Zmiany w Prawie budowlanym 2020. Nowe zasady realizacji inwestycji budowlanych oraz legalizacji samowoli. Warszawa

Prawo budowlane 2020 – korzystniej dla inwestorów?


TERMIN:
22 kwietnia 2020
MIEJSCE:
Warszawa, ul. Sienna 39
CENA:
650,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
Nowe przepisy 2020

W dniu 3 marca 2020 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie przepisów Prawa budowlanego. Nowelizacja zakłada duże zmiany w całym procesie inwestycyjnym i ma wejść w życie już w 2020 r.

Cel szkolenia

W trakcie szkolenia dowiesz się, czy założenia uproszczenia i przyspieszenia procesu inwestycyjno-budowlanego oraz uporządkowania kompetencji organów znajdują rzeczywiste odzwierciedlenie we wprowadzanych zmianach. Istotnej zmianie ulegnie m.in. procedura projektowania inwestycji – z projektu budowlanego wyodrębniony będzie projekt techniczny. 

Na szkoleniu odpowiemy także m.in. na pytania, jak można zgodnie z nowym Prawem budowlanym zalegalizować samowolę budowlaną w uproszczonej procedurze legalizacyjnej oraz czy pozwolenie na użytkowanie będzie mogło obejmować tylko część obiektu. 

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do reprezentantów firm budowlanych oraz branży deweloperskiej, a także do architektów oraz takich działów jak: prawny, inwestycji, umów i kontraktów, nieruchomości, finansowych, nadzoru.

Jakie tematy będą omawiane podczas szkolenia? 

Zajrzyj do programu i sprawdź co dokładnie będzie omawiane podczas szkolenia. Sprawdź zakładkę "Program".

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszymi prelegentami są: 

r. pr. Konrad Młynkiewicz - dyrektor Działu Prawa Administracyjnego w kancelarii Sadkowski i Wspólnicy. Specjalista z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie procesów inwestycyjnych, w szczególności świadczy usługi doradztwa prawnego podmiotom z branży deweloperskiej obejmujące kwestie decyzji o warunkach zabudowy, o pozwoleniu na budowę oraz innych związanych z procesem budowlanym. Prowadził liczne sprawy z obszaru prawa administracyjnego oraz świadczył obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego. 

adw. Agnieszka Jędrzejewska - specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Zajmuje się także aspektami prawnymi procesu inwestycyjnego, audytami nieruchomości oraz sprawami z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Doradza klientom w kwestiach wdrożenia zasad ochrony danych osobowych, prowadziła audyty przed i po wdrożeniu RODO oraz liczne szkolenia skierowane do sektora prywatnego i publicznego z zakresu postępowania administracyjnego oraz specustawy mieszkaniowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, gdzie zajmowała się sprawami z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, lokalizacji inwestycji celu publicznego, prawa budowlanego, ochrony środowiska i gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, legalizacji pobytu cudzoziemców, gospodarki nieruchomościami oraz reformy rolnej

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci"

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

DOSKONAŁY EKSPERT

Od lat związana z branżą nieruchomości radca prawny Katarzyna Niekrasz-Gierejko, praktyk z blisko 25-letnim doświadczeniem zawodowym w dziedzinie obrotu nieruchomościami i inwestycji budowlanych.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.
Godziny szkolenia: 10:30 - 16:00 
Rejestracja zaczyna się o godz.: 10:00 


Program szkolenia: 

I.Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie budowy – co nowego?

  ○ Nowa definicja obszaru oddziaływania inwestycji – omówienie skutków zmiany dla uprawnień właścicieli nieruchomości sąsiednich,
  ○ pozwolenie czy zgłoszenie? – zmiany w zakresie konieczności uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia,
  ○ nowy projekt budowlany – projekt zagospodarowania działki, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny: 
       - czym jest projekt techniczny,
       - które części projektu budowlanego podlegały będą zatwierdzeniu przez organ architektoniczno budowlany,
       - jak nowy podział projektu budowlanego wpływa na odpowiedzialność projektantów,
  ○ odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych,
       - omówienie zmian dotyczących procedury uzyskiwania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, 
  ○ obowiązki projektanta,
  ○ odstąpienie od zatwierdzonego projektu,
      - regulacja kwestii istotnego odstępstwa od projektu budowlanego, omówienie zmian oraz ich skutków dla przyszłych inwestycji,
  ○ przeniesienie, wygaśnięcie, nieważność pozwolenia na budowę  – nowe zasady,
      - jaki wpływ na proces realizacji inwestycji mają zmiany dotyczące procedury przeniesienie pozwolenia na budowę? Czy brak konieczności uzyskania zgody dotychczasowego inwestora skutkuje bezpieczeństwem nabycia,
  ○ nieruchomości z niedokończoną inwestycją? Jakie przeszkody mogą nas jeszcze spotkać?
      - kiedy nie będzie możliwości stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie.

II.Nowa procedura legalizacyjna 

  ○ nowe obowiązki organów nadzoru budowlanego w procesie legalizacji samowoli budowlanych,
  ○ ulgi w uiszczaniu opłat legalizacyjnych,
  ○ uproszczona procedura legalizacyjna,
      - omówienie przesłanek oraz trybu wszczęcia uproszczonej procedury legalizacyjnej,
      - co będzie kontrolował organ prowadzący postępowanie legalizacyjne – a jakie elementy nie będą miały znaczenia dla legalizacji,
      - co z opłatą legalizacyjną przy uproszczonej legalizacji,
      - zestawienie różnic pomiędzy trybem „zwykłym” a uproszczoną procedurą legalizacyjna,
  ○ pozwolenie na użytkowanie –„procedura żółtej kartki”:
      - porównawcze zestawienie przepisów i praktyki wymierzenia przez organy nadzoru budowlanego kar za przystąpienie do użytkowania budynku bez zezwolenia przed zmianą oraz nowych norm,
      - omówienie nowych zasad naliczania kar za przystąpienie do użytkowania bez zezwolenia.

III.Zmiany innych ustaw 

  ○ opinie, uzgodnienia, pozwolenia, które należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę,
  ○ wydanie warunków przyłączenia mediów.


Rabaty: 


  • Prenumeratorzy „Nieruchomości C.H.Beck” - 15% rabatu*
  • Prenumeratorzy „Monitora Podatkowego”, „Monitora Prawniczego”, „Monitor Prawa Pracy” - 10% rabatu*
  • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu*
  • Przy zgłoszeniu 2–3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu*
*Rabaty nie sumują się. 


Bonusy


  •        Książka: Prawo nieruchomości oraz inne akty prawne, C.H.Beck.


adw. Agnieszka Jędrzejewska
adw. Agnieszka Jędrzejewska
Adwokat w kancelarii Sadkowski i Wspólnicy. Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Zajmuje się także aspektami prawnymi procesu inwestycyjnego, audytami nieruchomości oraz sprawami z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Doradza klientom w kwestiach wdrożenia zasad ochrony danych osobowych, prowadziła audyty przed i po wdrożeniu RODO oraz liczne szkolenia skierowane do sektora prywatnego i publicznego z zakresu postępowania administracyjnego oraz specustawy mieszkaniowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, gdzie zajmowała się sprawami z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, lokalizacji inwestycji celu publicznego, prawa budowlanego, ochrony środowiska i gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, legalizacji pobytu cudzoziemców, gospodarki nieruchomościami oraz reformy rolnej. Doświadczenie zdobyła także w administracji rządowej, gdzie zajmowała się wdrażaniem przepisów międzynarodowych i unijnych w zakresie zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich.
r. pr. Konrad Młynkiewicz
r. pr. Konrad Młynkiewicz
Dyrektor Działu Prawa Administracyjnego, kancelaria Sadkowski i Wspólnicy. Specjalista z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie procesów inwestycyjnych, w szczególności świadczy usługi doradztwa prawnego podmiotom z branży deweloperskiej obejmujące kwestie decyzji o warunkach zabudowy, o pozwoleniu na budowę oraz innych związanych z procesem budowlanym. Prowadził liczne sprawy z obszaru prawa administracyjnego oraz świadczył obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując przez wiele lat w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Jest autorem licznych publikacji prasowych z zakresu Prawa budowlanego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego. 

Golden Floor Centrum
ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa

Formularz zapisu na szkolenie

Zmiany w Prawie budowlanym 2020. Nowe zasady realizacji inwestycji budowlanych oraz legalizacji samowoli. Warszawa Miejsce i termin: Warszawa, 22 kwietnia 2020

CENA EARLY
550,00 zł z VAT
(447,15 zł bez VAT)
Cena obowiązywała do 25.03.2020 r.
CENA REGULAR
650,00 zł z VAT
(528,46 zł bez VAT)
CENA LATE
750,00 zł z VAT
(609,76 zł bez VAT)
Cena obowiązuje od 09.04.2020 r.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.