REFORMA KPC w praktyce. Szczegółowe omówienie zmian procedury cywilnej - 2 dni szkolenia. Warszawa

W dniu 4.7.2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.


TERMIN:
20-21 maja 2020
MIEJSCE:
Warszawa, ul. Chmielna 85/87
CENA:
1 400,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
Ustawa z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 6.8.2019 r. poz. 1469) wprowadziła gruntowne zmiany postępowania cywilnego, mające olbrzymie znaczenie dla praktyki sądowej. 

Ze względu na bardzo dużą ilość zmian dokonywanych tą ustawą (niemal 300), nowelizacja z 4.7.2019 r. jest najobszerniejszą zmianą procedury cywilnej od 2012 r., dlatego proponujemy uczestnikom szkolenie w formule dwudniowej, pozwalającej na dokładne wgłębienie się w zmiany proceduralne. 

Dwudniowe szkolenie odnosi się do wybranych, najistotniejszych zmian KPC, które zostały wprowadzone w procedurze cywilnej. Szczegółowo zostaną omówione m.in. nowe przepisy dotyczące postępowania w sprawach gospodarczych wraz z szeregiem odmienności tego typu postępowania (np. wykluczenie zmian podmiotowych i przedmiotowych, skrócenie niektórych terminów, obowiązek powołania wszystkich dowodów w pierwszym piśmie procesowym i inne). W trakcie szkolenia dokonane zostanie podsumowanie i „uporządkowanie” rozwiązań intertemporalnych dotyczących kwestii procesowych. Szczegółowej analizie poddane zostaną m.in. nowe przepisy dotyczące nadużycia procesowego, regulacje dotyczące zasad doręczeń korespondencji sądowej, zmiany postępowaniu dowodowym, uproszczonym, upominawczym i nakazowym

Ponadto zostaną omówione zarówno zmiany kluczowych regulacji procesowych (zmiany w postępowaniu nakazowym, upominawczym, EPU, nowelizacja przepisów o postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym, zmiany dotyczące kosztów postępowania), jak i nowe rozwiązania (wprowadzenie odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych, nadużycie procesowe, nowe regulacje dotyczące zasad doręczania korespondencji sądowej, przygotowanie rozprawy – posiedzenie przygotowawcze). 

Program szkolenia odnosi się również do zmian procedury dotyczących czynności procesowych profesjonalnych pełnomocników oraz zmian dotyczących postępowania dowodowego, a także licznych zmian w przepisach dotyczących kosztów sądowych. Szczegółowo omówione będą przepisy intertemporalne

Cel szkolenia:

Szkolenie dotyczy najważniejszych zagadnień procesowych objętych nowelizacją ustawy procesowej. W ramach szkolenia zostaną omówione nie tylko zmiany kluczowych regulacji procesowych (zmiany dotyczące pism procesowych, postępowania dowodowego i wyroków), ale i nowe rozwiązania (nadużycie uprawnień procesowych, posiedzenia przygotowawcze i plan rozprawy, nowe postępowanie w sprawach gospodarczych z szeregiem odrębności). Dzięki formule dwudniowej uczestnicy będą mieli szansę dokładnie przeanalizować i przedyskutować z prelegentem oraz między sobą najważniejsze dla nich kwestie z zakresu reformy KPC. 

Na dwudniowym, szczegółowym szkoleniu szeroko zostaną omówione kwestie: 

 • obowiązków profesjonalnych pełnomocników, 
 • przygotowania rozprawy, w tym posiedzenia przygotowawczego, 
 • zmian w elektronicznym postępowaniu upominawczym EPU, 
 • przepisów intertemporalnych. 

Ponadto prelegent szczegółowo omówi znowelizowane: 

 • postępowanie gospodarcze, 
 • nadużycie prawa procesowego, 
 • skutki tego nadużycia i sankcje procesowych, 
 • regulacje dotyczące zasad doręczeń korespondencji sądowej, 
 • zmiany w postępowaniu dowodowym, 
 • zmiany w postępowaniu uproszczonym, upominawczym i nakazowym, 
 • postępowanie zabezpieczające i klauzulowe. 

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie adresowane jest do prawników praktyków, zwłaszcza adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów, ale także do sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów. A także dla wszystkich osób, które wykorzystują przepisy KPC w codziennej pracy. 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest ceniony specjalista: 

SSR dr Łukasz Zamojski - sędzia, autor wielu publikacji dotyczących prawa spółek, w tym kilku publikacji dotyczących spółek zakładanych drogą elektroniczną, autor komentarza do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz monografii „Rejestracja spółek. Zagadnienia materialne i procesowe”. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów adwokackich, radcowskich i notarialnych, w 2013 r. w ramach delegacji do Sądu Najwyższego pełnił funkcję Asystenta Sędziego SN. 

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia 

Szczegółowa agenda dwóch dni szkolenia szkolenia znajduje się zakładce "Harmonogram".

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

DOSKONAŁY EKSPERT

SSR dr Łukasz Zamojski - sędzia, autor wielu publikacji dotyczących prawa spółek, w tym kilku publikacji dotyczących spółek zakładanych drogą elektroniczną, autor komentarza do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz monografii „Rejestracja spółek. Zagadnienia materialne i procesowe”. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów adwokackich, radcowskich i notarialnych, w 2013 r. w ramach delegacji do Sądu Najwyższego pełnił funkcję Asystenta Sędziego SN.
Godziny szkolenia: 10:00 - 16:00
Rejestracja zaczyna się o godz.: 9:30

Program:

Dzień I
1. Przepisy intertemporalne. 
2. Nadużycie prawa procesowego skutki i sankcję procesowe. 
3. Zmiany w zakresie właściwości sądu. 
4. Zmiany co do treści pism procesowych profesjonalnych pełnomocników. 
5. Zmiany w zakresie doręczeń. 
6. Procesowy zarzut potrącenia. 

Dzień II
1. Zmiany w postępowaniu dowodowym. 
2. Zmiany w zakresie sporządzania uzasadnień orzeczeń sądu. 
3. Zmiany w postępowaniu apelacyjnym. zażaleniowym oraz w przedmiocie skargi na orzeczenie referendarza sądowego. 
4. Postępowanie gospodarcze. 
5. Zmiany w postępowaniu uproszczonym. 
6. Zmiany w postępowaniu upominawczym i nakazowym. 
7. Zmiany w postępowaniu uproszczonym w I i II instancji. 
8. Zmiany w elektronicznym postępowaniu upominawczym. 
9. Zmiany w postępowaniu zabezpieczającym i klauzulowym. 


Podział na przerwy kawowe i zajęcia: 
10:00 – 11:30 I część szkolenia 
11:30 – 11:40 Przerwa kawowa 
11:40 – 13:20 II część szkolenia 
13:20 – 14:00 Przerwa na lunch 
14:00 – 16:00 III część szkolenia

Dodatkowe rabaty: 

 • Prenumeratorzy „Monitora Prawa Pracy”, „Monitora Prawniczego”, „Nieruchomości C.H.Beck” oraz „Monitora Podatkowego” - 15% rabatu* 
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu* 
 • Przy zgłoszeniu 2–3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu* 
 • Klienci Legalisa - 15% rabatu*

*Rabaty nie sumują się. 

Bonusy

 Kodeks postępowania cywilnego, seria Twoje Prawo, C.H.Beck 2020

SSR dr Łukasz Zamojski
Sędzia, autor wielu publikacji dotyczących prawa spółek, w tym kilku publikacji dotyczących spółek zakładanych drogą elektroniczną, autor komentarza do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz monografii „Rejestracja spółek. Zagadnienia materialne i procesowe”. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów adwokackich, radcowskich i notarialnych, w 2013 r. w ramach delegacji do Sądu Najwyższego pełnił funkcję Asystenta Sędziego SN.

Golden Floor Warta (Warta Tower)
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa

Formularz zapisu na szkolenie

REFORMA KPC w praktyce. Szczegółowe omówienie zmian procedury cywilnej - 2 dni szkolenia. Warszawa Miejsce i termin: Warszawa, 20-21 maja 2020

CENA EARLY
1 200,00 zł z VAT
(975,61 zł bez VAT)
Cena obowiązywała do 05.04.2020 r.
CENA REGULAR
1 400,00 zł z VAT
(1 138,21 zł bez VAT)
CENA LATE
1 600,00 zł z VAT
(1 300,81 zł bez VAT)
Cena obowiązuje od 07.05.2020 r.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.