REFORMA KPC: Postępowanie cywilne w sprawach własności intelektualnej - nowe uregulowania prawne. Warszawa

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, wprowadzająca istotne zmiany, dotyczące postępowania sądowego w sprawach własności intelektualnej, wprowadzając m.in. sądy wyspecjalizowane w sprawach z zakresu własności intelektualnej.


TERMIN:
27 maja 2020
MIEJSCE:
Warszawa, ul. Chłodna 51
CENA:
600,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w zakresie prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej. W regulacjach Kodeksu postępowania cywilnego znajdzie się osobny dział pt.: „Postępowanie w sprawach własności intelektualnej”. Nowelizacja ma przede wszystkim na celu utworzenie wyspecjalizowanych sądów zajmujących się ochroną własności intelektualnej oraz powiązanych z nimi spraw dotyczących nieuczciwej konkurencji. 

Nowelizacja (poprzez zmianę w ustawie z 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych) wprowadza również zwiększenie obszaru działania rzeczników patentowych, jako profesjonalnych pełnomocników w postępowaniach cywilnych we wszystkich sprawach własności intelektualnej. Szkolenie przybliży uczestnikom nowe regulacje w zakresie postępowania w sprawach własności intelektualnej. Podczas szkolenia zostanie omówiony praktyczny wymiar wprowadzonych zmian

Szkolenie poprowadzą prawnicy z Kancelarii SMM Legal, która jest jedną z największych w Polsce kancelarii prawnych z biurami w Warszawie i Poznaniu. Zespół tworzy 90 doświadczonych prawników. Kancelaria wspiera ponad 200 firm, w tym 30 spółek giełdowych. Wartość obsługiwanych przez Kancelarię transakcji i sporów wynosi ponad 10 miliardów złotych. Kancelaria łączy wiedzę akademicką z praktycznym doświadczeniem biznesowym. W 2019 roku Kancelaria zajęła 11. miejsce w prestiżowym rankingu kancelarii prawnych „Rzeczpospolitej”. Co roku prawnicy Kancelarii obecni w międzynarodowym rankingu „The Legal 500” oraz biorą udział w europejskich konferencjach prawnych.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • jak rozumieć definicję sprawy własności intelektualnej; 
 • jakie sądy są właściwe do rozpoznawania spraw własności intelektualnej; 
 • kto może być pełnomocnikiem w sprawach własności intelektualnej; 
 • jak będzie przebiegała procedura zabezpieczenia środka dowodowego; 
 • jak prawidłowo skonstruować wniosek o wyjawienie lub wydanie środka dowodowego, będącego w posiadaniu pozwanego; 
 • jak wygląda procedura wezwania naruszającego do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług; 
 • czy i kiedy pozwany będzie mógł dochodzić odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej udzieleniem w/w informacji; 
 • czym charakteryzują się i jaki mają wymiar praktyczny tzw. powództwa szczególne, czyli: powództwo wzajemne w sprawach o naruszenie prawa do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego; powództwo o ustalenie, że podjęte lub zamierzone przez powoda czynności nie stanowią naruszenia patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji.
Do kogo kierujemy szkolenie:

Szkolenie przeznaczone jest dla prawników, jak i dla osób, które nie będąc prawnikami interesują się zagadnieniami związanymi z ochroną własności intelektualnej lub stykają się z takimi problemami w pracy i chcą poszerzyć swoja wiedzę w tym zakresie. 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszymi prelegentami są cenieni specjaliści:

dr hab. LL.M. prof. UAM Rafał Sikorski  - Adwokat, Senior Partner w SMM Legal

Magdalena Michalska - Niewiadomska -  Radca prawny, Senior Associate w SMM Legal  

Patrycja Starczewska - Radca Prawny, Senior Associate w SMM Legal

Piotr Ruchała - Adwokat, Senior Associate w SMM Legal 

Więcej o prowadzących w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia:

Szczegółowa agenda szkolenia znajduje się zakładce "Harmonogram".

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

DOSKONALI EKSPERCI

Prawnicy z Kancelarii SMM Legal
Godziny szkolenia: 10:00-16:00 
Rejestracja zaczyna się o godz.: 9:30 

Program:

I. Zagadnienia ogólne:
 wprowadzenie do zagadnień dotyczących funkcjonowania sądów ds. własności intelektualnej,
• definicja sprawy własności intelektualnej,
• właściwość sądu,
• zastępstwo procesowe,
• opłaty sądowe.

11:30 – 11:45 Przerwa na kawę

II. Postępowanie dowodowe:
zabezpieczenie środka dowodowego,
żądanie wyjawienia lub wydania środka dowodowego,
wezwanie do udzielenia informacji,
podmioty zobowiązane do udzielenia informacji oraz przedmiot informacji,
roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem obowiązku udzielenia informacji.

13:15 – 13:45 Przerwa na lunch

III. Postępowania szczególne i zabezpieczenie roszczeń:
powództwo wzajemne w sprawach o naruszenie prawa do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego,
unieważnienie prawa do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego w postępowaniu cywilnym,
powództwo o ustalenie, że podjęte lub zamierzone przez powoda czynności nie stanowią naruszenia patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji,
zabezpieczenie roszczeń pieniężnych z zakresu prawa własności intelektualnej,
zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych z zakresu prawa własności intelektualnej.

Dodatkowe rabaty: 

 • Prenumeratorzy „Monitora Prawa Pracy”, „Monitora Prawniczego”, „Nieruchomości C.H.Beck” oraz „Monitora Podatkowego” - 15% rabatu* 
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu* 
 • Przy zgłoszeniu 2–3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu* 
 • Klienci Legalisa - 15% rabatu*

*Rabaty nie sumują się. 

Bonusy

 Kodeks postępowania cywilnego, seria Twoje Prawo, C.H.Beck 2020
r. pr. Magdalena Michalska-Niewiadomska
r. pr. Magdalena Michalska-Niewiadomska
Senior Associate w SMM Legal. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej, w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych. Przygotowuje i negocjuje umowy z zakresu IT&IP, w szczególności umowy wdrożeniowe (w tym w metodologii Waterfall czy Agile), umowy licencyjne na oprogramowanie, umowy serwisowe, umowy o depozyt kodów źródłowych. Prowadzi bieżącą obsługę klientów w zakresie ochrony danych osobowych. Posiada doświadczenie w sporach dotyczących naruszenia znaków towarowych poprzez rejestrację i używanie domen internetowych przed wyspecjalizowanymi sądami polubownymi ds. domen internetowych, w tym przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie oraz przed Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO Arbitration and Mediation Center).
adw. Piotr Ruchała
adw. Piotr Ruchała
Senior Associate w SMM Legal. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie nieuczciwej konkurencji oraz prawie zobowiązań. Doradza klientom w sporach o naruszenie praw własności intelektualnej, o czyny nieuczciwej konkurencji i o nienależyte wykonanie zobowiązań umownych, a także przy zawieraniu umów handlowych, w szczególności z zakresu technologii informatycznych. Reprezentował klientów w sporach przed sądami powszechnymi oraz w postępowaniu spornym przed Urzędem Patentowym RP. Doktorant w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przygotowuje pracę doktorską z zakresu prawa autorskiego. Prowadzi zajęcia ze studentami z zakresu podstaw prawa własności intelektualnej oraz polskiego i europejskiego prawa cywilnego. Autor publikacji z zakresu prawa autorskiego i prawa zobowiązań. Przedstawiał na konferencjach naukowych referaty dotyczące prawa własności intelektualnej i prawnej problematyki obrotu dobrami kultury.
dr hab. LL.M. Rafał Sikorski
dr hab. LL.M. Rafał Sikorski
Adwokat, Senior Partner w SMM Legal. Rafał Sikorski jest profesorem na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Zajmuje się prawem własności intelektualnej oraz prawem konkurencji. Koncentruje się na problematyce prawa patentowego, standaryzacji, roszczeń uprawnionych w związku z naruszenia praw własności intelektualnej, a także styku prawa własności intelektualnej z prawem konkurencji. Wykonuje także zawód adwokata i jest partnerem w kancelarii SMM Legal.
r. pr. Patrycja Starczewska
r. pr. Patrycja Starczewska
Associate w SMM Legal. Absolwentka prawa Wydziału Prawa i Administracji oraz filologii włoskiej Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Słuchacz Podyplomowych Studiów Zamówień Publicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W SMM Legal kieruje departamentem prawa procesowego. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i procesowym. Reprezentuje Klientów w sporach sądowych, w szczególności w sprawach związanych z służebnością przesyłu. Posiada doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych, sporządzania badań due diligence, realizacji projektów energetycznych.

Golden Floor Tower (Warsaw Trade Tower)
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Formularz zapisu na szkolenie

REFORMA KPC: Postępowanie cywilne w sprawach własności intelektualnej - nowe uregulowania prawne. Warszawa Miejsce i termin: Warszawa, 27 maja 2020

CENA EARLY
600,00 zł z VAT
(487,80 zł bez VAT)
CENA REGULAR
700,00 zł z VAT
(569,11 zł bez VAT)
Cena obowiązuje od 16.04.2020 r.
CENA LATE
800,00 zł z VAT
(650,41 zł bez VAT)
Cena obowiązuje od 16.05.2020 r.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.