Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne w praktyce. Zmiany 2020 (Wykłady + warsztaty) - 2 dni szkolenia. Warszawa

Sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne relacje wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz relacje wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka).


TERMIN:
8-9 września 2020
MIEJSCE:
Warszawa, ul. Chłodna 51
CENA:
1 700,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
2 dni szkolenia = wykłady + warsztaty 

24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019r., poz. 1802), która istotnie zmienia regulacje Prawa upadłościowego oraz Prawa restrukturyzacyjnego. 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat znowelizowanych przepisów, a także wypracowanie w ramach dyskusji i rozwiązywania kazusów właściwej metodologii prowadzenia i uczestniczenia w prowadzonym według nowych zasad postępowaniu upadłościowym, w szczególności postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, oraz postępowaniu restrukturyzacyjnym. 

Szkolenie prowadzone jest w nowatorskiej formule przez dwie osoby jednocześnie. Prowadzącymi są sędzia oraz adwokat posiadający licencję doradcy restrukturyzacyjnego, który sprawuje w postępowaniach restrukturyzacyjnych funkcję nadzorcy sądowego oraz zarządcy. Taka formuła szkolenia pozwoli na dokonanie analizy omawianych problemów z najbardziej praktycznego punktu widzenia. Zderzenie postrzegania problemu przez pełnomocnika i doradcę restrukturyzacyjnego z postrzeganiem tego samego problemu przez sędziego pozwoli uczestnikom szkolenia na pełne zrozumienie problematyki postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Dzięki naszemu szkoleniu dowiesz się: 

 • jak skutecznie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości oraz wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części albo istotnych składników majątku dłużnika? 
 • jak efektywnie przeprowadzić postępowanie upadłościowego dłużnika, który nie prowadzi działalności gospodarczej (upadłość konsumencka)? 
 • jak skutecznie zgłosić wierzytelności według znowelizowanych przepisów? 
 • jak współpracować z nadzorcą sądowym i zarządcą w postępowaniu restrukturyzacyjnym? 
 • jakie są skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego dla umów kredytu, rachunku bankowego, leasingu, factoringu? 

oraz poznasz odpowiedzi na nurtujące cię pytania: 

 • jak przygotować wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży (pre-pack)? 
 • kiedy sąd może nie uwzględnić wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży (pre-pack)? 
 • jak dokonać zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym? 
 • jak zaskarżyć zwrot zgłoszenia wierzytelności dokonany przez syndyka? 
 • jakie składniki majątku nie wchodzą do masy upadłości? 
 • jakie są możliwości uzyskania oddłużenia przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną? 
 • jakie są tryby upadłości konsumenckiej?
 • czy warto zawierać układ w postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli i dla jakich dłużników jest to najbardziej opłacalne? 
 • czy opłaca się korzystać z warunkowego umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli? 
 • jaki jest tryb ustalania planu spłaty wierzycieli i jaką rolę w ustalaniu planu spłaty odgrywają wierzyciele? 
 • jakie zobowiązania nie podlegają umorzeniu? 

Przedmiot szkolenia: 

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat znowelizowanych przepisów dotyczących upadłości, a także wspólne rozwiązywanie kazusów związanych z nowymi zasadami postępowania upadłościowego, w szczególności prowadzonego wobec osoby fizycznej oraz postępowania restrukturyzacyjnego. 

Zadaj pytanie prowadzącemu

Zapisz się na szkolenie i zadaj swoje pytanie – odpowiedź otrzymasz na warsztatach w trakcie 2. dnia szkolenia. 

Dla kogo są te zajęcia? 

Adwokaci i radcowie prawni, syndycy, doradcy restrukturyzacyjni; specjaliści pracujący w bankach i instytucjach finansowych, a także w instytucjach publicznoprawnych (w szczególności w ZUS, urzędach skarbowych) zajmujący się trudnymi wierzytelnościami, restrukturyzacją i upadłościami; przedsiębiorcy. 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszymi prelegentami są: 

SSO dr hab. Anna Hrycaj – prof. nadzw. Uczelni Łazarskiego; sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych.

dr adw. Patryk Filipiak – adwokat i partner w kancelarii Filipiak Babicz Kancelaria Prawna; syndyk licencjonowany; członek międzynarodowego stowarzyszenia prawa upadłościowego INSOL EUROPE; członek Sekcji Upadłościowej Instytutu Allerhanda.
 
Więcej o prowadzących w zakładce "Prelegenci".

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

DOSKONALI EKSPERCI

Naukowcy i praktycy zajmujący się problematyką prawa restrukturyzacyjnego.
Godziny szkolenia: 
Dzień I: 10:00 - 16:00
Dzień II: 10:00 - 17:00

Rejestracja zaczyna się o godz.: 9:30

Dzień I:  Część teoretyczna:

1. Zmiany przepisów Prawa upadłościowego w zakresie przygotowanej likwidacji (Pre-pack):
 obowiązek złożenia wadium; 
 przeprowadzenie aukcji; 
 obowiązek ustanowienia tymczasowego nadzorcy sądowego.

2. Zmiany przepisów Prawa upadłościowego w zakresie zgłaszania wierzytelności:
 zgłaszanie wierzytelności do syndyka; 
 wymogi formalne zgłoszenia wierzytelności; 
 zwrot zgłoszenia wierzytelności; 
 skarga na zarządzenie syndyka o zwrocie zgłoszenia wierzytelności.

3. Zmiany przepisów Prawa upadłościowego w zakresie składu masy upadłości oraz wyłączeń z masy upadłości:
 pozostawienie poza masą upadłości określonej kwoty potrzebnej na zaspokojenie potrzeb upadłego; 
 wyłączenie z masy upadłości niezbywalnych składników majątku. 

4. Nowe regulacje dotyczące upadłości konsumenckiej:
 postępowanie układowe konsumenta; 
 postępowanie konsumenckie prowadzone według przepisów właściwych dla przedsiębiorców; 
 postępowanie prowadzone bez nadzoru sędziego komisarza; 
 nowe zasady dotyczące ustalania planu spłaty wierzycieli; 
 warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego.

Dzień II:  Część praktyczna – warsztaty (case studies):

1. Analiza dotychczasowego orzecznictwa sądów restrukturyzacyjnych i upadłościowych w sprawach, w których wnioski wpłynęły po 1.1.2016 r. 

2. Analiza dotychczasowego orzecznictwa w sprawach upadłości konsumenckiej.

3. Rozwiązywanie kazusów dotyczących wpływu ogłoszenia upadłości i otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego na umowy finansowe (umowa rachunku bankowego. 

4. Odpowiedzi na pytania nadesłane przez uczestników szkolenia oraz zgłoszone w trakcie szkolenia. 

Podział na przerwy kawowe: 

10:00 – 11:30 I część szkolenia 
11:30 – 11:40 Przerwa kawowa 
11:40 – 13:20 II część szkolenia 
13:20 – 14:00 Przerwa na lunch 
14:00 – 16:00 (17:00) III część szkolenia

Rabaty:


 • Prenumeratorzy „Monitora Podatkowego”, „Monitora Prawniczego”, „Nieruchomości C.H.Beck” oraz „Monitora Prawa Pracy” - 15% rabatu
 • Klienci systemu Legalis - 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 2-3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu*
*Rabaty nie sumują się.

Bonusy:

 • EDYCJA HANDLOWA. Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Prawo upadłościowe. 10 innych aktów prawnych


Edycja Handlowa zawierająca 14 aktów prawnych, C.H.Beck

adw. dr Patryk Filipiak
adw. dr Patryk Filipiak
Doktor nauk prawnych, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, adwokat. Prezes Zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Partner i założyciel kancelarii Filipiak Babicz. Współtwórca nowego Prawa Restrukturyzacyjnego. Wykładowca prawa upadłościowego na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Autor licznych publikacji naukowych. Jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia specjalistów zajmujących się upadłością i restrukturyzacją przedsiębiorstw INSOL EUROPE, Zespołu Ministra Rozwoju ds. Prawa Gospodarczego oraz Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego. Ekspert Banku Światowego.
sędzia dr hab. Anna Hrycaj
sędzia dr hab. Anna Hrycaj
Sędzia z ponad dwunastoletnim doświadczeniem w sprawach upadłościowych, doktor habilitowany nauk prawnych, Przewodnicząca Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do przygotowania projektu ustawy– Prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacji prawa upadłościowego, współautorka ustawy Prawo restrukturyzacyjne, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie. W latach 1999- 2001 orzekała w Wydziale XVII Cywilnym do spraw egzekucyjnych Sądu Rejonowego w Poznaniu, w latach 2001- 2013 w Wydziale XI Gospodarczym dla spraw upadłościowych i naprawczych. Obecnie orzeka w XXVI Wydziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Warszawie. W latach 2010–2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012 r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Autorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego, w tym: „Bankowy tytuł egzekucyjny”, „Egzekucja praktyczna” oraz kilkudziesięciu publikacji dotyczących postępowania upadłościowego, m.in.: „Syndyk masy upadłości”, „Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, „Europejskie prawo upadłościowe”. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, aplikacji komorniczej, radcowskiej, adwokackiej.

Golden Floor Tower (Warsaw Trade Tower)
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Formularz zapisu na szkolenie

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne w praktyce. Zmiany 2020 (Wykłady + warsztaty) - 2 dni szkolenia. Warszawa Miejsce i termin: Warszawa, 8-9 września 2020

CENA EARLY
1 500,00 zł z VAT
(1 219,51 zł bez VAT)
Cena obowiązywała do 31.05.2020 r.
CENA REGULAR
1 700,00 zł z VAT
(1 382,11 zł bez VAT)
CENA LATE
2 000,00 zł z VAT
(1 626,02 zł bez VAT)
Cena obowiązuje od 26.08.2020 r.
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w regulaminie.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Poznaj opinie naszych klientów

Jestem praktykiem i cenie sobie szkolenia prowadzone przez praktyków. Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia.
Kamila
Szkolenie ciekawe, bo podparte praktycznymi przykładami.
Monika
Ciekawe szkolenie. Nie żałuję, że tu jestem.
Krzysztof