Podział nieruchomości - prawne i praktyczne aspekty prowadzenia postępowań

Prawidłowe prowadzenie postępowań z zakresu podziałów nieruchomości z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz aktualnego orzecznictwa


TERMIN:
25 marca 2020
MIEJSCE:
Warszawa, ul. Chłodna 51
CENA:
650,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
W trakcie szkolenia uczestnikom zostanie przekazana wiedza niezbędna do prawidłowego prowadzenia postępowań z zakresu podziałów nieruchomości z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz aktualnego orzecznictwa. 

Podczas szkolenia omówione zostaną również zagadnienia związane ze skutkami prawnymi decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. Szkolenie ma również na celu utrwalenie wiedzy w zakresie dokonywania prawnych i geodezyjnych podziałów nieruchomości oraz omówienie procedur administracyjnych

Na szkoleniu zostaną poruszone m.in. następujące kwestie: 

 • Jak prawidłowo prowadzić postępowanie o podział nieruchomości (czy można wydać postanowienie negatywnie opiniujące podział, postanowienie warunkowe, przesłanki odmowy zatwierdzenia podziału).
 • Czy użytkownik wieczysty może niezależnie wnioskować o podział, czy wymagana jest zgoda właściciela.
 • Jak należy rozumieć pojęcie „zgodność podziału z planem miejscowym".
 • Co należy rozumieć przez wnioskowanie o podział w celu realizacji roszczeń art. 95 pkt 4 ugn, kto może wstąpić z wnioskiem o podział w tym trybie.
 • Czy są ustawowe ograniczenia w liczbie wydzielanych działek budowlanych;.
 • Czy organ na etapie weryfikacji wstępnego projektu podziału ma obowiązek badać, czy został zapewniony dostęp do drogi publicznej dla projektowanych do wydzielenia działek.
 • Jeżeli fragment dzielonej nieruchomości jest przeznaczony w planie miejscowym pod drogę publiczną, to czy istnieje obowiązek wydzielenia tego obszaru.
 • Czy w ramach badania dostępu do drogi publicznej organ powinien weryfikować, czy projektowane do wydzielenia działki posiadają zgodę na lokalizację zjazdu. 
 • Czy wydając decyzję zatwierdzającą podział należy w rozstrzygnięciu określić przebieg służebności.
 • Czy zawsze istnieje obowiązek zapewnienia dostępu do drogi publicznej.
 • Czy art. 98 ugn ma zastosowanie wyłącznie jeżeli wydzielana droga publiczna ma kategorię nadaną w trybie ustawy o drogach publicznych. 

Szkolenie skierowane jest do: 

 • pracowników urzędów gmin zajmujących się gospodarką nieruchomościami oraz zagospodarowaniem przestrzennym,
 • zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami,
 • geodetów. 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszą prelegentką jest: 

Anna Różańska - wieloletni pracownik administracji samorządowej, geodeta, rzeczoznawca majątkowy, zarządca nieruchomości.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci".

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

DOSKONAŁA EKSPERTKA

Anna Różańska - wieloletni pracownik administracji samorządowej, geodeta, rzeczoznawca majątkowy, zarządca nieruchomości.
Godziny szkolenia: 10:00 - 16:00 
Rejestracja zaczyna się o godz.: 9:30

Program szkolenia:

I. Rodzaje podziałów nieruchomości (podstawa prawna, organ rozstrzygający, charakterystyka trybu): 
 • ewidencyjny, 
 • prawny. 

II. Podział nieruchomości rolnych: 
 • w celu powiększenia nieruchomości sąsiedniej lub regulacji granic między nieruchomościami, 
 • niezależnie od ustaleń planu miejscowego. 

III. Podział nieruchomości w trybie art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami jako ustawowe odstępstwo od zgodności z planem miejscowym. 

IV. Materialnoprawne podstawy podziału: 
 • zgodność z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
 • zgodność z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
 • niesprzeczność z przepisami odrębnymi. 

V. Zasady procedowania w sprawie podziałów: 
 • podmioty uprawnione do wnioskowania o podział, 
 • strony postępowania, 
 • różnice w procedowaniu podziału na wniosek i z urzędu, 
 • ustawowe przesłanki zawieszenia postępowania, 
 • obligatoryjna treść decyzji kończącej postępowanie w sprawie podziału. 

VI. Wydzielenie działki dla przyłączenia do nieruchomości sąsiedniej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości w aspekcie trybu wynikającego z art. 98b ustawy o gospodarce nieruchomościami tj. połączenie i ponowny podział.

VII. Zapewnienie dostępu do drogi publicznej jako podstawowa przesłanka warunkująca zatwierdzenie podziału.

VIII. Skutki prawne wydzielenia działek pod drogi publiczne.

Rabaty:


 • Prenumeratorzy „Monitora Podatkowego”, „Monitora Prawniczego”, „Nieruchomości C.H.Beck” oraz „Monitora Prawa Pracy” - 15% rabatu
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 2-3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu*
*Rabaty nie sumują się.

Bonusy:

 • Prawo nieruchomości oraz inne akty prawne


Tekst ustawy: "Prawo nieruchomości oraz inne akty prawne", C.H.Beck 2019


 • Ustawa o gospodarce nieruchomościamiTekst ustawy: "Ustawa o gospodarce nieruchomościami", C.H.Beck 2019


Anna Różańska
Wieloletni pracownik administracji samorządowej, geodeta, rzeczoznawca majątkowy, zarządca nieruchomości. Absolwentka Podyplomowego Studium Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Od kilkunastu lat wykładowca z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz zagospodarowania przestrzennego.

Golden Floor Tower (Warsaw Trade Tower)
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Formularz zapisu na szkolenie

Podział nieruchomości - prawne i praktyczne aspekty prowadzenia postępowań Miejsce i termin: Warszawa, 25 marca 2020

CENA EARLY
550,00 zł z VAT
(447,15 zł bez VAT)
Cena obowiązywała do 10.02.2020 r.
CENA REGULAR
650,00 zł z VAT
(528,46 zł bez VAT)
CENA LATE
750,00 zł z VAT
(609,76 zł bez VAT)
Cena obowiązuje od 12.03.2020 r.
[ ? ]
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.