Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności. Rok obowiązywania ustawy. Warszawa

Praktyka stosowania ustawy z 20.07.2018 r. oraz poszczególnych nowelizacji z 6.12.2018 r., 31.01.2019 r. oraz 13.06.2019 r.


TERMIN:
25 lutego 2020
MIEJSCE:
Warszawa, ul. Chłodna 51
CENA:
750,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
Czy wiesz, co zmieniło się w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego na przestrzeni ostatniego roku?

Rok obowiązywania ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności – praktyka stosowania ustawy z 20.07.2018 r. oraz poszczególnych nowelizacji z 6.12.2018 r., 31.01.2019 r. oraz 13.06.2019 r. Ocena poszczególnych rozwiązań prawnych oraz ich funkcjonowania w praktyce stosowania prawa z perspektywy jednego roku obowiązywania ustawy oraz z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji.

Przepisy ustawy z 29.7.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie rozwiązywały wielu problemów praktycznych. Wiele osób, zwłaszcza w budynkach wielolokalowych, nie miało szans na przekształcenie. Celem ustawy z 20.7.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, znowelizowanej w dniu 6.12.2018 r., w dniu 31.1.2019 r. oraz w dniu 13.6.2019 r. – jest zmiana takiego stanu rzeczy.

Tylko znajomość aktualnych regulacji uchroni Cię przed możliwością popełnienia błędu.


Co nowego w przepisach i w orzecznictwie?

 • Czy wiesz, co zmieniło się w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego na przestrzeni ostatniego roku, jakie problemy praktyczne wyniknęły ze stosowania przepisów ustawy przekształceniowej oraz jej nowelizacji na przestrzeni ostatniego roku i jak w związku z tym ukształtowała się praktyka stosowania prawa?
 • Czy wiesz, które grunty podlegają obecnie przekształceniu? – Omówienie katalogu przedmiotowego ustawy z uwzględnieniem ostatniej nowelizacji z dnia 13.6.2019 r.;
 • Czy wiesz, jak w związku z nowelizacją z dnia 13.6.2019 r. obliczać powierzchnię użytkową budynków na potrzeby stwierdzenia, czy grunt uległ przekształceniu, jak interpretować i od jakiej daty obowiązują przepisy wspomnianej nowelizacji?
 • Czy wiesz jak ukształtował się proces wydawania zaświadczeń w świetle problemów praktycznych stosowania ustawy? Czy wiesz, jaka jest nowa procedura wydawania zaświadczeń oraz dokonywania wpisów w księgach wieczystych w odniesieniu do udziałów w gruncie związanych z samodzielnym lokalem – w sytuacji zbycia lokalu przed wydaniem zaświadczenia?
 • Czy wiesz, jak poradzić sobie w sytuacji, gdy tylko część gruntu nadaje się do przekształcenia – jakie działania należało podjąć na gruncie ustawy z dnia 20.7.2018 r., a jakie będzie należało podjąć w związku z nowelizacją z dnia 13.6.2019 r.?
 • Czy wiesz, jakie są nowe uprawnienia użytkowników wieczystych, zarządów spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz zarządców w związku z tzw. następczym przekształceniem użytkowania wieczystego?
 • Czy wiesz, jaka jest wysokość bonifikaty w świetle ostatnich nowelizacji? Czy wiesz, które podmioty zostały objęte możliwością uzyskania bonifikaty w preferencyjnej wysokości oraz dla kogo został wydłużony termin na zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej – na mocy nowelizacji z 13.6.2019 r.?
 • Czy wiesz, jak będzie wyglądało przekształcenie, jeśli grunt, którego jesteś użytkownikiem wieczystym obciążony jest hipoteką?
 • Czy wiesz, jak zmieniła się sytuacja deweloperów dotycząca pomocy de minimis oraz sytuacja spółdzielni mieszkaniowych w świetle ostatnich nowelizacji ustawy przekształceniowej?

Dzięki naszemu szkoleniu poznasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.

Dlaczego przepisy i orzecznictwo dotyczące problematyki przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności są tak ważne?

Znajomość najnowszych regulacji prawnych jest niezbędna dla podmiotów sektora prywatnego i publicznego: spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów oraz innych użytkowników wieczystych gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe, a także dla pracowników organów administracji rządowej i samorządowej, zobligowanych do stosowania ustawy, ponieważ skutecznie umożliwi poruszanie się w jej przepisach.

Dzięki naszemu certyfikowanemu szkoleniu dowiesz się:

 • dlaczego ustawa z 29.7.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie rozwiązywała skutecznie problemu przekształcenia prawa w budynkach wielolokalowych,
 • na czym polega przekształcenie z mocy prawa i jakie grunty zostały nim objęte,
 • na czym polega tzw. opóźnione przekształcenie i jakie grunty zostaną nim objęte,
 • w jakich sytuacjach konieczne jest złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia,
 • co w przypadku, kiedy wniosek o wydanie zaświadczenia nie zostanie złożony,
 • gdzie kierować wnioski o wydanie zaświadczenia,
 • kiedy organ może odmówić wydania zaświadczenia,
 • kiedy istnieje konieczność dokonania podziału gruntu w celu przekształcenia,
 • czym się różni bonifikata od opłaty jednorazowej od bonifikaty w opłacie rocznej,
 • czy możliwa jest sprzedaż zabudowanego gruntu po objęciu go przekształceniem z mocy prawa, a przed datą wydania zaświadczenia,
 • czy przekształcenie z mocy prawa spowolniło obrót nieruchomościami.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki!

Jesteśmy prawnikami i znamy twoje potrzeby. Właśnie dlatego naszym prelegentem jest od lat związana z branżą nieruchomości radca prawny:

Katarzyna Niekrasz-Gierejko: praktyk, z blisko 25-letnim doświadczeniem zawodowym w dziedzinie obrotu nieruchomościami i inwestycji budowlanych, wieloletni współpracownik ogólnopolskich oraz międzynarodowych firm z branży budowlanej oraz deweloperskiej, specjalista w zakresie regulowania skomplikowanych stanów prawnych nieruchomości oraz dochodzenia roszczeń i odszkodowań związanych z procesem inwestycyjnym. 

Więcej o prowadzącej w zakładce "Prelegenci".

Sprawdź co zyskujesz!

Nasza oferta jest w sam raz dla Ciebie, ponieważ:

 • podczas 6 godzin szkolenia poznajesz najistotniejsze przepisy i najnowsze orzecznictwo, dzięki czemu jesteś na bieżąco z obowiązującymi przepisami,
 • zyskujesz praktyczną pomoc w rozwiązaniu problemów związanych z uzyskiwaniem odszkodowań od przedsiębiorstw przesyłowych,
 • masz możliwość zadania pytań bezpośrednio specjaliście – oszczędzasz czas na samodzielne poszukiwanie odpowiedzi,
 • otrzymujesz materiały szkoleniowe – w tym książkę „Prawo nieruchomości oraz ustawy towarzyszące” – dodatkową pomoc w codziennej pracy,
 • dostajesz 3-miesięczny dostęp do modułu „Nieruchomości” na portalu www.czasopisma .beck.pl – bazy ponad 1000 artykułów autorstwa specjalistów z branży nieruchomości,
 • otrzymujesz certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
Jesteś członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie – dodatkowo zyskasz punkty szkoleniowe! 

Szkolenie skierowane jest do: 

 • spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów oraz inwestorów indywidualnych; 
 • zarządców nieruchomości; pośredników w obrocie nieruchomościami; 
 • prawników i rzeczoznawców majątkowych; 
 • przedstawicieli organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicieli starostów wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz przedstawicieli: oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Oddziałów Regionalnych AMW oraz Zarządu Zasobów Mieszkaniowych MSWiA. 

Poszukujesz praktycznych rozwiązań problemów prawnych związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa? 

Przyjdź na nasze szkolenie!

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

DOSKONAŁY EKSPERT

Od lat związana z branżą nieruchomości radca prawny Katarzyna Niekrasz-Gierejko, praktyk z blisko 25-letnim doświadczeniem zawodowym w dziedzinie obrotu nieruchomościami i inwestycji budowlanych.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.
Godziny szkolenia: 10:00 - 16:00 
Rejestracja zaczyna się o godz.: 9:30 


Program szkolenia: 

1. Podsumowanie roku obowiązywania ustawy z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. 
2. Omówienie poszczególnych nowelizacji z 6.12.2018 r., z 31.01.2019 r. oraz z 13.06.2019 r. 
3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy stosowania ustawy, uwzględniający wszystkie nowelizacje. 
4. Tryb wydawania zaświadczeń: kiedy z urzędu, kiedy na wniosek, organy, terminy, moc wiążąca, ew. zaskarżenie 
5. Zaświadczenie jako dokument stanowiący podstawę wpisu do księgi wieczystej, beneficjenci zaświadczenia. 
6. Omówienie zasad ew. podziału nieruchomości celem umożliwienia przekształcenia. 
7. Przypadki tzw. opóźnionego przekształcenia oraz szczególna sytuacja cudzoziemców i spółdzielni mieszkaniowych. 
8. Zasady i tryb ustalania odpłatności za przekształcenie oraz ew. tryb zaskarżenia. 
9. Zasady udzielania bonifikat oraz waloryzacja opłat za przekształcenie. 
10. Przypadki nieodpłatnego przekształcenia. 
11. Pomoc de minimis w świetle nowelizacji z 13.06.2019 r. 
12. Opodatkowanie opłaty za przekształcenie. 
13. Omówienie przepisów przejściowych oraz zmian wybranych ustaw ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz dotychczasowej ustawy z roku 2005 o przekształceniu prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności nieruchomości.


Rabaty: 


 • Prenumeratorzy „Nieruchomości C.H.Beck” - 15% rabatu*
 • Prenumeratorzy „Monitora Podatkowego”, „Monitora Prawniczego”, „Monitor Prawa Pracy” - 10% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 2–3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu*
*Rabaty nie sumują się. 


Bonusy


 •        Książka: Prawo nieruchomości oraz inne akty prawne, C.H.Beck.


Katarzyna Niekrasz-Gierejko
Katarzyna Niekrasz-Gierejko
Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Praktyk z blisko 25-letnim doświadczeniem zawodowym w dziedzinie inwestycji budowlanych oraz obrotu nieruchomościami, uzyskanym podczas współpracy z ogólnopolskimi oraz międzynarodowymi firmami z branży budowlanej oraz deweloperskiej (m.in. Budimex S.A, TK Development, Sp. z o.o.). Założyciel Kancelarii Radcy Prawnego, którą prowadzi z sukcesem od 2010 roku. Specjalista w zakresie regulowania skomplikowanych stanów prawnych nieruchomości oraz dochodzenia roszczeń i odszkodowań związanych z procesem inwestycyjnym. Ma na koncie szereg wygranych procesów i spraw odszkodowawczych.

Golden Floor Tower (Warsaw Trade Tower)
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Formularz zapisu na szkolenie

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności. Rok obowiązywania ustawy. Warszawa Miejsce i termin: Warszawa, 25 lutego 2020

CENA EARLY
550,00 zł z VAT
(447,15 zł bez VAT)
Cena obowiązywała do 06.01.2020 r.
CENA REGULAR
650,00 zł z VAT
(528,46 zł bez VAT)
Cena obowiązywała do 17.02.2020 r.
CENA LATE
750,00 zł z VAT
(609,76 zł bez VAT)
[ ? ]
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.