Szkolenie online

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zmiany 2020

Izolacja potencjalnego sprawcy przemocy w rodzinie na gruncie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie


TERMIN:
16 listopada 2020 09:30-11:30
CENA:
199,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
Termin szkolenia: 16 listopada 2020 r.   -   Godzina: 9:30-11:30   -   Prelegent: Piotr Piskozub
Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Postępowanie cywilne wersja Premium

Omówienie zmian związanych z przyjęciem tzw. ustawy przeciwprzemocowej, tj. ustawy z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 956). 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przybliżenie zmian wprowadzonych tzw. ustawą przeciwprzemocową uchwaloną 30.04.2020 r. Zmiany te dotyczą przede wszystkim doprecyzowania i uproszczenia eksmisji sprawcy przemocy domowej oraz umożliwienia zastosowania przez funkcjonariuszy Policji nakazów i zakazów w tym zakresie. Praktyczne znaczenie tych zmian jest bardzo duże, ponieważ dają one znaczące możliwości organom ścigania oraz ofiarom przemocy w rodzinie. Omawiane przepisy wchodzą w życie 30.11.2020 r. 

Na szkoleniu dowiesz się o:

  • nowych zasadach eksmisji orzekanej na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
  • trybie i zasadach postępowania sądowego w sprawach eksmisyjnych,
  • nowych zasadach postępowania zabezpieczającego w sprawach o eksmisję na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
  • nowych uprawnieniach Policji dotyczących izolacji sprawcy przemocy,
  • trybie odizolowania sprawcy przemocy od ofiary przewidzianych w ustawie o Policji.

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie adresowane jest do adwokatów, radców prawnych, prawników prowadzących praktykę w zakresie spraw rodzinnych oraz spraw związanych z przemocą w rodzinie.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

Piotr Piskozub - radca prawny, doktor nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa rodzinnego i prawa pomocy społecznej, autor kilkunastu publikacji z tego zakresu, trener szkoleń prawnych, konsultant prawny kilkudziesięciu ośrodków pomocy społecznej w całym kraju.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkoleń znajduje się zakładce "Program".

Godziny szkolenia online: 9:30-11:30 
Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem. 

Program 

1. Ustawa „przeciwprzemocowa” – wielki „hit” czy wielki „kit”? 

2. Zmiany w zakresie art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
Doprecyzowania trybu postępowania przy eksmisji z art. 11a ustawy.
Uproszczeniu tego trybu poprzez wprowadzenie wniosku na formularzach oraz zasady, że sąd sam sporządza odpis wniosku.
Wprowadzeniu terminu na przeprowadzenie rozprawy – maks. 1 miesiąc od wpływu wniosku.
Wprowadzeniu zasady, że Sąd w postanowieniu o zobowiązaniu osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazaniu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia wskazuje obszar lub odległość od wspólnie zajmowanego mieszkania, którą osoba stosująca przemoc w rodzinie jest obowiązana zachować.
Wprowadzenie natychmiastowej wykonalności orzeczeń eksmisyjnych na podstawie art. 11a ustawy.

3. Zmiany w ustawie o Policji. 
Prawo zatrzymania osoby podejrzanej o stosowanie przemocy w rodzinie.
„Natychmiastowa eksmisja” – nowe uprawnienia Policji 
Tryb postępowania i zaskarżenia nakazów i zakazów stosowanych przez funkcjonariuszy. 

4. Znaczenie wprowadzonych zmian i ich potencjalny wpływ na praktykę organów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

r. pr. dr Piotr Piskozub
r. pr. dr Piotr Piskozub
Radca prawny, doktor nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa rodzinnego i prawa pomocy społecznej, autor kilkunastu publikacji z tego zakresu, trener szkoleń prawnych, konsultant prawny kilkudziesięciu ośrodków pomocy społecznej w całym kraju.
Godziny szkolenia online: 9:30-11:30

Zapisy trwają do 15 listopada 2020 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zmiany 2020 Miejsce i termin: Szkolenie online, 16 listopada 2020 09:30-11:30
Cena: 199,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w regulaminie.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.