Zarządzanie najmem w praktyce - lokale mieszkalne oraz usługowe. Katowice

Kompletny proces zarządzania lokalem, od pozyskania klienta poprzez wynajęcie i obsługę umowy najmu, aż po jej zakończenie.


TERMIN:
18 czerwca 2020
MIEJSCE:
Katowice, ul. Uniwersytecka 13
CENA:
550,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
Poznaj zasady zarządzania najmem lokali mieszkalnych oraz usługowych oraz dowiedz się w jakiś sposób profesjonalnie świadczyć takie usługi na rynku.  

Proces zarządzania lokalem 

Zakup lokali na wynajem staje się jedną z najpopularniejszych form inwestycyjnych, a popyt na usługi zarządzania najmem lokali stale rośnie. Podczas szkolenia przedstawiony zostanie kompletny proces zarządzania lokalem, od pozyskania klienta poprzez wynajęcie i obsługę umowy najmu, aż po jej zakończenie. Szkolenie będzie poprowadzone w oparciu o standard zarządzania Asset® wdrażany i unowocześniany w sposób ciągły od 2012 r. 


Celem szkolenia jest: 

 • przygotowanie uczestników do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze zarządzania najmem oraz zarządzania własnym portfelem lokali, 
 • przedstawienie zakresu usług oraz sposobów kalkulacji wynagrodzenia firmy zarządzającej najmem lokali mieszkalnych i usługowych, 
 • zapoznanie uczestników z obowiązkami zarządców lokali oraz wymogami formalnymi jakie musi spełnić firma zarządzająca najmem, 
 • przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu inwestowania w nieruchomości mieszkalne i lokale użytkowe przeznaczone na wynajem.,
 • zaznajomienie uczestników z formą i zawartością umowy o zarządzanie lokalem, 
 • przedstawienie zasad rozliczania najmu lokali oraz ich utrzymania technicznego, 
 • omówienie modeli najmu oraz strategii działania dla poszczególnych modeli, 
 • przedstawienie zasad opodatkowania najmu lokali mieszkalnych i usługowych oraz usług zarządzania nieruchomościami, 
 • zapoznanie uczestników szkolenia z kryteriami wyboru nieruchomości do kupna w celach inwestycyjnych. 

Podczas szkolenia zostaną omówione: 

 • kryteria wyboru nieruchomości do zakupu w celach inwestycyjnych; 
 • podstawy prawne funkcjonowania firm zarządzających najmem lokali mieszkalnych i usługowych; 
 • zakres usług oraz sposoby kalkulacji wynagrodzenia firmy zarządzającej; 
 • obowiązki zarządcy lokali mieszkalnych; 
 • wymogi formalne musi spełnić firma zarządzająca najmem; jak wygląda i co zawiera umowa o zarządzanie najmem (odpowiedzialność, pełnomocnictwa); 
 • w jaki sposób prawidłowo rozliczać najem lokalu mieszkalnego (czynsz oraz media); 
 • na czym polega utrzymanie techniczne lokali i w jaki sposób egzekwować od najemców utrzymanie go w należytym stanie; 
 • jakie zapisy powinna zawierać umowa najmu, aby chroniła interesy właściciela lokalu; 
 • elementy składowe umowy najmu (terminy, zabezpieczenia, obowiązki stron, forma najmu); 
 • formy opodatkowania przychodów z najmu lokali; 
 • zasady opodatkowania i zwolnień podatkowych usług zarządzania najmem lokali; 
 • modele najmu (krótkoterminowy, długoterminowy, dobowy, mini akademiki) oraz jakie strategie działania przyjąć w poszczególnych przypadkach; 
 • prowadzenie skutecznego marketingu nieruchomości (zasady tworzenia treści ofert, zdjęć, kanały komunikacji);
 • ocena efektywności ekonomicznej inwestycji z uwzględnieniem nakładów remontowych i obciążeń kredytowych i podatkowych;

 • ocena stanu technicznego nieruchomości z wykorzystaniem dokumentacji technicznej budynku oraz metod stosowanych m.in. przez rzeczoznawców majątkowych;

 • tajniki weryfikacji formalnej i finansowej najemców,

 • praktyczne informacje z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze zarządzania najem.


Dzięki naszemu szkoleniu poznasz tajniki zarządzania najmem lokali od podstaw! 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy praktykami i znamy Twoje oczekiwania. Dlatego też naszym prelegentem jest licencjonowany zarządca nieruchomości posiadający ponad 7 letnie doświadczenie w zarządzaniu i doradztwie w sektorze zarządzania najmem lokali Maciej Kamiński: 

 • licencjonowany zarządca i wieloletni publicysta z zakresu praktyki zarządzania nieruchomościami m.in. na łamach miesięcznika Nieruchomości C.H. Beck, od 2012 r. 
 • twórca i zarządzający spółką Asset Nieruchomości, świadczącą usługi w zakresie nieruchomości komercyjnych, zarządzania najmem we Wrocławiu, w październiku 2016 roku 
 • jeden z prelegentów podczas XVI Kongresu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, 
 • doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 
 • trener z ponad 8 letnim doświadczeniem.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Sprawdź co zyskujesz: 

 • podczas 6-godzinnego szkolenia przedstawiony zostanie szeroki wachlarz zagadnień związanych z zarządzaniem najmem lokali mieszkalnych i usługowych, 
 • dowiesz się jak wygląda proces inwestowania w lokale i zarządzanie najmem lokali z uwzględnieniem obowiązujących wymogów formalno-prawnych, poznasz praktyczne metody i narzędzia oceny efektywności ekonomicznej inwestycji, ekonomiki nieruchomości oraz oceny stanu technicznego nieruchomości, uzyskasz wskazówki dotyczące przygotowania niezbędnych dokumentów i procedur do zarządzania najmem, otrzymasz kompendium wiedzy pozwalającej skutecznie przygotować firmę do zarządzania najmem.
 • otrzymasz materiały szkoleniowe, na podstawie których będziesz w stanie samodzielnie prowadzić działalność w zakresie zarządzania lokalami. 


Adresaci szkolenia: 

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych problematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób zawodowo zajmujących się sektorem nieruchomości, zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem oraz wszystkich, którzy chcieliby rozpocząć karierę zawodową w obszarze zarządzania najmem. 

Partnerzy:

Polska Federacja Rynku Nieruchomości

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

DOSKONAŁY EKSPERT

Maciej Kamiński – zarządca nieruchomości, od 2012 roku twórca i zarządzający spółką Asset Nieruchomości sp. z o.o. świadczącą usługi w zakresie nieruchomości komercyjnych (zarządzanie i doradztwo) oraz zarządzaniu najmem.
Godziny szkolenia: 10:00 - 16:00
Rejestracja zaczyna się o godz.: 9:30


Program:

1. Wprowadzenie i podstawy prawne najmu lokali 
  - podstawy prawne najmu 
  - obsługa najmu – zarządzanie czy pośrednictwo?
  - kryteria wyboru lokalu pod wynajem
  - ocena efektywności ekonomicznej inwestycji 
  - obowiązki związane z profesjonalną obsługą najmu 

2. Umowa o zarządzanie najmem lokali 
  - forma i treść umowy o zarządzanie 
  - istotne elementy umowy 
  - terminy, zakres umowy i wyłączenia odpowiedzialności
  - obowiązki stron i dodatkowe postanowienia
  - załączniki do umowy
  - klauzule niedozwolone 

3. Umowa najmu lokalu 
  - forma i treść umowy najmu 
  - istotne elementy umowy 
  - terminy, zabezpieczenia i obowiązki stron 
  - odpowiedzialność stron za uszkodzenia i awarie
  - zabezpieczenia (kaucja, poręczenie, gwarancja bankowa, weksel, oświadczenie o poddaniu się egzekucji)
  - załączniki do umowy 
  - tryby najmu: cywilnoprawny, okazjonalny, instytucjonalny
  - obowiązek meldunkowy a najem lokalu 
  - klauzule niedozwolone

4. Weryfikacja najemców
  - wywiad i wstępna weryfikacja 
  - weryfikacja zatrudnienia i dochodów 
  - jakich informacji i dokumentów można wymagać od najemców?

5. Rozliczenie najmu lokalu 
  - wstępna ocena sytuacji finansowej lokalu
  - rozliczenia mediów (składniki opłat za media, rozliczenia podzielników ciepła i kominowe dopłaty)
  - rozliczanie kaucji 
  - fundusz remontowy a najem lokalu 
  - rozliczenie nakładów na adaptację lokalu użytkowego
  - podatki a najem lokali (VAT, podatek dochodowy)

6. Utrzymanie techniczne i ocena stanu technicznego 
  - źródła informacji o stanie technicznym nieruchomości (Książka Obiektu Budowlanego, przeglądy okresowe budynku)
  - weryfikacja stanu technicznego lokalu przed rozpoczęciem zarządzania
  - zużycie techniczne a zużycie użytkowe 
  - rynek wtórny: luka remontowa i ocena stanu technicznego budynku 

7. Skuteczny marketing i przygotowanie oferty najmu lokalu 
  - plan promocji nieruchomości 
  - grupy docelowe i kanały komunikacji 
  - przygotowanie oferty – sesje zdjęciowe i treść ogłoszenia 

8. Modele najmu lokali
  - najem krótko, średnio i długoterminowy 
  - najem dobowy/hotelowy
  - podnajem

Dodatkowe rabaty:


 • Prenumeratorzy „Nieruchomości C.H.Beck" - 15% rabatu*
 • Prenumeratorzy „Monitora Prawa Pracy”, „Monitora Prawniczego” oraz „Monitora Podatkowego” - 10% rabatu*
 • klienci systemu Legalis - 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 2-3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu*

*Rabaty nie sumują się. 

Bonusy:


 •    Tekst ustawy: Ustawa o gospodarce nieruchomościami, seria Twoje Prawo, C.H.Beck
 •  Zarządzanie najmem lokali w praktyce, Maciej Kamiński, C.H.Beck 2019 

Maciej Kamiński
Maciej Kamiński
Zarządca nieruchomości, od 2012 roku twórca i zarządzający spółką Asset Nieruchomości sp. z o.o. świadczącą usługi w zakresie nieruchomości komercyjnych (zarządzanie i doradztwo) oraz zarządzaniu najmem. Autor licznych publikacji z zakresu praktycznych i prawnych aspektów zarządzania nieruchomościami, m.in.: Seria „Wpływ technologii wykonania budynku na koszty utrzymania nieruchomości (Nieruchomości C.H.Beck 10/2014 – 4/2015), Marketing nieruchomości w Internecie (Nieruchomości C.H.Beck 6/2015), Skrócenie okresu podaży lokalu komercyjnego (Nieruchomości C.H.Beck 4/2015), Budowanie dobrych relacji z najemcą (Nieruchomości C.H.Beck 9/2014), seria „Elementy zarządzania projektami w branży nieruchomości” (Nieruchomości C.H.Beck 11/2015 – 1/2016), Współpraca pośrednika z doradcą kredytowym (Nieruchomości C.H.Beck 5/2016). W październiku 2016 roku jeden z prelegentów podczas XVI Kongresu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, trener z ponad 7-letnim doświadczeniem. Wykładowca akademicki,doktorant na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Courtyard by Marriott Katowice City Center
ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice

Formularz zapisu na szkolenie

Zarządzanie najmem w praktyce - lokale mieszkalne oraz usługowe. Katowice Miejsce i termin: Katowice, 18 czerwca 2020

CENA EARLY
550,00 zł z VAT
(447,15 zł bez VAT)
CENA REGULAR
650,00 zł z VAT
(528,46 zł bez VAT)
Cena obowiązuje od 27.04.2020 r.
CENA LATE
750,00 zł z VAT
(609,76 zł bez VAT)
Cena obowiązuje od 04.06.2020 r.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.