REFORMA KPC w praktyce. Obowiązki profesjonalnych pełnomocników po zmianach. Warszawa

Postępowania dowodowe – postępowanie gospodarcze – nadużycie prawa procesowego - koszty


TERMIN:
9 czerwca 2020
MIEJSCE:
Warszawa, ul. Sienna 39
CENA:
700,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
W dniu 4.7.2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 6.8.2019 r. poz. 1469; wejście w życie: 7.11.2019 r.). Nowelizacja ze względu na swoją obszerność i zakres ma fundamentalne znaczenie dla przebiegu postępowania cywilnego i stanowi największą zmianę procedury cywilnej od nowelizacji, która weszła w życie z dniem 3.5.2012 r. 

Szkolenie odnosi się do fundamentalnych zmian Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, które mają zostać wprowadzone w procedurze cywilnej w celu przyspieszenia i dalszego odformalizowania procedury cywilnej. 

Program szkolenia odnosi się przede wszystkim do szerokich zmian procedury dotyczących czynności procesowych profesjonalnych pełnomocników, w tym w szczególności niezwykle istotnych zmian dotyczących postępowania dowodowego, odrębnego postępowania gospodarczego, problematyki nadużycia prawa procesowego, a także licznych zmian w przepisach dotyczących kosztów sądowych. 

Obecna praktyka większości sądów powszechnych na poziomie sądów rejonowych: 

 • wpływ sprawy gospodarczej do sądu (sprawa prosta nie zawierająca złożonych problemów cywilistycznych bez tzw. kwestii wpadkowych - incydentalnych przy maksymalnym skoncentrowaniu wniosków dowodowych ) – 2.2.2016 r. 
 • pierwszy termin rozprawy – 1.1.2017 r. wysłuchanie części świadków (sprawa wymagająca wiadomości specjalnych – dowód z opinii biegłego) 
 • drugi termin rozprawy – 15.6.2017 r. wysłuchanie pozostałych świadków 
 • po złożeniu pisemnej opinii, wniesieniu uwag przez strony oraz pisemnym odniesieniu się przez biegłego trzeci ostatni termin rozprawy – 15.12.2017 r. 
 • 22.12.2017 r. publikacja orzeczenia – orzeczenie nieprawomocne 

Czy oczekiwanie strony ponad dwa lata na wydanie orzeczenia w prostej sprawie gospodarczej (cywilnej) stanowi w istocie realizację konstytucyjnie zagwarantowanego prawa do sądu? 

Czy proponowana zmiana przepisów proceduralnych oczekująca na wejście w życie doprowadzi do zmiany tego stanu rzeczy? 


Dzięki szkoleniu poznasz odpowiedzi na pytania i wątpliwości związane z nowelizacją procedury cywilnej, dzięki czemu będziesz gotowy do reprezentowania swoich klientów w procesach prowadzonych według znowelizowanych przepisów procesowych. 

 • Czy wiesz do którego sądu właściwego miejscowo wnieść pozew o zapłatę ceny za sprzedany towar (wynagrodzenia za wykonaną usługę czy dzieło) według nowych zasad? 
 • Czy wiesz jak skutecznie podnieść zarzut potrącenia w toku procesu prowadzonego według nowych reguł? 
 • Czy wiesz jak przygotować pozew, odpowiedź na pozew, pismo przygotowawcze by nie narazić się na ewentualne pominięcie spóźnionych dowodów, twierdzeń a także zarzutów? 
 • Czy znasz odrębności wprowadzonego nowelą postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych? 
 • Czy znasz nowe reguły według, których możesz skutecznie wnieść środki zaskarżenia przeciwko orzeczeniom wydawanym przez sąd? 
 • Jak sprostać nowym wymogom stawianym przez ustawodawcę w zakresie doręczeń przesyłek sądowych stronom sporu sądowego? 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest ceniony specjalista: 

SSR Artur Żuk – sędzia Sądu Rejonowego Lublin–Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku orzekający od ponad 20 lat w sprawach gospodarczych.  Wieloletni wykładowca z zakresu procedury cywilnej z przeznaczeniem dla aplikantów i profesjonalnych pełnomocników procesowych. 

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 


Zadaj pytanie prowadzącemu

Uczestnicy mają możliwość wcześniejszego zadawania pytań związanych z programem szkolenia. Prelegent odpowie na nie w trakcie szkolenia. 
Pytania należy wpisać w formularzu zamówienia w polu "Pytania i uwagi" podczas składania zamówienia.

Program szkolenia 

Szczegółowa agenda szkolenia znajduje się zakładce "Harmonogram".

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

DOSKONAŁY EKSPERT

Artur Żuk – sędzia Sądu Rejonowego Lublin–Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku orzekający od ponad 20 lat w sprawach gospodarczych.
Godziny szkolenia: 10:00 - 16:00 
Rejestracja zaczyna się o godz.: 9:30 

Program: 

1. Podstawowe założenia wprowadzanych zmian. 

2. Skierowanie sprawy na rozprawę (czynności poprzedzające): 
 obowiązki stron i czynności sądu mające na celu przygotowanie rozprawy; 
odpowiedz na pozew i pisma przygotowawcze; 
posiedzenie przygotowawcze; 
plan rozprawy zasada koncentracji materiału dowodowego – prekluzja twierdzeń dowodów i zarzutów; 
wyrok zaoczny. 

3. Zmiany w prawie dowodowym: 
ogólny kierunek zmian; 
powszechna dostępność do informacji o faktach potrzebnych do rozstrzygnięcia sprawy; 
zeznania świadka (świadek ekspert); 
opinia biegłego. 

4. Postępowanie w sprawach gospodarczych: 
pojęcie sprawy gospodarczej; 
możliwość rozpoznania sprawy według procedury gospodarczej; 
odrębności postępowania w sprawach gospodarczych (prekluzja dowodów i twierdzeń, wyrok nieprawomocny jako tytuł zabezpieczenia, umowa dowodowa i inne). 

5. Nadużycie prawa procesowego i sposób na jego eliminację: 
ogólny kierunek zmian (bezzasadne żądanie, pisma niebędące pozwem); 
wnioski o wyłączenie sędziego; 
wielokrotne składanie zażaleń. 

6. Zmiany w pozostałych postępowaniach odrębnych: 
uproszczone; 
elektroniczne postępowanie upominawcze; 
nakazowe i upominawcze. 

7. Pozostałe zmiany mające wpływ na usprawnienie postępowania: 
właściwość sądu; 
doręczenia; 
wysłuchanie stron; 
sygnalizacja uchybień; 
 zarzut potrącenia. 

8. Koszty sądowe – najistotniejsze zmiany. 

9. Przepisy wprowadzające i przejściowe.

Dodatkowe rabaty: 

 • Prenumeratorzy „Monitora Prawa Pracy”, „Monitora Prawniczego”, „Nieruchomości C.H.Beck” oraz „Monitora Podatkowego” - 15% rabatu* 
 • Klienci systemu Legalis - 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu* 
 • Przy zgłoszeniu 2-3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu* 
*Rabaty nie sumują się. 

Bonusy: 

 • Kodeks postępowania cywilnego


Tekst ustawy: Kodeks postępowania cywilnego, C.H.Beck 2020.
SSR Artur Żuk
Sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku orzekający od ponad 20 lat w sprawach gospodarczych. Przez wiele lat sprawujący funkcję przewodniczącego wydziału gospodarczego oraz prezesa sądu. Obecnie oddelegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości na stanowisku zastępcy dyrektora DIRS odpowiedzialny za legislację rejestrową. Wieloletni wykładowca z zakresu procedury cywilnej z przeznaczeniem dla aplikantów i profesjonalnych pełnomocników procesowych. Autor publikacji z zakresu prawa procesowego gospodarczego.     

Golden Floor Centrum
ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa

Formularz zapisu na szkolenie

REFORMA KPC w praktyce. Obowiązki profesjonalnych pełnomocników po zmianach. Warszawa Miejsce i termin: Warszawa, 9 czerwca 2020

CENA EARLY
700,00 zł z VAT
(569,11 zł bez VAT)
CENA REGULAR
800,00 zł z VAT
(650,41 zł bez VAT)
Cena obowiązuje od 20.04.2020 r.
CENA LATE
900,00 zł z VAT
(731,71 zł bez VAT)
Cena obowiązuje od 30.05.2020 r.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.