Szkolenie online

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Dematerializacja akcji niepublicznej spółki akcyjnej i prostej spółki akcyjnej, rejestr akcjonariuszy

Omówienie charakterystyki prawnej akcji zdematerializowanych w niepublicznej spółce akcyjnej i prostej spółce akcyjnej oraz sposobu rozwiązywania praktycznych problemów związanych z obrotem tymi akcjami


TERMIN:
7 września 2020 13:00-15:30
CENA:
349,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
Termin szkolenia: 7 września 2020 r.    -   Godzina: 13:00-15:30   -    Prelegent: dr hab. Tomasz Sójka  
Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Prawo spółek handlowych
Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) dokonała radykalnej zmiany Kodeksu spółek handlowych nakładając na wszystkie spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne obowiązek wdrożenia i zlecenia prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy spółki zewnętrznemu, licencjonowanemu podmiotowi.

Cel szkolenia

Przedmiotem szkolenia jest szczegółowe omówienie charakterystyki prawnej akcji zdematerializowanych w niepublicznej spółce akcyjnej i prostej spółce akcyjnej oraz sposobu rozwiązywania praktycznych problemów związanych z obrotem tymi akcjami. Do centralnych zagadnień będących przedmiotem szkolenia należy więc także rejestr akcjonariuszy oraz obowiązki podmiotów go prowadzących. 


Zmiany 2020

Rok 2020 r. stawia szczególne wyzwanie przed spółkami akcyjnymi i komandytowo-akcyjnymi – obowiązkową dematerializację akcji. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy będą musieli pożegnać papierowe akcje imienne i na okaziciela. Zamiast tego pojawi się obowiązek ich ujawniania w elektronicznych rejestrach. Ustawodawca chce bowiem, by wszystkie powyższe podmioty utworzyły rejestry akcjonariuszy, w których będą ujawniane akcje rejestrowe i prawa z nimi związane.

Żeby zdążyć z uruchomieniem rejestrów na czas, firmy już teraz powinny rozpocząć przygotowania. Między innymi muszą wyłonić firmę prowadzącą rejestr, przyjąć formalną uchwałę walnego zgromadzenia akcjonariuszy w sprawie jej wyboru, wynegocjować i podpisać z nią umowę. Potem muszą pięciokrotnie wezwać akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce, udostępnić informacje o wezwaniu na stronie internetowej (te podmioty, które jej nie mają, muszą ją założyć), zebrać niezbędne dokumenty i dane od akcjonariuszy.

Rejestry muszą być gotowe 1 marca 2021 r., ale już od 1 stycznia 2020 r. – spółki powinny posiadać stronę www przeznaczoną do obsługi walnych zgromadzeń akcjonariuszy, natomiast do 30 września 2020 r. spółka jest zobowiązana wykonać pierwsze wezwanie do zwrotu dokumentów z akcji. Z dniem 1 marca 2021 r. wszystkie akcje z mocy prawa utracą swoją ważność, a akcjonariuszami będą osoby ujawnione w rejestrze akcjonariuszy lub zapisane w KDPW. Kolejna istotna data dla akcjonariuszy to 1 marca 2026 r., kiedy to nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały zdematerializowane.

Konsekwencją zmian będzie również pożegnanie się z anonimowością posiadaczy akcji na okaziciela. Dostęp do rejestru będzie miał każdy, kto ma choćby jedną akcję spółki, a także organy państwa (tak jak do tajemnicy bankowej).

Kary za niedochowanie obowiązków

Ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za brak wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a także za brak prowadzenia rejestru akcjonariuszy lub nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi kara grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają także grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 6 miesięcy, jeżeli dopuszczą do wydania przez spółkę od dnia wejścia w życie przepisów dokumentów na akcje, warranty subskrypcyjne, świadectwa użytkowe, świadectwa założycielskie, lub na inne tytuły uczestnictwa w dochodach lub w podziale majątku spółki.


Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • Jaki jest mechanizm obrotu akcjami zdematerializowanymi spółki niepublicznej?
 • Jakie są obowiązki podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy?
 • Jaki jest zakres odpowiedzialności podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy?
 • W jakiej formie prowadzić rejestr akcjonariuszy?
 • Jak wykorzystać technologię blockchain do obrotu akcjami zdematerializowanymi?
 • W jaki sposób dematerializacja akcji może ułatwiać crowdfunding udziałowy?
 • Jak zamienić akcje wydane w formie dokumentu na zdematerializowane?

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie przeznaczone jest dla: adwokatów, radców prawnych, prawników przedsiębiorstw, przedsiębiorców, menadżerów, pracowników domów maklerskich i banków, aplikantów.


Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

dr hab. Tomasz Sójka -

profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Był stypendystą Uniwersytetu Oxfordzkiego, De Paul University w Chicago, oraz Instytutu TMC Assera w Hadze. W latach 2006–2008 był członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w ramach pracy dydaktycznej wykłada prawo handlowe i cywilne. Specjalizuje się w prawie spółek, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynków kapitałowych oraz regulacji dotyczących obrotu papierami wartościowymi. Dorobek naukowy prof. Tomasza Sójki obejmuje kilkadziesiąt publikacji w wyżej wymienionym zakresie.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkolenia znajduje się zakładce "Program".

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 13:00-15:30
Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.


Program: 

1.  Dematerializacja akcji – zjawisko i zagadnienia konstrukcyjne.
2.  Rejestr akcjonariuszy.
3.  Treść i forma rejestru akcjonariuszy.
4.  Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy.
5.  Dokonanie wpisu w rejestrze akcjonariuszy.
6.  Obowiązki podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
7.  Jawność rejestru.
8.  Rozporządzenie akcją.
9.  Ochrona nabywcy akcji w dobrej wierze od nieuprawnionego.
10.  Rejestr akcji w oparciu o technologię blockchain.
11.  Zbywalność akcji i jej ograniczenia.
12.  Stosunek prawny pomiędzy podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy a spółką.
13.  Stosunek prawny pomiędzy podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy a akcjonariuszem.
14.  Stosunek prawny pomiędzy podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy a osobą mającą interes w uzyskaniu wpisu.
15.  Zakres odpowiedzialności podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
16.  Świadectwo rejestrowe.
17.  Wpływ dematerializacji na funkcjonowanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy.
18.  Akcje zdematerializowane a stosunki majątkowe małżeńskie.
19.  Wypłata dywidendy z akcji zdematerializowanych.
20.  Pozbawienie akcjonariusza praw udziałowych.
21.  Procedura dematerializacji akcji wydanych w formie dokumentu.
22.  Przepisy karne.
23.  Rejestr akcji – różnice pomiędzy niepubliczną spółką akcyjną a prostą spółką akcyjną.


dr hab. adw. Tomasz Sójka
dr hab. adw. Tomasz Sójka
Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Był stypendystą Uniwersytetu Oxfordzkiego, De Paul University w Chicago, oraz Instytutu TMC Assera w Hadze. W latach 2006–2008 był członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w ramach pracy dydaktycznej wykłada prawo handlowe i cywilne. Specjalizuje się w prawie spółek, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynków kapitałowych oraz regulacji dotyczących obrotu papierami wartościowymi. Dorobek naukowy prof. Tomasza Sójki obejmuje kilkadziesiąt publikacji w wyżej wymienionym zakresie. W swojej praktyce świadczył usługi doradcze przy realizacji szeregu transakcji na rynku kapitałowym, w tym: fuzji i przejęć (M&A), restrukturyzacji kapitałowej;  publicznych i niepublicznych emisjach papierów wartościowych (akcji, obligacje, warranty subskrypcyjne). Na bieżąco doradza także wielu spółkom publicznym w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych oraz przestrzegania zasad corporate governance. Uczestniczył także w wielu sporach sądowych i arbitrażowych związanych z konfliktami pomiędzy udziałowcami największych spółek kapitałowych.
Godziny szkolenia online: 13:00-15:30.

Zapisy trwają do 6 września 2020 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail na około 2 godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu trzech dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu trzech dni roboczych po szkoleniu.

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Dematerializacja akcji niepublicznej spółki akcyjnej i prostej spółki akcyjnej, rejestr akcjonariuszy Miejsce i termin: Szkolenie online, 7 września 2020 13:00-15:30
Cena: 349,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w regulaminie.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.