Szkolenie online

Skarga pauliańska, czyli jak skutecznie bronić się przed ukrywaniem majątku przez dłużników w dobie COVID-19

Jak skutecznie ułożyć żądanie pozwu? Które czynności prawne - zgodnie z orzecznictwem – mogą być objęte skargą, a które nie?


TERMIN:
22 lipca 2020 12:00-13:30
CENA:
149,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
Termin szkolenia: 22 lipca 2020 r.   -   Godzina: 12:00-13:30   -   Prelegent: r. pr. Katarzyna Niekrasz-Gierejko
Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online

Dostęp do prezentacji prelegenta po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Prawo cywilne wersja Premium
Z pojęciem tzw. „skargi pauliańskiej” z pewnością zetknęło się już wielu wierzycieli. Część z nich uważa, że „czynności prawne”, które mogą być objęte skargą to wyłącznie umowy sprzedaży lub darowizny. Tymczasem, bogate orzecznictwo sądowe pokazuje, że pomysłowość dłużników w ukrywaniu majątku nie zna granic, co oznacza, że skargą można objąć znacznie więcej czynności prawnych niż tylko umowy. Praktyka sal sądowych pokazuje zaś, że wiele osób ma także problem ze skutecznym ułożeniem żądania pozwu, a tylko od prawidłowości żądania, zależy treść wyroku, a w konsekwencji późniejsza możliwość egzekucji.


Celem szkolenia jest:

 • przedstawienie instrumentu ochrony wierzyciela przed niewypłacalnością dłużnika, jakim jest skarga pauliańska,
 • udzielenie praktycznych wskazówek, dotyczących skutecznego dochodzenia roszczenia o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną,
 • zaprezentowanie koniecznych elementów pozwu, które – jak pokazuje doświadczenie – są problematyczne również dla profesjonalnych pełnomocników.

Na szkoleniu online dowiesz się:

 • Jak skutecznie bronić się przed „ukrywaniem” majątku przez dłużników w dobie COVID-19?
 • Czym jest skarga pauliańska i komu przysługuje? Czy Skarb Państwa lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych może występować z roszczeniem o uznanie czynności za bezskuteczną?
 • Które czynności prawne - zgodnie z orzecznictwem – mogą być objęte skargą, a które nie?
 • Jakie są przesłanki do występowania ze skargą pauliańską? Czy musimy dysponować tytułem egzekucyjnym i postanowieniem o umorzeniu egzekucji? 
 • Co należy rozumieć przez „pokrzywdzenie” wierzyciela? Czy możemy dochodzić ochrony w drodze skargi pauliańskiej w sytuacji, gdy za przeniesiony składnik majątku dłużnik otrzyma zapłatę odpowiadającą cenom rynkowym?
 • Czy sytuacja członków rodziny dłużnika różni się od sytuacji osób trzecich, na które dłużnik przeniósł własność składników majątku? Co zrobić w sytuacji, gdy i te osoby „uciekną” z majątkiem, który otrzymały od dłużnika?
 • Jak spełnić wymogi formalne pozwu? Czy należy podejmować takie działania?
 • Kogo pozwać i jak prawidłowo sformułować żądanie pozwu? 
 • Jak zabezpieczyć powództwo i czy warto? O czym należy pamiętać w postępowaniu zabezpieczającym roszczenie o uznanie czynności za bezskuteczną?


Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie adresowane jest do wszystkich wierzycieli (w tym przedsiębiorców), którzy borykają się z nielojalnym postępowaniem dłużników, jak również do prawników (w tym profesjonalnych pełnomocników), którzy chcieliby podnieść swoje kompetencje procesowe w odniesieniu do zagadnienia uznania czynności prawnych za bezskuteczne.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

 r. pr. Katarzyna Niekrasz-Gierejko -

radca prawny, właściciel działającej z sukcesem od lat Kancelarii Radcy Prawnego „KNG”. Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, prawa kontraktowego i budowlanego; autor wielu specjalistycznych publikacji prasowych, w tym z zakresu prawa nieruchomości w miesięczniku C.H.Beck Nieruchomości.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkoleń znajduje się zakładce "Program".

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 12:00-13:30
Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.


Program:

  1. Charakterystyka ogólna roszczenia o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną.   

  2. Podobieństwa i różnice pomiędzy art. 527 k.c. a art. 59 k.c.. 

  3. Legitymacja czynna oraz bierna w dochodzeniu roszczeń ze skargi pauliańskiej. 

  4. Przedmiot skargi pauliańskiej, ze szczególnym uwzględnieniem czynności procesowych dłużnika w postępowaniu sądowym. 

  5. Przesłanki ochrony wierzyciela przed niewypłacalnością dłużnika:

     a. Pokrzywdzenie wierzyciela. 
     b. Działanie dłużnika w celu pokrzywdzenia wierzyciela. 
     c. Wiedza lub możliwość dowiedzenia się przez osobę trzecią pokrzywdzeniu wierzycieli przez dłużnika. 

  6. Kwestie procesowe: 

     a. Postępowanie przedsądowe. 
     b. Obowiązkowe elementy petitum pozwu. 
     c. Ciężar dowodu, w tym w kontekście domniemań prawnych. 
     d. Postępowanie dowodowe. 
     e. Termin dochodzenia roszczeń. 

  7. Zabezpieczenie powództwa.

r. pr. Katarzyna Niekrasz-Gierejko
r. pr. Katarzyna Niekrasz-Gierejko
Radca Prawny, właściciel działającej z sukcesem od lat Kancelarii Radcy Prawnego „KNG”. Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, prawa kontraktowego i budowlanego; autor wielu specjalistycznych publikacji prasowych, w tym z zakresu prawa nieruchomości w miesięczniku C.H.Beck Nieruchomości; wielokrotny wykładowca na szkoleniach stacjonarnych i webinarach w tym z zakresu prawa użytkowania wieczystego, służebności przesyłu, prawa kontraktowego; wieloletni współpracownik ogólnopolskich oraz międzynarodowych firm.
Godziny szkolenia online: 12:00-13:30.

Zapisy trwają do 21 lipca 2020 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu trzech dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu trzech dni roboczych po szkoleniu.

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Skarga pauliańska, czyli jak skutecznie bronić się przed ukrywaniem majątku przez dłużników w dobie COVID-19 Miejsce i termin: Szkolenie online, 22 lipca 2020 12:00-13:30
Cena: 149,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w regulaminie.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.