Szkolenie online

Pracownicze Plany Kapitałowe w sferze budżetowej

Zaprezentowanie zasad tworzenia i oszczędzania w ramach PPK na podstawie dotychczasowych doświadczeń podmiotów, w których plany emerytalne już działają


TERMIN:
19 czerwca 2020 10:00-12:00
CENA:
179,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
Termin szkolenia: 19 czerwca 2020 r.   -   Godzina: 10:00-12:00   -   Prelegent: r. pr. Katarzyna Ziółkowska
Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online

Dostęp do prezentacji prelegenta po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Prawo pracy wersja Premium
Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Pierwsi pracodawcy utworzyli plany i rozpoczęli odprowadzanie pierwszych składek do PPK jesienią 2019 roku. Dla sfery budżetowej obowiązek ten jest odsunięty w czasie do wiosny 2021 roku, mimo to nieuchronnie się zbliża.  

Regulacje dotyczące PPK wprowadzają szereg rozwiązań nieznanych do tej pory systemowi dodatkowego emerytalnego oszczędzania. Według Ustawy środki w ramach PPK będą współfinansowane przez podmioty zatrudniające – przy czym nie są to wyłącznie pracodawcy - oraz osoby zatrudnione. Dodatkowo przewidziane są dopłaty od państwa.


Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie w zrozumiały i przystępny sposób pracownikom sfery budżetowej zasad tworzenia i oszczędzania w ramach PPK z uwzględnieniem doświadczeń podmiotów, w których plany emerytalne już działają. Chcemy ułatwić sprawne przygotowanie się do nowych ustawowych wymogów i wyzwań w zakresie PPK bazując na praktycznej wiedzy zdobytej przy innych pracodawcach mających już ten proces za sobą.

Na szkoleniu online dowiesz się:

  • jakie są zasady tworzenia i oszczędzania w ramach PPK w jednostkach budżetowych, z uwzględnieniem doświadczeń podmiotów, w których plany emerytalne już działają?
  • jakie są cele i założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w budżetówce?
  • czy stan zatrudnienia ma znaczenie w budżetówce przy tworzeniu PPK?
  • czym kierować się wybierając usługodawcę PPK?
  • co się dzieje z PPK w przypadku zmiany pracodawcy i równoległego zatrudnienia?
  • jaka jest odpowiedzialność za naruszenie obowiązku zawarcia umów i nieprowadzenie dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK?

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenia skierowane są do osób odpowiadających za problematykę personalną w jednostkach organizacyjnych ze sfery budżetowej, kierowników, osób odpowiadających za problematykę zatrudniania, osób odpowiadających za współpracę ze związkami zawodowymi.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

r. pr. Katarzyna Ziółkowska -

radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym z zakresu prawa pracy oraz danych osobowych. Przez 6 lat zarządzała Zespołem Prawa Pracy i Emerytur w międzynarodowej Kancelarii w Warszawie. Pracowała również w Departamencie Prawa Głównego Inspektoratu Pracy. Jej praktyka obejmuje doradztwo z zakresu zatrudniania oraz zwalniania pracowników wszystkich szczebli, optymalizacji zatrudnienia i delegowania.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkoleń znajduje się zakładce "Program".

Godziny szkolenia online: 10:00-12:00
Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.


Program:

  1. Cele i założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

    - Z czego się składa emerytura w Polsce i co zmieni PPK?
    - Rola, którą mają spełnić PPK
    - Inne formy oszczędzenia na emeryturę
    - Czym PPK różni się od PPE i od OFE
    - Dlaczego PPK to nie OFE 2.0?
    - Podstawowe pojęcia PPK: podmiot zatrudniający, instytucja finansowa, osoba zatrudniona, uczestnik PPK
    - Wady i zalety PPK 

  2. Pracodawca mierzy się z PPK

    - Kiedy i dla kogo obowiązek utworzenia:
         a) ustawowe terminy dla sfery budżetowej
         b) możliwości zwolnienia 
         c) PPK a COVID-19

    - Czy stan zatrudnienia ma znaczenie w budżetówce przy tworzeniu PPK? 
    - Dwa rodzaje umów tworzące łącznie PPK w firmie 
    - Niezbędne kroki do utworzenia PPK 
    - Portal PPK – mojeppk.pl – źródło informacji o instytucjach finansowych 
    - Czym kierować się wybierając usługodawcę PPK
     - Rola reprezentacji pracowników w tworzeniu PPK. Jak skutecznie zaangażować pracowników w wybór instytucji finansowej?
     - Skutki braku wyboru oferty na umowę o zarządzanie PPK
     - Obowiązki informacyjne i administracyjne pracodawcy
     - Dwa rodzaje wpłat wnoszone przez zatrudniającego do PPK 
     - Jak wykorzystać wpłatę dobrowolną jako narzędzie motywacyjne?  
     - Opodatkowanie wpłat do PPK i zwolnienia dla pracownika i pracodawcy 

  3. Zatrudniony a PPK

    - Obligatoryjne członkostwo na start i co dalej?
     - Kto, kiedy i jak musi / może się zapisać?
     - Jak skutecznie zrezygnować z PPK?
     - Co się dzieje z PPK w przypadku zmiany pracodawcy i równoległego zatrudnienia?
     - Sytuacja osobista pracownika a PPK: śmierć, rozwód
     - Kiedy i jak można dysponować środkami z PPK
         a) przed 60 rokiem życia
         b) po przekroczeniu 60 roku życia 

  4. Los środków w PPK

     - Rodzaje wpłat
     - Wpłaty najmniej zarabiających 
     - Zachęty do inwestowania od państwa
     - Zasady inwestowania, czyli gdzie trafią środki zgromadzone w PPK?
     - Czy środki w PPK są bezpieczne?
     - Koszty zarządzania PPK – ustawowe limity
      - Nadzór nad funkcjonowaniem PPK

  5. Sankcje 

     - Kontrola wykonania przez podmioty zatrudniające obowiązków związanych z tworzeniem PPK
     - Odpowiedzialność za naruszenie obowiązku zawarcia umów i nieprowadzenie dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK
     - Odpowiedzialność za niedokonywanie wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie
     - Skutki nakłaniania do rezygnacji z PPK


r. pr.  Katarzyna Ziółkowska
r. pr. Katarzyna Ziółkowska
Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym z zakresu prawa pracy oraz danych osobowych. Przez 6 lat zarządzała Zespołem Prawa Pracy i Emerytur w międzynarodowej Kancelarii w Warszawie. Pracowała również w Departamencie Prawa Głównego Inspektoratu Pracy. Jej praktyka obejmuje doradztwo z zakresu zatrudniania oraz zwalniania pracowników wszystkich szczebli, optymalizacji zatrudnienia i delegowania. Specjalizuje się także w prawie danych osobowych, w tym w tworzeniu dokumentacji, powierzeniu przetwarzania danych i ich transferu do krajów trzecich. Jest autorem m.in. rozdziału dotyczącego compliance w Polsce w zbiorowej publikacji „Rechtsmanagement im Unternehmen” („Zarządzanie prawem w przedsiębiorstwie”). Doradza w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.
Godziny szkolenia online: 10:00-12:00.

Zapisy trwają do 18 czerwca 2020 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Pracownicze Plany Kapitałowe w sferze budżetowej Miejsce i termin: Szkolenie online, 19 czerwca 2020 10:00-12:00
Cena: 179,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w regulaminie.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.