Szkolenie online

REFORMA KPC. Podział sum uzyskanych z egzekucji

Sporządzenia planu podziału. Kategorie należności uczestniczących w podziale. Hipoteki i zastaw w planie podziału. Świadczenia wyrażone w walucie obcej w planie podziału.


TERMIN:
10 września 2020 14:00-16:00
CENA:
149,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
Termin szkolenia: 10 września 2020 r.   -   Godzina: 14:00-16:00   -   Prelegent: SSO dr Zbigniew Woźniak
Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Postępowanie cywilne wersja Premium
W 2019 r. kilkakrotnie nowelizowane były przepisy dotyczące podziału sumy uzyskanej z egzekucji. Problematyczny jest podział sum uzyskany z egzekucji z rzeczy obciążonej prawem rzeczowym (hipoteka, zastaw, dożywocie). Zabezpieczenia interesów wierzycieli w przypadku nie powstania wierzytelności, na którą wydzielono sumę (wierzytelności hipotecznej bez tytułu wykonawczego). Szkolenie ma na celu wskazanie zmian w przepisach dotychczasowych, identyfikację problemów praktycznych oraz próbę ich rozwiązania.

Na szkoleniu dowiesz się m.in. o: 

 • przywilejach szczególnych i ogólnych i ich wpływie na plan podziału,
 • liczbie planów podziału,
 • treści poszczególnych kategorii,
 • sposobach obrony wierzycieli przez uprzywilejowaniem innych wierzycieli, których wierzytelności nie istnieją,
 • udziale wierzyciela hipotecznego (zastawnik, dożywotnika) w podziale oraz zakresie zaspokojenia,
 • udziale wierzyciela wierzytelności wyrażonej w walucie obcej,
 • udziale wierzycieli z umów deweloperskich,
 • podziale sumy uzyskanej z egzekucji z wynagrodzenia za pracę, ruchomości i nieruchomość,
 • środkach zaskarżenia w podziale sumy uzyskanej z egzekucji.
Kilkukrotna zmiana przepisów o podziale sumy uzyskanej z egzekucji wymaga systemowego spojrzenia na problematykę podziału, która ma najistotniejsze znaczenia dla wierzyciela uczestniczącego w egzekucji. W tym bowiem etapie realizuje się prawo wierzyciela do zaspokojenia egzekwowanej wierzytelności. Niejednoznaczność przepisów oraz odmienność poglądów wyrażanych w literaturze i orzecznictwie spowodowało szereg problemów, które wymagają przedstawienia sposób ich rozwiązania. 

Dla kogo są te zajęcia? 

Szkolenie adresowane jest do prawników praktyków mających kontakt z postępowaniem w sprawach cywilnych, zwłaszcza adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów, ale także do sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów, a także dla wszystkich osób, które wykorzystują przepisy KPC w codziennej pracy.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

Dr Zbigniew Woźniak - Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu, gdzie orzeka w Wydziale XII Cywilnym oraz adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. W 2009 i 2014 r. był powołany do zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Jest autorem ponad 50 publikacji, w tym rozdziałów w komentarzach i wydaniach monograficznych, z zakresu postępowania cywilnego, elektronizacji postępowania cywilnego oraz zabezpieczeń rzeczowych wierzytelności, w tym współautorem komentarza do ustaw z dnia 4 lipca 2019 r. Prowadził liczne szkolenia dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, komorników oraz aplikantów.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online 

Szczegółowa agenda szkoleń znajduje się zakładce "Program".

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 14:00-16:00 
Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem. 

Program szkolenia: 

1. Przywileje szczególne i ogólne i ich wpływie na plan podziału.
2. Liczba planów podziału.
3. Treści poszczególnych kategorii.
4. Sposoby obrony wierzycieli przez uprzywilejowaniem innych wierzycieli, których wierzytelności nie istnieją.
5. Udział wierzyciela hipotecznego (zastawnik, dożywotnika) w podziale oraz zakresie zaspokojenia.
6. Udział wierzyciela wierzytelności wyrażonej w walucie obcej.
7. Udział wierzycieli z umów deweloperskich.
8. Podział sumy uzyskanej z egzekucji z wynagrodzenia za pracę, ruchomości i nieruchomości.
9. Środki zaskarżenia w podziale sumy uzyskanej z egzekucji.
SSO dr Zbigniew Woźniak
SSO dr Zbigniew Woźniak
Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu. W latach 2009 i 2014 był powołany do zespołu problemowego do spraw regulacji zabezpieczeń rzeczowych wierzytelności w nowym Kodeksie Cywilnym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Jest autorem ponad 50 publikacji, w tym rozdziałów w komentarzach i wydaniach monograficznych, z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, elektronizacji postępowania cywilnego oraz zabezpieczeń rzeczowych wierzytelności.
Godziny szkolenia online: 14:00-16:00

Zapisy trwają do 9 września 2020 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu trzech dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu trzech dni roboczych po szkoleniu.

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

REFORMA KPC. Podział sum uzyskanych z egzekucji Miejsce i termin: Szkolenie online, 10 września 2020 14:00-16:00
Cena: 149,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w regulaminie.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.