Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa i Antydyskryminacyjna 2019/2020. Warszawa

Zasady ustalania zaistnienia mobbingu oraz analiza zasad prawidłowego tworzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej


TERMIN:
18 czerwca 2020
MIEJSCE:
Warszawa, ul. Sienna 39
CENA:
500,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
Na szkoleniu zostaną omówione najaktualniejsze zasady ustalania zaistnienia mobbingu w zakładzie pracy oraz przeanalizowane zasady prawidłowego tworzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej

Omówione będą najbardziej zapalne dla pracodawcy obszary w obrębie prawa pracy, związane z występującymi w zakładzie pracy dyskryminacją, mobbingiem, molestowaniem oraz molestowaniem seksualnym oraz z prawnymi konsekwencjami występowania tych zjawisk. Poruszone zostaną tematy związane z dyskryminacją w procesach rekrutacji do pracy oraz odpowiedzialność pracodawcy za mobbing

Cel szkolenia 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi problemami prawa antymobbingowego i antydyskryminacyjnego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ryzyka dla pracodawcy wynikające z ignorowania występowania w firmie zjawisk dyskryminacji oraz mobbingu (zwalczanie dyskryminacji oraz mobbingu jest prawnym obowiązkiem pracodawcy). Na szkoleniu omówione zostaną kwestie związane z zakresem pojęć dyskryminacji, mobbingu, molestowania (szykany) oraz molestowania seksualnego, sposobami ich zwalczania oraz skutkami tolerowania tych zjawisk. Na szkoleniu przeanalizowana zostanie sytuacja prawna ofiar mobbingu oraz szczegółowo zostaną przeanalizowane zasady prawidłowego konstruowania Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej (WPAA)

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie adresowane jest do prawników praktyków, zwłaszcza adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów. W szkoleniu powinni wziąć udział również przedstawiciele świata praktyki, na co dzień zajmujący się zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeniami społecznymi, dyrektorzy, kierownicy i pracownicy działów HR, radcowie prawni, pracownicy administracji oraz wszystkie inne osoby zajmujące się prawem pracy. 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

dr Maciej Chakowski - jest adiunktem i wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Był członkiem zespołu prawnego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP zajmującego się m. in. zmianami w przepisach Kodeksu pracy. 

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia 

Szczegółowa agenda szkoleń znajduje się zakładce "Harmonogram".

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenia odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie konferencji zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

DOSKONAŁY EKSPERT

dr Maciej Chakowski jest adiunktem i wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Był członkiem zespołu prawnego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP zajmującego się m. in. zmianami w przepisach Kodeksu pracy.
Godziny szkolenia: 10:00-16:00
Rejestracja zaczyna się o godz.: 9:30 

Program:

1. Zagrożenia dla przedsiębiorstwa – praktyczne przykłady z praktyki.

2. Definicja mobbingu:
 Najbardziej znane psychologiczne definicje mobbingu,
 Prawna definicja mobbingu w Polsce,
 Porównanie definicji prawnej mobbingu z definicjami psychologicznymi,
 Mobbing w orzecznictwie Sądu Najwyższego,
 Zasady ustalania zaistnienia mobbingu w zakładzie pracy – ZMIANY 2019.

3. Mobbing, a dyskryminacja i molestowanie seksualne:
 Jakie są relacje pomiędzy tymi pojęciami? 
 Definicja dyskryminacji.
 Rodzaje dyskryminacji.
 Co to jest molestowanie seksualne? 
 Zmiana definicji dyskryminacji i możliwe konsekwencje dla praktyki organizacji.
 Zmiana zakresu podmiotowego mobbingu i jej konsekwencje dla praktyki organizacji.

4. Mobbing, a ocena pracownika.

5. Ustawowy obowiązek przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.

6. Dyskryminacja w rekrutacji: 
 Jakich informacji możemy żądać zgodnie z prawem pracy od kandydata? 
 Jakich dokumentów możemy zażądać od kandydata do pracy? 
 Jak przygotowywać zgodnie z prawem oferty pracy? 
 Jak prowadzić rozmowę kwalifikacyjną bez naruszania zakazu dyskryminacji? 
 Kiedy można stosować testy psychologiczne w procesie rekrutacji? 

7. Odpowiedzialność pracodawcy za mobbing w zakładzie:
 Ryzyko osobowe pracodawcy,
 Zadośćuczynienie za krzywdę,
 Odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę z powodu mobbingu.

8. Mobbing a inne naruszenia prawa pracy.

9. Sytuacja prawna ofiar mobbingu zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych i kandydatów do pracy.

10. Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa i Antydyskryminacyjna (WPAA):
 Korzyści z wprowadzenia WPAA,
 Jak wprowadzić w zakładzie WPAA,
 Niezbędne elementy WPAA.

11. Najnowsze zmiany Kodeksu pracy w zakresie regulacji antymobbingowej i antydyskryminacyjnej.

Podział na przerwy kawowe:
10:00 – 11:30 I część szkolenia 
11:30 – 11:40 Przerwa kawowa 
11:40 – 13:20 II część szkolenia 
13:20 – 14:00 Przerwa na lunch 
14:00 – 16:00 III część szkolenia

Dodatkowe bonusy:


  • Prenumeratorzy „Monitora Prawa Pracy”, „Monitora Prawniczego”, „Nieruchomości C.H.Beck” oraz „Monitora Podatkowego”  - 15% rabatu*
  • Klienci systemu Legalis - 15% rabatu*
  • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu*
  • Przy zgłoszeniu 2-3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu*
*Rabaty nie sumują się. 

Bonus:

Kieszonkowy tekst ustawy:

  • Kodeks pracy


Kodeks pracy. C.H.Beck 2020 dr Maciej Chakowski
dr Maciej Chakowski
Adiunkt i wykładowca prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Był członkiem zespołu prawnego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP zajmującego się m.in. zmianami w przepisach Kodeksu pracy. Był także konsultantem Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie regulacji prawa pracy krajów Unii Europejskiej. Specjalizuje się w zbiorowym prawie pracy. Reprezentuje pracodawców w negocjacjach ze związkami zawodowymi w zakresie sporów zbiorowych, rokowań układów zbiorowych, pakietów socjalnych. Jest autorem wielu publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy w tym współautorem dwóch komentarzy do Kodeksu pracy.

Golden Floor Centrum
ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa

Formularz zapisu na szkolenie

Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa i Antydyskryminacyjna 2019/2020. Warszawa Miejsce i termin: Warszawa, 18 czerwca 2020

CENA EARLY
500,00 zł z VAT
(406,50 zł bez VAT)
CENA REGULAR
600,00 zł z VAT
(487,80 zł bez VAT)
Cena obowiązuje od 01.05.2020 r.
CENA LATE
700,00 zł z VAT
(569,11 zł bez VAT)
Cena obowiązuje od 04.06.2020 r.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.