Prawo restrukturyzacyjne w praktyce. Warszawa

Bogate możliwości stworzone dla przedsiębiorców i wyzwanie dla prawników!


TERMIN:
16 czerwca 2020
MIEJSCE:
Warszawa, ul. Chłodna 51
CENA:
850,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
Od czasu wejścia w życie - z dniem 1.1.2016 r. - ustawy Prawo restrukturyzacyjne liczba postępowań restrukturyzacyjnych z roku na rok rośnie. W 2019 r. prowadzono ponad 400 postępowań restrukturyzacyjnych, wśród których większość stanowią przyspieszone postępowania układowe, których popularność wciąż rośnie. Nie zabrakło również prowadzonych postępowań sanacyjnych ujawniających w pełnej gamie trudności z restrukturyzacją przedsiębiorstw.


Cel szkolenia 

Celem szkolenia jest pokazanie problemów (na rzeczywistych przykładach postępowań restrukturyzacyjnych), które ujawniły się w dotychczasowej praktyce przy uwzględnieniu ostatnich zmian legislacyjnych.

W trakcie szkolenia zostaną omówione: 

 • Podstawy otwarcia postępowań restrukturyzacyjnych wraz z przedstawieniem orzecznictwa w tym zakresie.
 • Przykładowe, rzeczywiście złożone wnioski restrukturyzacyjne, przebieg postępowań i zapadłe rozstrzygnięcia w konkretnych sprawach.
 • Skutki otwarcia postępowań restrukturyzacyjnych dla zawartych umów oraz wpływ na inne postępowania sądowe.
 • Najczęstsze błędy doradców restrukturyzacyjnych stwierdzone w konkretnych postępowaniach.
 • Praktyka tworzenia spisów wierzytelności oraz spisów wierzytelności spornych.
 • Praktyka zawierania układu ze szczególnym uwzględnieniem celowości podziału na grupy wierzycieli oraz zawierania układu częściowego.
 • Uprawnienia i możliwości wierzycieli, które umożliwiają znaczące podniesienie skuteczności egzekucji wierzytelności.
 • Procedury restrukturyzacyjne z podkreśleniem praktycznych możliwości wykorzystania każdej z nich.
 • Sposób wykorzystania w praktyce instrumentów sanacyjnych.
 • Pomoc publiczna jako element restrukturyzacji z udziałem podmiotów publicznoprawnych.
 • Skutki zawarcia układu oraz uprawnienia uczestników w toku jego wykonywania.
 • Podstawy umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego.
 • Relacje między postępowaniem restrukturyzacyjnym a upadłościowym. 

Kto powinien wziąć udział 

Adwokaci i radcowie prawni, syndycy, doradcy restrukturyzacyjni; specjaliści pracujący w bankach i instytucjach finansowych, a także w instytucjach publicznoprawnych (w szczególności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, urzędach skarbowych) zajmujący się trudnymi wierzytelnościami, restrukturyzacją i upadłościami oraz przedsiębiorcy. 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest ceniony specjalista: 

SSR Cezary Zalewski - Pomysłodawca Prawa restrukturyzacyjnego i współautor projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne - od kwietnia 2012 r. jako członek Zespołu ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego przy Ministrze Sprawiedliwości, który przygotował Rekomendacje w tym zakresie, zaś od kwietnia 2013 r. członek Zespołu do przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, który przygotował założenia do ustawy, a następnie projekt nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne wraz z szerokimi zmianami w zakresie prawa upadłościowego. 

Więcej o prowadzących w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia 

Szczegółowa agenda szkolenia znajduje się zakładce "Harmonogram".

Wygodna lokalizacja

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

Serwis kawowy i lunch

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

Przydatne materiały szkoleniowe

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

Doświadczony prelegent

SSR Cezary Zalewski - pomysłodawca Prawa restrukturyzacyjnego i współautor Projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

Godziny szkolenia: 10:00 - 16:00

Rejestracja zaczyna się o godz.: 9:30


Program:


1. Podstawy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, wraz z przedstawieniem przykładów konkretnych spraw, w których sąd odmówił otwarcia postępowania.

2. Analiza konkretnej sprawy w przedmiocie zatwierdzenia układu po samodzielnym zbieraniu głosów.

3. Przebieg przyspieszonego postępowania układowego – przykłady ze wskazaniem najczęstszych błędów i trudności występujących w konkretnych sprawach.

4. Postępowanie układowe w praktyce.

5. Postępowanie sanacyjne:
○ zarząd własny dłużnika w postępowaniu sanacyjnym,  
○ spis wierzytelności – błędy i wątpliwości ujawnione w praktyce,
○ plan restrukturyzacyjny – omówienie przykładów konkretnych planów i procedury jego zatwierdzania,
○ rada wierzycieli:
• wątpliwości prawne na etapie powoływania rady,
• omówienie przykładowych zapisów regulaminu ,
• podstawy uchylania uchwał ze wskazaniem przykładowych orzeczeń, 
• praktyka współpracy z innymi organami postępowania,
○ wdrażanie działań sanacyjnych: 
• bezskuteczność czynności prawnych,
• odstąpienie od umów wzajemnych,
• sprzedaż składników majątkowych ze skutkiem sprzedaży egzekucyjnej.

6. Umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego – podstawy teoretyczne i orzecznictwo sądów.

7. Relacje między postępowaniem restrukturyzacyjnym  a upadłościowym:
○ pierwszeństwo rozpoznawania wniosku o otwarcie postępowania w praktyce sądów,
○ uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości – przykłady konkretnych spraw i zapadłych  orzeczeń.


Podział na przerwy kawowe: 
10:00 – 11:30 I część szkolenia 
11:30 – 11:40 Przerwa kawowa 
11:40 – 13:20 II część szkolenia 
13:20 – 14:00 Przerwa na lunch 
14:00 – 16:00 III część szkolenia
Dodatkowe rabaty: 

 • Prenumeratorzy „Monitora Prawniczego” oraz „Informacja w Administracji", „Monitora Prawa Pracy”, „Nieruchomości C.H.Beck” oraz „Monitora Podatkowego” - 15% rabatu* 
 • Klienci systemu Legalis - 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu* 
 • Przy zgłoszeniu 2-3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu* 

*Rabaty nie sumują się.

Bonusy:
  Prawo restrukturyzacyjne, Tekst ustawy, seria: Twoje prawo, C.H.Beck 2019SSR Cezary Zalewski
SSR Cezary Zalewski
Pomysłodawca Prawa restrukturyzacyjnego i współautor projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne - od kwietnia 2012 r. jako członek Zespołu ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego przy Ministrze Sprawiedliwości, który przygotował Rekomendacje w tym zakresie, zaś od kwietnia 2013 r. członek Zespołu do przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, który przygotował założenia do ustawy, a następnie projekt nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne wraz z szerokimi zmianami w zakresie prawa upadłościowego. Od listopada 2013 r. do marca 2014 r. delegowany do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości w związku z przygotowywaną ustawą Prawo restrukturyzacyjne i nowelizacją Prawa upadłościowego, w latach: 2003– obecnie– Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy; prowadził postępowania upadłościowe pełniąc funkcję sędziego– komisarza i sędziego referenta w kilkuset sprawach, w tym największych spółek giełdowych; wielokrotnie był członkiem składu orzekającego kierującego pytania prawne do Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego prezentując ustnie przed Trybunałem stanowisko sądu;w latach 2011- 2014 orzekający w Sądzie Okręgowym w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy wymiarze 1– 4 sesji w miesiącu;posiada ogromne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń organizowanych między innymi przez Krajową Szkołę Sędziów i Prokuratorów, Uczelnię Łazarskiego (studia podyplomowe), Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (studia podyplomowe), Okręgową Izbę Adwokacką w Warszawie, Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, C.H.Beck, Business Options s.c., Krajową Izbę Syndyków, Federację Syndyków Rzeczpospolitej Polskiej;opracowywał jako uczestnik konsorcjum casebooki w ramach realizacji projektu pn. „PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych- case management” realizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Autor wielu innych publikacji z zakresu prawa upadłościowego, prelegent na licznych konferencjach dotyczących prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego.

Golden Floor Tower (Warsaw Trade Tower)
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Formularz zapisu na szkolenie

Prawo restrukturyzacyjne w praktyce. Warszawa Miejsce i termin: Warszawa, 16 czerwca 2020

CENA EARLY
750,00 zł z VAT
(609,76 zł bez VAT)
Cena obowiązywała do 31.03.2020 r.
CENA REGULAR
850,00 zł z VAT
(691,06 zł bez VAT)
CENA LATE
950,00 zł z VAT
(772,36 zł bez VAT)
Cena obowiązuje od 03.06.2020 r.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Poznaj opinie naszych klientów

Szkolenie przeprowadzone na dobrym poziomie. Bardzo pozytywnie oceniam prelegenta.
Jadwiga
Szkolenie z tym wykładowcą w pełni spełnia moje oczekiwania.
Bogdan
W profesjonalny sposób zorganizowane szkolenie.
Agata