Prawo restrukturyzacyjne w praktyce. Warszawa

Bogate możliwości stworzone dla przedsiębiorców i wyzwanie dla prawników!


TERMIN:
16 czerwca 2020
MIEJSCE:
Warszawa, ul. Chłodna 51
CENA:
850,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
Od czasu wejścia w życie - z dniem 1.1.2016 r. - ustawy Prawo restrukturyzacyjne liczba postępowań restrukturyzacyjnych z roku na rok rośnie. W 2019 r. prowadzono ponad 400 postępowań restrukturyzacyjnych, wśród których większość stanowią przyspieszone postępowania układowe, których popularność wciąż rośnie. Nie zabrakło również prowadzonych postępowań sanacyjnych ujawniających w pełnej gamie trudności z restrukturyzacją przedsiębiorstw.


Cel szkolenia 

Celem szkolenia jest pokazanie problemów (na rzeczywistych przykładach postępowań restrukturyzacyjnych), które ujawniły się w dotychczasowej praktyce przy uwzględnieniu ostatnich zmian legislacyjnych.

W trakcie szkolenia zostaną omówione: 

 • Podstawy otwarcia postępowań restrukturyzacyjnych wraz z przedstawieniem orzecznictwa w tym zakresie.
 • Przykładowe, rzeczywiście złożone wnioski restrukturyzacyjne, przebieg postępowań i zapadłe rozstrzygnięcia w konkretnych sprawach.
 • Skutki otwarcia postępowań restrukturyzacyjnych dla zawartych umów oraz wpływ na inne postępowania sądowe.
 • Najczęstsze błędy doradców restrukturyzacyjnych stwierdzone w konkretnych postępowaniach.
 • Praktyka tworzenia spisów wierzytelności oraz spisów wierzytelności spornych.
 • Praktyka zawierania układu ze szczególnym uwzględnieniem celowości podziału na grupy wierzycieli oraz zawierania układu częściowego.
 • Uprawnienia i możliwości wierzycieli, które umożliwiają znaczące podniesienie skuteczności egzekucji wierzytelności.
 • Procedury restrukturyzacyjne z podkreśleniem praktycznych możliwości wykorzystania każdej z nich.
 • Sposób wykorzystania w praktyce instrumentów sanacyjnych.
 • Pomoc publiczna jako element restrukturyzacji z udziałem podmiotów publicznoprawnych.
 • Skutki zawarcia układu oraz uprawnienia uczestników w toku jego wykonywania.
 • Podstawy umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego.
 • Relacje między postępowaniem restrukturyzacyjnym a upadłościowym. 

Kto powinien wziąć udział 

Adwokaci i radcowie prawni, syndycy, doradcy restrukturyzacyjni; specjaliści pracujący w bankach i instytucjach finansowych, a także w instytucjach publicznoprawnych (w szczególności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, urzędach skarbowych) zajmujący się trudnymi wierzytelnościami, restrukturyzacją i upadłościami oraz przedsiębiorcy. 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest ceniony specjalista: 

SSR Cezary Zalewski - Pomysłodawca Prawa restrukturyzacyjnego i współautor projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne - od kwietnia 2012 r. jako członek Zespołu ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego przy Ministrze Sprawiedliwości, który przygotował Rekomendacje w tym zakresie, zaś od kwietnia 2013 r. członek Zespołu do przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, który przygotował założenia do ustawy, a następnie projekt nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne wraz z szerokimi zmianami w zakresie prawa upadłościowego. 

Więcej o prowadzących w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia 

Szczegółowa agenda szkolenia znajduje się zakładce "Harmonogram".

Wygodna lokalizacja

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

Serwis kawowy i lunch

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

Przydatne materiały szkoleniowe

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

Doświadczony prelegent

SSR Cezary Zalewski - pomysłodawca Prawa restrukturyzacyjnego i współautor Projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

Godziny szkolenia: 10:00 - 16:00

Rejestracja zaczyna się o godz.: 9:30


Program:


1. Podstawy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, wraz z przedstawieniem przykładów konkretnych spraw, w których sąd odmówił otwarcia postępowania.

2. Analiza konkretnej sprawy w przedmiocie zatwierdzenia układu po samodzielnym zbieraniu głosów.

3. Przebieg przyspieszonego postępowania układowego – przykłady ze wskazaniem najczęstszych błędów i trudności występujących w konkretnych sprawach.

4. Postępowanie układowe w praktyce.

5. Postępowanie sanacyjne:
○ zarząd własny dłużnika w postępowaniu sanacyjnym,  
○ spis wierzytelności – błędy i wątpliwości ujawnione w praktyce,
○ plan restrukturyzacyjny – omówienie przykładów konkretnych planów i procedury jego zatwierdzania,
○ rada wierzycieli:
• wątpliwości prawne na etapie powoływania rady,
• omówienie przykładowych zapisów regulaminu ,
• podstawy uchylania uchwał ze wskazaniem przykładowych orzeczeń, 
• praktyka współpracy z innymi organami postępowania,
○ wdrażanie działań sanacyjnych: 
• bezskuteczność czynności prawnych,
• odstąpienie od umów wzajemnych,
• sprzedaż składników majątkowych ze skutkiem sprzedaży egzekucyjnej.

6. Umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego – podstawy teoretyczne i orzecznictwo sądów.

7. Relacje między postępowaniem restrukturyzacyjnym  a upadłościowym:
○ pierwszeństwo rozpoznawania wniosku o otwarcie postępowania w praktyce sądów,
○ uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości – przykłady konkretnych spraw i zapadłych  orzeczeń.


Podział na przerwy kawowe: 
10:00 – 11:30 I część szkolenia 
11:30 – 11:40 Przerwa kawowa 
11:40 – 13:20 II część szkolenia 
13:20 – 14:00 Przerwa na lunch 
14:00 – 16:00 III część szkolenia
Dodatkowe rabaty: 

 • Prenumeratorzy „Monitora Prawniczego” oraz „Informacja w Administracji", „Monitora Prawa Pracy”, „Nieruchomości C.H.Beck” oraz „Monitora Podatkowego” - 15% rabatu* 
 • Klienci systemu Legalis - 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu* 
 • Przy zgłoszeniu 2-3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu* 

*Rabaty nie sumują się.

Bonusy:
  Prawo restrukturyzacyjne, Tekst ustawy, seria: Twoje prawo, C.H.Beck 2019SSR Cezary Zalewski
SSR Cezary Zalewski
Pomysłodawca Prawa restrukturyzacyjnego i współautor projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne - od kwietnia 2012 r. jako członek Zespołu ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego przy Ministrze Sprawiedliwości, który przygotował Rekomendacje w tym zakresie, zaś od kwietnia 2013 r. członek Zespołu do przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, który przygotował założenia do ustawy, a następnie projekt nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne wraz z szerokimi zmianami w zakresie prawa upadłościowego. Od listopada 2013 r. do marca 2014 r. delegowany do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości w związku z przygotowywaną ustawą Prawo restrukturyzacyjne i nowelizacją Prawa upadłościowego, w latach: 2003– obecnie– Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy; prowadził postępowania upadłościowe pełniąc funkcję sędziego– komisarza i sędziego referenta w kilkuset sprawach, w tym największych spółek giełdowych; wielokrotnie był członkiem składu orzekającego kierującego pytania prawne do Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego prezentując ustnie przed Trybunałem stanowisko sądu;w latach 2011- 2014 orzekający w Sądzie Okręgowym w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy wymiarze 1– 4 sesji w miesiącu;posiada ogromne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń organizowanych między innymi przez Krajową Szkołę Sędziów i Prokuratorów, Uczelnię Łazarskiego (studia podyplomowe), Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (studia podyplomowe), Okręgową Izbę Adwokacką w Warszawie, Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, C.H.Beck, Business Options s.c., Krajową Izbę Syndyków, Federację Syndyków Rzeczpospolitej Polskiej;opracowywał jako uczestnik konsorcjum casebooki w ramach realizacji projektu pn. „PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych- case management” realizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Autor wielu innych publikacji z zakresu prawa upadłościowego, prelegent na licznych konferencjach dotyczących prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego.

Golden Floor Tower (Warsaw Trade Tower)
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Formularz zapisu na szkolenie

Prawo restrukturyzacyjne w praktyce. Warszawa Miejsce i termin: Warszawa, 16 czerwca 2020

CENA EARLY
750,00 zł z VAT
(609,76 zł bez VAT)
Cena obowiązywała do 31.03.2020 r.
CENA REGULAR
850,00 zł z VAT
(691,06 zł bez VAT)
CENA LATE
950,00 zł z VAT
(772,36 zł bez VAT)
Cena obowiązuje od 03.06.2020 r.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Poznaj opinie naszych klientów

Szkolenie przeprowadzone na dobrym poziomie. Bardzo pozytywnie oceniam prelegenta.
Jadwiga
Doskonale przygotowany pod względem praktycznym prowadzący.
Marcin
Świetny prelegent! Pomimo, że nie do końca reszta uczestników była zainteresowana tymi samymi problemami, to wyniosłem wiele!
Michał