Szkolenie online

Egzekucja na podstawie zagranicznych tytułów wykonawczych - zagadnienia praktyczne

Europejskie tytuły wykonawcze. Egzekucja świadczeń wyrażonych w walutach obcych. Odmowa uznania i wykonania zagranicznych tytułów wykonawczych. Wykonanie zagranicznych tytułów wykonawczych w międzynarodowym postępowaniu cywilnym.


TERMIN:
18 listopada 2020 14:00-18:00
CENA:
549,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
Termin szkolenia: 18 listopada 2020 r.   -   Godzina: 14:00-18:00   -   Prelegent: Dr Zbigniew Woźniak 
Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Postępowanie cywilne wersja Premium

Wykonanie europejskich tytułów wykonawczych oraz zagranicznych tytułów wykonawczych w Polsce stwarza szereg problemów praktycznych wymagających ustalenia sposobu weryfikacji tytułu.

Dostosowania jego treści do środków wykonania przewidzianych w Polsce oraz ustalenia wpływu szczególnych europejskich procedur odmowy uznania lub wykonania jak i zawieszenia wykonania tytułu na przebieg postępowania egzekucyjnego 

Ciągła ewolucja europejskiego postępowania cywilnego wprowadziła zasadę automatycznego wykonania tytułów wykonawczych pochodzących z państwa wydania w państwach wykonania. Przyjęta w prawie europejskim zasada prowadzi do praktycznych problemów z ustaleniem ich treści, sposobu wykonania, szczególnych środków służących dłużnikowi w celu obrony przed ich wykonaniem. Podobne problemy powstają na tle wykonania innych tytułów zagranicznych, których wykonalność została stwierdzona przez sąd polski. Istotnym zagadnieniem jest wystawienie przez sąd polski jak i również wykonanie w Polsce europejskiego tytułu zabezpieczenia na rachunku bankowym. Odrębnym istotnym zagadnieniem jest sposób dostosowania treści zagranicznego tytułu wykonawczego do środków wykonania obowiązujących w Polsce (m.in. egzekucja świadczeń wyrażonych w walucie obcej).

Na szkoleniu dowiesz się m.in. o: 

 • kategoriach europejskich tytułów wykonawczych, treść, regulacje unijne ustanawiające ww. tytuły,
 • podstawach ich wystawienia w kontekście sposobu ich wykonania,
 • sposobie ich weryfikacji,
 • wykonaniu innych zagranicznych tułów egzekucyjnych, których wykonalność została stwierdzona przez sąd polski,
 • sposobie dostosowania treści tytułów do środków wykonawczych przewidzianych prawem polskim,
 • podstawach i wypływie na postępowanie odmowy wykonania oraz zawieszenia wykonania zagranicznych tytułów wykonawczych,
 • sposobie wykonania europejskiego tytułu zabezpieczenia na rachunku bankowym,
 • wykonaniu tytułu stwierdzającego zobowiązanie wyrażone w walucie obcej.

Do kogo kierujemy szkolenie? 

Szkolenie adresowane jest do prawników praktyków mających kontakt z postępowaniem w sprawach wykonania zagranicznych tytułów wykonawczych, w tym w szczególności komorników, sędziów, radców prawnych i adwokatów.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

Dr Zbigniew Woźniak - Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu, gdzie orzeka w Wydziale XII Cywilnym oraz adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. W 2009 i 2014 r. był powołany do zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Jest autorem ponad 50 publikacji, w tym rozdziałów w komentarzach i wydaniach monograficznych, z zakresu postępowania cywilnego, elektronizacji postępowania cywilnego oraz zabezpieczeń rzeczowych wierzytelności, w tym współautorem komentarza do ustaw z dnia 4 lipca 2019 r.. Prowadził liczne szkolenia dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, komorników oraz aplikantów.

Więcej o prowadzących w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkoleń znajduje się zakładce "Program".


Godziny szkolenia online: 14:00-18:00 
Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem. 

Program: 
 1. Europejski tytuł egzekucyjny.
 2. Europejski nakaz zapłaty.
 3. Orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń.
 4. Tytuły stwierdzające zobowiązanie alimentacyjne.
 5. Tytuły, do których ma zastosowanie rozporządzenie „Bruksela I” i „Bruksela I bis”.
 6. Europejski tytuł zabezpieczenia na rachunku bankowym - treść, sposób weryfikacji i wykonania.
 7. Zagraniczne tytułu egzekucyjne, których wykonalność została stwierdzona przez sąd polski (m.in. chwila powstania wykonalności).
 8. Odmowa wykonania i zawieszenie wykonania europejskiego tytułu wykonawczego.
 9. Dostosowanie treści zagranicznego tytułu wykonawczego do wykonania w Polsce.
 10. Egzekucja świadczeń wyrażonych w walutach obcych na postawie polskich i zagranicznych tytułów wykonawczych.
 11. Współpraca organu egzekucyjnego z organami centralnymi w wykonaniu tytułu wykonawczego.
SSO dr Zbigniew Woźniak
SSO dr Zbigniew Woźniak
Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu. W latach 2009 i 2014 był powołany do zespołu problemowego do spraw regulacji zabezpieczeń rzeczowych wierzytelności w nowym Kodeksie Cywilnym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Jest autorem ponad 50 publikacji, w tym rozdziałów w komentarzach i wydaniach monograficznych, z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, elektronizacji postępowania cywilnego oraz zabezpieczeń rzeczowych wierzytelności.
Godziny szkolenia online: 14:00-18:00.

Zapisy trwają do 17 listopada, do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.


Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Egzekucja na podstawie zagranicznych tytułów wykonawczych - zagadnienia praktyczne Miejsce i termin: Szkolenie online, 18 listopada 2020 14:00-18:00
Cena: 549,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w regulaminie.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.