Szkolenie online

REFORMA KPC. Postępowanie dowodowe

Przypadki prekluzji dowodowej. Wnioski dowodowe. Dopuszczenie i pominięcie dowodu. Dowód z dokumentu, zeznań świadka i opinii biegłego. Postępowanie dowodowe przed sądem II instancji. Umowa dowodowa w postępowaniu w sprawach gospodarczych


TERMIN:
6 sierpnia 2020 14:00-16:00
CENA:
149,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
Termin szkolenia: 6 sierpnia 2020 r.   -   Godzina: 14:00-16:00   -   Prelegent: SSO dr Zbigniew Woźniak
Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Postępowanie cywilne wersja Premium
Nowelizacja zmieniła zasady prekluzji dowodowej oraz zasady postępowania dowodowego, nałożyła na strony i ich pełnomocników szereg nowych obowiązków procesowych. Zmianie uległ sposób formułowania wniosków dowodowych, zasady ich dopuszczenia i pomijania wniosków dowodowych. Pojawiły się różnice między pismem przygotowawczym, a wnioskiem dowodowym zarzut błędnego ustalenia stanu faktycznego w postępowaniu apelacyjnym. Szkolenie ma na celu wskazanie zmian w przepisach dotychczasowych, identyfikację problemów praktycznych oraz próbę ich rozwiązania. 

Na szkoleniu dowiesz się m.in. o:

 • przypadkach prekluzji dowodowej w postępowaniu rozpoznawczym oraz postępowaniach odrębnych,
 • faktach powszechnie znanych oraz faktach, do których informacja jest powszechnie dostępna,
 • zasadach formułowania wniosków dowodowych,
 • sposobie wypowiadania się o faktach przedstawionych przez stronę przeciwną oraz podstawach oparcia ustalenia faktu na niewypowiedzeniu się o nim przez stronę przeciwną,
 • podstawach pominięcia wniosków dowodowych,
 • dopuszczeniu dowodu z dokumentu,
 • dowodzie z zeznań świadka na piśmie,
 • dowodzie z opinii biegłego przeprowadzonym w innym postępowaniu,
 • warunkach przeprowadzenia wideokonferencji i rozprawy odmiejscowionej,
 • umowie dowodowej w postępowaniu w sprawach gospodarczych,
 • formułowaniu zarzutu błędnego ustalenia stanu faktycznego w postępowaniu apelacyjnym.

Reforma postępowania cywilnego wprowadzona ustawą z dnia 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1469) spowodowała gruntowne zmiany procedury, mające wielkie znaczenie dla praktyki sądowej. Nowelizacja z 4.7.2019 r. jest najobszerniejszą zmianą procedury cywilnej od 2012 r. Ze względu na bardzo dużą ilość zmian dokonywanych tą ustawą i niejednoznaczność niektórych przepisów w praktyce wystąpiło szereg problemów w zakresie stosowana nowych przepisów. 

Dla kogo są te zajęcia? 

Szkolenie adresowane jest do prawników praktyków, mających kontakt z postępowaniem w sprawach cywilnych, zwłaszcza adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów, ale także do sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów, a także dla wszystkich osób, które wykorzystują przepisy KPC w codziennej pracy. 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

Dr Zbigniew Woźniak - Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu, gdzie orzeka w Wydziale XII Cywilnym oraz adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. W 2009 i 2014 r. był powołany do zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Jest autorem ponad 50 publikacji, w tym rozdziałów w komentarzach i wydaniach monograficznych, z zakresu postępowania cywilnego, elektronizacji postępowania cywilnego oraz zabezpieczeń rzeczowych wierzytelności, w tym współautorem komentarza do ustaw z dnia 4 lipca 2019 r. Prowadził liczne szkolenia dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, komorników oraz aplikantów.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online 

Szczegółowa agenda szkoleń znajduje się zakładce "Program".

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 14:00-16:00 
Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem. 

Program szkolenia: 

1. Prekluzja dowodowa w postępowaniu rozpoznawczym oraz postępowaniach odrębnych.
2. Fakty powszechnie znane oraz fakty, do których informacja jest powszechnie dostępna. 
3. Zasady formułowania wniosków dowodowych. 
4. Sposób wypowiadania się o faktach przedstawionych przez stronę przeciwną oraz podstawach oparcia ustalenia faktu na niewypowiedzeniu się o nim przez stronę przeciwną.
5. Podstawy pominięcia wniosków dowodowych.
6. Dowód z dokumentu. 
7. Dowód z zeznań świadka na piśmie.
8. Dowód z opinii biegłego przeprowadzonym w innym postępowaniu. 
9. Umowa dowodowa w postępowaniu w sprawach gospodarczych.
10. Postępowanie dowodowe w postępowaniu uproszczonym. 
11. Formułowanie zarzutu błędnego ustalenia stanu faktycznego w postępowaniu apelacyjnym.
12. Warunki przeprowadzenia wideokonferencji. 
13. Rozprawa odmiejscowiona.
SSO dr Zbigniew Woźniak
SSO dr Zbigniew Woźniak
Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu. W latach 2009 i 2014 był powołany do zespołu problemowego do spraw regulacji zabezpieczeń rzeczowych wierzytelności w nowym Kodeksie Cywilnym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Jest autorem ponad 50 publikacji, w tym rozdziałów w komentarzach i wydaniach monograficznych, z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, elektronizacji postępowania cywilnego oraz zabezpieczeń rzeczowych wierzytelności.
Godziny szkolenia online: 14:00-16:00

Zapisy trwają do 5 sierpnia 2020 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu trzech dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu trzech dni roboczych po szkoleniu.

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

REFORMA KPC. Postępowanie dowodowe Miejsce i termin: Szkolenie online, 6 sierpnia 2020 14:00-16:00
Cena: 149,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w regulaminie.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.