Pranie pieniędzy - jak realizować obowiązki spoczywające na podmiotach obowiązanych?

Uchwalona 1 marca 2018 r. ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu istotnie zmodyfikowała obowiązki spoczywające na tzw. instytucjach obowiązanych.


TERMIN:
23 kwietnia 2020
MIEJSCE:
Warszawa, ul. Sienna 39
CENA:
750,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
Księgowi, pośrednicy nieruchomościowi, notariusze, brokerzy, doradcy podatkowi, kantory – to tylko niektóre z podmiotów, które muszą przeciwdziałać praniu pieniędzy. Uchwalona 1 marca 2018 r. ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu istotnie zmodyfikowała obowiązki spoczywające na tzw. instytucjach obowiązanych. Instytucje te zobowiązane są m.in. do dokonywania identyfikacji i weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego oraz ustalenia struktury własności i kontroli klienta będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • Jakie instytucje obejmuje krąg instytucji obowiązanych? 
 • Jakie obowiązki spoczywają na instytucji obowiązanej? 
 • Jak je realizować? 
 • Trudne terminy: PEP (Politcally Exposed Person), beneficjent rzeczywisty.
 • Zamrażanie środków i wstrzymywanie transakcji.

Jak wynika z danych Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, na skutek kontroli zidentyfikowano szereg naruszeń ustawowych obowiązków. Najczęstsze naruszenia polegają przede wszystkim na nieprawidłowej identyfikacji beneficjenta rzeczywistego, niewłaściwym udokumentowaniu przeprowadzenia oceny ryzyka, niedokonywaniu bieżącej analizy transakcji, niezapewnieniu pracownikom odpowiednich szkoleń. 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest bardzo przystępne opisanie obowiązków spoczywających na instytucjach obowiązanych. Przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy są napisane nieprzystępnym językiem, a za ich nieprzestrzeganie grożą surowe kary (również pieniężne), dlatego warto wiedzieć czego prawo wymaga w tym zakresie. 

Całokształt systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wyznaczają przede przepisy prawne, zarówno krajowe, jak i Unii Europejskiej (UE). Instytucje obowiązane wyznaczają kadrę kierowniczą wyższego szczebla odpowiedzialną za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie. Podstawowym aktem prawnym w tym obszarze jest ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1115). Wskazuje ona organy i podmioty funkcjonujące w ramach tego systemu oraz określa ich obowiązki i uprawnienia. 

Pomimo, iż większość przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy weszła w życie już ponad półtora roku temu, problematyka ta ten wciąż jest przedmiotem zainteresowania organów nadzoru.

Jakie tematy będą omawiane podczas szkolenia? 

Zajrzyj do programu i sprawdź co dokładnie będzie omawiane podczas szkolenia. 

Sprawdź zakładkę "Harmonogram". 

Adresaci szkolenia: 

Szkolenie przeznaczone jest dla banków, zakładów ubezpieczeń, instytucji płatniczych, multi-agentów ubezpieczeniowych, księgowych, pośredników nieruchomościowych, notariuszy, brokerów, doradców podatkowych, właścicieli kantorów.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

Paweł Stykowski - posiada ponad 14-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym, w szczególności w branży ubezpieczeniowej i bankowej. Przez cztery lata pełnił funkcję Dyrektora Działu Prawnego i specjalisty ds. Compliance w dużej firmie ubezpieczeniowej. Doradza w kwestiach regulacyjnych i konsumenckich, reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych. 

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci".

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

DOSKONAŁY EKSPERT

Paweł Stykowski z ponad 14-letnim doświadczeniem w doradztwie prawnym, w szczególności w branży ubezpieczeniowej i bankowej. Przez cztery lata pełnił funkcję Dyrektora Działu Prawnego i specjalisty ds. Compliance w dużej firmie ubezpieczeniowej. Doradza w kwestiach regulacyjnych i konsumenckich, reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych.
Godziny szkolenia: 9:30 - 14:40 
Rejestracja zaczyna się o godz.: 9:00 

Program: 

 1. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 
 2. Na czym polega pranie pieniędzy? 
 3. Kto jest zobowiązany stosować przepisy AML? 
 4. Podstawowe pojęcia: PEP, beneficjent rzeczywisty, transakcja. 
 5. Zasady zawierania umów z PEP-ami. 
 6. Jakie obowiązki spoczywają na instytucjach obowiązanych? 
 7. Identyfikowanie beneficjentów rzeczywistych. 
 8. Zamrażanie środków i wstrzymywanie transakcji. 
 9. Sankcje, listy sankcyjne. 


Podział na przerwy kawowe: 
10:00 – 11:30 I część szkolenia 
11:30 – 11:40 Przerwa kawowa 
11:40 – 13:20 II część szkolenia 
13:20 – 14:00 Przerwa na lunch 
14:00 – 16:00 III część szkolenia

Dodatkowe bonusy:


 • Prenumeratorzy „Monitora Prawa Pracy”, „Monitora Prawniczego”, „Nieruchomości C.H.Beck” oraz „Monitora Podatkowego”  - 15% rabatu*
 • Klienci systemu Legalis - 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 2-3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu*
*Rabaty nie sumują się. 

Bonus:

Kieszonkowy tekst ustawy:

 • Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Edycja Prokuratorska


Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Edycja Prokuratorska. C.H.Beck 2019 Paweł Stykowski
Posiada ponad 14-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym, w szczególności w branży ubezpieczeniowej i bankowej. Przez cztery lata pełnił funkcję Dyrektora Działu Prawnego i specjalisty ds. Compliance w dużej firmie ubezpieczeniowej. Doradza w kwestiach regulacyjnych i konsumenckich, reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych.Pracuje dla wiodących firm z sektora finansowego. Brał udział we wdrażaniu nowych regulacji prawnych i rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Doradza przy wyborze i wdrażaniu modeli dystrybucji ubezpieczeń (sprzedaż przez Internet, telefon, bancassurance i affinity). Projektuje i dokonuje przeglądu warunków ubezpieczenia, polis ubezpieczeniowych i dokumentów powiązanych. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego (KNF), Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, Rzecznikiem Finansowym (RF) oraz sądami. Jest autorem wielu artykułów w wiodących dziennikach i publikacjach branżowych.

Golden Floor Centrum
ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa

Formularz zapisu na szkolenie

Pranie pieniędzy - jak realizować obowiązki spoczywające na podmiotach obowiązanych? Miejsce i termin: Warszawa, 23 kwietnia 2020

CENA EARLY
650,00 zł z VAT
(528,46 zł bez VAT)
Cena obowiązywała do 29.02.2020 r.
CENA REGULAR
750,00 zł z VAT
(609,76 zł bez VAT)
CENA LATE
850,00 zł z VAT
(691,06 zł bez VAT)
Cena obowiązuje od 09.04.2020 r.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.