VII Ogólnopolska Konferencja PZP. Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych w świetle nowej ustawy. Warszawa

Prezentacja stanowisk ekspertów co do najpoważniejszych trudności praktycznych i interpretacyjnych w świetle nowelizacji przepisów.


TERMIN:
9 marca 2020
MIEJSCE:
Warszawa, ul. Emilii Plater 49
CENA:
850,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
30 prelegentów – 4 panele dyskusyjne - 8 godzin czystej praktyki 

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa PZP „Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych w świetle Nowej ustawy” organizowana przez Wydawnictwo C.H.Beck w Warszawie, we współpracy z Katedrą Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Nowa ustawa 2021 – Prawo zamówień publicznych

Wydawnictwo C.H.Beck zaprasza na Konferencję poświęconą zagadnieniom związanym z z uchwaloną w dniu 11.9.2019 r. nową ustawą – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 24.10.2019 r. poz. 2019), która wejdzie w życie z dniem 1.01.2021 r. Celem Konferencji jest prezentacja stanowisk ekspertów wraz z dyskusją co do najpoważniejszych trudności praktycznych i wątpliwości interpretacyjnych zachodzących w sferze udzielania i wykonywania zamówień publicznych w świetle nowelizacji przepisów. Program Konferencji obejmuje kluczowe problemy z tej dziedziny, zwłaszcza z punktu widzenia potrzeb praktyki i judykatury. 

W trakcie obrad przedstawione zostaną m.in.: 

 • warunki zamówień publicznych na tle nowych wymagań normatywnych, 
 • ocena ofert przetargowych w świetle zmienionej regulacji, 
 • zasady udzielania zamówień publicznych w nowym ujęciu, 
 • nowe rozwiązania normatywne dotyczące środków odwoławczych na tle standardów europejskich, 
 • usprawnienia w zakresie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • funkcjonalności urzędowej platformy cyfrowej zamówień publicznych. 

Dyskusja w trakcie Konferencji koncentrować się będzie wokół nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych (która wejdzie w życie z dniem 1.01.2021 r.), a w szczególności dotyczyć będzie m.in. obszarów: 

 • kierunków zmian legislacyjnych w prawie zamówień publicznych, 
 • nowych warunków zamówień na tle nowych wymagań prawnych, 
 • weryfikacji zdolności wykonawcy do należytej realizacji zamówienia publicznego, 
 • kształtowania kryteriów oceny ofert przetargowych, 
 • badania i odrzucenia elektronicznych ofert przetargowych. 

Referaty wygłoszone podczas konferencji zostaną opublikowane w Kwartalniku „Prawo Zamówień Publicznych” i zostaną udostępnione wszystkim uczestnikom konferencji. W jednym z kolejnych numerów zamieszczone zostanie także sprawozdanie z przebiegu konferencji wraz z wynikami dyskusji. 

Atrakcyjne rabaty:


 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób  – 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 2 – 3 osób  – 10% rabatu*
 • Dla prenumeratorów Kwartalnika „Prawo Zamówień Publicznych” – 15% rabatu*
 • Dla prenumeratorów „Monitora Prawniczego”, „Monitora Podatkowego”, „Monitora Prawa Pracy”, „Nieruchomości C.H.Beck” – 10% rabatu*

Patron medialny 

Kwartalnik „Prawo Zamówień Publicznych”

Partner merytoryczny 

Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Dla kogo kierujemy konferencję? 

Konferencja adresowana jest do adwokatów, radców prawnych, sędziów, pracowników administracji, osób zajmujących się zamówieniami publicznymi. 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszymi prelegentami są cenieni specjaliści zajmujący się problematyką prawa zamówień publicznych. 

Więcej o prowadzących w zakładce "Prelegenci". 

Program konferencji 

Szczegółowa agenda szkoleń znajduje się zakładce "Harmonogram".

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenia odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie konferencji zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

DOSKONALI EKSPERCI

Naukowcy i praktycy zajmujący się problematyką prawa zamówień publicznych.
Godziny konferencji:  9:00-17:45 
Rejestracja zaczyna się o godz.: 8:30 


Program:

9:00 - Otwarcie Konferencji 

9:00 - 9:30 - Wystąpienia wprowadzające 

O wdrażaniu nowego prawa zamówień publicznych” - przedstawiciel Urzędu Zamówień Publicznych 
O potrzebie profesjonalizacji kadr w zamówieniach publicznych” - red. Tomasz Czajkowski 
Zmiany w zakresie postępowania odwoławczego przed KIO” - Małgorzata Rakowska, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej 

Panel I

  9:30 - 11:15 - prowadzący: prof. Ryszard Szostak 

O niektórych kierunkach zmian legislacyjnych po 1.01.2021 r. 

  Prof. Michał Kania, Zasady udzielania zamówień publicznych w nowym ujęciu 
  Prof. Andrzej Borowicz, Wpływ nowych rozwiązań normatywnych na proces budowlany 
  Prof. Henryk Nowicki, Zmiany w regulacji zamówień in house 
  Prof. Tadeusz Kocowski, dr hab. Krzysztof Horubski, O nadzorze nad zamówieniami publicznymi 
  Dr Aleksandra Sołtysińska-Łaszczyca, Hanna Talago-Sławoj, Nowe rozwiązania normatywne dotyczące środków odwoławczych na tle standardów europejskich 
  Mateusz Winiarz, Wiceprezes UZP, O usprawnieniach w zakresie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

Dyskusja 

  11:15 – 11:45 - Przerwa

Panel II

  11:45 - 13:30 - prowadzący: prof. Andrzej Borowicz

  Warunki zamówienia na tle nowych wymagań normatywnych 

  Dr Andrzela Gawrońska – Baran, Dr Włodzimierz Dzierżanowski, Warunki wymagane od wykonawców w nowym ujęciu
  Dr Maciej Ł. Lubiszewski, Weryfikacja zdolności wykonawcy do należytej realizacji zamówienia publicznego 
  Mec. Małgorzata Stręciwilk, Kształtowanie kryteriów oceny ofert przetargowych 
  Dr Wojciech Robaczyński, Zwalczanie klauzul abuzywnych w projektowanych umowach o zamówienia publiczne 
  Mec. Maciej Gnela, Zorganizowanie przetargu z możliwością negocjacji ofert 
  Mec. Katarzyna Prowadzisz, Wadium przetargowe na tle nowych przepisów 

Dyskusja 

  13:30 – 14:30 - Przerwa obiadowa

Panel III 

  14:30 – 16:00 - prowadzący: prof. Henryk Nowicki 

  Ocena ofert przetargowych w świetle zmienionej regulacji 

  Mec. Michał Rogalski, O funkcjonalności urzędowej platformy cyfrowej zamówień publicznych 
  Dr Małgorzata Moras, dr Beata Nuzzo, Badanie elektronicznych ofert przetargowych 
  Mec. Magdalena Grabarczyk, Wybór oferty najkorzystniejszej z uwzględnieniem poglądów orzecznictwa 
  Dr Joanna May, Interes wykonawcy w ramach podstaw odwoławczych 

Dyskusja
 
  16:00 - 16:15 - Przerwa

Panel IV 

  16:15 - 17:45 - prowadząca: dr Aleksandra Sołtysińska-Łaszczyca

  Z problematyki umów o zamówienia publiczne

  Dr Zdzisław Gordon, Obowiązek współdziałania zamawiającego z wykonawcą zamówienia publicznego 
  Dr Franciszek Łapecki, Mec Michał Drozdowicz, Wzmocnienie zasady realnego wykonania zamówienia publicznego 
  Prof. Piotr Bogdanowicz, Zmiany i uzupełnienia w umowach o zamówienia publiczne 
  Dr Jolanta Loranc-Borkowska, Znaczenie prawne odbioru przedmiotu zamówienia publicznego 
  Mec. Karol Brózda, Klauzule obligatoryjne w umowach o roboty budowlane 
  Dr Mariusz Filipek, O potrzebie usprawnień w sprawowaniu kontroli zamówień publicznych 

Dyskusja 

Zamkniecie konferencji


Rabaty:

 • Dla prenumeratorów Kwartalnika „Prawo Zamówień Publicznych” – 15% rabatu*
 • Dla prenumeratorów „Monitora Prawniczego”, „Monitora Podatkowego”, „Monitora Prawa Pracy”, „Nieruchomości C.H.Beck” – 10% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 2–3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 10% rabatu*


Cena obejmuje: komplet materiałów konferencyjnych, lunch, przerwy na kawę, certyfikat. 

* Rabaty nie sumują się. 


Bonus

 • 3-miesięczny dostęp do SIP Legalis – moduł „Zamówienia Publiczne” .


dr Piotr Bogdanowicz
dr Piotr Bogdanowicz
Adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, zainteresowania naukowe: prawo zamówień publicznych Unii Europejskiej, prawo energetyczne Unii Europejskiej, partnerstwo publiczno-prywatne oraz pomoc publiczna.
prof. dr hab. UŁ Andrzej Borowicz
prof. dr hab. UŁ Andrzej Borowicz
Pracownik Katedry Inwestycji i Nieruchomości na Wydziale Ekonomiczno–Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. W działalności naukowo dydaktycznej specjalizuje się w problematyce zamówień publicznych, wyceny nieruchomości oraz procesów deweloperskich. Założyciel i długoletni Kierownik Studium Podyplomowego Zamówień Publicznych. Wieloletni arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Przewodniczący Rady Programowej miesięcznika „Zamówienia Publiczne – Doradca”. Autor wielu książek i kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu zamówień publicznych. 
mec. Karol Brózda
mec. Karol Brózda
Tomasz Czajkowski
Tomasz Czajkowski
mec. Michał Drozdowicz
mec. Michał Drozdowicz
dr Włodzimierz Dzierżanowski
dr Włodzimierz Dzierżanowski
Doktor nauk prawnych; w latach 2003–2005 viceprezes Urzędu Zamówień Publicznych; wcześniej Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Przedsiębiorczości, odpowiedzialny za wydatkowanie środków europejskich; aktualnie ekspert w Grupie Doradczej „Sienna”; doświadczony praktyk i dydaktyk; autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych oraz problematyki przedsiębiorczości.
dr Mariusz Filipek
dr Mariusz Filipek
Asystent w Katedrze Postępowania Administracyjnego WPiA Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, radca prawny.
dr Andrzela Gawrońska-Baran
dr Andrzela Gawrońska-Baran
Radca prawny, wiceprezes UZP w latach 2007– 2008. Autorka licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Obecnie kieruje departamentem zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej.
mec. Maciej Gnela
mec. Maciej Gnela
Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UJ, asystent w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Z tematem zamówień publicznych związany nieprzerwanie od 2001 roku, jako wykonawca, przedstawiciel zamawiających, doradca, trener.
dr Zdzisław  Gordon
dr Zdzisław Gordon
Pracownik Katedry Prawa Handlowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Opublikował kilkadziesiąt prac naukowych, w tym kilkanaście artykułów dotyczących prawa zamówień publicznych. Autor monografii nt. umowy o roboty budowlane, redaktor i współautor pracy poświęconej spółce akcyjnej, współautor komentarza do kodeksu cywilnego oraz podręcznika akademickiego z prawa obrotu gospodarczego. Wykładowca na studiach podyplomowych prowadzonych na UMK, w tym m. in. na Podyplomowym Studium Prawa Zamówień Publicznych. Radca prawny.
mgr Magdalena Grabarczyk
mgr Magdalena Grabarczyk
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej, radca prawny, doktorantka na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autorka wielu publikacji poświęconych zamówieniom publicznym. Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym oraz w zamówieniach publicznych.
dr Krzysztof Horubski
dr Krzysztof Horubski
Adiunkt w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego Instytutu Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego. W swojej działalności naukowo- dydaktycznej i eksperckiej specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, publicznego gospodarczego oraz zamówień publicznych. Jest autorem licznych publikacji z tego zakresu.
dr hab. prof. nadzw. Tadeusz Kocowski
dr hab. prof. nadzw. Tadeusz Kocowski
Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a także prof. nadzw. w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego w Instytucie Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego. W swojej działalności naukowo- dydaktycznej i eksperckiej specjalizuje się w zakresie prawa gospodarczego i zamówień publicznych. Jest autorem licznych publikacji z tego zakresu.
dr Jolanta Loranc–Borkowska
dr Jolanta Loranc–Borkowska
Pracownik Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego na Wydziale Finansów UEK. Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz ochrony rynku i jakości. Autorka kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu.
dr Maciej Ł. Lubiszewski
dr Maciej Ł. Lubiszewski
Doktor nauk prawnych, adiunkt na WPiA Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
dr Joanna May
dr Joanna May
Adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego UMK w Toruniu.
dr Małgorzata Moras
dr Małgorzata Moras
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor nauk prawnych. Pracownik uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Specjalizuje się w historii prawa oraz w prawie zamówień publicznych. Autorka wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych.
dr hab. Henryk Nowicki
dr hab. Henryk Nowicki
Pracuje na Wydziale Prawa i Administracji UMK; kierownik studiów podyplomowych w zakresie prawa zamówień Publicznych, zajmuje się kontrolą administracyjną, prawem gospodarczym i prawem zamówień publicznych.
dr Beata Nuzzo
dr Beata Nuzzo
Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
mec. Katarzyna Prowadzisz
mec. Katarzyna Prowadzisz
Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w zamówieniach publicznych, które nabywała w urzędach centralnych oraz służbie zdrowia jak również w instytucjach kultury (Zamek Królewski na Wawelu), pracowała także w spółkach prawa handlowego oraz od 2006 roku brała udział w pracach zespołu prowadzącego audyty oraz kontrole realizowanych procedur o udzielnie zamówienia publicznego. Wykładowca, prowadziła również szkolenia z zakresu problematyki zamówień publicznych. Autorka publikacji z zakresu zamówień publicznych oraz uczestniczka wielu konferencji dotyczących problematyki zamówień publicznych. Od 2010 roku członek Krajowej Izby Odwoławczej, a od 2019 roku również Rzecznik Prasowy Krajowej Izby Odwoławczej. Doktorant Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie.
mec. Małgorzata Rakowska
mec. Małgorzata Rakowska
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej; radca prawny; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; ma za sobą też aplikację prokuratorską oraz podyplomowe studia – Prawo europejskie – na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz – Studium Prawno-Samorządowo – w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; zagadnieniami z zakresu zamówień publicznych z perspektywy zarówno zamawiających, jak i wykonawców, zajmuje się od kilkunastu lat.
dr Wojciech Robaczyński
dr Wojciech Robaczyński
Pracownik Katedry Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Zastępca Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej. Doświadczony dydaktyk i praktyk. Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego kontraktowego i zamówień publicznych, a także prawa finansowego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych.
mec. Michał Rogalski
mec. Michał Rogalski
Dr Aleksandra Sołtysińska-Łaszczyca
Dr Aleksandra Sołtysińska-Łaszczyca
Adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie.
mgr Małgorzata Stręciwilk
mgr Małgorzata Stręciwilk
Pracownik Katedry Prawa Informatycznego i Zawodów Prawniczych Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, radca prawny, odnotowana w rankingu „50 najbardziej wpływowych prawników” Dziennik Gazeta Prawna w 2016, były Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, członek i rzecznik prasowy Krajowej Izby Odwoławczej, członek komisji orzekających w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Wieloletni praktyk w dziedzinie zamówień publicznych. Autor i współautor wielu publikacji fachowych, artykułów i monografii naukowych i popularnonaukowych oraz eksperckich, redaktor naczelna serii „Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Zeszyty Orzecznicze”. Członek Rady Programowej miesięcznika „Zamówienia Publiczne Doradca” oraz kwartalnika „Prawo zamówień Publicznych”. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na wielu uczelniach wyższych. Uczestnik i organizator konferencji i szkoleń dotyczących zamówień publicznych i dyscypliny finansów publicznych. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz dyscyplinie finansów publicznych.
dr hab. prof. UEK Ryszard Szostak
dr hab. prof. UEK Ryszard Szostak
Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kierownik studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych. Wieloletni arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Członek Rady Zamówień Publicznych w latach 2008–2013. W swojej działalności naukowo- dydaktycznej oraz eksperckiej specjalizuje się w prawie cywilnym, finansowym i zamówień publicznych. Autor ponad 300 publikacji z tego zakresu.
mec. Anna Szymańska
mec. Anna Szymańska
Managing counsel w warszawskim biurze Dentons, kieruje Praktyką Obronności i Bezpieczeństwa w Zespole Prawa Zamówień Publicznych i Kontraktów Rządowych. Od ponad 10 lat specjalizuje się w zagadnieniach prawa zamówień publicznych, PPP, koncesji na roboty budowlane i usługi oraz prawie handlowym i cywilnym, z uwzględnieniem prawa kontraktowego. Brała udział w pracach podkomisji sejmowej ds. gospodarki, doradzając w zakresie zmian do Ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Hanna Talago-Sławoj
Hanna Talago-Sławoj
Filolog, prawnik, prezes zarządu Centrum Obsługi Zamówień Publicznych sp. z o.o. Od 1994 roku zajmuje się problematyką zamówień publicznych w Polsce, pierwszy polski trener prowadzący szkolenia z zamówień publicznych, audytor zamówień sektorowych, autorka wielu publikacji, artykułów w prasie fachowej poświęconych tematyce zamówień publicznych, współautorka komentarza do dyrektyw unijnych w sprawie zamówień publicznych, sektorowych, obronnych i dyrektywy odwoławczej, doradca komisji sejmowych w trakcie prac nad kolejnymi nowelizacjami ustawy Prawo zamówień publicznych.
Mateusz Winiarz
Mateusz Winiarz
Od 1 listopada 2019 r. powołany na stanowisko Wiceprezesa UZP. Od dwudziestu lat związany zawodowo z finansami publicznymi i zamówieniami publicznymi. Przez 19 lat zatrudniony w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie – państwowym organie nadzoru i kontroli – najpierw jako kierownik biura, później członek Kolegium, a od 2007 r. zastępca prezesa. W latach 2004 – 2007 arbiter rozpatrujący odwołania w sprawach zamówień publicznych. Od 2005 r. członek, a od 2009 r. przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Krakowie.
mec. Franciszek Łapecki
mec. Franciszek Łapecki
Pracownik zespołu ds. zamówień publicznych największego szpitala w Małopolsce, pracownik departamentu sprzedaży centralnej – zespołu ds. klientów publicznych w jednej z największych spółek energetycznych w Polsce. Dyrektor Projektu i Zastępca Dyrektora Departamentu w PKP S.A. Koordynował, jako przedstawiciel instytucji kontrolowanej, proces kontroli NIK w Grupie PKP. Naukowe zainteresowania skupiają się na problematyce zamówień publicznych w ujęciu krajowym i europejskim, w szczególności szacowaniu wartości zamówienia, kryteriach oceny ofert, zasadach zamówień publicznych, wspólnych i grupowych zamówieniach publicznych.

Hotel Intercontinental Warszawa
ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa

Formularz zapisu na szkolenie

VII Ogólnopolska Konferencja PZP. Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych w świetle nowej ustawy. Warszawa Miejsce i termin: Warszawa, 09 marca 2020

CENA EARLY
750,00 zł z VAT
(609,76 zł bez VAT)
Cena obowiązywała do 31.01.2020 r.
CENA REGULAR
850,00 zł z VAT
(691,06 zł bez VAT)
CENA LATE
1 000,00 zł z VAT
(813,01 zł bez VAT)
Cena obowiązuje od 25.02.2020 r.
[ ? ]
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.