Przygotowana likwidacja (pre-pack) w dobie epidemii COVID-19. Z uwzględnieniem nowelizacji prawa upadłościowego 2020. Warszawa

Jak w praktyce wygląda sposób rozpoznawania pre-packów?


TERMIN:
30 czerwca 2020
MIEJSCE:
Warszawa, ul. Sienna 39
CENA:
750,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
Przygotowana likwidacja (pre-pack) jest instytucją nie tylko przyspieszającą przebieg postępowania upadłościowego, ale stanowi także formę restrukturyzacji przedsiębiorstwa. 

Nowelizacja 2020

Zalety tej procedury zostały docenione w praktyce, czego wyrazem jest znacząca liczba składanych wniosków w ramach przygotowanej likwidacji, mimo pojawienia się wielu praktycznych problemów w trakcie stosowania tych regulacji prawnych. Praktyczne spostrzeżenia stały się podstawą przygotowania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw zawierającego przyjęty przez Sejm w dniu 30.08.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1802 ) wprowadzający istotne nowe rozwiązania dotyczące pre-packu. Ustawa nowelizująca wprowadza ponad 70 zmian w ustawie – Prawo upadłościowe, a ponadto nowelizuje szereg przepisów ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, ustawy o krajowym rejestrze zadłużonych, ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego i in. Nowelizacja weszła w życie 24.03.2020 r.

Cel szkolenia

Udział w szkoleniu pozwoli na pogłębienie wiedzy dotyczącej przygotowanej likwidacji i umożliwi pełniejsze wykorzystanie jej zalet oraz zminimalizowanie zagrożeń. 

Na szkoleniu dowiesz się: 

 • Kto może złożyć wniosek w ramach przygotowanej likwidacji.
 • Jaki składniki majątkowe mogą obyć objęte pre-packiem.
 • Jak w praktyce ustalane są przesłanki warunkujące zatwierdzenie warunków sprzedaży. 
 • Jak w praktyce wygląda sposób rozpoznawania pre-packów.
 • Jaka jest rola tymczasowego nadzorcy sądowego i syndyka w całej procedurze. 
 • Z jakich powodów najczęściej dochodziło do oddalenia wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży. 
 • Jak należy postępować w przypadku konkurencji dwóch lub więcej potencjalnych nabywców zgodnie ze znowelizowanymi przepisami.
 • Jakie inne nowe zmiany w zakresie przygotowanej likwidacji zostały wprowadzone w ramach nowelizacji.
Jakie tematy będą omawiane podczas szkolenia? 

Zajrzyj do programu i sprawdź co dokładnie będzie omawiane podczas szkolenia. Sprawdź zakładkę "Program".

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • adwokatów i radców prawnych,
 • doradców restrukturyzacyjnych (syndyków, nadzorców, zarządców),
 • specjalistów pracujących w bankach i instytucjach finansowych, zajmujących się windykacją i trudnymi kredytami,
 • przedsiębiorców.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki!

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest ceniony specjalista: 

SSR Cezary Zalewski - Członek Zespołu ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego przy Ministrze Sprawiedliwości; sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Przewodniczący X Wydziału dla spraw upadłościowych i naprawczych.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci".

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

DOSKONAŁY EKSPERT

Cezary Zalewski - pomysłodawca Prawa restrukturyzacyjnego i współautor projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne; od kwietnia 2012 r. jako członek Zespołu ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego przy Ministrze Sprawiedliwości
Godziny szkolenia: 10:00 - 16:00 
Rejestracja zaczyna się o godz.: 9:30 


Program: 

  1. Istota i cel przygotowanej likwidacji: 
    • pre-pack jako forma restrukturyzacji i zmian właścicielskich, 
    • pre-pack jako forma sprawnej i efektywnej likwidacji masy upadłości. 

  2. Legitymacja do złożenia wniosku. 

  3. Zakres przedmiotowy wniosku: 
    • sprzedaż przedsiębiorstwa i zorganizowanej części przedsiębiorstwa, 
    • problematyka zmienności przedmiotów wchodzących w skład przedsiębiorstwa mającego być przedmiotem sprzedaży, 
    • sprzedaż składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa. 

  4. Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży w praktyce. 

  5. Szacowanie kosztów postępowania upadłościowego. 

  6. Proceduralny przebieg postępowania w praktyce, w tym charakter i zakres udziału tymczasowego nadzorcy sądowego w całej procedurze. 

  7. Uprawnienia nabywcy w toku postępowania, w tym korzystanie w tym czasie z przedmiotu przygotowanej likwidacji. 

  8. Nowe regulacje dotyczące: 
    • rozłącznego złożenia wniosku o upadłość i wniosku w ramach przygotowanej likwidacji, 
    • modyfikacji wniosku w toku postępowania, 
    • konkurencji wniosków w ramach przygotowanej likwidacji, 
    • przeniesienia praw i obowiązków z umów zawartych przez dłużnika z osobami trzecimi. 

  9. Rozpoznanie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży w praktyce i orzecznictwie sądowym. 

  10. Zaskarżalność decyzji pozytywnej i negatywnej – uprawnienia sądu II instancji. 

  11. Wpływ wniesienia zażalenia na tok postępowania upadłościowego po ogłoszeniu upadłości. 

  12. Uprawnienia i obowiązki syndyka po rozpoznaniu wniosku.

Podział na przerwy kawowe i zajęcia:
10:00 – 11:30 I część szkolenia 
11:30 – 11:40 Przerwa kawowa 
11:40 – 13:20 II część szkolenia 
13:20 – 14:00 Przerwa na lunch 
14:00 – 16:00 III część szkolenia


Dodatkowe rabaty: 

 • Prenumeratorzy „Monitora Prawniczego” oraz „Informacja w Administracji", „Monitora Prawa Pracy”, „Nieruchomości C.H.Beck” oraz „Monitora Podatkowego” - 15% rabatu* 
 • Klienci systemu Legalis - 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu* 
 • Przy zgłoszeniu 2-3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu* 

*Rabaty nie sumują się.

Bonusy:
  Prawo restrukturyzacyjne, Tekst ustawy, seria: Twoje prawo, C.H.Beck 2019SSR Cezary Zalewski
SSR Cezary Zalewski
Pomysłodawca Prawa restrukturyzacyjnego i współautor projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne - od kwietnia 2012 r. jako członek Zespołu ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego przy Ministrze Sprawiedliwości, który przygotował Rekomendacje w tym zakresie, zaś od kwietnia 2013 r. członek Zespołu do przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, który przygotował założenia do ustawy, a następnie projekt nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne wraz z szerokimi zmianami w zakresie prawa upadłościowego. Od listopada 2013 r. do marca 2014 r. delegowany do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości w związku z przygotowywaną ustawą Prawo restrukturyzacyjne i nowelizacją Prawa upadłościowego, w latach: 2003– obecnie– Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy; prowadził postępowania upadłościowe pełniąc funkcję sędziego– komisarza i sędziego referenta w kilkuset sprawach, w tym największych spółek giełdowych; wielokrotnie był członkiem składu orzekającego kierującego pytania prawne do Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego prezentując ustnie przed Trybunałem stanowisko sądu;w latach 2011- 2014 orzekający w Sądzie Okręgowym w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy wymiarze 1– 4 sesji w miesiącu;posiada ogromne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń organizowanych między innymi przez Krajową Szkołę Sędziów i Prokuratorów, Uczelnię Łazarskiego (studia podyplomowe), Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (studia podyplomowe), Okręgową Izbę Adwokacką w Warszawie, Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, C.H.Beck, Business Options s.c., Krajową Izbę Syndyków, Federację Syndyków Rzeczpospolitej Polskiej;opracowywał jako uczestnik konsorcjum casebooki w ramach realizacji projektu pn. „PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych- case management” realizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Autor wielu innych publikacji z zakresu prawa upadłościowego, prelegent na licznych konferencjach dotyczących prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego.

Golden Floor Centrum
ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa

Formularz zapisu na szkolenie

Przygotowana likwidacja (pre-pack) w dobie epidemii COVID-19. Z uwzględnieniem nowelizacji prawa upadłościowego 2020. Warszawa Miejsce i termin: Warszawa, 30 czerwca 2020

CENA EARLY
750,00 zł z VAT
(609,76 zł bez VAT)
CENA REGULAR
850,00 zł z VAT
(691,06 zł bez VAT)
Cena obowiązuje od 11.05.2020 r.
CENA LATE
950,00 zł z VAT
(772,36 zł bez VAT)
Cena obowiązuje od 16.06.2020 r.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Poznaj opinie naszych klientów

Szkolenie bardzo przydatne i dobrze zorganizowane, zarówno jeżeli chodzi o zakres, czas jak też warunki idealne.
Iwona
Szkolenie przeprowadzone na dobrym poziomie. Bardzo pozytywnie oceniam prelegenta.
Jadwiga
Szkolenie z tym wykładowcą w pełni spełnia moje oczekiwania.
Bogdan