Szkolenie online

Zamówienia publiczne w dobie COVID19 z uwzględnieniem zmiany umów zawartych przed wystąpieniem pandemii

Reorganizacja pracy instytucji zamawiających. Trudności związane z realizacją umów o zamówienie publiczne


TERMIN:
23 czerwca 2020 14:00-16:00
CENA:
179,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
Termin szkolenia: 23 czerwca 2020 r.   -   Godzina: 14:00-16:00   -   Prelegent: adw. Julia Jarnicka
Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online

Dostęp do prezentacji prelegenta po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Zamówienia publiczne
Wystąpienie pandemii COVID-19 wywarło ogromny wpływ na funkcjonowanie ryku zamówień publicznych. Nastąpiła reorganizacja pracy wielu instytucji zamawiających, Krajowa Izba Odwoławcza wstrzymała orzekanie, a przede wszystkich wykonawcy doświadczają wielu trudności związanych z realizacją umów o zamówienie publiczne. Jednocześnie regulacje ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych podlegają nieustannym zmianom, co utrudnia ich stosowanie w praktyce.

Przedmiot szkolenia

Podczas szkolenia w zwięzłej formie zostaną przedstawione regulacje specustawy znajdujące zastosowanie w sprawach związanych z zamówieniami publicznymi, najnowsze interpretacje przepisów oraz praktyczne aspekty dotyczące zmiany umów. Przedstawione zostaną sytuacje, w których możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia stosowania ustawy PZP. Zamawiający dowiedzą się jaki jest dopuszczalny zakres zmian umowy o zamówienie publiczne, jak prowadzić procedurę zmiany, jakich dowodów oczekiwać od wykonawców. Wykonawcy natomiast pozyskają wiedzę na temat obowiązków związanych z dokumentowaniem okoliczności związanych z COVID-19 w związku ze zmiana umów. Dodatkowo przedstawione zostaną kwestie związane z orzekaniem przez Krajową Izbę Odwoławczą oraz ostatnie interpretacje przepisów związane ze składaniem i badaniem ofert w przetargach w przypadku wystąpienia utrudnień związanych z Covid-19.

Podczas szkolenia poruszone zostaną kwestie sprawiające najwięcej trudności zarówno zamawiającym jak i wykonawcom:

  • środki ochrony prawnej w czasie epidemii, 
  • najnowsze interpretacje przepisów dotyczące otwarcia ofert, zatrzymania wadium, braku możliwości uzyskania dokumentów w związku z wystąpieniem COVID-19,
  • obowiązki wykonawców oraz czynności podejmowane przez zamawiających dotyczące zmiany umów w związku z wystąpieniem epidemii. 

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli zarówno wykonawców jak i zamawiających. Praktyczne aspekty wprowadzanych zmian  legislacyjnych dotyczą bowiem obu stron rynku zamówień publicznych. Program szkolenia został opracowany w taki sposób, aby wskazać ścieżki postępowania wykonawcom i zamawiającym przy stosowaniu nowych przepisów oraz podczas wprowadzania zmian do umów. Ponieważ podczas modyfikacji umów konieczne jest współdziałanie zamawiającego i wykonawcy, wskazówki przekazane podczas szkolenia będą przydatne dla obu stron umowy o zamówienie publiczne.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

adw. Julia Jarnicka -

adwokat, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, a także Wydziału Prawa Uniwersytetu Panthéon Assas w Paryżu. Zajmuje się kompleksową obsługą wykonawców i zamawiających w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, sporządzaniem i kompletowaniem dokumentacji przetargowej, sporządzaniem opinii i analiz prawnych oraz środków zaskarżenia, a także przygotowywaniem ofert i wniosków. Jej specjalizacje to prawo zamówień publicznych, obsługa inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych oraz prawo pracy. Z sukcesami reprezentuje przedsiębiorców i instytucje publiczne przed Krajową Izbą Odwoławczą (w tym w wielu sprawach zakresu IT i sprzętu komputerowego). Prelegentka podczas konferencji i szkoleń z zakresu zamówień publicznych.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkoleń znajduje się zakładce "Program".

Godziny szkolenia online: 14:00-16:00
Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.


Program:

  1. Wyłączenie stosowania ustawy Pzp w stosunku do wybranych zamówień.

  2. Otwarcie ofert w trakcie epidemii. 

  3. Zatrzymanie wadium  - sytuacje wywołane okolicznościami nadzwyczajnymi. 

  4. Środki ochrony prawnej. 

  5. Zmiana umów w sprawie zamówienia publicznego w związku z epidemią – regulacje i aspekty praktyczne:

     a. Procedura wprowadzania zmian
     b. Czynności zamawiającego
     c. Obowiązki wykonawcy 

  6. Należyte wykonanie umów i kary umowne


adw. Julia Jarnicka
adw. Julia Jarnicka
Adwokat, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, obsłudze korporacyjnej spółek oraz prawie pracy. Doświadczenie zdobywała w wiodących warszawskich kancelariach. Zajmuje się kompleksową obsługą postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, sporządzaniem i kompletowaniem dokumentacji przetargowej, sporządzaniem opinii i analiz prawnych oraz środków zaskarżenia, a także przygotowywaniem ofert i wniosków. Z sukcesami reprezentowała przedsiębiorców i instytucje publiczne przed Krajową Izbą Odwoławczą. Doradzała w wielu kluczowych projektach przy udzielaniu zamówienia publicznego, w tym dla Zamawiających sektorowych. Skutecznie pomagała w procesie ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcom z branży IT, ochrony środowiska czy pocztowej. Prowadzi szkolenia z zakresu zamówień publicznych. Autorka licznych artykułów publikowanych m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Pulsie Biznesu”, „Przetargach Publicznych” i w „Funduszach Strukturalnych”, a także i współautorka publikacji związanych z zamówieniami publicznymi, w tym wydawnictwa książkowego „Oświadczenia i dokumenty w zamówieniach publicznych”, praca zbiorowa, wyd. Presscom, Wrocław 2013. Wspólnik w spółce JMGJ Kancelaria Prawna
Godziny szkolenia online: 14:00-16:00.

Zapisy trwają do 22 czerwca 2020 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Zamówienia publiczne w dobie COVID19 z uwzględnieniem zmiany umów zawartych przed wystąpieniem pandemii Miejsce i termin: Szkolenie online, 23 czerwca 2020 14:00-16:00
Cena: 179,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w regulaminie.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.