawno-pracowniczych;
 • poznają od praktycznej strony działanie sądów w sprawach z zakresu pracy;
 • pozyskają wiedzę o najbardziej spornych zagadnieniach z zakresu prawa pracy;
 • dowiedzą się, jak przygotować się do postępowania sądowego i jak zminimalizować ryzyko porażki w sporze;
 • dowiedzą się, kiedy w sporze sądowym pracodawcę może reprezentować pełnomocnik, a kiedy pracodawca musi stawić się osobiście; 
 • pozyskają wiedzę o ocenie dowodów przed sądem pracy (dokumenty, nagrania, świadkowie).

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie adresowane jest do prawników praktyków, zwłaszcza adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów, ale także do sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów. 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

Adw. Piotr Raczak - jest adwokatem i członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w zakresie obsługi procesowej sporów cywilnych, pracowniczych i ubezpieczeniowych. Reprezentował z sukcesem klientów przed większością instytucji wymiaru sprawiedliwości nie wyłączając Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie. Doradza w języku polskim i angielskim.

Więcej o prowadzących w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia 

Szczegółowa agenda szkoleń znajduje się zakładce "Program".

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenia odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie konferencji zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

DOSKONAŁY EKSPERT

Piotr Raczak - adwokat i członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w zakresie obsługi procesowej sporów cywilnych, pracowniczych i ubezpieczeniowych.
Godziny szkoleń: 10:00-16:00
Rejestracja zaczyna się o godz.: 9:30 

Program:

I. Zmiany w procesowym prawie pracy w związku z wielką nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego:

1Zmiany w części ogólnej: 
  • Jak zmieniło się doręczenie? 
  • Czym jest posiedzenie przygotowawcze? 
  • Czy nowe przepisy przyspieszą postępowanie sądowe?

2. Zmiany w części szczególnej: 
  • Jak zmieni się właściwość Sądu? 
  • Jak zmieni się wykonalność wyroków w obrębie prawa pracy? 

II. Pracodawca w sporze sądowym:

1. Reprezentacja pracodawcy przed sądem:   
  • Kto może reprezentować pracodawcę w sporze sądowym? 
  • Kiedy pracodawca musi stawić się przed sądem osobiście?

2. Podstawowe zasady procesu sądowego: 
  • Zasada prawdy; 
  • Zasada równości stron; 
  • Zasada kontradyktoryjności.

3. Podstawowe działania w postępowaniu sądowym: 
  • Pisma procesowe:
  • Kiedy można je składać? 
  • Co powinny zawierać? 
  • Czynności dokonywane na rozprawie.

4. Co może być dowodem w sądzie?
  • Przesłuchanie świadków:  
 Czy można przygotować świadka do przesłuchania i jak to zrobić? 
 Kto może być świadkiem na rozprawie? 
  • Dowody z dokumentów; 
  • Inne dowody:
 Czy mogę powołać dowód z nagrania? 
 Czy mogę zobowiązać kogoś do przedstawienia dokumentu?

5. Pracodawca i jego reprezentant w sądzie: 
  • Wygląd sali sądowej; 
  • Savoir-vivre sali sądowej.

6. Kiedy warto sięgnąć po pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów? 
  • Mediacja pozasądowa; 
  • Mediator sądowy; 
  • Po arbitraż. 

III. Odpowiedzialność pracownika:

1. Materialna: 
  • Odpowiedzialność na zasadach ogólnych: 
Szkoda w wyniku niedbalstwa; 
Szkoda umyślna; 
  • Odpowiedzialność za mienie powierzone: 
Jak prawidłowo sformułować umowę o powierzenie mienia? 
 Czy pracownik może zwolnić się z odpowiedzialności i na jakich zasadach? 

2. Odpowiedzialność porządkowa pracownika: 
  • Za jakie działania grozi odpowiedzialność dyscyplinarna?
  • Jakie sankcje może ponieść pracownik?

IV. Odpowiedzialność pracodawcy za przestrzeganie praw pracowniczych:

1. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika: 
  • Jakie działania mogą stanowić wykroczenia? 
  • Jak uniknąć odpowiedzialności za wykroczenie?

2. Przestępstwa przeciwko prawom pracownika: 
  • Jakie działanie może stanowić przestępstwo przeciwko prawom pracownika? 
  • Jak uwolnić się od odpowiedzialności za przestępstwo? 

V. Najczęstsze spory w obrębie prawa pracy:

1. Spory dotyczące nadgodzin; 
  • Rodzaje roszczeń związanych z nadgodzinami: 
 Odbiór nadgodzin; 
 Wypłata dodatkowego wynagrodzenia; 
  • Kogo obciąża ciężar udowodnienia występowania nadgodzin lub ich braku? 
  • Jakie dowody powoływać w procesie dotyczącym nadgodzin?

2. Spory dotyczące urlopów: 
  • Urlopu na żądanie: 
 Czas zgłoszenia urlopu na żądanie; 
 Forma zgłoszenia urlopu na żądanie; 
Czy pracodawca jest bezwzględnie obowiązany do udzielenia urlopu? 
  • Wezwanie pracownika z urlopu wypoczynkowego:
 Jakie są możliwe przyczyny odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego?; 
 Kto pokrywa koszty powrotu pracownika? 
 W jakiej formie musi nastąpić odwołanie pracownika z urlopu?
Różnice między przerwaniem, a odwołaniem urlopu.

3. Spory o ustalenie stosunku pracy: 
  • Jakich ustaleń będzie dokonywał sąd pracy? 
  • Cechy stosunku pracy; 
  • Pierwsza linia obrony: dobrze sformułowana umowa; 
  • Dowód z przesłuchania świadków w procesie o ustalenie stosunku pracy; 
  • Konsekwencje ustalenia istnienia stosunku pracy. 

4. Sprawy o mobbing; 
  • Definicje mobbingu; 
  • Mobbing, a inne roszczenia pracownika; 
  • Najistotniejsze dowody w postępowaniu o mobbing. 

5. Dyskryminacja przy zatrudnieniu pracownika: 
  • Prawidłowe ogłoszenie rekrutacyjne jako forma obrony przed roszczeniami; 
  • Roszczenia przysługujące osobie wobec której naruszono zasadę równego traktowania w zatrudnieniu. 


Podział na przerwy kawowe i zajęcia: 

10:00 – 11:30 I część szkolenia 
11:30 – 11:40 Przerwa kawowa 
11:40 – 13:20 II część szkolenia 
13:20 – 14:00 Przerwa na lunch 
14:00 – 16:00 III część szkolenia

Dodatkowe bonusy:


 • Prenumeratorzy „Monitora Prawa Pracy”, „Monitora Prawniczego”, „Nieruchomości C.H.Beck” oraz „Monitora Podatkowego”  - 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 2-3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu*
*Rabaty nie sumują się. 

Bonusy:

Kieszonkowe teksty ustaw:

 • Kodeks pracy


Kodeks pracy. C.H.Beck 2019 
 • Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego. C.H.Beck 2019
adw. Piotr Raczak
adw. Piotr Raczak
Jest adwokatem i członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w zakresie obsługi procesowej sporów cywilnych, pracowniczych i ubezpieczeniowych. Reprezentował z sukcesem klientów przed większością instytucji wymiaru sprawiedliwości nie wyłączając Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie. Doradza w języku polskim i angielskim.

Golden Floor Centrum
ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa

Formularz zapisu na szkolenie

Procesowe prawo pracy. Praktyka polskich sądów pracy w sporze pracodawcy z pracownikiem. Warszawa Miejsce i termin: Warszawa, 22 stycznia 2020

CENA EARLY
550,00 zł z VAT
(447,15 zł bez VAT)
Cena obowiązywała do 04.12.2019 r.
CENA REGULAR
650,00 zł z VAT
(528,46 zł bez VAT)
Cena obowiązywała do 15.01.2020 r.
CENA LATE
750,00 zł z VAT
(609,76 zł bez VAT)
[ ? ]
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.