Szkolenie online

REFORMA KPC. Skutki nadużycia prawa procesowego

Praktyczne problemy związane z reformą postępowania cywilnego


TERMIN:
8 czerwca 2020 14:00-15:00
CENA:
99,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
Termin szkolenia: 8 czerwca 2020 r.    -   Godzina: 14:00-15:00   -    Prelegent: SSO Grzegorz Karaś
Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online

Dostęp do prezentacji prelegenta po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Postępowanie cywilne wersja Premium
Reforma postępowania cywilnego wprowadzona ustawą z dnia 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1469) spowodowała gruntowne zmiany procedury, mające wielkie znaczenie dla praktyki sądowej. Nowelizacja z 4.7.2019 r. jest najobszerniejszą zmianą procedury cywilnej od 2012 r. Ze względu na bardzo dużą ilość zmian dokonywanych tą ustawą i niejednoznaczność niektórych przepisów w praktyce wystąpiło szereg problemów w zakresie stosowana nowych przepisów.

Zmiana przepisów postępowania wprowadziła do KPC możliwość dyscyplinowania stron i zapobieganie przewlekłości postępowania poprzez uregulowanie skutków nadużycia prawa procesowego przez strony. Przeciwdziałanie nadużywaniu prawa procesowego będzie dotyczyło składania pozwu pozornego, pozwu oczywiście bezzasadny, składaniu szeregu zażaleń w tym samym lub zbliżonym przedmiocie, składaniu szereg wniosków o wyłączenie sędziego oraz szereg wniosków o sprostowanie, uzupełnienie lub wykładnię wyroku. Rozwiązania wprowadzone do KPC przyczynią się do przyspieszenia postępowania, zapobiegania obstrukcji procesowej oraz dyscyplinowania stron w procesie.


Na szkoleniu dowiesz się m.in: 

  • kiedy występuje zjawisko nadużycia prawa procesowego cywilnego,
  • jakie przejawy procesowego nadużycia prawa można spotkać w praktyce sądowej, 
  • co to jest pozew pozorny,
  • kiedy powództwo jest oczywiście bezzasadne,
  • jaki jest tryb postepowania w przypadku składaniu szeregu zażaleń w tym samym lub zbliżonym przedmiocie,
  • jaki jest tryb postepowania w przypadku składania szereg wniosków o wyłączenie sędziego oraz szereg wniosków o sprostowanie, uzupełnienie lub wykładnię wyroku
  • jakie są skutki stwierdzenia nadużycia przez stronę prawa procesowego cywilnego.

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie adresowane jest do prawników praktyków mających kontakt z postępowaniem w sprawach cywilnych, zwłaszcza adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów, ale także do sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów, a także dla wszystkich osób, które wykorzystują przepisy KPC w codziennej pracy.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

SSO Grzegorz Karaś -

sędzią sądu okręgowego we Wrocławiu z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Orzeka w wydziale cywilnym odwoławczym, rozwiązując na co dzień problemy praktyczne związane z reformą postępowania cywilnego. Jest on także autorem i współautorem wielu publikacji naukowych i komentarzy z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz prawa europejskiego. W latach 2012–2014 Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkolenia znajduje się zakładce "Program".

Godziny szkolenia online: 14:00-15:00
Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.


Program: 

1. Definicja nadużywania prawa procesowego.

2. Obciążenie kosztami strony nadużywającej prawa procesowego.

3. Zwiększenie zasądzonych odsetek w przypadku nadużycia przez stronę prawa procesowego.

4. Pozew oczywiście bezzasadny.

5. Szereg zażaleń w tym samym lub zbliżonym przedmiocie. 

6. Szereg wniosków o wyłączenie sędziego.

7. Szereg wniosków o sprostowanie.

8. Szereg wniosków o uzupełnienie lub wykładnię wyroku.SSO Grzegorz Karaś
SSO Grzegorz Karaś
Sędzią sądu okręgowego we Wrocławiu z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Orzeka w wydziale cywilnym odwoławczym, rozwiązując na co dzień problemy praktyczne związane z reformą postępowania cywilnego. Jest on także autorem i współautorem wielu publikacji naukowych i komentarzy z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz prawa europejskiego. W latach 2012–2014 Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości. Członek komitetów sterujących i zespołów projektowych projektów informatycznych prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Pełnomocnik Koordynatora Krajowego ds. wdrażania systemów informatycznych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.
Godziny szkolenia online: 14:00-15:00.

Zapisy trwają do 7 czerwca 2020 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail na około 2 godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

REFORMA KPC. Skutki nadużycia prawa procesowego Miejsce i termin: Szkolenie online, 8 czerwca 2020 14:00-15:00
Cena: 99,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w regulaminie.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.