Szkolenie online

Zmiany w świadczeniach 2020: rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnym, programie Dobry Start

Osoby uprawnione. Wniosek inicjujący postępowanie. Ustalanie dochodu. Świadczenia nienależnie pobrane i nienależne. Uchylenie informacji o przyznaniu prawa


TERMIN:
4 września 2020 10:00-12:00
CENA:
149,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
Termin szkolenia: 4 września 2020 r.   -   Godzina: 10:00-12:00   -   Prelegent: Piotr Piskozub
Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Prawo samorządowe

Celem szkolenia jest przybliżenie zmian w zakresie wskazanych obszarów szeroko rozumianej pomocy społecznej, takich jak świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i program Dobry Start oraz omówienie najważniejszych praktycznych problemów związanych z wskazanymi zagadnieniami. W trakcie szkolenia zostaną omówione zmiany obowiązujące od nowego okresu zasiłkowego, zwłaszcza w zakresie wprowadzenia mechanizmu „złotówka za złotówkę” do funduszu alimentacyjnego oraz zmianami w zakresie ustalenia utraty dochodu wynikających z tarcz antykryzysowych. Adresaci szkolenia zostaną także zapoznani z bieżącym orzecznictwem sądowym oraz wytycznymi organów kontrolnych w zakresie wykładni analizowanych przepisów prawa.

Na szkoleniu omówimy:

  • Aktualne problemy interpretacyjne z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, funduszu alimentacyjnym oraz programu Dobry Start.
  • Zmiany w przepisach prawa oraz przeanalizujemy najczęściej występujące wątpliwości związane z świadczeniami innymi niż zasiłki wynikające z ustawy o pomocy społecznej.


Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów, kierowników oraz pracowników ośrodków pomocy społecznej z działów świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz Funduszu Alimentacyjnego


Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

Piotr Piskozub - radca prawny, doktor nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa rodzinnego i prawa pomocy społecznej, autor kilkunastu publikacji z tego zakresu, trener szkoleń prawnych, konsultant prawny kilkudziesięciu ośrodków pomocy społecznej w całym kraju.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkoleń znajduje się zakładce "Program".

Aplikacja mobilna Beck Akademia

  • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
  • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
  • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
  • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 12:00-13:30
Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.


Program:

1. Osoby uprawnione do świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z programu dobry start oraz z FA 
– porównanie regulacji prawnych, zakres podmiotowy aktów prawnych regulujących przedmiotowe świadczenia, pojęcie i skład rodziny, sytuacja prawna opiekunów faktycznych i prawnych.

2. Wniosek inicjujący postępowanie:

a) kiedy można pozostawić wniosek bez rozpoznania, a kiedy należy wydać decyzję odmowną?
b) co zrobić, gdy od jednej osoby pochodzą dwa wnioski?
c) czy każdy wniosek wymaga wydania „przeddecyzji”?

3. „Złotówka za złotówkę” w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym – porównanie.

4. Ustalanie dochodu na gruncie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z uwzględnieniem rozwiązań „tarcz antykryzysowych”.

5. Świadczenia nienależnie pobrane i nienależne – wybrane problemy praktyczne:

a) co jest świadczeniem nienależnie pobranym na gruncie prawa administracyjnego, a co świadczeniem nienależnym na gruncie kodeksu cywilnego?
b) tryb postępowania w przypadku stwierdzenia nienależnie pobranych świadczeń
c) co z odsetkami – kiedy należy je pobrać i w jakiej wysokości?
d) zasady odstąpienia od żądania zwrotu świadczeń nienależnie pobranych

6. Wzruszenie prawa do świadczenia wychowawczego i świadczenia Dobry Start – jak uchylić informację o przyznaniu prawa?


Piotr Piskozub
Radca prawny, doktor nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa rodzinnego i prawa pomocy społecznej, autor kilkunastu publikacji z tego zakresu, trener szkoleń prawnych, konsultant prawny kilkudziesięciu ośrodków pomocy społecznej w całym kraju.
Godziny szkolenia online: 10:00-12:00

Zapisy trwają do 3 września 2020 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu trzech dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu trzech dni roboczych po szkoleniu.

Aplikacja mobilna Beck Akademia

  • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
  • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
  • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
  • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Zmiany w świadczeniach 2020: rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnym, programie Dobry Start Miejsce i termin: Szkolenie online, 4 września 2020 10:00-12:00
Cena: 149,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w regulaminie.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.