Szkolenie online

REFORMA KPC. Skutki nadużycia prawa procesowego. Koszty postępowania cywilnego

Praktyczne problemy związane z reformą postępowania cywilnego


TERMIN:
16 września 2020 14:00-15:00
CENA:
179,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
Termin szkolenia: 16 września 2020 r.    -   Godzina: 13:00-15:00   -    Prelegent: SSO Grzegorz Karaś
Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online

Dostęp do prezentacji prelegenta po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Postępowanie cywilne wersja Premium
Reforma postępowania cywilnego wprowadzona ustawą z dnia 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1469) spowodowała gruntowne zmiany procedury, mające wielkie znaczenie dla praktyki sądowej. Nowelizacja z 4.7.2019 r. jest najobszerniejszą zmianą procedury cywilnej od 2012 r. Ze względu na bardzo dużą ilość zmian dokonywanych tą ustawą i niejednoznaczność niektórych przepisów w praktyce wystąpiło szereg problemów w zakresie stosowana nowych przepisów.

Zmiana przepisów postępowania wprowadziła do KPC możliwość dyscyplinowania stron i zapobieganie przewlekłości postępowania poprzez uregulowanie skutków nadużycia prawa procesowego przez strony. Przeciwdziałanie nadużywaniu prawa procesowego będzie dotyczyło składania pozwu pozornego, pozwu oczywiście bezzasadny, składaniu szeregu zażaleń w tym samym lub zbliżonym przedmiocie, składaniu szereg wniosków o wyłączenie sędziego oraz szereg wniosków o sprostowanie, uzupełnienie lub wykładnię wyroku. Rozwiązania wprowadzone do KPC przyczynią się do przyspieszenia postępowania, zapobiegania obstrukcji procesowej oraz dyscyplinowania stron w procesie. 

Reforma postępowania cywilnego objęła nie tylko KPC lecz także wprowadziła nowe uregulowania w zakresie kosztów procesu zawartych w Ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Poza generalnym podniesieniem kosztów procesu ustawodawca wprowadził zupełnie nowe rozwiązania takie jak opłata od uzasadnienia każdego orzeczenia, oprocentowanie kosztów procesu czy wprowadzenie obligatoryjnej opłaty od rozszerzenia powództwa. 


Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu wskazanie zmian w przepisach dotychczasowych, identyfikację problemów praktycznych oraz próbę ich rozwiązania. 


Na szkoleniu dowiesz się m.in:

 • kiedy występuje zjawisko nadużycia prawa procesowego cywilnego,
 • jakie przejawy procesowego nadużycia prawa można spotkać w praktyce sądowej, 
 • co to jest pozew pozorny,
 • kiedy powództwo jest oczywiście bezzasadne,
 • jaki jest tryb postepowania w przypadku składaniu szeregu zażaleń w tym samym lub zbliżonym przedmiocie,
 • jaki jest tryb postepowania w przypadku składania szereg wniosków o wyłączenie sędziego oraz szereg wniosków o sprostowanie, uzupełnienie lub wykładnię wyroku
 • jakie są skutki stwierdzenia nadużycia przez stronę prawa procesowego cywilnego.

Na szkoleniu dowiesz się także:

 • jak zmienił się sposób obliczania opłaty sądowej,
 • w jakich sprawach wprowadzona została opłata ułamkowa,
 • jak należy obliczyć opłatę sądową w przypadku rozszerzenia powództwa i o skutkach braku opłaty,
 • o wprowadzeniu opłaty za wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem,
 • o podniesieniu opłat kancelaryjnych
 • o zasadach ponoszenia opłaty za klauzulę wykonalności,
 • o wprowadzeniu oprocentowania zasądzonych kosztów procesu i zasadach ich przyznawania,
 • o podwyższeniu kosztów w przypadku niesumiennego zachowania strony.

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie adresowane jest do prawników praktyków mających kontakt z postępowaniem w sprawach cywilnych, zwłaszcza adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów, ale także do sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów, a także dla wszystkich osób, które wykorzystują przepisy KPC w codziennej pracy.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

SSO Grzegorz Karaś -

sędzią sądu okręgowego we Wrocławiu z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Orzeka w wydziale cywilnym odwoławczym, rozwiązując na co dzień problemy praktyczne związane z reformą postępowania cywilnego. Jest on także autorem i współautorem wielu publikacji naukowych i komentarzy z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz prawa europejskiego. W latach 2012–2014 Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkolenia znajduje się zakładce "Program".

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 13:00-15:00
Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.


Program:

1.  Definicja nadużywania prawa procesowego.
2.  Obciążenie kosztami strony nadużywającej prawa procesowego.
3.  Zwiększenie zasądzonych odsetek w przypadku nadużycia przez stronę prawa procesowego.
4.  Pozew oczywiście bezzasadny.
5.  Szereg zażaleń w tym samym lub zbliżonym przedmiocie. 
6.  Szereg wniosków o wyłączenie sędziego.
7.  Szereg wniosków o sprostowanie.
8.  Szereg wniosków o uzupełnienie lub wykładnię wyroku.
9.  Kierunki zmian w zakresie kosztów procesu.
10.  Zmiana sposobu obliczania opłaty sądowej w sprawach cywilnych.
11.  Opłata ułamkowa.
12.  Uchylenie obowiązku zwrotu ¾ opłaty po prawomocności nakazu upominawczego.
13.  Opłata sądowa przy rozszerzeniu powództwa. 
14.  Koszty wezwania i doprowadzenia świadka w postępowaniu gospodarczym.
15.  Opłata za doręczenie orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
16.  Odsetki od zasądzonych kosztów procesu i wydatków poniesionych przez stronę.
17.  Koszty postępowania w przypadku niesumiennego zachowania strony.
18.  Opłaty kancelaryjne.


SSO Grzegorz Karaś
SSO Grzegorz Karaś
Sędzią sądu okręgowego we Wrocławiu z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Orzeka w wydziale cywilnym odwoławczym, rozwiązując na co dzień problemy praktyczne związane z reformą postępowania cywilnego. Jest on także autorem i współautorem wielu publikacji naukowych i komentarzy z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz prawa europejskiego. W latach 2012–2014 Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości. Członek komitetów sterujących i zespołów projektowych projektów informatycznych prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Pełnomocnik Koordynatora Krajowego ds. wdrażania systemów informatycznych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.
Godziny szkolenia online: 13:00-15:00.

Zapisy trwają do 15 września 2020 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail na około 2 godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu trzech dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu trzech dni roboczych po szkoleniu.

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

REFORMA KPC. Skutki nadużycia prawa procesowego. Koszty postępowania cywilnego Miejsce i termin: Szkolenie online, 16 września 2020 14:00-15:00
Cena: 179,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w regulaminie.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.