Szkolenie online

REFORMA KPC. Wybrane zagadnienia postępowania klauzulowego i egzekucyjnego

Praktyczne problemy związane z reformą postępowania cywilnego


TERMIN:
15 czerwca 2020 14:00-15:00
CENA:
99,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
Termin szkolenia: 15 czerwca 2020 r.    -   Godzina: 14:00-15:00   -    Prelegent: SSO Grzegorz Karaś
Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online

Dostęp do prezentacji prelegenta po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Postępowanie cywilne wersja Premium
Reforma postępowania cywilnego wprowadzona ustawą z dnia 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1469) spowodowała gruntowne zmiany procedury, mające wielkie znaczenie dla praktyki sądowej. Nowelizacja z 4.7.2019 r. jest najobszerniejszą zmianą procedury cywilnej od 2012 r. Ze względu na bardzo dużą ilość zmian dokonywanych tą ustawą i niejednoznaczność niektórych przepisów w praktyce wystąpiło szereg problemów w zakresie stosowana nowych przepisów.

Zmiana przepisów postępowania wprowadziła do KPC także zmiany w zakresie postępowania klauzulowego i egzekucyjnego. Reforma zmieniła zakres badania sprawy w postępowaniu klauzulowym, nakazując sądowi badanie przedawnienia roszczenia z urzędu. Zmieniony został także zakres kognicji komornika poprzez nakazanie komornikowi badania z urzędu przedawnienia roszczenia przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego oraz na wniosek dłużnika w toku prowadzonej egzekucji. Zmienione zostały zasady egzekucji roszczeń przez następców prawnych powoda pierwotnego. Zmianie uległa także regulacja dotycząca powództwa o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności. Ustawa nowelizująca zmieniła ponadto tryb orzekania sądu w postępowaniu egzekucyjnym. Zapoznanie się ze zmianami umożliwi wierzycielom sprawne i skuteczne dochodzenie roszczeń i prowadzenie postępowania klauzulowego i egzekucyjnego.


Na szkoleniu dowiesz się m.in: 

  • kiedy wniosek o nadanie klauzuli wykonalności jest zwolniony od opłaty, 
  • jakie są przesłanki odmowy nadania przez sad klauzuli wykonalności, 
  • jaki jest wpływ przedawnienia roszczenia na postępowania klauzulowe i egzekucyjne,
  • jak nabywca wierzytelności może wszcząć egzekucję,
  • jak nabywca wierzytelności może wstąpić do toczącego się postepowania egzekucyjnego,
  • kiedy następuje umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek dłużnika,
  • jakie są przesłanki powództwa przeciwegzekucyjnego (art. 840 KPC). 
  • o sposobie i trybie wydawania postanowienia Sądu i Komornika w toku postępowania egzekucyjnego.

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie adresowane jest do prawników praktyków mających kontakt z postępowaniem w sprawach cywilnych, zwłaszcza adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów, ale także do sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów, a także dla wszystkich osób, które wykorzystują przepisy KPC w codziennej pracy.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

SSO Grzegorz Karaś -

sędzią sądu okręgowego we Wrocławiu z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Orzeka w wydziale cywilnym odwoławczym, rozwiązując na co dzień problemy praktyczne związane z reformą postępowania cywilnego. Jest on także autorem i współautorem wielu publikacji naukowych i komentarzy z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz prawa europejskiego. W latach 2012–2014 Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkolenia znajduje się zakładce "Program".

Godziny szkolenia online: 14:00-15:00
Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.


Program: 

1. Zmiana kosztów postępowania klauzulowego. 

2. Przesłanki nadania odmowy przez sąd klauzuli wykonalności.

3. Skutki odmowy nadania przez sąd klauzuli wykonalności.

4. Odmowa przez komornika wszczęcia egzekucji roszczenia przedawnionego.

5. Przejście uprawnień – procedura zmiany wierzyciela przed wszczęciem egzekucji.

6. Przejście uprawnień – procedura zmiany wierzyciela przed w toku postępowania egzekucyjnego.

7. Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek dłużnika.

8. Przesłanki powództwa przeciwegzekucyjnego (art. 840 KPC). 

9. Postanowienia Sądu i Komornika wydawane w toku postępowania egzekucyjnego.

SSO Grzegorz Karaś
SSO Grzegorz Karaś
Sędzią sądu okręgowego we Wrocławiu z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Orzeka w wydziale cywilnym odwoławczym, rozwiązując na co dzień problemy praktyczne związane z reformą postępowania cywilnego. Jest on także autorem i współautorem wielu publikacji naukowych i komentarzy z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz prawa europejskiego. W latach 2012–2014 Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości. Członek komitetów sterujących i zespołów projektowych projektów informatycznych prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Pełnomocnik Koordynatora Krajowego ds. wdrażania systemów informatycznych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.
Godziny szkolenia online: 14:00-15:00.

Zapisy trwają do 14 czerwca 2020 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail na około 2 godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

REFORMA KPC. Wybrane zagadnienia postępowania klauzulowego i egzekucyjnego Miejsce i termin: Szkolenie online, 15 czerwca 2020 14:00-15:00
Cena: 99,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w regulaminie.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.