Szkolenie online

Najem w czasach epidemii koronawirusa. Aktualne uwarunkowania rynku najmu a COVID-19

W jaki sposób inwestować oraz świadczyć usługi na rynku najmu lokali w sytuacji kryzysowej


TERMIN:
6 lipca 2020 10:00-14:00
CENA:
299,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
Termin szkolenia: 6 lipca 2020 r.    -   Godzina: 10:00-14:00   -    Prelegent: Maciej Kamiński
Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online

Dostęp do prezentacji prelegenta po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Prawo nieruchomości wersja Premium
Dzięki udziałowi w naszym szkoleniu poznasz aktualne uwarunkowania prawne związane z trwającą pandemią COVID-19 oraz dowiesz się w jaki sposób inwestować oraz świadczyć usługi na rynku najmu lokali w sytuacji kryzysowej. 

Szkolenie ukierunkowane jest przede wszystkim na przedstawienie teoretycznych i praktycznych aspektów działalności zawodowej oraz inwestycyjnej na rynku najmu i podnajmu w warunkach ograniczeń i nadciągającego kryzysu gospodarczego. Podczas zajęć przedstawiony zostanie przegląd aktualnych uwarunkowań prawnych wpływających bezpośrednio i pośrednio na funkcjonowanie rynku nieruchomości. Szkolenie online poprowadzone zostanie przez praktyka z 10 letnim doświadczeniem w branży nieruchomości, w tym 8 letnim doświadczeniem w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi i zarządzania najmem, który podzieli się własnymi doświadczeniami w przedmiocie zarządzania portfelem nieruchomości pod wynajem w aktualnych warunkach, prowadzenia negocjacji z najemcami znajdującymi się w trudnej sytuacji finansowej, zabezpieczenia wykonania zawartych umów najmu, uwarunkowania działalności opartej na podnajmie, możliwości wypowiedzenia umowy najmu na gruncie zapisów umownych oraz Kodeksu cywilnego. Szkolenie obejmuje najbardziej aktualną problematykę związaną z prowadzeniem działalności w sektorze najmu/podnajmu w dobie kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19. 

Cel szkolenia

 • Przedstawienie aktualnego stanu prawnego i najbardziej aktualnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku najmy lokali w dobie epidemii koronawirusa  (uwarunkowania prawne COVID-19 wpływające na rynek nieruchomości i funkcjonowanie najmu, realizacja zawartych umów najmu, wypowiedzenie umów najmu na gruncie prawa cywilnego i zapisów umownych, podnajem a zawieszenie świadczenia usług hotelarskich). 
 • Przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania inwestycji opartych na najmie i podnajmie w warunkach kryzysu.
 • Przekazanie wiedzy z zakresu zabezpieczenia wykonania zawartych umów najmu.
 • Omówienie uwarunkowań funkcjonowania inwestycji opartych o podnajem w kontekście zakazu świadczenia usług hotelarskich.
 • Zapoznanie uczestników z trudnymi sytuacjami z najemcami – negocjowanie umorzenia lub odroczenia czynszu najmu.
 • Omówienie możliwości wcześniejszego wypowiedzenia zawartej umowy najmu na gruncie prawa cywilnego oraz zapisów umownych.
 • Przedstawienie organizacji pracy firmy zarządzającej najmem z uwzględnieniem ograniczeń spowodowanych pandemią.

Podczas szkolenia omówimy:

 • Aktualny stan prawny oraz jego wpływ na funkcjonowanie rynku nieruchomości.
 • Praktyczne informacje dotyczące działalności w sektorze najmu w dobie epidemii koronawirusa.
 • W jaki sposób zabezpieczyć wykonanie zawartych umów najmu.
 • Możliwości wypowiedzenia umów najmu na gruncie prawa cywilnego i zapisów umownych.
 • Uwarunkowania podnajmu oraz wpływ czasowego wstrzymania możliwości świadczenia usług hotelarskich.
 • W jaki sposób negocjować z najemcą obniżenie lub odroczenie czynszu – studium przypadku.
 •  Jakie działania podejmować w celu zapewnienia ciągłości najmu portfela nieruchomości.
 • W jaki sposób zorganizować codzienną pracę firmy zarządzającej najmem? 
 • Wnioski na przyszłość – jak będzie wyglądać rynek najmu w realiach pokryzysowych? 

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób zawodowo zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem oraz wszystkich, którzy chcieliby rozpocząć karierę zawodową w obszarze zarządzania najmem lub stoją przed wyzwaniem przeprowadzenia własnej inwestycji w najem/podnajem przez czas kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego też naszym prelegentem jest licencjonowany zarządca nieruchomości posiadający ponad 8 letnie doświadczenie w zarządzaniu 

i doradztwie w sektorze zarządzania najmem lokali Maciej Kamiński:

licencjonowany zarządca i wieloletni publicysta z zakresu praktyki zarządzania nieruchomościami m.in. na łamach miesięcznika Nieruchomości C.H. Beck. Od 2012 roku twórca i zarządzający spółką Asset Nieruchomości świadczącej usługi w zakresie nieruchomości komercyjnych zarządzaniu najmem we Wrocławiu, w październiku 2016 roku jeden z prelegentów podczas XVI Kongresu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, trener z ponad 10 letnim doświadczeniem. 

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkoleń znajduje się zakładce "Program".

Godziny szkolenia online: 10:00-14:00
Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.


Program:

1. Uwarunkowania prawne związane z COVID-19

    - Specustawa COVID-19 
    - Rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stanu epidemicznego oraz stanu epidemii
    - wybrane elementy „tarczy antykryzysowej” 
    - chronologia zmian przepisów prawnych 

2. Realizacja zawartych umów najmu 

    - Zabezpieczenie wykonania zawartych umów najmu 
    - Zapewnienie ciągłości najmu w portfelu nieruchomości 
    - Negocjacje z najemcą: umorzenie i odroczenie czynszu (studium przypadku; zapisy umowne, ugody) 

3. Wypowiedzenie umowy najmu 

    - Wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego na gruncie specustawy COVID – 19, prawa cywilnego i zapisów umownych
    - Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego na gruncie prawa cywilnego, Ustawy o ochronie praw lokatorów oraz zapisów umownych

4. Podnajem w czasie kryzysu

    - Podnajem a zakaz świadczenia usług hotelarskich 
    - Założenia modelu biznesowego a przerwa w osiąganiu dochodów 
    - Konsekwencje prawne i finansowe wcześniejszego wyjścia z inwestycji 
    - Ogłoszenie upadłości – czy rozwiązuje problemy? 

5. Organizacja pracy firmy zarządzającej najmem

    - Zasady bezpieczeństwa podczas spotkań z klientami 
    - Prezentacja nieruchomości 
    - Realizacja zgłoszeń usterek i awarii 

6. Rynek nieruchomości po kryzysie – wnioski na przyszłość 

Szkolenie online podzielone zostanie na cztery części obejmujące: wykład z możliwością zadawania pytań oraz przerwę

10:00-11:00 – I część (wykład, zadawanie pytań, 5-minutowa przerwa)
11:00-12:00 – II część (wykład, zadawanie pytań, 15-minutowa przerwa)
12:15-13:00 – III część (wykład, zadawanie pytań, 5-minutowa przerwa)
13:00-14:00 – IV część (wykład, zadawanie pytań, podsumowanie)Maciej Kamiński
Maciej Kamiński
Zarządca nieruchomości, od 2012 roku twórca i zarządzający spółką Asset Nieruchomości sp. z o.o. świadczącą usługi w zakresie nieruchomości komercyjnych (zarządzanie i doradztwo) oraz zarządzaniu najmem. Autor licznych publikacji z zakresu praktycznych i prawnych aspektów zarządzania nieruchomościami, m.in.: Seria „Wpływ technologii wykonania budynku na koszty utrzymania nieruchomości (Nieruchomości C.H.Beck 10/2014 – 4/2015), Marketing nieruchomości w Internecie (Nieruchomości C.H.Beck 6/2015), Skrócenie okresu podaży lokalu komercyjnego (Nieruchomości C.H.Beck 4/2015), Budowanie dobrych relacji z najemcą (Nieruchomości C.H.Beck 9/2014), seria „Elementy zarządzania projektami w branży nieruchomości” (Nieruchomości C.H.Beck 11/2015 – 1/2016), Współpraca pośrednika z doradcą kredytowym (Nieruchomości C.H.Beck 5/2016). W październiku 2016 roku jeden z prelegentów podczas XVI Kongresu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, trener z ponad 7-letnim doświadczeniem. Wykładowca akademicki,doktorant na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Godziny szkolenia online: 10:00-14:00.

Zapisy trwają do 5 lipca 2020 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Szkolenie online podzielone zostanie na cztery części obejmujące: wykład z możliwością zadawania pytań oraz przerwę

10:00-11:00 – I część (wykład, zadawanie pytań, 5-minutowa przerwa)
11:00-12:00 – II część (wykład, zadawanie pytań, 15-minutowa przerwa)
12:15-13:00 – III część (wykład, zadawanie pytań, 5-minutowa przerwa)
13:00-14:00 – IV część (wykład, zadawanie pytań, podsumowanie)

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Najem w czasach epidemii koronawirusa. Aktualne uwarunkowania rynku najmu a COVID-19 Miejsce i termin: Szkolenie online, 6 lipca 2020 10:00-14:00
Cena: 299,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w regulaminie.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.